גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

תקופה צבירה נטו שינוי
חודשי -0.44 7.26
תחילת השנה -8.87 --

היקף נכסי הקרן (מ' ₪)

תקופה היקף נכסים
07/2019 28.93
06/2019 30.75
05/2019 40.41
04/2019 41.61
תקופה היקף נכסים
03/2019 43.56
02/2019 44.71
01/2019 46.18
12/2018 49.33

גיוסים/פדיונות (אלפי ₪)

תקופה גיוסים/פדיונות
07/2019 -0.44
06/2019 -7.7
05/2019 -0.88
04/2019 0.07
תקופה גיוסים/פדיונות
03/2019 0.01
02/2019 0
01/2019 0.08
12/2018 -0.09
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות