מה האפסייד באגרות החוב של אפריקה?

מיכה צ'רניאק, מומחה חוב ואקוויטי, מנתח את הצעות מבטח שמיר וקבוצת לארי מייזל לנכסי אפריקה במסגרת הסדר החוב - איזו הצעה עדיפה, האם כדאי לחכות להצעה משודרגת, ואיזה אג"ח מבין הסדרות, יספק למחזיקים תושאה גבוהה יותר?
|
(46)

פעם בחודש, בממוצע, מופיעה הודעה מתפרצת במערכת ההודעות של הבורסה - מאיה, המציגה הצעה חדשה להסדר חוב באפריקה השקעות. מדובר במנהג קבוע כך שאיש כבר לא מתרגש. דרך אגב, מי שמעוניין ללמוד כיצד לא מבצעים הסדר חוב מומלץ לו שילמד היטב את מה שנעשה באפריקה.

ובכן בואו נבחן מה נותר לנו היום מחברה שבעבר הייתה אימפריית נדל"ן וכיום נמצאת בתהליכי גסיסה בלתי נגמרים.

ביזפורטל מגייסת כתבי שוק הון. אולי זה אתם?

השאירו פרטים ונחזור אליכם

העלאה
* כל השדות חובה

תודה שהשארת פרטים, נשתדל לחזור אלייך בהקדם

מחזיקי אגרות החוב מכרו את מניות אפריקה נכסים אשר היוו את הנכס העיקרי של אפריקה השקעות אשר שועבד לטובתם. נמכרו כ-15.9 מיליון מניות אפריקה נכסים תמורת כ-1.38 מיליארד שקל.

שימו לב שכיום אותן מניות שוות בבורסה כ-1.75 מיליארד שקל כך שלא מדובר במכירה מוצלחת במיוחד. עושה רושם שפשוט נמאס למחזיקי אגרות החוב מכול הסיפור של אפריקה.

בהמשך נמכרה ההחזקה במפעיל כביש 6 לקרן קינסטון תמורת כ-182 מיליון שקל. לאחר המכירה של אפריקה נכסים ו"המפעיל", נותרו לאפריקה השקעות מספר נכסים בנוסף למזומנים בקופה.

ניתוח שתי ההצעות שנמצאות "על השולחן"

1. הצעת מבטח שמיר
ההצעה של מבטח שמיר, פורסמה בתקשורת אבל לא פורסמה באופן רשמי. ההצעה כוללת (על פי הפרסומים), תשלום מזומן למחזיקים עבור רכישת ההחזקה בדניה סיבוס - 335 מיליון שקל.

העברת 14% ממניות אפריקה מגורים למחזיקי האג"ח. שווי השוק של מניות אלו כיום כ-130 מיליון שקל. בנוסף, מבטח שמיר "תנסה" למכור את הקרקעות של אפריקה בסביון במשך 3 שנים, כאשר אם היא לא תצליח למכור אותן היא תרכוש את הקרקעות, בתום השלוש השנים, תמורת 70 מיליון שקל. שימו לב שמדובר בעצם על אופציה לטובת מבטח שמיר.

מנגנון חלוקת הרווחים של דניה סיבוס נגוע בניגוד עניינים
עוד כוללת ההצעה, מנגנון חלוקת רווחים המהווה "אופציה" נוספת לחברת מבטח שמיר- יישום מנגנון חלוקת רווחי דניה סיבוס סולו (דניה מחזיקה באפריקה מגורים בנוסף לפעילות דניה עצמה), במשך 6 שנים.

על פי מנגנון חלוקת הרווחים המוצע, רווח מצטבר ראשון של עד 80 מיליון שקל בדניה סיבוס יועבר למחזיקי האג"ח; רווח מצטבר אחריו של 80 מיליון שקל מעבר ל-80 מיליון הראשונים (כלומר הרווח בין 80-160 מיליון שקל) יועבר לחברת מבטח שמיר; ורווח מעבר ל-160 מיליון שקל יחולק בין הצדדים.

בגלל שמבטח תשלוט בדניה, תהיה לה יכולת להשפיע על תוצאות דניה ולכן לא ברור מה האינטרס שיהיה למבטח להציף רווחיות במהלך 6 השנים הראשונות.

חלוקת מזומנים לבעלי האג"ח בהיקף של כ-446 מיליון שקל
יתרת הנכסים באפריקה שהם מזומנים, מדובר ב-354 מיליון שקל לפי דוחות מרץ 2019 ועוד כ-182 מיליון שקל ממכירת חברת המפעיל, סה"כ 536 מיליון שקל. בניכוי חוב למס הכנסה (70 מיליון שקל) והוצאות הסדר ועלויות נוספות של כ-20 מיליון שקל (הערכה שלי). סה"כ מזומנים לחלוקה למחזיקים - כ-446 מיליון שקל.

100 מיליון שקל מתגלגלים בערכאות 
לטובת המחזיקים נותר הפיקדון הכולל מזומנים ואגרות חוב של אפריקה השקעות בשווי של כ-100 מיליון שקל אשר הופקד על ידי קבוצות בן משה והנמצאים אצל הנאמנים לאג"ח. סכום זה, לא ברור מה יעלה בגורלו, שכן מתנהלים הליכים משפטיים בין הצדדים לגביו. לכן יש לזכור שהוא קיים אבל לא להתחשב בו. מדובר באופציית חינם לטובת המחזיקים שאולי תהיה שווה בעתיד.

20 מיליון שקל קפואים ברוסיה
לאפריקה קרקע ברוסיה, אשר במסגרת ההסדר הקודם, לבייב הציע לרכוש את הקרקע תמורת 20 מיליון שקל. כיום לא ברור אם הצעה זו עדיין רלוונטית.

סיכום התקבולים למחזיקים במסגרת הצעת מבטח שמיר
335 מיליון שקל מזומן + 130 מיליון שקל במניות אפריקה מגורים + 446 מיליון שקל מזומן נטו בקופה = סה"כ מזומן לחלוקה מידית כ-910 מיליון שקל. 

בנוסף 70 מיליון שקל הצפויים להתקבל בעוד 3 שנים ועוד סכום לא ברור בגין מנגנון חלוקת הרווחים בדניה סיבוס. מדובר במנגנון הצפוי להניב סכום הנע בין 0-80 מיליון שקל והוא אמור להתפרש על פני 6 שנים. אם נניח שהוא יתקבל בעוד 4-5 שנים בממוצע, אז מטעמי שמרנות השווי הנוכחי של תמורת המנגנון לחלוקת הרווח הוא כ-40 מיליון שקל בלבד. סה"כ בערך נוכחי, שני התשלומים העתידיים שווים למחזיקים כ-100 מיליון שקל נוספים.

לכן, סה"כ שווי התמורה של הצעת מבטח שמיר 910 מיליון שקל (חלוקה מידית) + 100 מיליון (שווי תשלומים עתידיים) + 10-15 מיליון שקל (הקרקע ברוסיה) = מיליארד ו-20 מיליון שקל.


2. הצעת קבוצת לארי מייזל
הפעם מדובר בהצעה רשמית שפורסמה במערכת המאיה. אם כי מדובר בהצעה, אשר לדעתי, נחותה מעט ביחס להצעה הקודמת של הקבוצה, ממנה היא נסוגה בעבר, לכן לא ברור מה מידת הרצינות שיש לייחס להצעה זו.

על פי ההצעה, המזומנים שבקופת אפריקה השקעות בניכוי 110 מיליון שקל יחולקו למחזיקי האג"ח. בהתאם לחישוב הנ"ל (בהצעה של מבטח שמיר) מדובר בכ-426 מיליון שקל. בנוסף, יומרו כול סדרות האג"ח למניות אפריקה השקעות – 100% מהון המניות.

עוד מוצע, כי תונפק סדרה חדשה למחזיקי האג"ח בהיקף של 180 מיליון שקל. מדובר בסדרה ל-5 שנים צמודה למדד ונושאת ריבית שנתית של 4%. כבטחון להבטחת הסדרה ישועבדו הקרקעות בסביון - שווי הקרקעות כ-70 מיליון שקל (כפי שפורט במסגרת ניתוח הצעת מבטח).

קבוצת מייזל תרכוש ממחזיקי האג"ח 20% ממניות אפריקה השקעות, מניות אותן יקבלו מחזיקי האג"ח לאחר המרת האג"ח למניות, בתמורה ל-100 מיליון שקל. בנוסף, תקבל קבוצת מייזל אופציה לשנה וחצי לרכוש 45% נוספים מאפריקה ממחזיקי האג"ח תמורת 260 מיליון שקל. שימו לב - זו תמורה שאין ביטחון בקבלתה והיא מהווה אופציה ללארי מייזל.

לבסוף, המחזיקים יישארו עם הקרקע ברוסיה ואותם הכספים שהפקידה קבוצת בן משה אצל הנאמנים כפי שהזכרתי בניתוח הצעת מבטח שמיר.

סיכום התקבולים למחזיקים במסגרת הצעת קבוצת לארי מייזל
מזומן 426 מיליון שקל + 100 מיליון שקל מזומן (ממכירת 20% מאפריקה) + 180 מיליון שקל באג"ח ל-5 שנים בעל בטחונות חלקיים. אם נניח שהאג"ח יסחר בתשואה של 6%-8% אזי מחירו בשוק ינוע סביב 85-90 אגורות. לכן שווי השוק של סדרת האג"ח החדשה יהיה 150-160 מיליון שקל.

האופציה למכירת 45% מאפריקה תמורת 260 מיליון שקל- גם אם נניח שלארי מייזל יממש בוודאות את האופציה, מדובר בנכס שהשווי הנוכחי שלו במקרה הטוב ביותר, לפי שיעור היוון הנגזר ממחיר האג"ח שיונפק, קרי - צמוד מדד וריבית 6%-8%, כ-230 מיליון שקל בלבד.

סה"כ שווי התמורה המידית (הניתנת לחלוקה למחזיקי האג"ח) של הצעת מייזל - 426 מיליון שקל + 100 מיליון שקל + 155 מיליון שקל (סדרת האג"ח החדשה) + 10-15 מיליון שקל (הקרקע ברוסיה) = 690 מיליון שקל.

בנוסף, לאחר ביצוע ההסדר, המחזיקים נותרים עם 80% ממניות אפריקה השקעות (מתוכם 45% מהמניות מהוות אופציה לשנה וחצי שיש לקבוצת מייזל). מה יהיה השווי בשוק של המניות הללו? מדובר ב-80% מחברה המחזיקה בדניה סיבוס (המחזיקה באפריקה מגורים).

לפי ההצעות בשוק שווי 100% מההחזקה הוא כ-500-550 מיליון שקל, ואם ננכה מכך את האג"ח שהחברה תנפיק מדובר בשווי נטו (בניכוי חוב) בטווח של 320-370 מיליון שקל וזה ל-100% ממניות החברה. לכן להערכתי שווי 80% מהמניות בשוק נאמד בטווח של 260-300 מיליון שקל.

שימו לב כי במידה ולארי מייזל יממש את האופציה וירכוש 45% הנוספים ממניות אפריקה (בהתאם לאופציה שיש לקבוצה) שווי אותם 80% מהמניות שיוותרו בידי מחזיקי האג"ח לאחר ההסדר יהיה שווה בערכים נוכחיים (230 מיליון שקל + 35% שווי מניות אפריקה נטו) 342-360 מיליון שקל.

כלומר שווי התמורה הכוללת של הצעת מייזל נע בטווח של 970 מיליון שקל עד מיליארד ו-40 מיליון שקל.

סה"כ אפשר לראות כי התוחלת של שתי ההצעות די דומה מבחינת השווי למחזיקים ועושה רושם שהיא נמוכה יחסית לשווי הכלכלי האמיתי של ההחזקה בדניה ואפריקה מגורים. לשם הפשטות נניח שהתמורה הממוצעת של שתי ההצעות היא כמיליארד ו-20 מיליון שקל. 

מה השווי שמשקפות שתי ההצעות (הנחותות לדעתי) עבור מחזיקי האג"ח? 
לאחרונה מקדמים הנאמנים הצעה לאישור יחסי חלוקה של תמורות בין המחזיקים. היחס הוסכם בין הנציגויות של מחזיקי אגרות החוב, אבל עד כה לא הצליחו להעביר אותו ברוב מתאים בהצבעות מחזיקי האג"ח.

יחס החלוקה שהוסכם בין נציגויות מחזיקי האג"ח
סדרה כו - 46.03% מסך התמורות.
סדרה כז - 33.47% מסך התמורות.
סדרה כח - 20.50% מסך התמורות.

שורה תחתונה
כפי שניתן לראות מחירי האג"ח בשוק קרובים מאוד לשווי הכלכלי של אגרות החוב, המתקבל מההצעות הנוכחיות להסדר. המשמעות לכך כפולה - מצד אחד לא צפוי רווח משמעותי למחזיקים, ביחס למחיר הנוכחי של אגרות החוב, במידה ותתקבל אחת משתי האפשרויות שבחנתי ומצד שני נראה שמדובר בהצעות נמוכות מדי ולכן טוב יעשו מחזיקי אגרות החוב אם ימתינו להצעות הסדר טובות יותר.


** אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל


מיכה צ'רניאק הוא מומחה חוב ואקוויטי מלווה ויועץ ללקוחות כשירים - לפניה לכותב לחץ כאן

תגובות לכתבה(46):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 23.
  מיכה - אגח אפריל נדלן
  אגחניק 21/07/2019 14:31
  הגב לתגובה זו
  0 0
  תשובה רוצה למחוק, זרק עצם קטנה לפדיון (פעמיים), מי שהחליט לא לבלוע הפתיון ירוויח לדעתך מהצעת רכש גבוהה יותר נוספת או רק מהמר על פדיון לפי תנאי האגרת שרחוקים מקיום?
  סגור
 • 22.
  מה קורה עם אג''ח תמר?
  טובי 18/07/2019 01:51
  הגב לתגובה זו
  0 0
  מתרסק בגלל ההצמדה לדולר או בגלל סיכון לאי פרעון? נסחר בתשואה ממש גבוהה בהתחשב בזה שהחברה דיי רווחית ולא אמורה להגיע לדיפולט.
  סגור
 • סיכון פירמה
  dw 18/07/2019 13:48
  הגב לתגובה זו
  0 0
  גם לישראמקו יש אגח אך בתשואה נמוכה יותר. הסיבה היא מינוף נמוך בהרבה.
  סגור
 • אני מניח שהתכוונת לסיכון פרמיה אבל
  טובי 18/07/2019 18:13
  הגב לתגובה זו
  0 0
  עדיין הסיכון שם ככ גבוה שנותן כזו פרמיה גבוהה? רגח עם מחמים דומים נסחרים ברבע מהפרמיה ותמר רווחית בסה''כ..
  סגור
 • 21.
  אלביט הדמיה
  נועם 17/07/2019 23:16
  הגב לתגובה זו
  2 0
  האגח לא מפסיק לרדת בחודשיים האחרונים למרות שעל פניו יש כיסוי מלא לאג"ח שאמור להיפדות עוד 5 חודשים. מה דעתך?
  סגור
 • טען עוד
 • 20.
  קרדן אן וי אג"ח מה הסיפור שם?
  רם 17/07/2019 13:52
  הגב לתגובה זו
  0 0
  קרדן אן וי אג"ח מה הסיפור שם? במחיר הנ"ל לא הזדמנות?
  סגור
 • 19.
  דה זרסאי
  חיים 17/07/2019 10:33
  הגב לתגובה זו
  0 0
  שלום.מה דעתך?
  סגור
 • דה זרסאי
  מיכה צ'רניאק 17/07/2019 14:04
  הגב לתגובה זו
  0 0
  החקיקה החדשה בניו יורק תפגע בחברה – כפי שהחברה דיווחה אם כי מכול הדיווחים שראיתי רוב החברות צפות כרגע פגיעה מינורית בפעילות שלהן. החברה מהוונת את נכסיה בשיעור היוון נמוך מאוד ( בתגובת החברה שפורסה במאיה ננקב שיעור היוון ממוצע של 3.67% ) זהו שיעור היוון נמוך שתורם לניפוח שווי הנכסים במאזן. מה שעוזר לחברה הוא ההיפוך בציפיות מהעלאת ריבית להורדה בריבית בארה"ב. במקרה של העלאת ריבית הייתי מצפה לעלייה בשיעור ההיוון בחברה והפסדי הון משמעותיים. כרגע הסכנה הזו נדחתה. בטווח הארוך אין ספק שמדובר בשיעורי היוון נמוכים מדי. ולכן יש לצפות להפסדי הון בעתיד. היחסים הפיננסים של החברה חזקים , הון למאזן מאוחד כ 40% , ההלוואות מהוות רק 57% מהמאזן זו גם הסיבה לדירוג הגבוה של האג"ח , לדעתי הדירוג צריך לרדת כי אם ניקח היוון בשיעור של 5% במקום 3.67% שווי הנכסים ירד ב 20% ואז היחסים כבר יראו פחות טוב ובהתאם הדירוג המתאים לא יהיה AA אלא יותר לכיוון של A או +A אני חושב שהתשואות בשוק של אג"ח ג כבר משקפות עובדה זו.
  סגור
 • 18.
  שווי מניה
  משה 16/07/2019 18:18
  הגב לתגובה זו
  0 0
  שלום לכתב המומחה כתבה מקצועית מאוד. אשמח למילה שתיים לאור הניתוח המורחב שלך האם יש שווי כלשהו למניה עצמה. השואל מחזיק בכמות קטנה. תודה
  סגור
 • מנית אפריקה
  מיכה צ'רניאק 17/07/2019 13:40
  הגב לתגובה זו
  1 0
  בכול תסריט שהוצע עד כה שווי מנית אפריקה אמור להתאפס. הסיבה לכך פשוטה התמורה המוצעת למחזיקי האג"ח כפי שגם פירטתי היא 1-1.1 מיליארד ₪ . יתרת החוב למחזיקי האג"ח היא כ 2 מיליארד ₪ כך שמחזיקי האג"ח יקבלו בערך רק 50% מהחוב הנוכחי שלהם. במקרה כזה כול ההצעות מדברות על מחיקת המניה הקיימת והנפקת מניות חדשות.
  סגור
 • 17.
  אידיבי פת אגח יג
  מוטי 16/07/2019 15:29
  הגב לתגובה זו
  0 0
  לסדרה יש שעבוד קבוע ראשון (אולי לא הכי איכותי בעולם). עם המח"מ 0.37 מדוע היא נסחרת ב-10.53% תשואה לפדיון? עד כמה זה מסוכן לקנות סכום יחסית קטן כפיזור השקעה? תודה מראש!
  סגור
 • אי.די.בי יג
  מיכה צ'רניאק 16/07/2019 17:05
  הגב לתגובה זו
  2 0
  אי.די.בי יג- יתרת אג"ח במחזור כ 392 מיליון ע"נ . יתרת מניות כלל המשועבדות לטובת הסדרה – כ 8.5 מיליון מניות ששווי השוק שלהן כרגע 58 ₪ למניה סה"כ שווי השוק הנוכחי של השעבוד 493 מיליון ₪ . מחזיקי סדרה ג אמורים לקבל 2 קופונים של 1.35% סה"כ 2.7% ואת הקרן בנובמבר סה"כ כ 403 מיליון ₪ כלומר היחס בין התקבול לשעבוד ( LTV ) כ 82% כלומר המחזיקים יכולים לסבול ירידה של 15%-18% המחיר מניית כלל ביטוח מבלי להיפגע , זה יחס סביר במיוחד לתקופה קצרה של 4.5 חודשים עד לפירעון. מחיר האג"ח כרגע 99 אגורות ומקבלים 102.7 סה"כ רווח 3.7% זה נתון טוב לתקופה הקצרה מ 5 חודשים כמובן שבגלל המצב באי.די.בי במקרה של כניסה לצרות והסדר חוב כול התהליך עלול להתארך ולהסתבך – קח זאת בחשבון. בכול מקרה כחלק מתיק מפוזר זו השקעה בעלת תשואה טובה ובסיכון בינוני בלבד.
  סגור
 • 16.
  סאני תק' אגח יג, שווה משהו?
  רם 16/07/2019 09:47
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סאני תק' אגח יג, שווה משהו, למי מחכים אם בכלל?
  סגור
 • סאני יג
  מיכה צ'רניאק 16/07/2019 14:24
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סאני יג – לטובת האג"ח נותרו 2 נכסים הראשון הוא הדיבידנד שסבן אמור היה להעביר לחברה אבל לאחר מכירת המניות לא הייתי בונה על זה ( במיוחד שיש לפני הסדרה שאריות של סדרה י שלא נפרעה במלואה ). והתביעות ( 80% מסכום התביעות ) כך שמה שבעצם נותר לטובת הסדרה אלו הן התביעות נגד החברה ונושאי המשרה . כידוע אלו תהליכים ארוכים מאוד.....
  סגור
 • 15.
  ישאל אגח ה'
  רם 16/07/2019 09:45
  הגב לתגובה זו
  0 0
  יודע מה קורה שם?
  סגור
 • כהר לא , עו"ד גיא גיסין מטפל בפירוק החברה ממליץ לפנות
  מיכה צ'רניאק 16/07/2019 14:21
  הגב לתגובה זו
  0 0
  למשרד שלו
  סגור
 • 14.
  אולימפיה
  רם 16/07/2019 09:45
  הגב לתגובה זו
  0 0
  יש לי עדין כמה אגחים של אולימפיה? הם שווים משהו?
  סגור
 • אולימפיה
  מיכה צ'רניאק 16/07/2019 14:20
  הגב לתגובה זו
  0 0
  אני מאמין שיהיה עוד תשלום באג"ח לאחר התשלומים בשנים האחרונות. כך שצריך להמתין ולראות מה יצליחו המפרקים להשיג למחזיקים ....
  סגור
 • 13.
  האגחים של אמפל?
  רם 16/07/2019 09:43
  הגב לתגובה זו
  0 0
  יש לך מושג מה קורה שם? דובר על סוג של הסדר ומכירת צינור הגז לדלק אנרגיה. כמה אג' אמורים לקבל מחזיקי האג"ח?
  סגור
 • לצערי לא (ל"ת)
  מיכה צ'רניאק 16/07/2019 14:18
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • החזר אגח אמפל. תיקון טעות. תתעלמו מתגובתי הקודמת
  לא מיכה 2 16/07/2019 11:24
  הגב לתגובה זו
  0 0
  לפי החישוב שלי, נרכשו 39% מ- EMG בתמורה ל- 518M$. ב- 39% נרכש גם חלק אמפל שהוא 12.5%. מכאן שלאמפל 32.1% מהתמורה. נכפיל ב- 1,865M ₪ ונקבל 598M ש"ח. נחלק ב- 708M ₪ ע.נ וקבל החזר סביב 84 אג'. שימו לב, לא התייחסתי לשום רכיב פרט למכירת EMG. כמובן שיש לנכות שכר טורפים למיניהם. עדיין נשאר עם החזר פנטסטי.
  סגור
 • חישוב החזר לאגח
  לא מיכה 16/07/2019 11:15
  הגב לתגובה זו
  0 0
  לפי החישוב שלי, נרכשו 39% מ- EMG בתמורה ל- 518M$. ב- 39% נרכש גם חלק אמפל שהוא 12.5%. מכאן שלאמפל 32.1% מהתמורה שהם 1,865M ₪. נחלק ב- 708M ₪ ע.נ וקבל החזר סביב 84 אג'. שימו לב, לא התייחסתי לשום רכיב פרט למכירת EMG.
  סגור
 • 12.
  נובל אסטס אגח א
  יובל 16/07/2019 01:34
  הגב לתגובה זו
  0 0
  האגח התאושש דרמטית. מתחילת השנה עלה קרוב ל- 50%. האם ההתאוששות מוצדקת? הרושם הוא שלמרות העליה הגדולה הזו במחיר האגח, החברה לא התאוששה ולכן האגח נסחר בתשואה דו ספרתית. אתה גם חושב כך?
  סגור
 • נובל א
  מיכה צ'רניאק 16/07/2019 14:19
  הגב לתגובה זו
  0 0
  החברה ביצעה רכישות משמעותיות של אג"ח במהלך 2019 . סה"כ נרכשו כ 40 מיליון אג"ח מתוך סדרה של 360 מיליון. מהלך זה תרם למחירי האג"ח כמו גם שינוי המגמה בשוק. מבחינת החברה מדובר בחברה קטנה יחסית הפועלת בתחום דירות להשכרה בברוקלין בעיקר. החברה לא דיווחה כיצד תשפיע עליה ההקפאה דמי השכירות המפוקחים מחינת שווי הנכסים שבבעלותה וההכנסות הצפויות משכירות כך שזה בעייתי . להערכתי דירוג החברה צריך לרדת לכיוון של BBB כך שהמחיר הנוכחי משקף את מצב החברה ואת התמחור הזהיר שהשוק נותן לחברות דוגמת נובל.
  סגור
 • 11.
  הסכם סרצ'לייט עם ביקום
  שחר 16/07/2019 01:21
  הגב לתגובה זו
  0 0
  לאחר שבזק צנחה בעשרות אחוזים, האם הסכם הרכישה של סרצ'לייט יביא להצפת ערך בבזק? לבזק יהיה כעת בעל שליטה ממוקד מטרה עם כיסים עמוקים שלא בא לחלוב דיבידנדים אשר מעונין להבריא אותה ובעל נסיון בשוק התקשורת הבינלאומי. מה דעתך?
  סגור
 • בזק מניה
  מיכה צ'רניאק 16/07/2019 14:07
  הגב לתגובה זו
  0 0
  ההשקעה של סרצ'לייט אמורה להתבצע לפי שווי המשקף לבזק מחיר הגבוה מ 300 וזה לעומת מחיר נוכחי של כ 250 למניית בזק נכון שיש ברכישה פרמיית שליטה אבל עדיין זה מצביע על כך שסרצ'לייט מאמינים שמחיר מניית בזק אטרקטיבי. מבחינת התחושות נראה שבמידה וההשקעה תצא לפועל יש פוטנציאל להצפת ערך בבזק. אומנם התחרות עדיין קשה אבל בינתיים בזק ממשיכה לייצר מזומנים המשמשים להפחתת חוב ובנוסף היא ממשיכה להתייעל כך שבטווח הארוך יותר ישנה אפשרות שבהחלט נפגש את המניה במחירים גבוהים יותר.
  סגור
 • 10.
  ווטרסטון אגח א
  צחי 16/07/2019 01:10
  הגב לתגובה זו
  0 0
  שלום. אתה רואה שיפור בחברה מאז צניחת האגח בדצמבר האחרון? האם המינוף של החברה נותר גבוה ויש חששלהחזר לנושי האגח? תודה
  סגור
 • ווטרסטון אג"ח
  מיכה צ'רניאק 16/07/2019 14:06
  הגב לתגובה זו
  1 0
  הרבה עבר על החברה. אגרות החוב של החברה נפלו חזק בסוף 2018 כחלק מהמגמה הכללית בענף. אחרי זה החברה דיווחה על מו"מ למכירת נכס בסן ברנרדינו יחד עם כלל נכסי החברה בסוף נמכר רק הנכס בסן ברנרדינו תמורת סכום נמוך יותר- 97 מיליון דולר כך שנשאר לחברה כ 37 מיליון דולר נטו מהמכירה. כמו כן החברה הודיעה על פיקדון "ייעודי" על סך של 10.5 מיליון דולר שמיועד לתשלום לאג"ח בנובמבר- זה נחמד רק שהפיקדון לא שועבד לטובת המחזיקים כך שהחברה יכולה להשתמש בו לטובת צרכים אחרים. בסופו של דבר הדוחות הכספיים לרבעון הראשון לא מראים על הרעה בפעילות. דירוג החברה נותר על רמה של –A כך שזה חיובי לאג"ח . המינוף ירד, במרץ 18 ההון למאזן עמד על כ 30% ואילו כעת הוא עומד על כ 35% . סה"כ לדעתי דירוג של BBB מתאים יותר לחברה מהדירוג הנוכחי.
  סגור
 • 9.
  אני לא מבין את המשקיעים
  אריאל 15/07/2019 23:03
  הגב לתגובה זו
  0 0
  אתם באמת רוצים קשר עם גנבים? עם אנשים שפלים ברמה הנמוכה ביותר? בשביל מה? בשביל כמה גרושים שאתם חושבים שתעשו? (אגב, לא תראו גרוש ורק תפסידו.) זה באמת שווה לכם את זה?
  סגור
 • 8.
  אלביט הדמיה אגח ט
  מוטי 15/07/2019 17:35
  הגב לתגובה זו
  0 0
  הי מיכה, רוב תודות על הפוסט הזה והקודם על בי קום אגח ב. מה אתה יכול להגיד על אלביט הדמיה אגח ט? נסחר בתשואה לפדיון 72.49% עם המח"מ של 0.38. האם יש אפסייד כלשהו?
  סגור
 • זה כמו מסע לעבר , לצערי כבר שנים שאני לא בפוקס על האג"ח (ל"ת)
  מיכה צ'רניאק 15/07/2019 19:50
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 7.
  חילוט הפקדון של בן משה והתביעה נ לבייב זה עוד 6 אגו (ל"ת)
  א 15/07/2019 16:39
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • תגובה
  מיכה צרניאק 15/07/2019 19:41
  הגב לתגובה זו
  2 0
  בטור התייחסתי לפיקדון וציינתי כי לאור העובדה שהנושא בדיונים משפטיים צריך לזכור את הנושא אבל כרגע אני מתייחס אליו כמשהו שאין לו שווי ובעצם מדובר באופציה חינם של מחזיקי האג"ח . לגבי התביעות כנגד לבייב – במסגרת ההסדק הוא היה אמור לרכוש את הקרקע ואת האופציות של אפי שהונפקו בעבר למחזיקים כנגד מתן פטור מתביעות . כיום תביעה כזו היא תהליך ארוך מאוד בעצם התביעה היא יותר כנגד חברת ביטוח- ביטוח אחריות מקצועית ולא כנגד לבייב עצמו שכלל לא נמצא בארץ ולא נראה שיגיע לארץ בקרוב.
  סגור
 • 6.
  היי מה דעתך על אגח דסקש י? (ל"ת)
  משה 15/07/2019 16:21
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • דסק"ש י
  מיכה צרניאק 15/07/2019 19:37
  הגב לתגובה זו
  2 0
  דסק"ש זה מקרה מעניין. תיאורטית לחברת דיסקונט השקעות לא אמורה להיות בעיה לפרוע את סדרות ו וסדרה י .לחברה מזומנים והחזקה בחברות סחירות בבורסה בשווי העולה על החוב לסדרות האג"ח. הבעיה מבחינת השוק היא עם בעל השליטה. לא ברור מה היכולות הכספיות הנוכחיות של אלשטיין- ברור שהוא אינו נזיל במיוחד ולכן גם ההצהרות שלו על כך שבאידיבי הוא השקיע המון כסף ועכשיו צריך פתרונות אחרים. החשש הוא מפני פעולות שיפגעו בדסק"ש ובמחזיקי האג"ח שלה לטובת צרכי הנזילות של אי.די.בי. ברור שלאי.דיבי אין מספיק מקורות נזילים לכן החשש הוא מפני לדוגמה חלוקת דיבידנד מדסק"ש לאי.די.בי או העברת כספים אחרת כמו רכישת נכס מאי.די.ב.י על ידי דסק"ש. במצב כזה בלתי אפשרי לדעת מה יקרה אפילו עד סוף 2019 . לכן במצב נורמלי לא אמורה להיות בעיה עם התשלומים לסדרה י במצב הנוכחי לך תדע אם בעוד מספר חודשים כבר נשמיע זמירות אחרות.
  סגור
 • תוכל להסביר למה העליה באגח דסקש לא חילחלה ...
  משה 15/07/2019 22:54
  הגב לתגובה זו
  0 0
  לאגח נכסים ובנין ט וסלקום ט ?
  סגור
 • תשובה
  מיכה צ'רניאק 16/07/2019 14:58
  הגב לתגובה זו
  1 0
  נכסים ובניין – בגלל חששות בשוק ממצבו הפיננסי של בעל השליטה בקבוצה- אלשטיין ומחוסר יכולת שלו להזרים כספים לאידיבי . השוק חושש שהמצב הזה ייאלץ אותו לבצע פעולות בחברות הבת של דסק"ש לדוגמה נכסים החברה הודיעה על כוונה לרכוש נכס שבבעלות חברות של אלשטיין בארה"ב וחזרה בה. בשוק חוששים מהכרזה על דיבידנד גדול בנכסים על מנת שדסק"ש תוכל גם היא לחלק דיבידנד לאי.די.בי. פעולות כאלו מפעילות לחץ על מחירי האג"ח של נכסים כך שהם נסחרים בתשואות שאינן מתאימות לדירוג שלהן כלומר השוק חושש גם מהורדת דירוג בנכסים. סלקום- מצב החברה פגיע לאור התחרות הקשה בענף. החשש שיהיה קשה לדסק"ש להזרים כספים משמעותיים לסלקום ( אם המצב בדסק"ש יסתבך ) במידה ויהיה צורך בהשקעות לצורך הקמת רשת דור 5 לדוגמה. כמו כן החשש בסלקום להפחתת דירוג הוא מוחשי יותר.
  סגור
 • 5.
  תגובה למיכה
  סטגר 15/07/2019 15:37
  הגב לתגובה זו
  0 0
  על פי מחיר השוק של אפריקה מגורים הסיכוי שההצעה תתקבל במתכונת הזאת קלושלפי מחיר השוק אגח כו עם אפסייד של לפחות 15 אחוז סביב 58 אגורותולכן קיים פוטנציאל גבוה הרבה יותר מההצעות הנוכחיות
  סגור
 • אפריקה רצוי מול מצוי
  מיכה צ'רניאק 15/07/2019 16:22
  הגב לתגובה זו
  0 0
  ההצעות אינן טובות מספיק זה ברור. לדעתי הצעה טובה צריכה לנוע סביב 1.1 מיליארד ₪ לתשלום מידי ( או בערך נוכחי ) ולא איזה תשלום ערטילאי בעוד 2-3 שנים. זה הרצוי , הבעיה שכרגע מחזיקי האג"ח תקועים עם המצוי ואלו הן ההצעות שניתחתי בסקירה. הבעיה הגדולה יותר של מחזיקי האג"ח היא שהמוסדיים כבר הוכיחו שהם מוכנים למכור בזול – ראה המכירה של אפריקה נכסים והם אלו שקובעים בסופו של דבר כך שאתה עלול עוד להיות מופתע למה מוכנים המחזיקים.
  סגור
 • 4.
  למה להסתבך ? יותר פשוט להשקיע באג"ח נדלן
  לילי 15/07/2019 14:25
  הגב לתגובה זו
  2 0
  יש אג"ח עם ביטחונות טובים בבורסה אפשר להשקיע עם תשואה של 6 אחוז אז למה להסתבך?
  סגור
 • אני לא מכיר אף אגח עם שעבוד נדלן בתשואה 6% (ל"ת)
  לא מדוייק 16/07/2019 09:16
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • אם כך שנינו מסכימים שההצעות לא מספיק טובות (ל"ת)
  מיכה צ'רניאק 15/07/2019 16:16
  הגב לתגובה זו
  1 0
  סגור
 • 3.
  תודה רבה מיכה יופי של פירוט
  גילי 15/07/2019 14:04
  הגב לתגובה זו
  2 0
  שיחקת אותה
  סגור
 • 2.
  מיכה - תודה על הניתוח מאיר העיניים (ל"ת)
  משקיע קטן 15/07/2019 13:19
  הגב לתגובה זו
  2 0
  סגור
 • 1.
  שאלה לגבי בי-קום
  אשר 15/07/2019 13:11
  הגב לתגובה זו
  0 0
  הי מיכה, בקשר לאחזקות בי קום בבזק, בדוח הרבעוני האחרון מופיע במאזן (הלא מאוחד) כי ברשות החברה 2,182 אלפי ₪ תחת “investment in an investee”. אני מניח שהכוונה למניות בזק, אולם, כיוון שברשות בי קום 728 מליון מניות של בזק, שער מניית בזק שמתאים לסכום בדוח הינו 3₪. ב 31/3 מניית בזק נסחרה סביב 2.55₪ בלבד. ממה נובע הפער? האם בי קום מחזיקה בניירות נוספים?
  סגור
 • בי קום ב
  מיכה צ'רניאק 15/07/2019 13:56
  הגב לתגובה זו
  1 0
  זו שאלה טובה ואכן אפשר להתבלבל כאן. קודם כול בי קום מחזיקה ב 728 מיליון מניות בזק זה הנתון. שווי השוק של ההחזקה הזו כיום הוא כ 1.88 מיליארד ₪ אפשר לומר שזה השווי "הכלכלי" בהתעלם מפרמיית השליטה . ברור שזה אינו נתון מדויק לחלוטין כי לדוגמה סרצלייט משקיעים לפי שווי גבוה משמעותית מהנתון הזה. הסיבה היא פרמיית השליטה והאפשרות להגיע לשליטה בבזק בהשקעה יחסית נמוכה. מצד שני כשבדקת בדוחות הכספיים של בי קום ראית שווי שונה מ 1.88 מיליארד ₪ השווי שראית הוא השווי החשבונאי של אותן 728 מיליון מניות כפי שהוא רשום בספרי בי קום. השווי החשבונאי בהרבה מהמקרים אינו שווי לשווי השוק. לדוגמה כשבזק תפרסם את הדוחות הכספיים לרבעון השני היא תציג רווחים, כשבי קום תפרסם את הדוחות שלה לרבעון השני אתה תראה כי שווי ההשקעה בבזק ישתנה בהתאם לרווחיות שהוצגה בבזק וזה כאמור בגלל הגישה החשבונאית.
  סגור
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות