הרשות פרסמה הנחיית גילוי למאמצות IFRS 9 באימוץ מוקדם

החשש של הרשות לניירות ערך הוא שה-IFRS 9 יאפשר חלוקת דיבדנדים אשר תמנע מן החברה את היכולת לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות.
 | 
פרופ' שמואל האוזר
רשות ניירות ערך פרסמה היום טיוטת הנחיית גילוי בקשר עם חלוקה בחברות אשר אימצו את IFRS 9 באימוץ מוקדם כדוגמת קבוצת אי.די.בי.. ההנחייה החדשה אשר נכנסת לתוקפה כעת נלחמת בחשש כי תאגיד אשר ביצע יישום מוקדם של IFRS 9 ואשר ייעד את השינויים בשווי ההוגן של נכסים פיננסיים הוניים כך שיזקפו לרווח כולל אחר מחליט על חלוקת דיבידנדים וזאת כאשר יתרת הרווחים הניתנים לחלוקה אילולא אימץ התאגיד את IFRS 9 נמוכה מסכום החלוקה.

במקרה זה על התאגיד לפרט במסגרת הדיווח המיידי מכוח תקנה 37 לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל – 1970 גם את הפרטים נוספים:

1. נימוקי הדירקטוריון להתקיימות מבחן הרווח, לרבות התייחסותו הספציפית בדבר התקיימות מבחן הרווח במקרים בהם יתרת הרווחים הניתנים לחלוקה ללא IFRS 9 נמוכה מסכום החלוקה, כמתואר לעיל.

2. המידע וההערכות המהותיים (במובחן ובנוסף ל"מהות, אופי וטיב המידע" כפי שנדרש בתקנה 37(ב) לתקנות דוחות תקופתיים ומידיים) שעמדו בבסיס החלטת הדירקטוריון באשרו את החלוקה.

3. התבסס הדירקטוריון, במישרין או בעקיפין, על הערכת שווי, חוות דעת מקצועית, חזוי או מסמך בעל מאפיינים דומים, יצורף המסמך במתכונת הקבועה בתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים.

הדיווח מתבסס על סעיף 302 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 הקובע : "חברה רשאית לבצע חלוקה מתוך רווחיה ובלבד שלא קיים חשש סביר שהחלוקה תמנע מן החברה את היכולת לעמוד בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות, בהגיע מועד קיומן".

נדגיש כי ההנחייה שפורסמה לא מונעת חלוקת דיבדנדים מחברות אשר טרם אימוץ התקנות לא יכלו לחלק דיבדנדים, עם זאת הרשות פועלת בכדי לשנות את החוק הנ"ל ולהקשות או למנוע מחברות אלו את החלוקה.

נזכיר כי החל מחודש ינואר 2008, אומצו בישראל כללי החשבונאות הבינלאומיים, תקני ה- IFRS והחל מאותו מועד אלו מהווים כללי חשבונאות מקובלים לעניין תאגידים אלו. בחודש נובמבר 2009 פורסם תקן דיווח כספי בינלאומי מספר 9 מכשירים פיננסיים (2009), IFRS 9.
תגובות לכתבה(0):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה