מיסוי חברת בית שהופכת לחברה משפחתית בתום שנת 2013 ומוכרת נכס

עו"ד (כלכלן) שגיב רון

תחילה אציין כי מנתוני השאלה עולה ההנחה כי הנכס שנמצא בבעלות החברה הוא בניין. זאת לאור ההנחה הטמונה בשאלה ולפיה, החברה תהא רשאית להיחשב כ"חברת בית" על פי הוראות סעיף 64 לפקודת מס הכנסה
מניותשאלה:
__________

לפי הוראות המעבר לתום שנת 2013 שבמסגרת החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים, לחברה שהופכת לחברה משפחתית ומוכרת נכס יבוצע לאחר מכן חישוב מס ליניארי והנישום המייצג יחויב במס על הרווח הריאלי שנצמח עד למועד האמור (לפי חלוקה ליניארית) בשיעור הגבוה ביותר, ועל היתרה לפי שיעור המס של היחיד. הנכס נרכש ב-1995 והתחילו בהפעלה בחודש 5/2000.
השאלות:
1.מה פירוש שיעור המס הגבוה?
2.אם החברה בוחרת להישאר חברה "רגילה" ותבחר בעתיד, בשנת המכירה, להיחשב חברת בית, בהנחה שסעיף זה לא יבוטל (יש רק בעל מניות אחד, כך שאין הבדל לצורך החישוב בין מקרה שכזה ונישום מייצג במשפחתית) מה ההבדל שיהיה בחישוב המס מול האלטרנטיבה של הפיכה כיום לחברה משפחתית?
תשובה:
__________
תחילה אציין כי מנתוני השאלה עולה ההנחה כי הנכס שנמצא בבעלות החברה הוא בניין. זאת לאור ההנחה הטמונה בשאלה ולפיה, החברה תהא רשאית להיחשב כ"חברת בית" על פי הוראות סעיף 64 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") קרי, חברה הנמצאת בשליטתם של חמישה בני-אדם לכל היותר, שכל רכושה ועסקיה הם החזקת בניינים.
כעת אענה על השאלה בהנחה האמורה.
במסגרת החוק לשינוי סדרי עדיפויות לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים 2013 ו-2014), התשע"ג-2013, תוקן סעיף 64א לפקודה בכל הנוגע למודל המיסוי של חברות משפחתיות, וזאת בתחולה מיום 1.8.2013.
במסגרת החוק האמור אף נקבעו הוראות מעבר מיוחדות לחברה רגילה המבקשת להפוך לחברה משפחתית החל משנת המס 2014. נקבע כי חברה שערב יום התחילה התקיימו בה התנאים להיחשב חברה משפחתית, תוכל לבחור להיחשב כחברה משפחתית רק עד ליום 30.11.2013. החל משנת 2014 ואילך ויחולו לגביה הוראות המעבר כפי שנקבעו בחוק.
אחת מהוראות מעבר אלה היא ההוראה שבענייננו, הקובעת מעין מכירה רעיונית של הנכסים שהיו בבעלות החברה ביום 31.12.2013. לפי הוראה זו, במכירת נכסים שהיו בידי החברה טרם הפיכתה לחברה משפחתית יחול חישוב רווח הון ליניארי כך שבגין חלק רווח ההון המתייחס לתקופה שמיום הרכישה ועד ליום 31.12.2013 יחול מס בשיעור השולי הגבוה ביותר ליחיד הקבוע בסעיף 121 לפקודה (צפוי להישאר בשיעור של 48% על פי הפרסומים האחרונים) ואילו בגין יתרת רווח ההון יחול מס בשיעור החל על רווחי הון.
עם זאת, בהקשר שבענייננו הוראה זו לא חלה ככל הנראה על נכסי מקרקעין בישראל, זאת מאחר שחל עליהם חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג-1963 (להלן: "חוק מיסוי מקרקעין") ולא פקודת מס הכנסה.
לפיכך נראה כי המס שיחול בעת מכירת נכס המקרקעין של החברה יהיה זהה אם החברה תבחר להיחשב "חברה משפחתית" או "חברת בית" - שיעור המס הקבוע בסעיף 48א(ב1) לחוק מיסוי מקרקעין. במקרה שבענייננו, השבח הריאלי במכירת הנכס יחולק לשלוש תקופות וימוסה בשיעורים הבאים: שבח שנוצר עד ליום 7.11.2001 - יחול שיעור המס השולי הגבוה ביותר הקבוע בסעיף 121 לפקודת מס הכנסה (קרי, 48%); שבח שנוצר מיום 7.11.2001 ועד ליום 31.12.2011 - שיעור מס של 20%; השבח שנוצר מיום 1.1.2012 ואילך - שיעור מס של 25%.
אוסיף ואציין כי החלת הוראות סעיף 64 לפקודת מס הכנסה ("חברת בית") על הכנסותיה של חברה תלויה אך ורק ברצונה של החברה, הבא לידי ביטוי בהגשת בקשה לרשות המסים לחלק את הכנסות החברה בין בעלי המניות.
המשיב - מנהל מחלקת המסים במשרד עו"ד ארדינסט, בן נתן ושות'

התשובות אינן מהוות תחליף לייעוץ משפטי, ואין המומחים המשיבים או המערכת אחראים לתוצאות השימוש בהן
תגובות לכתבה(0):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות