אסטרטגיה מס' 27: קניית ומכירת מחיר מימוש שני לעקום סטיות רגיל / מתון

זיו פניני, מנהל חדר המסחר במגדל שוקי הון, מנתח ומפרט את אסטרטגיות המסחר בנגזרים המשמשים הן את הלקוחות המגדרים והן את אלה המתוחכמים
זיו פניני, צילום: Getty images Israel
האסטרטגיות מלוות בגרפים ודוגמאות מהפשוטות ביותר אל המורכבות ביותר. בכל שבוע יפורסמו שתי אסטרטגיות מסחר. תחילה יוצגו אסטרטגיות פשוטות שתכליתן להוות בסיס חיוני להבנת האסטרטגיות האחרות. לאחר מכן, אסטרטגיה אחת פשוטה לסוחרים חדשים ואסטרטגיה מורכבת למנוסים יותר. בגרפים המצורפים המדד נמצא ב-1000 נקודות, 5% סטיות התקן 20% והימים לפדיון לפי הכתוב במקרא של כל גרף וגרף.

כיצד ליצור את הפוזיציה?
א. מכירת אופציית CALL במחיר מימוש X (בדלתא 25%), קניית אופציית PUT במחיר מימוש Y ( 25%), וקניית חצי חוזה על נכס הבסיס.
ב. מכירת אופציית CALL במחיר מימוש X (בדלתא 25%), קניית אופציית PUT במחיר מימוש Y (דלתא 25%) וקניית חצי (או C1) על נכס הבסיס.
ג. מכירת אופציית CALL במחיר מימוש X (בדלתא 25%), קניית אופציית PUT במחיר מימוש Y (דלתא 25%), וקניית חצי CALL וקניית חצי PUT במחיר מימוש A.
ד. מכירת אופ' PUT במחיר מימוש X דלתא (75%) מכירת 1.5 נכס הבסיס / חוזה / חוזה סינטטי, קניית אופציית CALL במחיר מימוש Y (דלתא 75%) .

סוג משקיע:
- משקיע המאמין כי נכס הבסיס עומד לעלות לאט ובתנודתיות נמוכה או לרדת מהר ובתנודתיות גבוהה, ורוצה לנהל פוזיציה של קניית אירוע / קניית גאמא / ווגא במקרה של ירידות (כלומר פוזיציית קניית סטיית תקן), או לנהל מכירת אירוע / גאמא / ווגא במקרה של עליות (כלומר פוזיציית מכירת סטיית תקן) - ראה פירוט באסטרטגיות קניית / מכירת סטיית תקן בדלתא אפס.

- משקיע אחר, לחלופין, המאמין כי עקום הסטיות ישר מדי - הפחד מפני ירידות נמוך ביותר וישנו ביטחון רב בקרב הסוחרים בשוק. כלומר, קיים פער נמוך בין פוליסת הגנה בפני עליות ופוליסת הגנה בפני ירידות, ואינו מפצה בגין הסיכון לטעות.

- המשקיע מאמין כי העקום עומד להתחדד בטווח הקרוב ופער זה עומד להתרחב.

דיון:
המשקיע כותב למעשה 100 CALL מחוץ לכסף (בסטייה דומה לזו שבכסף) בדלתא 25, וקונה 100 PUT מחוץ לכסף (בסטייה מעט יקרה מאשר זו שבכסף) בדלתא 25. לכן כדי לאפס את הדלתא - הוא קונה 50 חוזים או חוזים סינטטיים. גרף מס' 1 מראה את הצילינדר הכתוב, את חצי החוזה הקנוי וכן את פוזיציית הסקיו ביחד.
גרף מס' 1
גרף מס' 1

גרף מס' 2 מראה את הרווח וההפסד כפונקציה של הזמן לפידיון ומחיר המדד.
גרף מס' 2
גרף מס' 2

גרף מס' 3 מראה את השינוי בדלתא בטטא ובגאמא כפונקציה, הן של מחיר נכס הבסיס והן של הזמן.
גרף מס' 3
גרף מס' 3

יש להבין כי אמונה זו של המשקיע בהתנהגות השווקים קרי, עלייה בתנודתיות עם ירידת מחיר נכס הבסיס, מתאימה בדר"כ לנכסי בסיס מניתיים או אינדקסים למיניהם. על פי שני הגרפים ניתן להבין, כי האסטרטגיה תגיב כקניית סטייה במידה והשוק ירד. כלומר המשקיע ינהל את הדלתא ואיפוסה הדינמי כשאפקט הגאמא לטובתו. פעילותו תהיה נגד מגמה כ-TAKE PROFIT, וכן יישאף לעלייה במהירות השוק ולעליה בסטיית התקן הגלומה באופ'.

מאידך, האסטרטגיה תגיב כמכירת סטייה במידה ונכס הבסיס יעלה, המשקיע ינהל את הדלתא וגידורה הדינמי כשאפקט הגאמא לרעתו, אך במקביל תתקיים ירידה בסטיית התקן ומעבר הזמן לטובתו - פעילותו תהיה על המגמה והוא יבצע גידור דינמי תוך כדי פעילות STOP LOSS, ראה פירוט באסטרטגיות קניית / מכירת סטייה בדלתא אפס.

יש להבין כי כשהשוק עולה, הרי המהירות שלו והתנודתיות שלו תרד - שכן אנו בטריטוריה הטובה והנוחה לרוב המשקיעים, לכן נרצה לנהל דלתא אפס בגאמא שלילית, וכך להרוויח את ירידת הסטייה, התחדדות הסקיו ופערי הזמן הקטנים. במידה שהשוק יורד ירידה משמעותית, נגיע לטריטוריה שאינה נוחה למשקיעים, העצבנות תעלה ונרצה לנהל דלתא אפס בגאמא חיובית ולהרוויח את עליית הסטייה, הגאפ הגדול הפוטנציאלי בפערי הזמן והתנודתיות התוך יומית הגבוהה.

במקביל לכתוב לעיל, כשמחיר נכס הבסיס עולה - סטיות התקן הגלומות באופציות יורדות בדר"כ, כשהוא יורד הן עולות. אפקט זה בא גם הוא לטובת המשקיע שבחר באסטרטגיה זו.

יש להבין כי בשני המקרים של תנודה במחיר נכס הבסיס, האופציה הקנויה או הכתובה מגיעה לאזור הכסף, אז שיפוע העקום כבר לא רלוונטי אלא רק עלייה / ירידה בסטיית התקן בכסף, באפקט הגאמא ומהירות התנודה במחיר הנכס.

נקודה שנייה חשובה, הינה כשהסטייה של אופציית CALL שהייתה מחוץ לכסף מגיעה לכסף, היא אמורה לעלות רק מזחילה על עקום הסטייה. וכן כשה-PUT מחוץ לכסף, הסטייה מגיעה לכסף ואמורה לרדת מעצם הזחילה על עקום הסטיות. לכן במידה והתנודה תגיע ללא שינוי בעקום סטיות התקן או בתזוזה של הסטייה לרווחת המשקיע, הוא מסתכן בשחיקת הסטייה על העקום.

נקודה שלישית הינה דווקא כשאין תנודה. בנקודה זו הדלתא אפס, וגם הגאמא והווגא שואפים לאפס וההשפעה היחידה על האסטרטגיה הינה התיישרות או התחדדות של עקום סטיות התקן.

ככל שעקום הסטיות ישר, אין פחד רב בשווקים, המשקיע מאמין בתנודה חזקה מעלה ויש זמן רב לפדיון - יעדיף המשקיע לצאת לכיוון דלתא 15 - 20 ויגדיל את המנוף. ככל שהעקום תלול יותר והזמן לפדיון מתקרב - יעדיף המשקיע להתכנס לדלתא 30-35 - ראה גרף מס' 4.
גרף מס' 4 - א'
גרף מס' 4 - א'

גרף מס' 4 - ב'
גרף מס' 4 - ב'

כמובן שהמשקיע יכול להרכיב כל מרווח / צילינדר שהוא רואה לנכון ולאפס מול דלתא כפוזיציה על הסקיו באותם נקודות המעניינות אותו.
גרף מס' 5
גרף מס' 5

המשקיע יכול גם לגדר דלתא חיה. כלומר לחזור כל פעם לדלתא חיובית או שלילית קבוע בהתאם לדעתו לכיוון השוק.

דלתא:
הדלתא תהפוך שלילית יותר ויותר הן כשמחיר נכס הבסיס יעלה והן כשהוא ירד.
גרף מס' 3
גרף מס' 3

כמובן שכל פער זמן / תנודה במדד המשקיע יגדר מחדש את הדלתא.

גאמא:
הגאמא תהפוך שלילית כשמחיר נכס הבסיס יעלה נגד רצונו של המשקיע ואילו תהפוך חיובית לרווחת המשקיע כשמחיר הנכס ירד - ראה גרף מס' 3.

ווגא:
אם מחיר נכס הבסיס עולה הרי שעליה בסטייה תפעל נגד האסטרטגיה ואם מחיר נכס הבסיס יורד היא תפעל בעד. בפועל מאמין המשקיע שבעליות הסטייה תרד ואילו בעליות היא דווקא תעלה.
גרף מס' 6
גרף מס' 6

טטא:
אם מחיר נכס הבסיס עולה, הרי שהטטא תהיה חיובית והמשקיע ייהנה מקיצור הזמן, ולהיפך -אם מחיר נכס הבסיס יורד הטטא תהפוך שלילית והמשקיע יסבול ממעבר הזמן (גרף מס' 3). יש לציין כי המשקיע יקבל פיצוי בניהול פוזיציית גאמא - ראה פירוט באסטרטגיית קניה ומכירת סטיית תקן בדלתא אפס.

טיפ:
המשקיע יכול מראש להשאיר דלתא חיובית נמוכה, שכן אפקט הגאמא כבר יאפס אותו במקרה של תנודה חזקה מטה. המשקיע יכול לכתוב פחות אופציות או לקנות מעט יותר אופציות כפונקציה, על גודל התנודה האפשרית או לפחד מפני פוזיציה כתובה. הוא יחפש להיכנס לפוזיציה זו כשיש בטחון רב בשווקים או כנגד כתיבות שיש לו באיזור הכסף ( כנגד כתיבת אוכף).

*כל הזכויות שמורות
** לזירה של פניני במגזין מגדל
*** לרשימת כל האסטרטגיות
תגובות לכתבה(10):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 7.
  תשובה...
  ז.פ 21/02/2013 20:34
  הגב לתגובה זו
  0 0
  האמת שדי דברו על זה... שווקים יורדים בחו"ל, מספר שחקנים מועט, רגולציה מקשה על הגדולים להגיב ב"לייב", בעיות של פתיחה אנגלית, צירוף מקרים של תחילת שלב הפקיעה שניות לאחר שלב הרנדומאלי כשכל המניות מתכנסות מתחת לתנודה הסטטית ומעט מעל הפתיחה האנגלית..., נהלים המקשים על הגדולים לשדר "פקודות יציאה" וכן סוחרים המריחים דם... סה"כ מוריד מאפקטיביות השווקים פוגע באמון השחקנים, העיקר הבורסה רוצה פקיעה שבועית.....שיהיה לה בהצלחה עם זה... האסטרטגיה תעלה ככול הנראה בשני...שבת שלום.
  סגור
 • 6.
  פניני האם תוכל לפרט את שקרה בפקיעה
  אבי 21/02/2013 18:48
  הגב לתגובה זו
  0 0
  האם זה סביר? מתי עולה האסטרטגיה הבאה? תודה מראש. אבי
  סגור
 • 5.
  תשובות...
  ז.פ. 19/02/2013 18:41
  הגב לתגובה זו
  0 0
  1,4- תודה, האמת צריך יותר להעמיק להבין את בעיית מינוף היתר של הסוחרים ולהשתדל להשתמש בכלים אלו לגידור או למינוף בצד הסולידי שלו...(כן, גם קורס לא יזיק...) 2 - העיקרון אומר כי אם השוק עולה, התנודות שלו קטנות וכן גם סטיות התקן הגלומות באופציות ואם הוא יורד, ליהפך, העצבנות גדלה התנודות גדלות וכך גם הסטיות הגלומות באופ... אם תסתכל בגרף הסטייה - חשוב שלמטה התיק יתנהג לפי הגרף הוורוד אבל למעלה דווקא לפי השחור... 3 - אכן רוב הזמן יעדיף הסוחר אסטרטגיה זו אבל בחלק מהזמן יעדיף דווקא הפוך...(אסטרטגיה הבאה...) תודה למגיבים.
  סגור
 • כשיהיה קורס מעמיק (כהגדרתך) אשמח לשמוע עליו
  אהרון 19/02/2013 20:04
  הגב לתגובה זו
  0 0
  ב- PRO הייתי ולא פעם אחת. בתקווה.
  סגור
 • תשובה...
  ז.פ. 20/02/2013 08:28
  הגב לתגובה זו
  5 1
  מעט פחות ציניות תעזור כאן,...בהנחה שכן עברת מס קורסים בנושא והבנת את שנלמד (לעיתים חשוב ללמוד זאת שוב): 1 - יש קורסים בארץ ובחו"ל במרחק הקשה באינטרנט,(יש יותר מידי צריך לברור) 2- יש פורומים בהם מועברים דיעות לגבי נגזרים אלגו ותובנות רבות... 3- וכאן זו הנקודה החשובה (בכלל בחיים), אם הבנת את השפה קיבלתה חכה ולמדת איך לשפרה...צא לדוג לבד, השתפר, שאל, רשום את שאתה עושה, למד מטעויות נצל הזדמנויות, הבן רמזים... - את שאתה מחפש לפה ובעצלנות מופגנת אף אחד לא ייתן לך...(לא כול עוד זה פועל בשבילו...) מקווה שעזרתי - בהצלחה...
  סגור
 • כשאני משלם, אני מחפש לפה.
  אהרון 20/02/2013 12:31
  הגב לתגובה זו
  0 4
  עצלנות מופגנת...? טוב, תודה. טוב שאתה לא ציני. אלה ענייני והכי פרקטי...כמו בתיאור הקורס.
  סגור
 • 4.
  אחלה הסבר. פרוייקט חשוב מאוד. (ל"ת)
  אמיר וייס 19/02/2013 13:12
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 3.
  זו האסטרטגיה שנמצאת
  משקיע נוסטרו 19/02/2013 12:57
  הגב לתגובה זו
  0 0
  בתיקי נגזרים רוב הזמן.... כולל עכשיו כשהסקיו ישר לגמרי והסטייה ברצפה.
  סגור
 • 2.
  האם אפשר להסביר יותר את השינוי בסטיות התקן? תודה.
  סוחר 19/02/2013 11:28
  הגב לתגובה זו
  0 0
  כלומר איך משפיע השינוי בסטייה על האסטרטגיה.
  סגור
 • 1.
  מעניין.תודה (ל"ת)
  דני 19/02/2013 11:23
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור