אסטרטגיה מס' 41: SHORT PUT

זיו פניני, מנהל חדר המסחר במגדל שוקי הון, מנתח ומפרט את אסטרטגיות המסחר בנגזרים המשמשים הן את הלקוחות המגדרים והן את אלה המתוחכמים
זיו פניני, צילום: Getty images Israel
האסטרטגיות מלוות בגרפים ודוגמאות מהפשוטות ביותר אל המורכבות ביותר. בכל שבוע יפורסמו שתי אסטרטגיות מסחר. תחילה יוצגו אסטרטגיות פשוטות שתכליתן להוות בסיס חיוני להבנת האסטרטגיות האחרות. לאחר מכן, אסטרטגיה אחת פשוטה לסוחרים חדשים ואסטרטגיה מורכבת למנוסים יותר. בגרפים המצורפים המדד נמצא ב-1000 נקודות, 5% סטיות התקן 20% והימים לפדיון לפי הכתוב במקרא של כל גרף וגרף.

כיצד ליצור את הפוזיציה?
1. מכור בשורט (=בחסר, =כתוב) אופציית PUT.
2. קנה באשראי , ומכור בשורט אופ CALL (COVERED CALL).
3. קנה חוזה עתידי/ סינטטי ומכור בשורט אופ CALL .
4. קנה באשראי אופ 001 C ומכור בשורט אופ CALL.
הערה: ניתן לבצע את סעיפים 2 , 4 ללא אשראי אך כדי להשיג תוצאה דומה
צריך יהיה להוסיף את הריבית על ההון העצמי בגובה סכום המנוף לסעיף 1,3.

סוג משקיע:
- משקיע אופטימי הצופה נכס מוביל עולה/ מדשדש, וכן צופה המשקיע נכס מוביל הצפוי להקטין את תנודתיותו העתידית.
- משקיע שני הרוצה לדמות תיק נכס בסיס בעל COVERED CALL כלומר בעל TAKE PROFIT מובנה אך מחזיק את הכסף בפיקדון ולא רוצה לפעול בכול כובד התיק.

נגזרים:
: חיובית, ווגא: שלילית, טטה: חיובית (למעט אופ' עמוקה עמוקה בכסף). גאמא: שלילית, : חיובי.

אפיון פונקצית הרווחים וההפסדים:
הרווח המקסימאלי (בגובה הפרמיה) במועד המימוש מתקבל כאשר מחיר הספוט (= מחיר הנכס המוביל) נמצא מעל למחיר המימוש.
נקודת האיזון היא נק A והיא מחיר המימוש פחות הפרמיה ששולמה.
ההפסד גדל ככול שיורד מחיר נכס הבסיס (כאשר הוא מתחת מחיר המימוש)
והינו תיאורטית אין סופי.
גרף מס' 1
גרף מס' 1

דיון:
ככל שיכתוב המשקיע במחיר מימוש נמוך יותר (מחוץ הכסף) הרי שיקבל אופציה בעלת מנוף על ההון העצמי גדול יותר ( ) בהנחת סטית תקן קבועה, אך מנגד ככל שיכתוב המשקיע אופציה בעלת מחיר מימוש גבוה יותר (בתוך הכסף) הרי שיקבל אופ בעלת דלתא גבוהה יותר שתגיב יותר לשינויים בנכס המוביל.

בגרף מס' 2 ניתן לראות כי ככל שהאופ עמוקה יותר כך יתקבל מחיר מכירה/ כתיבה גבוה יותר ומסוכן יותר אך (פוטנציאל רווח) גבוה יותר, ולהפך.
גרף מס' 2
גרף מס' 2

הדלתא נותנת שני פרמטרים חשובים מאוד למשקיע:
1. בכמה ירד מחיר האופציה (פרמיה) בעליית נקודה אחת במחיר נכס הבסיס (בהנחת זמן , ריבית,IV , קבועים), כך שיוכל להעריך את רווחיו בטווח הקצר(או את הפסדיו במקרה הפוך).
2. בכמה ירד מחיר האופציה, מתוך עליה מסוימת בנכס הבסיס (החישוב הינו באחוזים מתוך עליה במונחי נכס הבסיס).

בנקודה זו יעשה המשקיע שימוש כאשר ירצה לחשב את הפסדיו/ רווחיו במונחי נכס הבסיס , כלומר נניח שכתב המשקיע אופ בעלת דלתא 60% הרי שעליה של אחוז בנכס הבסיס יגרום למשקיע רווח של 60% מתוך העלייה של אחוז בנכס הבסיס (ראה דיון בגאמא) כלומר 0.6%, בהנחה של סטיית תקן קבועה במחיר האופציה.

ככל שיכתוב אופציה בעלת דלתא גדולה יותר (בתוך הכסף), כך יקבל רווח גבוהה יותר בעליות נכס הבסיס (הפרמיה הכתובה הנה גדולה יותר) ורווחיו המקובעים יהיו גבוהים יותר, ולהפך.
גרף מס' 3
גרף מס' 3

ניתן לראות כי המשקיע הנוקט באסטרטגיה זו למעשה בוחר באסטרטגיית כתיבת CALL מכוסה, פונקצית רווחיו והפסדיו דומה, התמחור דומה והבחירה בין האסטרטגיות הנה בפרמיה הגבוה יותר בין השתיים(כאשר יש כשל שוק) כדי להכביר רווחיו או למזער הפסדיו (ראה אסטרטגיית CALL מכוסה).

גרף מס' 3 מראה את השינויים בדלתא ובגאמא כפונקציה של מחיר הספוט וימים לפדיון. משקיע אשר מחזיק את הונו במכשירים שקליים וחושב על קניית נכס בסיס ומכירת אופציית CALL כנגדו, יכול להשתמש באסטרטגיה זו כשהחיכוך בגין הכניסה והיציאה מהאסטרטגיה, ניהולה ומחיר האשראי שלה יעילים וזולים.

חיסרון הגאמא:
משקיע שישתמש בכתיבת אופ' הPUT כגידור, כלומר מכר אופ' PUT והפקיד את הונו העצמי בנכס שקלי קצר חסר סיכון, במקום לקנות את הנכס המסוכן (המקביל ל-COVERED CALL). כמו גם משקיע ספקולנט אשר כתב אופציית PUT כמנוף על הביטחונות (MARGIN) מתוך אמונה כי הנכס לא ירד מתחת למחיר המימוש וכך ירוויח את הפרמיה בנוסף על הריבית שיקבל על הונו העצמי - שניהם "יסבלו" מ"אפקט הגאמא" אשר יגדיל את החשיפה במונחי נכס הבסיס ככל שירד נכס הבסיס יחד עם החשיפה של המשקיעים להפסד בשוק העתידי (עלייה בדלתא האופציה הכתובה). בנוסף, הוא יקטין את חשיפת המשקיעים לשורט בנכס הבסיס ככל שיעלה נכס הבסיס. (ה-UP SIDE של האסטרטגיה). הגאמא הגבוהה ביותר תהיה באופציה שבאזור הכסף כאשר זמן הפקיעה הנו קצר. לכן הסיכון באופציה כזו הנו גבוה ביותר.

אפקט הווגא:
כבר מהסעיף הקודם ניתן להבין כי המשקיע יסבול ככל שתיגדל תנודתיותו של הנכס המוביל.
גרף מס' 4
גרף מס' 4

(גרף 4 - עלייה וירידה בסטיית התקן כפונקציה של ימים ומחיר ). בטווח הקצר יכול המשקיע להפסיד מעלייה בנכס יותר ממה שציפה (במונחי דלתא מנוכה טטא) וזו בגלל שהפסיד עוד כמה נקודות ווגא (בגלל צפי השוק לעלייה בתנודתיות הנכס המסוכן). במידה דומה יכול המשקיע ליהנות ממקרה הפוך בו תקטן סטיית התקן הגלומה באופ הכתובה. עלייה בסטיית התקן של אופ' באזור הכסף כשזמן הפקיעה הנו רחוק תיפגע במשקיע בצורה החזקה ביותר, ולהיפך.

אפקט הטטא:
היות והמשקיע עתידית וקיבל פרמיה אשר נותנת קניה אפקטיבית הנמוכה ממחיר הספוט הרי שהזמן פועל לטובת הכותב וכול יום שעובר ללא עליה במחיר הנכס פועל לטובתו (בהנחת IV קבוע). אפקט הטטא פועל לטובת המשקיע בצורה חזקה יותר ככול שהזמן לפדיון מתקצר.
גרף מס' 5
גרף מס' 5


ריבית: ככל שתעלה הריבית חסרת הסיכון לטווח קצר כך תרד פרמיית הסיכון באופ ה-PUT שכן המשקיע ישלם (בעתיד) סכום עתידי שהערך הנוכחי שלו ירד ככל שתעלה הריבית (ולכן ייקבל פחות עבור פרמיית האופ'), ולהפך. למעשה במידה וריבית חסרת הסיכון הייתה אפס הרי ללא פער סטיות תקן מחיר ה-PUT היה (כמעט) זהה למחיר ה-CALL בדלתא מקבילה.
גרף מס' 6
גרף מס' 6


אפשרויות ארבטרז':
-P=+S-C -RS
-P=+F-C
-P=+ 1C -C-RS

כאשר: C =CALL, P =PUT, F=FUTURE, S= , RS= ריבית, 1C= 001 CALL.

טיפ:
- כאשר סטיות התקן הגלומות באופציות גבוהות והמשקיע מאמין בשוק בעל תנודתיות יורדת, יעדיף לכתוב אופציה PUT בתוך הכסף על פני קניית המניה עצמה.
- כאשר משקיע מאמין ביציבות מחיר המניה יעדיף לכתוב 2 אופ PUT באזור הכסף על פני קניית המניה עצמה (המשקיע יגדר דינמית תזוזות גדולות במחיר המניה).
- ככל שעקום סטיות התקן תלול יותר - מחירי המימוש הנמוכים נסחרים בסטיות תקן גלומות גבוהות מסטיות התקן הגלומות במחירי המימוש הגבוהים. ישנה כדאיות לצאת יותר מחוץ לכסף ולכתוב אופציות קטנות יותר, ולהפך.

*כל הזכויות שמורות
** לזירה של פניני במגזין מגדל
*** לרשימת כל האסטרטגיות
תגובות לכתבה(7):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 5.
  תשובות...
  ז.פ. 14/06/2013 14:06
  הגב לתגובה זו
  0 0
  2 - למעשה הפרוייקט כמעט הושלם...אלו השלמת "חורים" שנשארו 3 - ראשית יש לך את זה כאן באתר...שנית ניתן עוד להתעמק הרבה..כול משפחת אסטרטגיות שהוזכרה כאן יכולה להתפתח עוד ועוד...נוסחאות יש בהרבה מקומות רשום בגוגל נוסחאות נגזרים ויקח לך הרבה זמן לברור... ללא קשר , את החומר מרוכז,כתוב וכולל נוסחאות נגזרים ניתן לקבל באקדמיה לפיננסים של מגדל., תודה לכול המגיבים.
  סגור
 • 4.
  תשובות...
  ז.פ. 14/06/2013 09:50
  הגב לתגובה זו
  2 0
  אכן תפסת טעות, משקיע "משקיע אופטימי...." - יתוקן, תודה. בודאי כלל ידוע הוא כשהסקיו מתחדד אופציות call יורדות בסטייה הגלומה אבל עולות במחיר הנומינאלי ולהיפך אופ put עולות בסטייה הגלומה אבל יורדות במחיר הנומינאלי...ולהיפך... ככה "נושם" הסקיו...אגב תמיד ישנם מקרים יוצאים מן הכלל לכול כלל, והנך צודק אם הכותב היה כותב סטייה בדלתא אפס אבל זה לא עסקינן באסטרטגיה זו... תודה על ההערה הראשונה!
  סגור
 • מה הכוונה בככה נושם הסקיו..? (ל"ת)
  שאלה 14/06/2013 14:01
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 3.
  האם יש להשיג את החומר כתוב? תודה
  מתעניין 14/06/2013 08:46
  הגב לתגובה זו
  0 0
  היכן ניתן להתעמק עוד בנושאים הללו? היכן ניתן להשיג את הנוסחאות של הגרפים? איזה תוכנות תומכות בנושא? תודה מראש.
  סגור
 • כן,תדפיס. (ל"ת)
  פנקס 14/06/2013 20:26
  הגב לתגובה זו
  1 0
  סגור
 • 2.
  פניני האם לא חזרת לאסטרטגיות פשוטות בסיסיות? (ל"ת)
  מ.ח 14/06/2013 08:35
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 1.
  מס' שאלותות
  ג'וש 13/06/2013 11:11
  הגב לתגובה זו
  0 1
  כתבת כי "משקיע פסימי...." על נכס הבסיס. אם פסימי אז למה שישרטט פוט? שאלה שנייה: "..צופה המשקיע נכס מוביל הצפוי להקטין את תנודתיותו העתידית " . אני מכיר מקרים שתנודיות הנכס יורדת אך הסטייה הגלומה דווקא עולה בפוטים (מתחדד). נו ,ואז אתה גם מרוויח?...
  סגור
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות