אסטרטגיה מס' 43: מכירת פרפר

זיו פניני, מנהל חדר המסחר במגדל שוקי הון, מנתח ומפרט את אסטרטגיות המסחר בנגזרים המשמשים הן את הלקוחות המגדרים והן את אלה המתוחכמים
זיו פניני, צילום: Getty images Israel

האסטרטגיות מלוות בגרפים ודוגמאות מהפשוטות ביותר אל המורכבות ביותר. בכל שבוע יפורסמו שתי אסטרטגיות מסחר. תחילה יוצגו אסטרטגיות פשוטות שתכליתן להוות בסיס חיוני להבנת האסטרטגיות האחרות. לאחר מכן, אסטרטגיה אחת פשוטה לסוחרים חדשים ואסטרטגיה מורכבת למנוסים יותר. בגרפים המצורפים המדד נמצא ב-1000 נקודות, 5% סטיות התקן 20% והימים לפדיון לפי הכתוב במקרא של כל גרף וגרף.

כיצד ליצור את הפוזיציה?
יש ארבע אפשרויות שכולן נחשבות לפרפרים:
1. מכור אופציית CALL במחיר מימוש A, קנה שתי אופציות CALL במחיר מימוש B ומכור אופציית CALL במחיר מימוש C.
2. מכור אופציית PUT במחיר מימוש A, קנה שתי אופציות PUT במחיר מימוש B ומכור אופציית PUT במחיר מימוש C.
3. קנה CALL ו-PUT במחיר מימוש B, מכור אופציית CALL במחיר מימוש C ומכור אופציית PUT במחיר מימוש A.
4. מכור אופציית PUT במחיר מימוש A, קנה אופציית PUT במחיר מימוש B, קנה אופציית CALL במחיר מימוש C ומכור אופציית CALL במחיר מימוש D.
***הערה: האסטרטגיה הינה פרפר כפול ושונה מעט מאסטרטגיות אחרות בנושא.

סוג המשקיע:
1. מכירת הפרפר מתאימה למשקיע הצופה נכס מוביל תנודתי, וכן כזה המתעתד שהנכס המוביל ימשיך ויגדיל את תנודתיותו העתידית.
2. מכירת הפרפר מתאימה למשקיע הצופה נכס מוביל לפני פריצה (למעלה / למטה) או נמצא לפני פריצת משולש טכני היסטורי של קווי התנגדות ותמיכה.
3. משקיע הרוצה להמר בניהול אסטרטגיה של קניית גאמא וסטיית תקן, אך רוצה להקטין את היווניות ולמכור שוקת כפרמיה משנית מול האוכף בכסף שקנה.

נגזרים:
: תלוי בסוג הפרפר , ווגא: חיובית, גאמא: חיובית, טטה: שלילית.

אפיון פונקצית הרווחים וההפסדים:
ההפסד גדל ככל שנכס הבסיס במועד המימוש, קרוב יותר למחיר המימוש הקנוי. מקסימום ההפסד הינו ההפרש בין מחירי המימוש (הקנויים והכתובים) בניכוי עלות (תקבול) הפרפר. הרווח מוגבל לגובה תקבול הפרפר בלבד, והוא מתממש במידה ובפקיעת הנכס המוביל - נמוך ממחיר המימוש הנמוך או גבוה ממחיר המימוש הגבוה באסטרטגיית הפרפר.

דיון:
אסטרטגיית הפרפר הינה אסטרטגיה לשוק מתפרץ העומד להעלות את מהירותו ותנודתיותו. אסטרטגיה זו ניתנת לביצוע דרך אופציות CALL, דרך אופציות PUT וכן בקניית האוכף בכסף ומכירת השוקת מחוץ לכסף = קונדור.
יש הרואים באסטרטגיה כשיתוף של מרווח עולה ומרווח יורד בכסף, כשמטרת המשקיע להיות בצד הרווחי או של המרווח העולה או של המרווח היורד בתנודת מחיר נכס הבסיס, לכאן או לכאן.

באסטרטגיית קונדור זו, קונה המשקיע את אוכף האופציות שבכסף ומוכר את השוקת מחוץ לכסף כפרמיה משנית. ככל שימכור את השוקת רחוק יותר, כך יהיה הפרפר אגרסיבי יותר.

גרף מס' 1
גרף מס' 1

ע"י כך קונה המשקיע את התנודה בכסף, אך האסטרטגיה ממונפת פחות מאסטרטגיית אוכף ומגיבה ליווניות בצורה עדינה יותר בטווח הקצר. כלומר, האסטרטגיה תפסיד פחות במעבר יום מאוכף, וכן תגיב פחות לשינויים בסטיית התקן הגלומה מאשר אסטרטגיית האוכף.

אם המשקיע החליט לנהל את האסטרטגיה בצורה דינמית, הרי שבכל תנודה של נכס הבסיס יעביר את האוכף הקנוי אל הכסף ויחכה שמחיר נכס הבסיס "יברח" מנקודה זו. או אז יזיז שוב המשקיע את האוכף הקנוי אל הכסף וחוזר חלילה. היות ומחירי אופציית השוקת הכתובה זולים וסחירים מאוד, המשקיע יכול לשחק באגרסיביות היווניות של האסטרטגיה ע"י קניית חלק מהשוקת או מכירה אגרסיבית יותר של השוקת מול האוכף הקנוי.

בגרף מס' 2 ניתן לראות פרפר / קונדור בו נמכרו רק 75 שוקתות מול 100 אוכפים, או 125 שוקתות מול 100 אוכפים - ככל שימכרו פחות שוקתות מהקונדור המקורי, כך יהיה הפרפר אגרסיבי יותר, ולהיפך.
גרף מס' 2
גרף מס' 2

ברגע שהחליט המשקיע להמשיך באסטרטגיית הקונדור במקום הפרפר המקורי, הרי שאין לו מחויבות לשמור על שני צידי האסטרטגיה סימטריים, והוא יכול להחליט על צד בו הוא מאמין ההסתברות גדולה יותר לתנודה ולמכור בו פחות אופציות מהשוקת יחסית לצד השני.
גרף מס' 3
גרף מס' 3

בצורה זו הוא עדיין מאפשר לאסטרטגיה ליהנות מתנודה במחיר הנכס, בעיקר לצד בו הימר. בד"כ משקיע המאמין בתנודה גדולה אך מחזיק גם תיק מניות - יעדיף להשאיר את השוקת של צד הירידות ביחס נמוך יותר. לעומתו, משקיע בעל תיק אך ללא מניות (או אפילו שורט מניות), יעדיף לעשות כן לצד העליות.

היות והמשקיע מחזיק קונדור, הוא יכול להחזיקו מלכתחילה בדלתא חיה,
כלומר לקנות את האוכף שבכסף אך למכור את השוקת בצורה לא סימטרית בסיס הכסף. בכך הוא מחזיק דלתא חיובית מאוד או שלילית מאוד כבר בתחילת האסטרטגיה. גם כאן יעדיף משקיע בעל תיק מניות לחפש קונדור לא סימטרי ובעל דלתא שלילית ואילו משקיעה בעל תיק אג"ח יעדיף דלתא חיובית.
גרף מס' 4
גרף מס' 4

אפשרות נוספת הינה לבצע 2/3 מהפרפר באופציות לטווח הפקיעה הקרוב, ו-1/3 אחרון לטווח הפקיעה הבא. פרפר זה יעיל כאשר עקום הסטיות תלוי הזמן עולה והסטיות הגלומות באופציות הארוכות גבוהות יותר מהסטיות הגלומות באופציות הקצרות. גרף מס' 5 מראה הן פרפר שצד ה-CALL או צד ה-PUT נכתבו באופציות הארוכות, ראה פירוט באסטרטגיה מרווח זמן שלילי.
גרף מס' 5
גרף מס' 5

בגרף מס' 6 ניתן לראות משקיע הכותב פרפר בתיק השקעות סולידי, כשהוא מאמין בתנודה חדה בה הוא רוצה להגדיל את הריבית חסרת הסיכון שהוא מקבל על הונו.
גרף מס' 6
גרף מס' 6

דלתא:
כאשר הפרפר באזור הכסף, הדלתא שואפת לאפס (אין השפעה של תנודה מיידית בנכס הבסיס). כאשר הפרפר מחוץ לכסף (במונחי אופציית CALL), הדלתא חיובית וכאשר הוא בתוך הכסף הדלתא שלילית. הדלתא תמיד תהיה לטובת המשקיע.
***הערה: בפרפר הרגיל אין משמעות גדולה לדלתא, שכן האסטרטגיה אינה מגיבה לשינויים רגעיים בנכס המוביל.

אפקט הגאמא:
אפקט זה בא לטובת המשקיע. היות והאוכף שקנה באזור הכסף אגרסיבי יותר מהשוקת שמכר מחוץ לכסף, תהיה הגאמא חיובית ותשנה את הדלתא לטובת המשקיע על המגמה. בשלב של תנודה קיצונית תהפוך הגאמא לשלילית כ"טייק פרופיט" ותאפס אט אט את הדלתא.
גרף מס' 7
גרף מס' 7

טטא:
פעולת הטטא הפוכה מהגאמא, כלומר שלילית. ככל שיעבור הזמן יאבד הפרפר מערכו. במקרה והפרפר רחוק מהכסף (הן בתוך והן מחוץ) תהפוך הטטא לחיובית לרווחת המשקיע.
גרף מס' 8
גרף מס' 8

אפקט הווגא:
ככל שנכס הבסיס בעל תנודתיות גבוהה יותר, אשר באה לידי ביטוי בסטיות תקן גלומות גבוהות יותר באופציות, כך יהיה הפרפר זול יותר (לרווחת המשקיע) ולהיפך. כלומר, מוכר הפרפר ישאף שמחירו ירד. כלומר ישאף כי סטיות התקן הגלומות יעלו, ומחיר נכס הבסיס יעלה את מהירותו ותנודתיותו.
גרף מס' 9
גרף מס' 9


אפשרויות ארביטראז':
CX-2CY+CZ>0
CX-2CY+CZ=CZ-CY-PY+PX +RS
PX-2PY+PZ>0
RS+CX-2CY+CZ = PX-2PY+PZ


מקרא:
מקרא:
CALL = CX במחיר מימוש X
PUT = PY במחיר מימוש Y
F = FUTURE
S =
RS = ריבית
1C = 001 CALL

טיפ:
אסטרטגיה זו מעניינת בעיקר כשזנבות הסקיו יקרים יחסית לכסף כצפי השחקנים לתנודה גדולה בשוק וכן הנה בסיס לאסטרטגיית M.

*כל הזכויות שמורות
** לזירה של פניני במגזין מגדל
*** לרשימת כל האסטרטגיות

תגובות לכתבה(8):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 7.
  מתחיל ולא מבין
  hdavid 21/10/2013 17:25
  הגב לתגובה זו
  0 0
  לא ברור לי היכן נקודות A,B,C ומה ההפרשים בינהן, חבל שאין דוגמאות מספריות.
  סגור
 • 6.
  תשובות אחרונות...
  ז.פ. 26/06/2013 09:02
  הגב לתגובה זו
  1 0
  5 - להערכתי כבר רואים... 4 - בד"כ כשיש ספר מחפשים כולם להוריד PDF באינטרנט...כאן יש אינטרנט אז רוצים ספר?? - ללא קשר י ש באקדמיה לפיננסים במגדל... תודה לכולם על התגובות.
  סגור
 • 5.
  לא רואים תגובות!! (ל"ת)
  A 24/06/2013 09:25
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 4.
  פניני - מתי הספר?
  אמיר וייס 23/06/2013 18:27
  הגב לתגובה זו
  0 0
  כמה אפשר להעתיק ולהדפיס...
  סגור
 • 3.
  תשובות...
  ז.פ. 23/06/2013 17:32
  הגב לתגובה זו
  2 0
  1- חשוב להבין כי יש אסטרטגיות רבות, וכול אסטרטגיה יכולה להתפתח עוד ועוד...כמובן שיש חפיפה מסויימת בין קבוצת אסטרטגיה אחת לאחרת...וכן ניתן בניהול דינמי לעבור מאסטרטגיה אחת לאחרת...כאשר הנך מחזיק קונדור וממשיך למכור את השוקת הכתובה, אתה למעשה עובר לאסטרטגיית ה M...לדעתי לכך התכוונת. 2- הפרפר והקונדור דומות הן ברווחיות לפקיעה והן ביווניות בטווח הקצר אולם הפרפר בנוי מאופציות CALL או PUT בלבד ואילו הקונדור בנוי מקניית האוכף ומכירת השוקת...הפרפר עולה כסף והקונדור מכניס כסף...אך הם דומות ואף מתקיימות בניהם יחסי ארבטראז... קל יותר לפעול בקונדור ואף יש לו וריאציות רבות יותר...
  סגור
 • 2.
  לא מובן.
  סוחר מתחיל 23/06/2013 13:16
  הגב לתגובה זו
  0 1
  לא הבנתי מה ההבדל בין פרפר לקונדור.
  סגור
 • זה אותו דבר. (ל"ת)
  סוחר ותיק 23/06/2013 13:31
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 1.
  זה מאוד דומה לאסטרטגיית W. (ל"ת)
  A 23/06/2013 13:15
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות