אירוח בארץ על ידי עמותה - הוצאה עודפת גם אם הוא לצורך פעילות העמותה

רו"ח טובה הילמן

האם קיימים מקרים שבהם הוצאות בעמותה בעבור ארוחות עם תורמים ופגישות מקצועיות, כנסים וכדומה לא ייחשבו הוצאות עודפות?
אסיפת משקיעים, צילום: Getty images Israel
שאלה:
------------
האם קיימים מקרים שבהם הוצאות בעמותה בעבור ארוחות עם תורמים ופגישות מקצועיות, כנסים וכדומה לא ייחשבו הוצאות עודפות?
תשובה:
------------
לפני שנשיב, נזכיר את סעיפי החוק והתקנות הרלוונטיים.
בסעיף 17 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה") נקבע כדלקמן:
"לשם בירור הכנסתו החייבת של אדם ינוכו, זולת אם הניכוי הוגבל או לא הותר על פי סעיף 31 - יציאות והוצאות שיצאו כולן בייצור הכנסתו בשנת המס ולשם כך בלבד...".
תקנה 3 לתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות), התשל"ב-1972 (להלן: "התקנות") קובעת כדלהלן:
"לא יותר ניכוי הוצאה בשל אירוח בארץ, למעט ניכוי הוצאה סבירה, לאירוח אדם מחו"ל".
התקנות גם מגבילות הוצאות לכיבוד במקום העסק - 80% מההוצאות לכיבוד קל המוגש במקום העיסוק (המקום שבו מנהל הנישום דרך קבע את עיסוקו). יתרת ההוצאות (20%) ייחשבו הוצאות עודפות.
נזכיר כי התקנות מדגישות במפורש כי הן חלות גם על מוסדות ציבוריים, כלהלן:
"'עיסוק' - עסק - לרבות עיסקה בודדת - משלח-יד וכל מקור הכנסה אחר כמפורט בסעיף 2 לפקודה וכן פעילותו של חבר-בני-אדם שחל עליו סעיף3(ז) לפקודה;
'הוצאה' - הוצאה המותרת לניכוי לפי סעיפים17 עד 27 ו-30 לפקודה לרבות החזר הוצאה, וכן הוצאה מסוג ההוצאות הנזכרות בתקנות אלה שהוציא חבר-בני-אדם שחל עליו סעיף 3(ז) לפקודה, והכל בין אם הוצאה על-ידי הנישום ובין אם על ידי אדם אחר מטעמו, לרבות עובד של הנישום". [ההדגשה אינה במקור - ט"ה].
סעיף 3(ז) לפקודה קובע כדלקמן:
"חבר בני אדם שבשנת המס היה מוסד ציבורי כמשמעותו בסעיף 9(2), או שעיסוקו לא היה לשם קבלת רווחים או שכל הכנסתו היתה פטורה ממס, או שנקבע לגביו בחיקוק שדינו לענין תשלום מסים כדין המדינה, יהיה חייב על הסכומים שלהלן במס בשיעור של 90%, ללא זכות לפטור, לניכוי או לקיזוז כלשהם:
(1)סכומים שהוציא למטרות המפורטות בתקנות על פי סעיף 31 אשר לפי אותן תקנות אינם מותרים בניכוי או עולים על הסכומים המותרים בניכוי".
מתוך הרקע החוקי עולה כי ההגבלה היא חד משמעית. על הוצאה לעמוד במבחני סעיף 17 רישא (הוצאה לצורך הפעילות) ורק אז קיימת לעניינה המגבלה. כלומר - אירוח בארץ, גם אם הוא לצורכי הפעילות כמו גיוס תרומות או אירוח אנשים הקשורים לפעילות, יהיה בבחינת הוצאה עודפת, ובמוסד ציבורי יהיה כפוף לתשלום מקדמה של 90%.
הסייג האפשרי הוא לעניין הוצאות אירוח בעריכת כנסים והשתלמויות - מקום שבו האירוח אינו חלק עיקרי מהאירוע אלא חלק טפל - ייתכן שניתן יהיה לראות בו חלק מעלות הפעילות עצמה. הכוונה לעריכת השתלמויות, אירועים לגיוס תרומות וכדומה, כאשר האירוח הוא חלק שולי מכלל עלויות האירוע ולאירוע יש מטרות אחרות הקשורות לפעילות.
המשיבה - ממשרד הילמן ושות', רואי חשבון
התשובות אינן מהוות תחליף לייעוץ משפטי, ואין המומחים המשיבים או המערכת אחראים לתוצאות השימוש בהן

תגובות לכתבה(0):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות