אסטרטגיה מס' 23: קניית אוכף/שוקת

זיו פניני, מנהל חדר המסחר במגדל שוקי הון, מנתח ומפרט את אסטרטגיות המסחר בנגזרים המשמשים הן את הלקוחות המגדרים והן את אלה המתוחכמים
זיו פניני, צילום: Getty images Israel
האסטרטגיות מלוות בגרפים ודוגמאות מהפשוטות ביותר אל המורכבות ביותר. בכל שבוע יפורסמו שתי אסטרטגיות מסחר. תחילה יוצגו אסטרטגיות פשוטות שתכליתן להוות בסיס חיוני להבנת האסטרטגיות האחרות. לאחר מכן, אסטרטגיה אחת פשוטה לסוחרים חדשים ואסטרטגיה מורכבת למנוסים יותר. בגרפים המצורפים המדד נמצא ב-1000 נקודות, ריבית 5% סטיות התקן 20% והימים לפדיון לפי הכתוב במקרא של כל גרף וגרף.

כיצד ליצור את הפוזיציה?
אוכף:
1. קנה אופציית CALL ואופציית PUT במחיר מימוש X.
2. קנה את הנכס המוביל באשראי, וקנה שתי אופ' PUT במחיר מימוש X.
3. מכור בחסר את הנכס המוביל, קבל ריבית וקנה שתי אופ' CALL במחיר מימוש X.
4. קנה FUTURE, וקנה שתי אופ' (לפרק זמן זהה) PUT במחיר מימוש X.
5. מכור SHORT FUTURE וקנה שתי אופ' (לפרק זמן זהה) CALL במחיר מימוש X.

שוקת:
1. קנה אופ' PUT במחיר מימוש X, וקנה אופ' CALL במחיר מימוש Y.
2. קנה אופ' PUT במחיר מימוש Y, וקנה אופ' CALL במחיר מימוש X-ריבית (y>x).
3. קנה את הנכס המוביל באשראי, וקנה אופ' PUT במחיר מימוש X ו-PUT במחיר מימוש Y.
4. מכור בחסר את הנכס המוביל, קבל ריבית וקנה אופ' CALL במחיר מימוש X ואופ' CALL במחיר מימוש Y.
5. קנה FUTURE, וקנה אופ' PUT ׁ(לפרק זמן זהה) במחיר מימוש X ואופ' PUT במחיר מימוש Y.
6. מכור SHORT FUTURE, וקנה אופ' CALL (לפרק זמן זהה) במחיר מימוש X ואופ' CALL במחיר מימוש Y.
הערה: ניתן לרכוש / לכתוב אופ' 001C במקום את הנכס המוביל.

סוג משקיע:
משקיע הצופה נכס מוביל לפני פריצה ועומד להגדיל את תנודתיותו (עומדת לצאת הודעה דרמטית שתשפיע לכאן או לכאן על מחיר הנכס או פריצת קו התנגדות/ תמיכה), או משקיע החושב כי מחירי האופציות "זולים" יחסית לתנודתיות הממוצעת העתידית של הנכס המוביל לטווח הקצר.

נגזרים:
דלתא: תלוי בסוג האוכף/שוקת. ווגא: חיובית. טטה: שלילית. גאמא: חיובית.

אפיון פונקצית הרווחים וההפסדים:
ההפסד הגדול ביותר הינו בנקודת מחיר המימוש הקנוי (במקרה של אוכף), או בין שני מחירי המימוש הקנויים (במקרה של שוקת). הרווח המקסימלי הינו תיאורטית אינסופי, ועשוי להתממש ב"ריצת" מחיר הנכס המוביל הרחק ממחירי המימוש הקנויים.

נקודות האיזון הינם מחירי המימוש הקנויים בתוספת / הפחתת הפרמיה המשותפת של האופציות (+ הריבית על פרמיה זו) ביום בניית האסטרטגיה.

דיון:
אסטרטגיית השוקת והאוכף דומות הן בדעתו של המשקיע לגבי התנהגות הנכס המוביל בטווח הקצר, והן באפיון הנגזרים של האסטרטגיה ובהשפעתם על הרווחיות בטווח הקצר.

יש לציין כי בגלל בעיית הזמן (ראה בהמשך), יחזיק המשקיע באסטרטגיה זו תקופה מסוימת ולאו דווקא עד מועד מימוש האופציות. למרות שמשקיע שינהל את הדלתא בצורה דינמית, יקבל פיצוי בגאמא אגרסיבית על השחיקה המהירה לקראת פקיעה - ראה אסטרטגיית קניית סטיית תקן.

במידה ובחר המשקיע באוכף, הרי שההפסד הפוטנציאלי יהיה גדול יותר מאשר בשוקת, אך המרווח בין נקודות האיזון (במונחי פקיעה) יהיה קטן יותר מאשר אסטרטגיית השוקת, ולהיפך - גם פונקציות הרווחיות שונה מעט.
גרף מס' 1
גרף מס' 1

במידה והמשקיע רוצה ליהנות מעלייה בעצבנות השוק העתידי לגבי הנכס המוביל בטווח הקצר בצורה החזקה ביותר, יקנה את האוכף באזור הכסף (מחיר המימוש קרוב למחיר הנכס המוביל), ויקבל דלתא אפס (השפעת אופ' ה-PUT שווה להשפעת אופ' ה-CALL בתזוזת נקודה במחיר הנכס המוביל), אך ייהנה מאפקט הגאמא ומאפקט הווגא (ראה בהמשך). כלומר ככל שמחירו של הנכס המוביל "ירוץ" לאחד הכיוונים - כך יקבל המשקיע את הדלתא המתאימה (חיובית בעלייה ושלילית בירידה). כמו כן, ככל שיעלו סטיות התקן הגלומות באופציות - כך שווי הפוזיציה המשותפת שלו תהיה גדולה יותר.

אם יקנה את האוכף בתוך הכסף (במונחי אופ' CALL), הרי שהשפעת אופ' ה-CALL תהיה חזקה יותר מאופ' ה-PUT, האוכף כולו יהיה בדלתא חיובית (המשקיע יחכה לעלייה בתנודתיות תוך כדי עלייה במחיר הנכס המוביל) והשפעת האסטרטגיה תהיה מושפעת בעיקר מה-LONG CALL (ראה אסטרטגיית L CALL), ולהפך - במקרה שיקנה את האוכף מחוץ לכסף (במונחי אופ' CALL), הדלתא תהיה שלילית (המשקיע יחכה
לעלייה בתנודתיות, תוך כדי ירידה במחיר הנכס המוביל), והשפעת האסטרטגיה תהיה מושפעת בעיקר יותר מה-LONG PUT (ראה באסטרטגיה מס' 2 - long put). את הבדלי הרווח וההפסד ניתן לראות בקבוצת גרפים מס' 2.
גרף מס' 2
גרף מס' 2

במידה וישתמש המשקיע באסטרטגיית השוקת, עליו לשים לב לעובדה כי ככל שיקנה את האופציות רחוק מהכסף, הרי נקודות האיזון יהיו רחוקות יותר ממחירו הנוכחי של הנכס, הפרמיה תהיה נמוכה יותר ומקדמי האסטרטגיה (היווניות) יהיו אגרסיביות פחות. ולהיפך, התקרבות אל הכסף גורמת לשוקת להיות אגרסיבית יותר, הן בטווח הקצר והן במונחי פקיעה, עד למקרה הפרטי של השוקת האגרסיבית ביותר - האוכף.
גרף מס' 3
גרף מס' 3

למרות שאין לכך שינוי בתוחלת הרווח, המשקיע ישאף לשנות בצורה דינמית את מחיר המימוש הקנוי לפי תנועת השוק, שינוי בסטייה או שינוי בעקום הסטיות (סקיו), וזאת כדי להרוויח בטווח הקצר את התנודתיות והתזזיתיות של אפקט הגאמא - ראה הרחבה באסטרטגיית קניית סטיית תקן או ביצוע אסטרטגיית M.

למעשה ניתן לממן חלק מקניות השוקת ע"י מכירת מספר קטן יותר של אוכפים באזור הכסף, וכך ניתן למקם את הקניות באזורי תמיכה והתנגדות בהנחת המשקיע - כי אלה עומדים להיפרץ. המשקיע המאמין כי מחיר נכס הבסיס הגיע לנקודת פגישה בין קו תמיכה להתנגדות ועשוי לפרוץ משולש זה ולקבל מגמה לאחד הכיוונים ייבחר גם הוא באסטרטגיה זו.

הדלתא נותנת שני פרמטרים חשובים מאוד למשקיע:
1. היכן ממוקם האוכף יחסית למחיר הספוט (המחיר העכשווי) של נכס הבסיס,
ומאפיין את רווחיות האוכף בטווח הקצר כפונקציה של תזוזה בנכס המוביל. אוכף שדלתא אופ' CALL הינה 70 ודלתא אופ' PUT הינה 30 על כל ניקוד שנכס המוביל ירד - יפסיד 40 ש' (בהנחת IV, וימי טטה קבועים): 70-30=40.

2. בכמה חשוף המשקיע במונחי נכס הבסיס ב-LONG או SHORT בתנודה בטווח הקצר, בדוגמא בסעיף הקודם, המשקיע חשוף ללונג של 40% מהתנודה במחיר הנכס המוביל לכל יחידת מדד.

יתרון הגאמא:
משקיע שקונה אוכף/שוקת, "ייהנה" מ"אפקט הגאמא" אשר יגדיל את החשיפה בעד הנכס המוביל. ככל שיעלה נכס הבסיס - יגדיל את החשיפה של המשקיעים והדלתא של תיק האופציות (עלייה בדלתא אופ' CALL וירידה בדלתא אופ' ה-PUT), כלומר הפיכת האוכף לאוכף בתוך הכסף (מבחינת אופ' ה-CALL) בצורה אוטומטית ולרווחתו של המשקיע, ויגדיל את החשיפה נגד הנכס המוביל (שורט נגד הנכס) ככל שירד נכס הבסיס (עלייה בדלתא אופ' ה-PUT וירידה בדלתא אופ' ה-CALL), ובכך יהפוך את האוכף לאוכף בתוך הכסף (מבחינת אופ' ה-PUT) בצורה אוטומטית ולרווחתו של המשקיע. גרף מס' 4 מראה את השינוי בדלתא של האוכף ואת הגאמא של האוכף כפונקציה של הזמן והמדד.
גרף מס' 4
גרף מס' 4

כדי להגדיל את אפקט הגאמא, יכול המשקיע לקנות את האוכף בצורת STRIP(ראה בהמשך), תוך כדי מתן דעתו גם לכיוון המיידי של נכס הבסיס ולא רק לתנודתיותו. למעשה היות והאסטרטגיה מכניסה את המשקיע אל הנכס במקרה של עליות ושורט על הנכס במקרה של ירידות, המשקיע יכול לשנות את יחס האופציות והדלתא המצרפית, או למכור את האופ' שקנה ולקנות במקומה אופציה במרחק מהכסף שהייתה האופציה לפני התנודה במחיר נכס הבסיס - כל זאת בצורת TAKE PROFIT ותמיד לרווחת המשקיע.

אפקט הווגא:
כבר מהסעיף הקודם ניתן להבין, כי המשקיע ייהנה ככל שתגדל תנודתיותו של הנכס המוביל, ואילו יפסיד ככל שתצטמצם התנודתיות, שכן הפרמיה המשותפת (CALL+PUT) תגדל ככל שיגלמו האופציות תנודתיות נצפית / גלומה גדולה יותר.

גרף מס' 5 מראה את השוני בתמחור האוכף בעוד יום, 5, 10 ימים, בסטיית תקן עולה (25%) ובסטייה יורדת (20%). וכן גרף מס' 6 מראה את שווי האסטרטגיה בעוד יום אחד כשסטיות התקן עלו או ירדו.
גרף מס' 5, 6
גרף מס' 5, 6

אפקט הטטה:
היות והמשקיע קנה אופציות עתידית ושילם פרמיה, הרי שהזמן פועל לרעתו הן בפוזיציית CALL והן בפוזיציית PUT. לכן יישאף שתחזיתו (לגבי גידול בתנודתיות או "ריצה" במחיר הנכס) תתגשם מהר ככל האפשר. גרף מס' 7 מראה את פונקצית הרווחיות של אוכף על פני הזמן בסטייה קבועה. גרף מס' 8 מראה את השינוי בטטא כפונקציה של הזמן והמדד.
גרף מס' 7 , 8
גרף מס' 7 , 8

ככל שעובר הזמן, אפקט זה גדל לרעת המשקיע, אך מתגמל בגאמא גבוהה - ראה פירוט באסטרטגיית קניית סטיית תקן.

הערות:
1. ראה דיון מעמיק בפרמטרים טטה, ווגא, וריבית באסטרטגיות LONG CALL/ PUT, וכן באסטרטגיית קניית סטיית תקן בדלתא אפס.
2. יש הקונים מספר לא זהה של אופ' C ו-P כדי להיחשף פחות/יותר לאחד הצדדים, אך זו היא למעשה אסטרטגיית אוכף + אסטרטגיית LONG CALL או LONG PUT (=סטריפ)

אפשרויות ארביטראז':
RS+CX+PY=PX+CY
F+2PX=PX+CX
S- RS+2PX=PX+CX
- F-RS+2CX=PX+CX
S+2CX=PX-CX-

מקרא:
1C= 001 CALL
F=FUTURE
S=מניה
RS=ריבית
CALL=CX במחיר מימוש X
PUT=PX במחיר מימוש X

ביצוע סטריפ:
יצירת הפוזיציה דומה מאוד ליצירת פוזיציית השוקת / האוכף, כאשר יש קניה עודפת של אופציות CALL או PUT לדוגמא:
- קניית 10 אופ' CALL ו-15 אופ' PUT במחיר מימוש X.
- קניית 10 אופ' PUT ו-15 אופ CALL במחיר מימוש X.
סטריפ זה הינו אוכף, כאשר למשקיע יש דעה עודפת על כיוונו של השוק, פרט לכך שהוא צופה עלייה בתנודתיות ובעצבנות של מחיר הנכס המוביל בטווח הקצר. במקרה זה הדלתא של האסטרטגיה תהיה חיובית במידה של אוכף באזור הכסף, בו יותר אופ' CALL מאשר אופ' PUT או שלילית במקרה ההפוך.

סיבה שנייה שמשקיע יבצע סטריפ באסטרטגיה האוכף הינה הרצון לשמור על דלתא אפס (חוסר החשיפה של המשקיע אל כיוון הנכס אלה רק לתנודתיותו). כאשר האוכף נקנה מחוץ או בתוך הכסף, הדלתא של אופ' ה-CALL שונה מזו של ה-PUT, לכן יש צורך לקנות סטריפ כדי לאפס את הדלתה של תיק המשקיע.

סיבה שלישית לביצוע סטריפ, במידה ולמשקיע תיק מניות גדול. אז יעדיף יותר אופ' PUT כהגנה על מניותיו או אם תיקו רווי אג"ח וללא מניות יעדיף יותר אופ' CALL.

למעשה במידה והמשקיע התחיל באסטרטגיית האוכף באזור הכסף, כאשר הדלתא של אופ' ה-CALL והדלתא של אופ' ה-PUT היו דומות ומחיר הנכס החל לזוז לאחד הכיוונים (עלה או ירד) - שינוי היחס בין האופציות והפיכת האוכף לסטריפ יאפשרו למשקיע להמשיך ולשמור על דלתא אפס של האסטרטגיה, תוך כדי כך שאפקט הגאמא פועל לטובתו של המשקיע.

למעשה מכל סיבה שבחר המשקיע לבצע את הסטריפ, יחשוף הסטריפ את המשקיע לאחד הצדדים במידה מואצת יותר (אפקט הגאמא יפעל חזק יותר לאחד הצדדים). גרף מספר 9 מראה את פונקציית הרווח של הסטריפ החיובי ושלילי.
גרף מס' 9
גרף מס' 9

הערה: ראה הרחבה באסטרטגיית קניית סטיית תקן בדלתא אפס וכן באסטרטגיית M.

לזירה של פניני במגזין מגדל
תגובות לכתבה(9):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 9.
  מתי עולה אסטרטגיה חדשה? (ל"ת)
  האסטרטג 06/02/2013 14:03
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 8.
  7...
  ז. פ. 05/02/2013 17:48
  הגב לתגובה זו
  2 1
  כעיקרון אסור לי לענות תשובות שאינטרפרטציה שלהם (גם מעט עקומה) הנה סוג של יעוץ... מקצועית - לאוכף יש קשר ישיר לסטיות התקן הקנויות והגלןמות באופ למול הסטיות בפועל...את התחדדות הסקיו אתה יכול למדוד בחלוקה של סטיות התקן הגלומות בCALL עם דלתא 25 ו PUT עם דלתא 25 בפעמיים הסטייה בכסף או פשוט מאוד למדוד את הריסק (או חצי ריסק)...אבל על כך באסטרטגיות אחרות...ללא קשר ממליץ לך על קורס בנושא...
  סגור
 • 7.
  SKEW
  האסטרטג 05/02/2013 14:16
  הגב לתגובה זו
  0 1
  ה SKEW שטוח מ 1200 ומעלה האם קניית אוכף רווחית בעליה של אחוזים בודדים?
  סגור
 • 6.
  4....
  ז. פ. 04/02/2013 14:41
  הגב לתגובה זו
  0 0
  כן, הדוגמאות המספריות והגרפיות הנם של 100 אוכפים בכסף ל 30 יום.
  סגור
 • 5.
  תשובות...
  ז. פ. 04/02/2013 14:40
  הגב לתגובה זו
  2 0
  1 - זו בדיוק הנקודה, כשהערכה (לפי ניתוח טכני או כול ניתוח אחר) שהשוק יפרוץ ויקבל מגמה לאחד הכיוונים אוכף זו האסטרטגיה המתאימה, הן במונחי דלא גאמא.. והן במונחי ווגא... 2 - כשהערכה לתנודה בתיק כבד במניות אנו רוצעם להיות רווחיים יותר למטה מאשר למעלה כיוון שנמניות מוסיפות את משקלם הן בעליות והן בירידות וליהפך בתיק רווי אג"ח וללא מניות...- ברור שהערכתנו לתנודה נשארת בעינה אחרת לא הינו בוחרים אסטרטגיה זו.... 3 - פעילות איפוס הדלתא נטו הנה תמיד רווחית שכן הנך אמור לקנות ולמכור נגד המגמה וללא שיקול דעת... השאלה תמיד אם יהיו מספיק תנודות שינצחו את שחיקת המלאי של האופ הקיימות בתיק - חכה לאסטרטגיה קניית סטייה בדלתא אפס......
  סגור
 • 4.
  האם גם כאן הדוגמאות הגרפיות
  Z 04/02/2013 14:01
  הגב לתגובה זו
  0 0
  הם של 100 אוכפים על הכסף?
  סגור
 • 3.
  לפירוט מסויים בנושא takeprofit אודה. פרוייקט מצוין. (ל"ת)
  מתעניין 04/02/2013 13:47
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 2.
  איך בדיוק סטריפ
  אסף 04/02/2013 13:34
  הגב לתגובה זו
  0 0
  מגדר תיק מניות. ואיך זה קשר לתיק אגח? תודה.
  סגור
 • 1.
  למה הכוונה עשוי לפרוץ משולש זה
  טכנאי 04/02/2013 13:28
  הגב לתגובה זו
  0 0
  ברור שהוא יפרוץ השאלה לאיפה ואת זה אנו לא יודעים.
  סגור
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות