אסטרטגיה מס' 20: קניית צילינדר מואץ

זיו פניני, מנהל חדר המסחר במגדל שוקי הון, מנתח ומפרט את אסטרטגיות המסחר בנגזרים המשמשים הן את הלקוחות המגדרים והן את אלה המתוחכמים
זיו פניני, צילום: Getty images Israel
האסטרטגיות מלוות בגרפים ודוגמאות מהפשוטות ביותר אל המורכבות ביותר. בכל שבוע יפורסמו שתי אסטרטגיות מסחר. תחילה יוצגו אסטרטגיות פשוטות שתכליתן להוות בסיס חיוני להבנת האסטרטגיות האחרות. לאחר מכן, אסטרטגיה אחת פשוטה לסוחרים חדשים ואסטרטגיה מורכבת למנוסים יותר. בגרפים המצורפים המדד נמצא ב-1000 נקודות, 5% סטיות התקן 20% והימים לפדיון לפי הכתוב במקרא של כל גרף וגרף.

כיצד ליצור את הפוזיציה?
1. קנה 1-2 אופציות CALL במחיר מימוש X ומכור אופ' PUT אחת במחיר מימוש Y.
(Y2. קנה באשראי (או 1C), מכור אופ' CALL במחיר מימוש Y וקנה 1-2 אופ' CALL במחיר מימוש X.
(Y3. קנה נכס בסיס באשראי (או 1C), מכור אופ' PUT במחיר מימוש Y וקנה אופ' PUT ואופ' CALL במחיר מימוש X.
(Y4. קנה FUTURE מכור אופ' CALL במחיר מימוש Y וקנה 1-2 אופ' CALL במחיר מימוש X.
(Y5. קנה FUTURE מכור אופ' PUT במחיר מימוש Y וקנה אופ' PUT ואופ' CALL במחיר מימוש X.
(Y
הערה: ניתן לבצע פוזיציה בחוזה סינתטי במקום השימוש בחוזה סטנדרטי FUTURE.

סוג המשקיע:
- משקיע הצופה לעלייה חזקה בנכס המוביל תוך פרק זמן קצר, ומאמין
כי בעלייה תעלה סטיית התקן של הנכס המוביל.
- משקיע המעוניין להיחשף כלפי מטה כדי לממן חשיפה כפולה כלפי מעלה (חשיפה אל מחיר נכס הבסיס), וכן רוצה לנטרל את פרמיית הזמן שבאופציה (או חלקה). גרף מס' 1 מראה רווח הפסד יחסית למדד ולזמן.
גרף מס' 1
גרף מס' 1

נגזרים:
: חיובית , ווגא: חיובית , גאמא: חיובית , טטה שלילית.

אפיון פונקצית הרווחים וההפסדים:
- ככל שמחיר הנכס המוביל יעלה כך תעלה רווחיות האסטרטגיה.
- ככל שירד מחיר הנכס המוביל כך יגדל ההפסד של האסטרטגיה.

בין מחירי המימוש המשקיע מפסיד נמוכה וידועה מראש (חוץ מאשר במקרים בהם מימן מלא את קניית ה-CALL במכירת ה-PUT). הרווחים וההפסדים הינם תאורטית אינסופיים (בדומה לקניית ה-FUTURE והצילינדר).

הערה:
אסטרטגיה ממונפת מאוד, שכן הרווחיות במונחי אשראי וכמעט ללא פרמיה מושקעת (ניתן לחשב לביטחונות נדרשים כיוון שאין הון ממשי מושקע).

דיון:
קניית הצילינדר המואץ הנו למעשה קניית צילינדר, כאשר המשקיע נחשף ל-2 יחידות מדד כלפי נכס מוביל בתרחיש העליות, מול חשיפה של יחידת מדד אחת בתרחיש ירידות. חשיפת הצילינדר הינה אחידה. בתנודות קיצוניות מטה הופכת אופ' ה-PUT לדומיננטית. בדומה לצילינדר המשקיע הופך חשוף למחיר הנכס המוביל יותר ויותר במונחי FUTURE, כאשר מקסימום החשיפה הינה 100%, אך בתנודה חדה מעלה הופך המשקיע לחשוף אל מחיר הנכס העולה עד פי 2 (200% דלתא), וחשוף בצורה חזקה גם לעלייה (או ירידה)
בתנודתיות הנכס המוביל, שכן הוא קנה פי 2 אופ' CALL מאשר באסטרטגיית הצילינדר. מקובל למכור (בשורט כמובן) אופ' PUT באזור הכסף ולקנות 2 אופ' CALL מעט מחוץ לכסף.

המשקיע יכול לקנות רק 1.5 אופציות או כל יחס אחר ובכך הוא שולט בעוצמה בה הוא רוצה להיחשף למחיר הנכס (קניה של 15 אופ' מול מכירה של 10 הם 1:1.5. קניה של 18 אופ' הינה יחס 1:1.8 וכן הלאה). המשקיע יבחר באילו אופציות להשתמש, כאשר ככל שיקנה המשקיע במחיר מימוש נמוך יותר (קרוב לכסף) - הרי שיקבל אופציה בעלת דלתא גבוהה יותר המגיבה בחוזקה יותר לתנודה בנכס הבסיס.

אך ככל שיקנה אופציה במחיר מימוש גבוה יותר (מחוץ לכסף) - הרי
שיקבל מנוף על ההון העצמי גדול יותר () בהנחת סטיית תקן קבועה (כמובן שיקנה המשקיע יותר אופציות על נתון).

ניתן לראות את ההבדלים בזמן של אסטרטגיה צילינדר מואץ. היתרון בצילינדר המואץ (בדומה לצילינדר סטנדרטי), שהוא נותן טווח בו
אין הפסד ממשי למשקיע. אך כאשר הנכס פורץ חזק (לאחד הכיוונים), המשקיע הופך להיות צמוד למחיר הנכס המוביל במקרה ירידה או פעמיים נכס מוביל במקרה של עלייה חזקה.

למעשה השימוש במכשיר זה נעשה בד"כ בשלושת המקרים הבאים:
1. המשקיע המעוניין חשיפה גדולה לטווח קצר אל הנכס המוביל (דלתא, ווגא).
2. גידור עתידי:
א. משקיע שרוצה לקבע סף כניסה עתידי למחיר הנכס המוביל אך הונו העצמי יהיה נזיל רק בעוד תקופה מסוימת יקנה צילינדר זה.
ב. המשקיע שחשוף לעלייה במחיר הנכס המוביל ורוצה לגדר חשיפה זו. המשקיע יכול לקבוע מחיר אפקטיבי לקניה עתידית של הנכס לתקופה X (גם את התקופה הוא יוכל להאריך תוך גלגול הפוזיציה העתידית לתקופה
Y.
( Y>X )
3. משקיע שרוצה להחזיק צילינדר וליהנות מעקום סטיות תקן חד במיוחד (סקיו), מחזיק צילינדר מואץ זה במקום צילינדר רגיל או חוזה סינטטי.

הערה: המחיר האפקטיבי יהיה פחות טוב ממחירו ע"י צילינדר רגיל, אך היתרון טמון בעלייה חזקה במחיר הנכס.

ניתן לראות את ההפרש בין צילינדר רגיל למואץ
גרף מס' 2
גרף מס' 2

דלתא:
הדלתא של מחיר הצילינדר חיובית ומורכבת מהדלתא של אופ' ה-CALL כפול 2 + הדלתא של אופ' ה-PUT (בפוז שורט) ומגיעה בדר"כ ל-0 - 200%.

אפקט הגאמא:
הגאמא בד"כ חיובית, קניית הצילינדר תשאף לדלתא 200 (כלומר תעלה). ככל שיעלה מחיר הנכס המוביל (עד שהצילינדר יהפוך ממש ל-2 חוזים סינטטיים), וכן תשאף הדלתא ל-100 ככל שירד מחיר נכס המוביל. לכן הגאמא תפעל בעד המשקיע, ו"תכניס" אותו אל הנכס בעלייה חזקה במחיר הנכס (דרך אופ' ה-CALL), אך תכניסו אל הנכס גם בירידה חזקה (דרך אופ' ה-PUT).

משקיע זה הוא משקיע הרוצה להיות בגאמא חיובית אגרסיבית בעליות חזקות ובגאמא שלילית נמוכה בירידות מתונות. גרף מס' 3 מראה את השינוי בדלתא ובגאמא כפונקציה של השינוי בנכס הבסיס ובזמן.
גרף מס' 3
גרף מס' 3

טטה:
דומיננטיות אופ' ה-CALL גדולה יותר, לכן בצילינדר זה אפקט הטטה הנו שלילי.
ווגא:
הצילינדר המואץ חושף את המשקיע אל סטיית התקן הגלומה באופ' ה-CALL, לכן ישאף שמחיר הנכס המוביל יעלה את תנודתיותו יחד עם עלייה במחירו.
גרף מס' 4
גרף מס' 4

ריבית:
בד"כ, ככל שמחיר הכסף (=עלות המימון =מחיר הריבית הבסיסית) יעלה - כך יעלה מחירו של הצילינדר ולהפך. בצילינדר מואץ דומיננטיות אופ' ה-CALL הינה גדולה יותר, לכן כאשר הריבית עולה, עולה מחיר הצילינדר.

אפשרויות ארביטרז':
S+cx+px-py=2cx-py+rs

מקרא:
F=FUTURE
S=
RS=ריבית
CALL=CX במחיר מימוש X
PUT=PX במחיר מימוש X

טיפ:
האסטרטגיה כדאית יותר ככל שעקום סטיות התקן מחודד יותר, כלומר מחירי המימוש הגבוהים נסחרים בסטיות תקן גלומות נמוכות מהותית מסטיות התקן הגלומות במחירי המימוש הנמוכים, ומנצל את סטיות התקן הגבוהות ב-PUT שנקנות כהגנה על נכס הבסיס.

לזירה של פניני במגזין מגדל
תגובות לכתבה(6):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 6.
  תודה לשחקן מעו"ף תודה לפניני
  אבי כ 26/01/2013 20:12
  הגב לתגובה זו
  1 0
  פרוייקט מבורך, היה תענוג.
  סגור
 • 5.
  תשובות...
  ז. פ. 25/01/2013 12:43
  הגב לתגובה זו
  1 0
  3,4 - תודה, ברור שבעד רגולציה ברורה, ללא היא אין קיימות לכלום, בפרט לשוק ההון בפרט למסחר בפרט לנגזרים....
  סגור
 • 4.
  אחלה של הרצאה
  סוחר 25/01/2013 11:07
  הגב לתגובה זו
  1 0
  גם אני הייתי. וגם נהנתי.בטח שהוא בעד אמר את זה בפירוש!
  סגור
 • 3.
  יופי של הרצאה
  גמלאי 25/01/2013 07:15
  הגב לתגובה זו
  1 0
  איזה יופי של הרצאה נתת אתמול ממש מקצועית. רק לא הבנתי אתה בעד רגולציה או נגד רגולציה?
  סגור
 • 2.
  תשובה...
  ז.פ. 23/01/2013 22:20
  הגב לתגובה זו
  1 0
  ראשית תהיה אסטרטגיה ספציפית לבקשתך זו.... שנית, כאשר הסקיו חד נסחרות אופ ה CALL מחוץ לכסף בסטייה גלומה נמוכה משמעותית מאופ ה PUT שבכסף... במקרה זה משקיע ששוקל להיחשף לנכס הבסיס בתצורת חוזה עתידי או צילינדר רגיל יכול לצאת מחוץ לכסף ולקבל חשיפה כפולה באופ ה CALL על כתיבה אחת באופ ה PUT, זו הייתה כוונתי...
  סגור
 • 1.
  זיו, אנא פרט איך הוא נהנה מהסקיו החד.תודה. (ל"ת)
  מאיר 23/01/2013 14:32
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות