בשנת 2017 חילקו החברות הציבוריות 26.3 מיליארד שקל בדיבידנדים

תשואת הדיבידנד הממוצעת בשנת 2017 עמדה על 3.3%; תשואת הדיבידנד של ת"א 35 עמדה על 3.1%; בתחום חיפושי הנפט והגז 18%
|
שטרות כסף, צילום: Istock

על פי סקירה שהוכנה על ידי יחידת המחקר של הבורסה לניירות ערך ופורסמה היום (ג') בשנת 2017 חילקו החברות הציבוריות דיבידנדים בסך של 26.3 מיליארד שקל – הסכום הגבוה ביותר שחולק מאז שנת 2010 בה חולקו דיבידנדים בסך של 27.4 מיליארד שקל, כאשר היקף הדיבידנד שחולק בשנת 2017 גבוה ביותר מ-50% ביחס לשנת 2016.

לבעלי המניות מהציבור שולמו כ-14 מיליארד שקל, שהם כ-54% מהדיבידנדים שחולקו, היתרה חולקה לבעלי העניין. עוד עולה מהסקירה כי 201 חברות שמניותיהן נסחרו בבורסה בסוף 2017 חילקו דיבידנד במהלך השנה. מספר המחלקות מהווה כ-44% ממספר החברות הבורסאיות -  שיעור שיא של כל הזמנים.

תשואת הדיבידנד הסתכמה בשנת 2017 ב-3.3%, הגבוהה ביותר מאז שנת 2011. בשנה החולפת נבלמה מגמת הירידה בתשואת הדיבידנד הממוצעת, אשר ירדה בהדרגה מ-3.6% בשנת 2010 ועד 2.0% בשנת 2016. מדד ת"א-35
תשואת הדיבידנד של מניות מדד ת"א-35 הסתכמה ב-3.1% בשנת 2017, כאשר תשואות הדיבידנד הבולטות מבין חברות המדד שייכות לשותפויות הנפט והגז ישראמקו (22.3%) ודלק קידוחים (17.8%), להראל השקעות (10.3%), לקבוצת דלק (9.2%) ולבזק (8.4%).

נכון לסוף שנת 2017, מבין החברות שמניותיהן כלולות במדד ת"א 35 חילקו 26 חברות בשנת 2017 דיבידנדים בסך של כ-17.3 מיליארד שקל, כ-66% מסך כל הדיבידנדים. זאת לעומת כ-12.1 מיליארד שקל שחילקו חברות אלו אשתקד - עלייה של 43%.

מדד ת"א-90
מבין 98 החברות שמניותיהן היו כלולות במדד ת"א-90 בסוף שנת 2017 חילקו 68 חברות בשנת 2017 דיבידנדים בסך של כ-5.5 מיליארד שקל, כ-21% מסך כל הדיבידנדים.

תשואת הדיבידנד של מניות מדד ת"א-90 הסתכמה ב-3.5% בשנת 2017, כאשר תשואות הדיבידנד הגבוהות ביותר מבין חברות מדד ת"א-90 שייכות ל דיסקונט השקעות -1.64% דיסקונט השק 565 -1.64% דיסקונט השקעות בסיס:574.4 פתיחה:574.4 גבוה:580 נמוך:564 תמורה:437,202 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: (27.7%), ליבואניות הרכב דלק רכב +0.08% דלק רכב 1,261 +0.08% דלק רכב בסיס:1,260 פתיחה:1,270 גבוה:1,270 נמוך:1,256 תמורה:630,214 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: (14.4%) ו קרסו +1.24% קרסו 1,629 +1.24% קרסו בסיס:1,609 פתיחה:1,634 גבוה:1,638 נמוך:1,628 תמורה:414,480 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: מוטורס (13.0%), ול נפטא -1.27% נפטא 1,946 -1.27% נפטא בסיס:1,971 פתיחה:1,970 גבוה:1,999 נמוך:1,932 תמורה:926,075 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: (12.3%).

מדד תל-דיב
המניות הכלולות במדד תל-דיב בסוף שנת 2017 רשמו תשואת דיבידנד של 5.5%, הגבוהה ביותר מאז שנת 2013.

המחלקות הגדולות
שנת 2017 לא הייתה קלה עבור חברת טבע -1.76% טבע 3,350 -1.76% טבע בסיס:3,410 פתיחה:3,410 גבוה:3,443 נמוך:3,290 תמורה:66,167,787 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , והיא נאלצה להפחית לראשונה את הדיבידנד למניות הרגילות שהיא מחלקת. החל מהמחצית השנייה של שנת 2017 קיצצה טבע את הדיבידנד למניה ב-75% מזה ששולם בעשרת הרבעונים הקודמים. למרות זאת, טבע ניצבת גם השנה בראש רשימת מחלקות הדיבידנדים זו השנה החמישית ברציפות לאחר שחילקה כ-4.1 מיליארד שקל – מהם כ-3.2 מיליארד שקל לבעלי המניות הרגילות וכ-0.9 מיליארד שקל לבעלי מניות הבכורה. זאת בהשוואה לכ-5.3 מיליארד שקל בשנת 2016 (כ-5.1 מיליארד שקל למניות רגילות, 253 מיליון למניות בכורה) וכ-4.5 מיליארד שקל בשנת 2015 (מניות רגילות).תשואת הדיבידנד של טבע עלתה מ-2.2% בשנת 2015 ו-2.8% בשנת 2016 ל-3.3% בשנת 2017.

הסיבה העיקרית לעלייה בתשואה הינה הצניחה החדה בשערי מניית טבע של כ-44% בשנת 2016 וכ-51% בשנת 2017 ובסה"כ ירידה של כ-73% בשנתיים.

במקומות השני, השלישי והרביעי ברשימה נמצאות שותפויות הנפט והגז דלק קידוחים, ישראמקו וחברת דלק אנרגיה, אשר חילקו רווחים בשיעור חריג בשנת 2017. 

דלק קידוחים יהש +2.78% דלק קידוחים 890 +2.78% דלק קידוחים יהש בסיס:865.9 פתיחה:874 גבוה:928 נמוך:870.8 תמורה:21,264,700 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: חילקה 2.2 מיליארד שקל (ויחד עם שותפות אבנר טרם מוזגה לתוכה במאי 2017 – 2.8 מיליארד שקל) ורשמה תשואת דיבידנד של 17.8%. אחד המקורות העיקריים לתשלומי הדיבידנד בשנת 2017 היה התקבולים מהנפקת תמר פטרוליום, אשר גייסה כ-2.3 מיליארד שקל מהנפקת אג"ח וכ-700 מיליון שקל בהצעה של מניות למוסדיים.
דלק אנרגיה, אשר קיבלה השנה דיבידנדים משותפויות הבת שלה דלק קידוחים ואבנר בסך של כ-1.5 מיליארד שקל, חילקה השנה דיבידנדים לראשונה בתולדותיה אשר הסתכמו בכ-1.3 מיליארד שקל ורשמה תשואת דיבידנד של 14%.

ישראמקו יהש +0.82% ישראמקו יהש 61.4 +0.82% ישראמקו יהש בסיס:60.9 פתיחה:60.9 גבוה:61.8 נמוך:60.5 תמורה:4,576,448 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: חילקה דיבידנדים בסך 2.1 מיליארד שקל, מתוכם 1.8 מיליארד שקל בחודש יוני אשר היוו את מלוא סך הרווחים הראויים לחלוקה של השותפות ומומנו בדרך של גיוס חוב בהיקף של כ-1.6 מיליארד שקל, בסמוך לאחר השלמת המיזוג עם שותפויות חנ"ל ונפטא חיפושים. בזכות הדיבידנד החריג הסתכמה תשואת הדיבידנד של ישראמקו ב-22.3%.

בזק +0.82% בזק 282.5 +0.82% בזק בסיס:280.2 פתיחה:283.6 גבוה:286.5 נמוך:281 תמורה:36,531,699 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: חילקה בשנת 2017 דיבידנדים בסך של כ-1.3 מיליארד שקל, לעומת כ-1.4 מיליארד שקל וכ-1.8 בשנים 2016 ו-2015, בהתאמה. בעקבות הקשיים אליהם נקלעה בעלת השליטה יורוקום והחקירות והמעצרים של בעלי השליטה ונושאי משרה בכירים, שינתה בזק את מדיניות חלוקת הדיבידנד שלה החל משנת 2018 לפיו תחלק מדי חצי שנה דיבידנד בשיעור של 70% מהרווח הנקי החצי שנתי (במקום 100% מהרווח לפי המדיניות הקודמת). 

כיל -1.94% כיל 1,620 -1.94% כיל בסיס:1,652 פתיחה:1,635 גבוה:1,648 נמוך:1,615 תמורה:49,423,287 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: חילקה דיבידנדים בסך של 872 מיליון שקל בשנת 2017 לעומת 620 מיליון שקל בשנת 2016. דירקטוריון החברה החליט במאי 2016 על עדכון מדיניות חלוקת הדיבידנד כך ששיעור הדיבידנד יופחת לעד 50% מהרווח השנתי הנקי (לעומת עד 70% מהרווח הנקי במדיניות הקודמת), וזאת לשם חיזוק מצבה הפיננסי של החברה ולאור התנודתיות המתמשכת וחוסר הוודאות בשוק הסחורות החקלאיות. 

בנק ה פועלים +1.04% פועלים 2,823 +1.04% פועלים בסיס:2,794 פתיחה:2,798 גבוה:2,823 נמוך:2,798 תמורה:42,932,101 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: המשיך במגמת הגידול בשיעור הרווח המחולק כדיבידנד, לאור השיפור המתמשך בהלימות ההון שלו, וקבע מדיניות חלוקת דיבידנד חדשה של עד 40% מהרווח הנקי הרבעוני החל משנת 2017 (במקום עד 30% מהרווח לפני כן). סך הדיבידנדים שחילק הבנק גדל בהדרגה מדי שנה מ-277 מיליון שקל בשנת 2013 ועד 861 מיליון שקל בשנת 2017. 

דיסקונט השקעות -1.64% דיסקונט השק 565 -1.64% דיסקונט השקעות בסיס:574.4 פתיחה:574.4 גבוה:580 נמוך:564 תמורה:437,202 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , אשר לא חילקה דיבידנד מאז שנת 2014, חילקה השנה דיבידנדים בסך של 678 מיליון שקל, אשר הניבו תשואת דיבידנד חריגה של 27.7%. אי.די.בי. אחזקות, בעלת השליטה בדיסקונט השקעות עד נובמבר 2017,  קיבלה כ-73% מדיבידנדים אלו, אשר סייעו לה בפירעון חובותיה למחזיקי האג"ח שלה. 

בנק לאומי -0.58% לאומי 2,559 -0.58% לאומי בסיס:2,574 פתיחה:2,548 גבוה:2,559 נמוך:2,532 תמורה:82,032,494 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: החל במהלך שנת 2017 לחלק דיבידנדים רבעוניים, לראשונה מאז שנת 2011, לאחר שאימץ ברבעון הראשון מדיניות חלוקת דיבידנד של 20% מהרווח הנקי מדי רבעון, אשר הוגדלה ברבעון הרביעי של השנה ל-40% מהרווח הנקי לאחר שעמד ביעדי יחס הלימות ההון. סך הדיבידנדים שחילק הבנק השנה הסתכם בכ-628 מיליון שקל.

חלוקת דיבידנדים – לפי ענפים
תשואת הדיבידנד הענפית הגבוהה ביותר שייכת השנה לענף האנרגיה, נפט וגז (14.0%), בעיקר בזכות הדיבידנדים הגבוהים שחילקו שותפויות הנפט והגז דלק קידוחים וישראמקו, וחברת דלק אנרגיה. זאת לאחר שבשנה הקודמת הציג הענף את תשואת הדיבידנד הנמוכה ביותר מבין כל הענפים.תשואת הדיבידנד של חברות ושותפויות חיפושי הנפט והגז בלבד הסתכמה בשנת 2017 בכ-18.1%.

בזן +0.34% בזן 178.9 +0.34% בזן בסיס:178.3 פתיחה:177 גבוה:179 נמוך:175.3 תמורה:9,827,298 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , שלא חילקה דיבידנדים מאז שנת 2010 למרות שאימצה מדיניות חלוקת דיבידנד מדי שנה, חילקה בשנת 2017 דיבידנד בסך של כ-325 מיליון שקל.

תשואת הדיבידנד השנייה בגובהה (5.1%) נרשמה הן בענף המסחר והשירותים והן בענף ההשקעה והאחזקות. בענף המסחר ושירותים בעיקר בזכות בזק אשר חילקה כ-1.3 מיליארד שקל, ובזכות יבואניות הרכב דלק רכב +0.08% דלק רכב 1,261 +0.08% דלק רכב בסיס:1,260 פתיחה:1,270 גבוה:1,270 נמוך:1,256 תמורה:630,214 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: (424 מיליון שקל) ו קרסו +1.24% קרסו 1,629 +1.24% קרסו בסיס:1,609 פתיחה:1,634 גבוה:1,638 נמוך:1,628 תמורה:414,480 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: מוטורס (355 מיליון שקל);ובענף ההשקעה והאחזקות בזכות דלק קבוצה +0.91% דלק קבוצה 49,900 +0.91% דלק קבוצה בסיס:49,450 פתיחה:50,940 גבוה:51,930 נמוך:49,700 תמורה:33,245,526 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: (780 מיליון שקל) ו דיסקונט השקעות -1.64% דיסקונט השק 565 -1.64% דיסקונט השקעות בסיס:574.4 פתיחה:574.4 גבוה:580 נמוך:564 תמורה:437,202 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: (678 מיליון שקל).

ענף השירותים הפיננסיים שמר גם השנה על תשואת דיבידנד ענפית גבוהה (4.2%), לאחר ש-12 מתוך 15 חברות הענף חילקו דיבידנד השנה.

הבנקים חילקו בשנת 2017 דיבידנדים בסך של כ-2.3 מיליארד שקל, ותשואת הדיבידנד של הענף הסתכמה בכ-2.4%, הגבוהה ביותר מאז שנת 2007 (4.7%). תשואה זו הושגה בזכות עמידה של רוב הבנקים בדרישות הרגולטוריות של יחס הלימות הון נדרש, אשר התבטאה בהגדלת סכומי הדיבידנדים שחילקו פועלים +1.04% פועלים 2,823 +1.04% פועלים בסיס:2,794 פתיחה:2,798 גבוה:2,823 נמוך:2,798 תמורה:42,932,101 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , מזרחי טפחות +0.94% מזרחי טפחות 8,600 +0.94% מזרחי טפחות בסיס:8,520 פתיחה:8,548 גבוה:8,644 נמוך:8,536 תמורה:21,386,229 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , ה בינלאומי +1.55% בינלאומי 9,993 +1.55% בינלאומי בסיס:9,840 פתיחה:9,867 גבוה:10,100 נמוך:9,801 תמורה:19,146,674 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: ו פיבי +1.26% פיבי 12,030 +1.26% פיבי בסיס:11,880 פתיחה:11,950 גבוה:12,050 נמוך:11,870 תמורה:3,826,052 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , וכן בנק לאומי -0.58% לאומי 2,559 -0.58% לאומי בסיס:2,574 פתיחה:2,548 גבוה:2,559 נמוך:2,532 תמורה:82,032,494 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: שחזר לחלק דיבידנדים לאחר הפסקה של שש שנים.בנק דיסקונט +1.8% דיסקונט 1,585 +1.8% דיסקונט בסיס:1,557 פתיחה:1,555 גבוה:1,592 נמוך:1,548 תמורה:40,930,488 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , אשר חילק דיבידנד בפעם האחרונה בשנת 2008, אימץ בסוף 2017 מדיניות חלוקת דיבידנד מדי רבעון בשיעור של עד 15% מהרווח הנקי החל מהרבעון הראשון של שנת 2018, אך בפועל לא חולק ברבעון זה.


תגובות לכתבה(0):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות