אחיזת העיניים של חברות הדירוג - ואיפה הרשות לניירות הערך?

חוק הסדרת פעילות חברות דירוג האשראי נועד להבטיח את עצמאותן אך המציאות מראה אחרת כאשר אלו ניזונות מהנהלת החברות שאת חובן הן מדרגות. מקרה סטרווד כדוגמה 

|
(21)

במהלך שנת 2014 חוקק חוק הסדרת פעילות חברות דירוג האשראי. במהלך השנים שקדמו למועד חקיקת החוק שוק ההון בכלל, ושוק אגרות החוב בפרט, עברו שינויים רגולטורים רבים.

הרגולציה החדשה שנחתה על שוק ההון נתנה משקל קריטי לדירוג חוב של מנפיק וכפועל יוצא מכך לדירוג אגרות חוב של תאגידים אשר היו מעוניינים לגייס חוב בבורסה. בעצם חברה אשר הייתה מעוניינת לגייס חוב בעלויות/ ריביות טובות הייתה חייבת לזכות בדירוג מתאים מגוף מדרג ,כאשר עצם ביצוע פעולת הדירוג נתן חותמת איכות וקבע מדד לרמת הסיכון של חובות החברה שדורגה. גם תחום קרנות הנאמנות הושפע מאוד מדירוג אגרות החוב של החברות כאשר נקבעו הגבלות על השקעה של קרנות נאמנות באגרות חוב המדורגות מתחת לרמה של BB.

ביזפורטל מגייסת כתבי שוק הון. אולי זה אתם?

השאירו פרטים ונחזור אליכם

העלאה
* כל השדות חובה

תודה שהשארת פרטים, נשתדל לחזור אלייך בהקדם

מטרת החוק הייתה לקבוע הסדרה בחוק לניגודי עניינים בהן היו מצויות חברות הדירוג. החוק נועד להבטיח את עצמאותן של חברות הדירוג מצד אחד ומנגד הוא בא להתמודד עם ניגוד העניינים המובנה של חברות הדירוג, הסיבה לניגוד העניינים הוא מקור הכנסתן של חברות הדירוג ואשר ברובו מגיע מאותן החברות אשר חברות הדירוג באות לדרג את חובן.

עד כמה מתבצעת אכיפה של החוק? סטרווד כדוגמה
במסגרת החוק נדרשו חברות הדירוג לקבוע הוראות ונהלים לזיהוי ולמניעה או ניהול וגילוי של ניגודי עניינים שעלולים להשפיע על שיקול דעתו של מי שמשתתף בפעילות הדירוג. מנגד, רשות ניירות ערך אמורה לפקח ולאכוף את החוק ואף לנקוט בסנקציות בגין הפרת הוראות החוק. אמנם, רשות ני"ע לא אמורה להתערב בתוכן הדירוג אך חברת הדירוג תידרש לחשוף את מתודולוגיית הדירוג והמידע העומד בבסיסו על מנת שהרשות תוכל להעריך את אמינותו ואיכותו.
 
כעת השאלה היא - האם בפועל חוק הסדרת פעילות חברת דירוג האשראי נאכף? לא מעט הערות נשמעו על כך שחברות הדירוג מורידות דירוג או מעלות דירוג הרבה אחרי שהשוק כבר הגיב או לחילופין שהדירוג מגיע הרבה אחרי שהסוסים כבר ברחו מהאורווה.

נדמה  כי כלי חשוב כמו דירוג חוב של אגרת חוב אשר אמור להיות מכשיר רלוונטי ועדכני לצורך קבלת החלטה של משקיע סביר בעצם במקרים רבים מפספס את ייעדו והופך לסוג של חוות דעת פתולוגית כלומר ניתוח לאחר המוות.
 
ניקח לדוגמה את חברת סטרווד ווסט. ביום חמישי האחרון הוציאה חברת הדירוג מעלות עדכון לדירוג החוב של סטרווד בו דירוג המנפיק הופחת מרמה של A עם אופק דירוג יציב לרמה של -A בעל אופק דירוג שלילי, ואילו דירוג האג"ח היחיד שהחברה הנפיקה בארץ הופחת לרמה של +BBB. בעצם, מדובר בשימוש בהרבה מילים מכובסות על מנת להסביר שחוב החברה הופחת בבת אחת ב-2.5 דרגות מ-A ל+BBB (החצי נובע מהשינוי בין אופק דירוג יציב לשלילי).

הפחתת דירוג הנובעת מהרעה בפעילות עסקית של חברה הינה בהחלט אפשרית והגיונית - זהו חלק מעולם העסקים. בשלב הבא, נבחן את האירועים שהובילו להפחתת הדירוג הספציפית של סטרווד ווסט:
 
1. במהלך פברואר 2018 החלו מנהלי סטרווד לעבור בין בתי ההשקעות בארץ על מנת לקדם את הנפקת האג"ח המדוברת. לקראת ההנפקה הוציאה חברת מעלות דירוג מקדמי A עם תחזית יציבה לאג"ח . במסגרת תמצית הדירוג של מעלות נאמר כי "פרופיל הסיכון העסקי של החברה נתמך בעיקר בשווי בינוני-גבוה של תיק הנכסים" (הגיוני מאחר והחברה הונפקה עם מאזן שכלל נכסים בהיקף של כ-1.7 מיליארד דולר).

עוד נכתב בדוח: "אנו צופים כי לאחר מחזור מרבית החוב הפיננסי הקיים, בהתאם לתכניות החברה,  יעמוד המינוף של החברה על כ-57%-60% ויחס הכיסוי יעמוד על כ-1.8עד 2". הנקודה החשובה ביותר נכתבה בסוף לפיה "תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו כי ב-12 החודשים הקרובים תשמור החברה על יציבות בביצועים התפעוליים".

2. במהלך חודש מרץ החברה מסיימת את גיוס החוב אשר זוכה להצלחה עצומה - החברה מגייסת 900 מיליון אגרות חוב! סכום עצום לכל הדעות. הסיבה להצלחת הגיוס בין היתר היא השתייכותו של המנפיקה לענק השקעות נדל"ן סטרווד קפיטל אבל לא פחות חשוב, הדירוג הטוב לו  זוכה החברה. 

3. ב-28 ליוני 2018, בדיוק בסוף הרבעון השני של 2018, מוציאה מעלות הודעה בדבר קביעת דירוג סופית (להזכירכם הדירוג מחודש פברואר היה רק מקדמי). במסגרת הדו"ח מעלות מאשרת את כל מה שנאמר בדו"ח הדירוג הקודם.

"בהמשך לדו"ח הדירוג המקדמי שפורסם בפברואר ולאור התקדמותה של חברת סטרווד ווסט באופן משביע רצון בתוואי שנסקר בתרחיש הבסיס שלנו מודיעה בזאת מעלות כי דירוג A למנפיק הוא סופי . תחזית הדירוג יציבה כמו כן דירוג ההנפקה A לסדרת האג"ח א הוא סופי", נכתב בדו"ח.

4. בחודש אוגוסט מפרסמת החברה דו"ח לרבעון השני של 2018 ואשר נתוניו היו כבר אמורים להיות ידועים במועד פרסום הדירוג הסופי של מעלות הנזכר למעלה. הדו"ח מציג הכנסות משכירות ברבעון השני של 2018 בהיקף של 43 מיליון דולר המהוות ירידה ביחס להכנסות של 44 מיליון דולר ברבעון המקביל (ירידה של 2.5%) וירידה אף ביחס להכנסות של הרבעון הראשון של 2018 – 45.8 מיליון דולר (ירידה של 6%).

5. בסוף נובמבר 2018 יוצא הדו"ח לרבעון השלישי ומציג ירידה נוספת בהכנסות החברה לרמה של 42 מיליון דולר ושחיקה נוספת ברווח הגולמי של הקניונים. 

6. השיא מגיע כ-7.5 חודשים לאחר דו"ח הדירוג הסופי של מעלות כאשר היא מפרסמת דו"ח חדש בו כאמור מופחת דירוג החוב של החברה בצורה משמעותית. "הורדת הדירוג נובעת מהמשך ההתדרדרות בביצועים התפעוליים בשל התמורות בענף הקניונים בארה"ב. ענף זה ממשיך לעמוד בימים אלו מול אתגרים משמעותיים בעקבות המשך הצמיחה במכירות המסחר המקוון. כמו כן, אנו צופים שבדוחות 2018 יירשמו ירידות משמעותיות בשווי נכסי החברה אשר עשויות להימשך גם בשנים 2019-2020 בטווח של כ-100-200 מיליון דולר", הסבירה מעלות.

מה אמור להבין מכל הסיפור הזה אותו משקיע סביר אשר דוחות הדירוג מיועדות בדיוק בשבילו? אסביר. חברת סטרווד מעוניינת לגייס חוב זול בישראל ולשם כך היא זקוקה לעטוף את ההנפקה בעטיפה יפה: 

 • שייכות לקבוצה בינלאומית חזקה - יש.
 • הכנסות גבוהות, היקף מאזן משמעותי, תפוסה מעל 95% ופיזור שוכרים גבוה - יש.
 • הון עצמי גובה - אין בעיה, משערכים את הנכסים בשיעור היוון נמוך ובכך רושמים רווחי הון.
 • דירוג גבוה - כמובן שצריך. מנהלי החברה מזינים את האנליסטים של מעלות בכפית במועד ההנפקה ובעצם, האנליסטים בדו"ח הדירוג שלהם מצטטים את מה שסיפרו להם המנהלים לפני ההנפקה.
בכך קיבלנו דירוג מרשים הנתמך משמעותית במצגי החברה. הבעיה היא שבחודש יוני כאשר כבר היו סימנים לפגיעה בפעילות הקניונים של החברה, המשיכו במעלות להציג את החברה באופן ורוד ,שוב כנראה בתמיכה של מצגי הנהלת החברה.

וכעת, רגע לפני הדו"ח השנתי בו כאמור צפויות מחיקות משמעותיות מציגה מעלות היפוך של 180 מעלות בנימת דו"ח הדירוג, עושה רושם שגם נתונים אלו כמו הקודמים מגיעים מהנהלת החברה. השאלה שנשאלת היא פשוטה - איפה המקצועיות של חברת הדירוג איפה רשות ניירות ערך שתפעל ברוח החוק ותבחן את התהליכים שקדמו להנפקת האג"ח בכלל ולדירוג החברה בפרט?

עוד חשוב לציין כי דו"ח הדירוג הגרוע יוצא לאחר שאגרות החוב של החברה סובלות מירידות בלתי פוסקות בשוק מזה מספר חודשים. מחיר אגרת החוב טרם פרסום הדירוג המעודכן עומד על 47 אגורות המגלם תשואה שנתית לפדיון של כ-30%, מחיר שבעצם מרמז שגם הדירוג הנוכחי מבחינת השוק גבוה מדי - אולי אם יורידו את הדירוג בעוד 4 דרגות הדירוג ישקף את התמחור בשוק.
 
וזהו אינו מקרה חריג, אני מציע לכם לבחון היטב את הנעשה לאחרונה בשוק אגרות החוב. אולי מדובר מקרה קיצוני אבל הוא בהחלט מאפיין את התחום. כעת נותר רק להמתין ולראות אם משהו ברשות ניירות ערך ירים את הכפפה.      
 
** אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל  

מיכה צ'רניאק הוא אנליסט חוב

תגובות לכתבה(21):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 15.
  סטרוברי אגח א
  דני 23/02/2019 17:09
  הגב לתגובה זו
  0 0
  הי מיכה.מה דעתך על האגח? האם אתה חושב שהחברה תעמוד בכל התשלומים? תודה
  סגור
 • 14.
  אגח אאורה
  הטור הכי מועיל באתר 21/02/2019 22:53
  הגב לתגובה זו
  2 0
  האם תוכל להתייחס לסיכון באגח ט, ומה שווה השעבוד שיש עליו לפי מה שידוע על העודפים החזויים? תודה
  סגור
 • 13.
  דה לסר ה'
  גרישה 21/02/2019 20:48
  הגב לתגובה זו
  0 0
  תנודתי ממש. בעיקר לאחרונהתשואה דו ספרתית.מיכה מה דעתך על סיכון-סיכוי פה בהנחה של החזקה עד פידיון? תודה רבה
  סגור
 • 12.
  אנקור ב אקסטל ב
  דן 21/02/2019 15:18
  הגב לתגובה זו
  1 0
  מיכה שלום,מה דעתך על אנקור ב ואקסטל בתודה
  סגור
 • 11.
  סטרווד
  סטרווד 21/02/2019 13:48
  הגב לתגובה זו
  1 0
  שאלה.האם סיכון של פגיעה בקובננט והפעלה של מנגנון ההגנה מושפע מרכישה חוזרת שביצעו?במועד החידוש של ההלוואת cmbs או חידושה, השאלה המשמעותית תהיה מה שווי הנכסים וההכנסות מהן, או אז, גם החברה צריכה להחליט אם תפרד מהקניונים או שתכניס כסף. וגם זאת נראה בחודשים הקרובים אם קונים עוד אגחים או לא.עוד שאלה, האם דיפולט הופך את ברי סטרנליכט ל bad boy?תודה להתייחסותך.
  סגור
 • טען עוד
 • 10.
  תודה ושאלות
  עמי 20/02/2019 14:36
  הגב לתגובה זו
  0 0
  האם לדעתך גם בסדרות ששעבדו חלק מהחברות (דוג' אנקור, ווסיג'י) או חברות שעוסקות בדיור מוגן ובתי אבות (דוג' סטרוברי) המצב בעייתי ברמה דומה והאם מחיר האגחים בשוק משקף את המצב?
  סגור
 • 9.
  עלבד שלאג דורסל
  ארז 19/02/2019 22:57
  הגב לתגובה זו
  1 0
  מיכה לפני כמה חודשים פירסמת סקירה על עלבד. האם מאז החברה התקדמה באופן הקרוב לציפיות? בנושא דומה, האם שלאג זולה כמו שהמכפיל-רווח שלה מציע או שיש סיבות המסבירות את המחיר? בנוסף, אני מחזיק כבר הרבה שנים בדורסל (וכן בחברת האם סינאל) - האם יש הסבר למכפילים המאוד נמוכים של החברות הנ"ל? תודה!
  סגור
 • תשובה
  מיכה צ'רניאק 20/02/2019 11:13
  הגב לתגובה זו
  2 0
  צריך להמתין לדו"ח השנתי של על בד. עד כה הם עמדו בתחזית הביצועים כשהבעיה העיקרית אלו המחיקות של המוניטין והעברת המפעל בארה"ב אשר פגעו קשות בחברה. אחרי הדו"ח השנתי בו תושלם התמונה של עלויות המעבר והמחיקות אפשר יהיה לבחון את הצפוי בשנת 2019 אשר אמורה להיות טובה יותר עבור החברה. לגבי שלאג – רבעון שלישי חלש יחסית לאור ירידה ברכישות של לקוח עיקרי בארה"ב וכן שרפה בקו ייצור בישראל. כמו כן שים לב שהרווח של שלאג הושפע לחיוב מהכנסות מימון בגלל עליית הדולר בשנת 2018 . צריך לנטרל זאת ואז תראה שהרווח התפעולי ירד ב 10% ביחס ל 2017 ( ב 9 החודשים ) בכול מקרה החברה תמיד נסחרה במכפילים יחסית נמוכים. דורסל הינה חברה בעלת נדל"ן מניב ולכן שיערוך של נכסים בשנים האחרונות תרמה לכול הרווחיות של הענף בשנים האחרונות. לדוגמה חלק משמעותי מהרווח של הרבעון השלישי השנה נובע משערוך נכסים אשר הגדיל את ההכנסה ב 18 מיליון ₪ ותרם לרווח הנקי כ 14 מיליון ₪ .
  סגור
 • 8.
  עטיפת צלופן
  איציק 19/02/2019 21:04
  הגב לתגובה זו
  2 0
  בקיצור תיקח חרא תעטוף אותו באריזת צלופן מרשרשת, תוסיף סרט לקישוט, לקינוח תפזר קצת נצנצים.... וכולם יקפצו על המציאה
  סגור
 • 7.
  למי אתם מאמינים - למעלות או למר שוק?
  dw 19/02/2019 14:33
  הגב לתגובה זו
  3 0
  אין מצב שאגח זבל כמו סטרווד מקבל +BBB , שזה יותר מאידיבי ט' ויותר מביקום ג'. אין חיה כזו. ב 2021 גולדמן זאקס, נושה בכיר, הולכים לקרוא לכסף, ואז סטרווד תצטרך לממש בכל מחיר (ואלה קניונים בפרוורים או פרוורים של פרוורים, לא פריים לוקיישן, הקונה ישחט אותם במחיר), ונושי סטרווד הישראלים יסתפקו בשאריות אחרי הביזה של גולדמן. זה יותר גרוע מהמצב של אידיבי ט, שגם אצלם יש נושה בכיר - אגח דסק"ש, אבל להם לפחות יש נכס עצמאי שלהם - כלל ביטוח, כלל תיירות ונכסים בלאס וגאס. מה יש לנושי סטרווד אחרי שגולדמן יקרקפו אותם? פחד אלוהים. בגלל זה השוק מתמחר את אגח סטרווד מתחת לאידיבי ומתחת לביקום ג. לא הגיוני שמעלות מפרגנת לאגח הזה דירוג השקעה של +BBB. -BBB זה להיות לארג' איתם ואזור ה B יותר סביר. תמיד אפשר יהיה להעלות דירוג, אם יעשו קסם ויצליחו לשלם את גולדמן. בברוקלנד לא הצליחו לעשות קסם כזה ומצב הנושים בכי רע.
  סגור
 • 6.
  סטרווד אגח א
  יהל 19/02/2019 14:12
  הגב לתגובה זו
  1 0
  אני מסכים שיש מקרים בהן חברות הדרוג מועלות בתפקידן. מפליא שטרם התקבל פסק דין נגדן. אולי פסק דין ראשון נגדן יהיה באורבנקורפ, אם לא יגיעו לפשרה קודם. ברשותך לעבור לחברה. מליקוט מהיר של נתונים מצאתי שהלוואות החברה מסתכמות ב- 775M$, האגח שהונפק בת"א - 240M$, וסה"כ החוב הוא 1,015M$. שווי הנכסים הוא סביב 1,750M$. המינוף המתקבל (עם אגח בפארי) - 59%. אני יודע שקיים צפי לירידה בדמי שכירות שיביאו להקטנת ההכנסות, קיטון בתפוסה ועליה זוחלת בריבית. שילוב הגורמים ייקר את שער הנכיון ולכן שווי הנכסים ירד.  מצד שני, האגח צנח מתחת לחצי מהפארי וקיים ויכוח מוצדק אם נסחר במחיר הראוי או לא. מסקנתי האישית היא שהפער של 750M$ בין שווי הנכסים לחובות הוא מספיק גדול (למרות שיחול בו כרסום לאורך זמן) כדי להצדיק רכישת אגח בחצי מחיר, כאשר כל קופון מחזיר 11% מההשקעה - גורם המקטין את הסיכון בהשקעה. לחברה יש שקט מתשלומי קרן משמעותיים ב- 4 שנים הקרובות, ואני מצפה שהאגח יעלה בטווח הזמן הזה בכמה עשרות אחוזים. מה דעתך?
  סגור
 • סטרווד
  מיכה צ'רניאק 20/02/2019 10:57
  הגב לתגובה זו
  2 0
  הטור עסק בנושא ההנפקה והדירוג . במחיר של כ- 40 אגורות מדובר באג"ח זבל ולכן זה כמובן סיפור אחר והפעם התמחור בהחלט מגלם את הסיכונים. שים לב לשתי נקודות הראשונה רוב הנכסים של החברה משועבדים לנושים אחרים שהיו , לצערי, חכמים יותר . לכן במקרה ויהיה אירוע אשראי זה עלול ליצור כדור שלג שיתיר את מחזיקי האג"ח ( לפחות לפי המתודולוגיה של מעלות ) עם שיעור החזר של 10%-30% בלבד ( מצד שני מספיק שהחברה תמשיך לעבוד עוד שנתיים בהם המחזיקים יקבלו כ 17 אגורת של ריבית ומעט קרן שגם במצב כזה הם לא יפגעו משמעותית ביחס למחיר כיום ) . נקודה שנייה שיעור ההיוון של הנכסים נמוך מדי ולכן צפויה הפחתה ( מעלות ציינו שהם צופים מחיקות של 100-200 מיליון דולר ) כנראה אפילו ברבעון הקרוב לכן ההון העצמי צפוי לרדת ואתו ייעלה המינוף של החברה .
  סגור
 • 5.
  אול-יר האגחים ב ו- ד
  שי 19/02/2019 13:59
  הגב לתגובה זו
  0 0
  אהלן. האם לאחר כל הטלטלות אתה חושב שהאגחים ב ו- ד נסחרים במחיר הוגן?
  סגור
 • אול- יר אג"ח
  מיכה צ'רניאק 20/02/2019 10:46
  הגב לתגובה זו
  2 0
  נפגשתי עם החברה לפני למעלה משנה ולא אהבתי חלק מהדברים שנאמרו כולל גם תחושת בטן לא טובה ( מדהים שלפעמים תחושת הבטן שלי עובדת אבל זה רק לעיתים רחוקות ) . בעיות במשטר התאגידי כולל חוסר יכולת של הבעלים להבין שחברה ציבורית אינה חברה פרטית. נזילות נמוכה ומינוף גבוה ( הון למאזן 30% ) . החברה מתקשה גם לקבל מימון חדש ( סביר ) על הנכסים/פרויקטים . אומנם הדירוג הוא 3A אבל הטור עוסק בכך שהדירוגים של חברות הדירוג בחלק מהמקרים אין להם אחיזה במציאות זה המצב גם כאן. לכן לא פלא שהסדרות הבלתי מובטחות נסחרות במחירים דומים לאלו של סטרווד. עד שלא יפתר נושא המימון שהחברה זקוקה לו נראה לי שסדרה ב וסדרה ד יסחרו סביב ה 45-55 אגורות .
  סגור
 • 4.
  ווטרסטון אגח א
  אבי 19/02/2019 13:14
  הגב לתגובה זו
  1 0
  מיכה שלום. האגח נסחר ב-65 אג'. תוכל לספר מה דעתך על האגח. מענין אותי אם המחיר הנמוך נובע מהפניקה ששררה, התוצאות הגרועות של החברה או שניהם. תודה
  סגור
 • ווטרסטון א
  מיכה צ'רניאק 20/02/2019 10:35
  הגב לתגובה זו
  1 0
  האג"ח של ווטרסטון הוא התאום של סטרווד . מה שכתבתי על סטרווד תשנה את זה לווטרסטון וזהו. החברה סובלת מנזילות נמוכה , מינוף גבוה ( הון למאזן 31% ) . במקום לפרוע חוב יקר מכספי גיוס האג"ח הם רכשו עוד נכסים ובכך הגדילו את המינוף . שים לב לדמיון גם כאן הם יצאו בדירוג A יציב ואחרי מספר חודשים מעלות הפחיתה את הדירוג. ההודעות על מו"מ למכירת נכסים ולאחר זמן מתברר שלא יצא כלום רק מוסיפות לעצבנות המחזיקים. גם כאן אתה אמור לצפות להורדת דירוג ל +BBB .
  סגור
 • 3.
  גם בנדלן למגורים בישראל- הקבלנים שכנעו שיש "ביקוש כבוש"
  בן 19/02/2019 12:02
  הגב לתגובה זו
  1 0
  והאנליסטים אכלו את הלוקש. זאת למרות שרכישות הצעירים בשיא השיאים ואין שום ירידה ( להבדיל מב 2014 עם מע"מ אפס ). בפועל חברות המגורים עומדות לפני ירידה בתזרים וקריסה ברווחים
  סגור
 • אל תבלבל בין ביקוש(אמיתי לגמרי) לבין יכולת תשלום
  dw 19/02/2019 15:06
  הגב לתגובה זו
  0 0
  השתתפתי בכנס דמוגרפיה באונ' ת"א לפני כמה חודשים, שארגנה עמותת צפוף, ויוסטון - יש לנו בעיה. ישראל מתרבה כמו מדינת עולם 3, ואין לנו יכולת להתמיד עם קצב ריבוי מטורף כזה לאורך זמן. כיום הקצב הוא 3.1 ילדים והם מציעים בחום שהממשלה תתחיל לחנך מחדש את האוכלוסיה, בשאיפה, וזה התסריט הכי הכי אופטימי מבחינתם, שנרד לקצב ריבוי של 2 ילדים בממוצע. אף אחד לא מפנטז פחות מזה. לא פשוט לצאת מהמטריקס ושטיפת המוח שעשו פה במשך 70 שנה של "ילדים זה שמחה". כל הבעיות שאתה רואה, של מחירי דיור, צפיפות בכבישים, בבתי ספר, חולה במסדרון ועוד ועוד - הכל נובע מהפיל הגדול בחדר: קצב ריבוי לא סביר. ישראל לא תצליח להשאר מדינת עולם 1 עם תל"ג לנפש גבוה עם כזה קצב התרבות מוגזם. כל שנה יש פה עוד 200 אלף גולגות. כל שנה! בררר המשמעות של הקצב הזה היא שאתה צריך להכפיל את ישראל ב 30 השנה הבאות. זה אומר כפול בתי חולים, כפול בתי ספר, כפול תחנות כח, כפול כבישים וכפול דירות. אתה מכיר כבישים ספייר בגוש דן? אגב, גם במצרים, מדינת עולם 3, יש בעיה של קצב ריבוי מוגזם. בגלל זה הם מקימים בימים אלה קהיר שנייה. כן כן. מדהים.
  סגור
 • 2.
  עדיף כבר פורקס
  צופה 19/02/2019 10:50
  הגב לתגובה זו
  0 0
  שם 'תה יודע ש'תה נכנס לשוק של רמאים וגנבים והציפיות בהתאם. פה 'תה נכנס במחשבה שהכל ממוסד ומפוקח, ולכן אמיתי, כשבעצם, 'תו מערב פרועעעעע
  סגור
 • 1.
  מופסד הרבה על סטרווד
  דן חסכן 19/02/2019 10:23
  הגב לתגובה זו
  0 0
  האם יש דרך לתבוע את סטרווד ואת / או המדרגים ?
  סגור
 • סטרווד
  מיכה צ'רניאק 20/02/2019 10:35
  הגב לתגובה זו
  1 0
  לדעתי כן – אפשר להגיש תביעה ייצוגית . סיכוי התביעה לא ברורים כי מה שהבנתי שבזמן המצגות לפני ההנפקה החברה דיברה על כך שצפויה ירידה קלה בהכנסות הקניונים שלה אבל עדיין נראה שהיו כאן מצגים לא מדויקים של החברה ובטח שאני לא צריך להרחיב על עבודת הדירוג של המדרגים.... הדרך הנכונה היא לפנות למשרד עו"ד שמתעסק עם הגשת תביעות כאלו ולהציג לו את הנושא. אם רכשת בהנפקה או בסמוך אליה זה חשוב כי עו"ד צריך להגיש את התביעה בשם נפגע ולכן חשוב שאתה אישית נפגעת.
  סגור
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות