מחירי הדירות עלו ריאלית 9.1% בשנה; עבור דירה תזדקקו ל-135 תלושי שכר

עבור דירה ממוצעת תצטרכו לעבוד 27 חודשים יותר בהשוואה ל-2008. בעוד המחיר עולה ההכנסות ממסי מקרקעין זינקו 26% בשנה ל-1.8 מיליארד שקל. צפו בכל נתוני שוק הדיור של משרד השיכון
 |  (19)
נדל"ן
משנת 2008 עלו מחירי הדירות בישראל נומינאלית בשיעור של כ-76% (ריאלית כ-50%), כך עולה מהניתוח הכלכלי של ענף הבנייה בישראל עבור הרבעון הראשון של 2013 שפרסם היום משרד הבינוי והשיכון. נזכיר כי אתמול הזהיר משרד הבינוי והשיכון כי עלייה באינפלציה או בריבית המשתנה תגרום לקשיים ניכרים בקרב נוטלי משכנתאות .
שינויים ריאליים במחירי הדירות 2000-2013
שינויים ריאליים במחירי הדירות 2000-2013

קצב עליית המחירים הריאליים, על פי אמידת קו מגמה ארוך טווח, החל בשנת 1967, הוא 2.1% בממוצע לשנה. מהנתונים עולה כי למרות העלייה הריאלית החדה מ-2008, רמת המחירים אינה חורגת משמעותית מקו המגמה ארוך הטווח. בחודשים ינואר–מרץ 2013 הייתה רמת המחירים גבוהה ב-2.4% בלבד מקו מגמה זה, זאת לעומת פער חיובי של 28% בשנת 1997 ופער שלילי של 19% בשנת 2007.

עליית מחירי הדירות מתגברת והגיעה ל-9.1% ריאלית ב-12 החודשים האחרונים (מארס 2012-פברואר 2013). ברבעון הראשון של 2013 הגיע מחיר דירה ממוצע לכ-1.23 מיליון שקל, גבוה ב-7.6% מהרבעון המקביל אשתקד (ריאלית גבוה ב-6.1%), וב-3.6% ביחס לרבעון קודם. המחיר החציוני של דירה ממוצעת ברבעון זה עמד על 1.14 מיליון שקל, עלייה של 13% לעומת רבעון מקביל.
מחירי דירות חדשות ויד שנייה
מחירי דירות חדשות ויד שנייה

מחירי דירות חדשות ויד שנייה בממוצע ארצי (באלפי ש"ח) 2007-2013
מחירי דירות חדשות ויד שנייה בממוצע ארצי (באלפי ש"ח) 2007-2013

המחיר הממוצע של דירה חדשה בת 4 חדרים עמד על כ-1.37 מיליון שקל ברבעון הראשון , עלייה של כ-11% לעומת הרבעון מקביל אשתקד, 9.4% במונחים ריאליים. לעומת רבעון קודם חלה עלייה של כ-5%. מחיר דירת יד שנייה בת 4 חדרים היה כ-1.17 מיליון שקל, כלומר בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד חלה עלייה של 5.4%. שיעור דירות 4 חדרים מסך העסקות הוא כ-32%, ו-70% מהן עסקות בדירות יד שנייה.

שיעור העסקאות בדירות 3 חדרים - 27%
מחירה הממוצע של דירת יד שנייה בת 3 חדרים עמד על 817,000 שקל, עלייה של 4.4% בהשוואה לרבעון מקביל אשתקד; בהשוואה לרבעון קודם עלייה של 4%. מחירן של דירות אלה עולה בהתמדה, למעט ברבעון האחרון אשתקד. ייתכן כי הסיבה לכך היא המחסור בדירות חדשות קטנות ששיעורן בסך העסקאות נמוך במיוחד. שיעור דירות 3 חדרים בסך העסקות עמד ברבעון הראשון של 2013 על כ-27%, וכ-88% מהן היו עסקאות בדירות יד שנייה.
מחירי דירות חדשות לפי מחוז
מחירי דירות חדשות לפי מחוז

מחירי דירות יד שנייה לפי מחוז
מחירי דירות יד שנייה לפי מחוז

מחירי דירות חדשות ויד שנייה לפי מספר חדרים
מחירי דירות חדשות ויד שנייה לפי מספר חדרים

ברבעון הראשון של 2013 היה מספר המשכורות הנדרש לרכישת דירה ממוצעת 135, לעומת 131 בשנה קודמת (ובהשוואה ל-103 משכורות בשנת 2008). עבור רכישת דירה חדשה בת 4 חדרים נדרשו 150 משכורות, לעומת 141 משכורות בשנת 2012.

יש לציין כי אף שמספר המשכורות הנדרשות לרכישת דירה עלה משמעותית בשנים האחרונות, הרי שהסיבה העיקרית לעלייה זו היא העובדה כי בשנים 2005-2013 עלה השכר הריאלי בכ-2% בלבד, בעוד שהתמ"ג גדל בכ-38%, ומחירי הדירות עלו בכ-45% ריאלית, באותה תקופה. כלומר, עליית מחירי הדירות הייתה גבוהה מעט מהגידול בתמ"ג, ומאחר שהשכר הריאלי נותר יציב יחסית, הרי שחלה עלייה ניכרת במספר המשכורות הנדרשות לרכישת דירה. יש לשים לב כי השכר הממוצע למשרת שכיר נמוך מהשכר הממוצע לחודש עבודה (בכ-6.4% ב-2010, ונובע מחלוקת סך השכר במספר המשרות, כולל משרות חלקיות).

מבחינת ההכנסה הכספית נטו למשק בית, שעמדה על 12,345 שקל בשנת 2011, הרי שנדרשים 92 חודשי הכנסה נטו בממוצע למשק בית לרכישת דירה.
מספר המשכורות החודשיות הנדרשות לרכישת דירה
מספר המשכורות החודשיות הנדרשות לרכישת דירה

התפתחות מדד מחירי הדירות, השכר החודשי למשרת שכיר והתמ"ג (ריאלית) 2005-2013
התפתחות מדד מחירי הדירות, השכר החודשי למשרת שכיר והתמ"ג (ריאלית) 2005-2013

שכר הדירה ממשיך לעלות
שכר הדירה החודשי ברבעון הראשון של 2013, בממוצע ארצי על פי סקרי הלמ"ס, עמד על 3,411 שקל. בתל אביב שכר הדירה הגבוה ביותר, 5,059 שקל, גבוה ב-54% מהממוצע הארצי, ובקריות הנמוך ביותר, 2,141 שקל, נמוך ב-35% מהממוצע הארצי. ברבעון הראשון של 2013 חלה עלייה ממוצעת של 3.8% בשכר הדירה החודשי בהשוואה לממוצע 2012. העלייה בולטת בתל אביב (5.6%) ובירושלים (3.7%).

החל משנת 2008, עלה שכר הדירה בממוצע ארצי ב-48% במצטבר, העלייה בולטת במרכז הארץ כדלהלן: בתל אביב ב-59%, במרכז ב-55% ובשרון ב-52%

אחד הפרמטרים למדידת יוקר הדיור הוא שיעור עלות שכר דירה ממוצע מסך שכר חודשי ממוצע. בשנים האחרונות גדל שיעור זה מ-30% בשנת 2007 (שכר דירה ממוצע של כ-2,300 שקל לעומת שכר ממוצע של 7,750 שקל לשכיר ישראלי) לרמה של 37% ברבעון הראשון של 2013 (3,411 שקל לעומת 9,113 שקל, בהתאמה).
שכר דירה ממוצע 2007-2013
שכר דירה ממוצע 2007-2013

שיעורי השינוי השנתיים בשכ"ד 2008-2013
שיעורי השינוי השנתיים בשכ"ד 2008-2013

בחודשים ינואר-מאי 2013 אושרו לשיווק קרקעות עבור בניית 12,120 דירות והחלה בנייתן של 10,305 דירות, ירידה של 3% לעומת רבעון מקביל אשתקד. בסוף מארס 2013 היו כ-86,130 דירות בבנייה, גידול של 2% לעומת סוף מרץ 2012. ביוזמה הציבורית חל גידול של 13%, בעוד שביוזמה הפרטית לא חל שינוי. שיעור הדירות שבבנייה הוא הגבוה ביותר מאז שנת 1998
עשרת היישובים הבולטים בהתחלות בנייה
עשרת היישובים הבולטים בהתחלות בנייה

בסוף אפריל 2013 עמד מלאי הדירות החדשות המוצעות למכירה על 20,600 דירות. המלאי ירד ב-7% לעומת היקפי השיא במאי 2012 (22,170 דירות). בהשוואה להיקף הנמוך בסוף 2009, אז עמד המלאי על 14,550 דירות, מדובר בתוספת של 6,050 דירות חדשות המוצעות למכירה.

ירידה של 1.4% בהשקעות בבנייה למגורים
היקף ההשקעות בבנייה למגורים הסתכם ב-14.2 מיליארד שקל, בערכים שוטפים, ברבעון הראשון של 2013 (ע"פ נתונים ראשוניים), ירידה ריאלית של 1.4% לעומת רבעון מקביל. בכל שנת 2012 הגיע היקף ההשקעות בבנייה למגורים ל-56.1 מיליארד שקל (במחירים שוטפים), גבוה ב-5.9% ריאלית, משנה קודמת ובכ-64% משנת 2006.

ברבעון הראשון בוצעו כ-25,360 עסקאות מכירת דירות יד ראשונה ויד שנייה, גידול של 13% בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד. עם זאת נציין כי ברבעון הראשון של 2013, לראשונה מאז הרבעון האחרון של 2011, חלה ירידה בהיקף העסקאות, כ-11% פחות מאשר רבעון קודם. בשליש הראשון של 2013 עמד משקל העסקאות בדירות להשקעה על 23% מסך העסקות (כ-7,440) בדומה למשקל ב-2012, אז נרכשו כ-23,445 דירות להשקעה. ב-2009 הגיע שיעור זה לשיא של כ-30%.

משקל העסקאות בדירה ראשונה ירד מעט ל-35% אחרי שעמד על 36% ב-2012, ומשקל העסקאות של משפרי דיור עמד בשליש הראשון של 2013 על כ-36% (בדירות חדשות 43%). מדובר ברוכשי דירה יחידה שאינה ראשונה ובמחליפי דירה (הממתינים למכור דירה נוספת).
התפלגות העסקאות ביח"ד 2011-2013
התפלגות העסקאות ביח"ד 2011-2013

בחודשים ינואר-אפריל 2013 הסתכם היקף הביקוש לדירות (רכישות מקבלנים ובנייה עצמית) ב-12,940 דירות, ירידה של 3% בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד. ירידה זו מקורה בבנייה העצמית, שבה חלה ירידה של 26%, בעוד שבמכירות לציבור חלה עלייה של 22%, בעיקר ביוזמה הפרטית שגדלה ב-29%, לעומת היוזמה הציבורית שבה חל גידול של 1% בלבד.
הביקוש לדירות במשק - 2007-2013
הביקוש לדירות במשק - 2007-2013

ההכנסות ממסי מקרקעין - 1.8 מיליארד שקל
ברבעון הראשון של 2013 הסתכמו ההכנסות ממסי מקרקעין ב-1.8 מיליארד שקל, גידול ריאלי של 26% לעומת רבעון מקביל אשתקד. מתוך סך מסים אלו, 62% מקורם במס רכישה ו-37% במס שבח. לעומת רבעון מקביל אשתקד חל גידול ריאלי של 29% בגביית מס רכישה ושל 21% במס שבח, גידול זה הושפע מתוספת עסקות ברבעון זה.

מלאי הדירות למגורים עמד בנובמבר 1995 על 1,689,400. כלומר, במועד המפקד בשנת 1995 היה עודף של כ-50,000 דירות למגורים ביחס למספר משקי הבית. מנובמבר 1995 ועד סוף 2012, הסתיימה בנייתן של כ-680,000 דירות בלבד. המשמעות היא שהחל משנת 1996 נוצר, לכאורה, פער ביקוש של כ-151,000 דירות. בניכוי עודף של כ-50,000 דירות מגורים משנת 1995, הרי שניתן לאמוד את המחסור בדירות מגורים בסוף 2012, ב-101,000 דירות.

כתבות מעניינות נוספות:
הקבלנים מתחילים להילחץ? הנחה של 300 אלף שקל על דירה בתל אביב
"זוגות צעירים לא מוכנים לחיות היום בדירת 70 מ"ר; בעתיד עוד ישאלו מי המטומטם שתכנן דירות קטנות"

תגובות לכתבה(19):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 16.
  הגיוני - המחיר הנדל''ן הולך עם המת''ג ולא עם שכר ממוצע
  שמוליק 13/06/2013 10:51
  הגב לתגובה זו
  1 1
  שהרי זה ברור, מה בין כל מקבלי שכר המינימום שהם הרוב במדד שכר הממוצע לבין מחיר הדירות שמי שקונה אותם זה אנשים עם השקעות, עסקים וכו. הבורסה עלתה, המת''ג עלה - הדירות עלו בהתאם. זה זה לא התחלק שווה - סיפור אחר לגמרי שהתשובה לא נמצאת במחום נדל''ן.
  סגור
 • 15.
  העלייה היא רק במחיר המבוקש ביד 2
  הסופר 13/06/2013 00:58
  הגב לתגובה זו
  4 0
  המחירים לא באמת עלו, הבל הבלים. לוקחים ממוצעים ומשחקים עם המספרים. בתור אחד שמחפש דירה, אנשים חיים בסרט ולא מצליחים למכור במחיר שהם דורשים גם באיזורי ביקוש. כל מחיר מבוקש יורד ב10-20% במינימום לסגירה, אנשים חושבים שהקירות שלהם מזהב בבניינים בני 60 שנה. המחירים פקטיבים ונתונים למסר ומתן כלפי מטה, מי שלא מוריד לא מוכר חד וחלק. יש דירות ביד 2 שמפורסמות כבר מעל שנה , גם על ידי מתווכים ולא מצליחים למכור כי הם מחכים לפראייר שיקנה. הפראיירים אט אט נגמרים והמיתון פורץ בתודעה ובכלכלה. ויוה לפיצוץ הבועה, רק יעשה טוב לכולנו.
  סגור
 • 14.
  המדינה ממשיכה לספסר בקרקע ולגבות מיסי נדלן מטורפים (ל"ת)
  לפיד שיקר לבוחריו 12/06/2013 22:07
  הגב לתגובה זו
  1 0
  סגור
 • 13.
  אם לא יהיו הפגנות מטורפות נוסח טורקיה...
  רון 12/06/2013 19:05
  הגב לתגובה זו
  1 0
  שום דבר לא יזוז. כל המערכת מסואבת וגם מי שיש לו רצון טוב לא מסוגל לעשות כלום.
  סגור
 • 12.
  אני לא בעד אלימות
  אנונימי 12/06/2013 17:21
  הגב לתגובה זו
  8 1
  אבל להערכתי עד שהיא לא תתפרץ המצב לא ישתנה
  סגור
 • אין צורך באלימות
  המתן מעט וראה 12/06/2013 18:09
  הגב לתגובה זו
  5 0
  עוד מעט יבוא כזה גל ענק של ירידה מהארץ, שכמות הדירות שתשפכנה לשוק ימתן משמעותית את מחירי הדיור......זה יקח שנה או שנתיים,זה יקרה יותר מהר מכל פעולה של ממשלות ישראל האימפוטנטיות.
  סגור
 • 11.
  סטטיסטיקות,מספרים,טבלאות,עקומות,משבצות......
  פקידים,פקידים,פקידים 12/06/2013 17:20
  הגב לתגובה זו
  5 0
  חצי מדינה עוסקת בלהכין סטטיסטיקות לחצי השני.........
  סגור
 • 10.
  לאט לאט וכמעט בלי להרגיש הביאו עלינו אסון כלכלי
  אלי, 12/06/2013 17:12
  הגב לתגובה זו
  18 0
  מי שרוכש דירה במחירים האלה הופך לעני לכל חייו, את הזעם התסכול והשנאה צריך להביא לביטוי בקלפי ובהפגנות.
  סגור
 • 9.
  אני מקווה לא לשמוע בקשות של חייבי משכנתא לעזרה ממשלתית
  נדנדת הריבית 12/06/2013 17:11
  הגב לתגובה זו
  7 0
  אני מקווה לא לשמוע בקשות של חייבי משכנתא לעזרה ממשלתית אם הריביות יעלו. מי שאין לו די הגינות להבין שלא יוכל לשלם כהריביות יעלו, ומי שרוצה להשוויץ על כסף שאין לו, שיסתדר לבד. ואם הריביות לא יעלו אף פעם, אז שיהיה במזל וכל הכבוד למי שקנה!
  סגור
 • 8.
  אני מקווה לא לשמוע בקשות של חייבי משכנתא לעזרה ממשלתית
  נדנדת הריבית 12/06/2013 16:46
  הגב לתגובה זו
  9 0
  אני מקווה לא לשמוע בקשות של חייבי משכנתא לעזרה ממשלתית אם הריביות יעלו. מי שאין לו די הגינות להבין שלא יוכל לשלם כהריביות יעלו, ומי שרוצה להשוויץ על כסף שאין לו, שיסתדר לבד. ואם הריביות לא יעלו אף פעם, אז שיהיה במזל וכל הכבוד למי שקנה!
  סגור
 • 7.
  איפה הספורטנקר ביביהו השקרן? מעשן סיגר וצוחק עלינו (ל"ת)
  דני 12/06/2013 16:24
  הגב לתגובה זו
  14 0
  סגור
 • 6.
  שנתיים מניפולציה שקר להרצת פראייר=בועה50%בפיצוץ=מיתון!! (ל"ת)
  דמגוגיה לפראייר 12/06/2013 16:20
  הגב לתגובה זו
  9 0
  סגור
 • 5.
  תמשיכו לרוץ לבחור בנציגכם לכנסת באמוק כל כמה שנים
  בני 12/06/2013 16:10
  הגב לתגובה זו
  4 0
  ודקה אחרי שמסתיים מסע ההונאה של חברי הכנסת אתם אוכלים את הלקרדה שוב ושוב. ואני שואל: למה אתם כל כך להוטים לרוץ ולתת את הכוח שלכם למי שמרמה אתכם מקום המדינה? למה? למה?
  סגור
 • למה ״אתם״ ? במה אתה שונה ממני טמבל ? (ל"ת)
  במה אתה נבדל ? 12/06/2013 17:21
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 4.
  ביבי יעבוד וביבי יעשה מילואים
  אנונימי 12/06/2013 15:51
  הגב לתגובה זו
  14 0
  אנחנו נסתדר בחו"ל
  סגור
 • 3.
  אין עתיד לצעירים כאן. בן 30 משתכר 6000 ומשלם 4000 משכנת
  ג'קי 12/06/2013 14:57
  הגב לתגובה זו
  25 2
  משכנתא, ציונות זה דבר חשוב, אבל אם אי אפשר לחיות בכבוד זה לא בושה לעבור למקום יותר טוב
  סגור
 • אין עתיד עם ביבי ולפיד !!!!! המחירים ימשיכו לעלות !!!!! (ל"ת)
  רינה 12/06/2013 15:29
  הגב לתגובה זו
  28 0
  סגור
 • 2.
  המצב יחמיר כי לא בונים מספיק, הממשלה לא רוצה להוריד מחי
  עמיקם 12/06/2013 14:56
  הגב לתגובה זו
  51 1
  לכל חבר כנסת יש שתי דירות, למה שיירצו להוריד מחירים? מה שקורה בטורקיה זה כלום מול מה שיקרה כאן אם המצב הזה יימשך
  סגור
 • 1.
  המדינה מספסרת בקרקעות על חשבוננו
  טוני 12/06/2013 14:55
  הגב לתגובה זו
  20 2
  המיסים מהקרקעות הולכים להתנחלויות במקום לשיפור התשתיות ולבניית דירות נוספות, פשוט סקנדל!!
  סגור