גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -0.88 -0.95
תחילת השנה -0.73 --

היקף נכסי הקרן (מ' ₪)

תקופה היקף נכסים
05/2019 40.41
04/2019 41.61
03/2019 43.56
תקופה היקף נכסים
02/2019 44.71
01/2019 46.18
12/2018 49.33

גיוסים/פדיונות (אלפי ₪)

תקופה גיוסים/פדיונות
05/2019 -0.88
04/2019 0.07
03/2019 0.01
תקופה גיוסים/פדיונות
02/2019 0
01/2019 0.08
12/2018 -0.09