מדו"חות בזק ל-2016: כמה מנויים איבדה yes ועוד שלל נתונים

קבוצת בזק מציגה ירידה של 27.7% ברווח ל-1.24 מיליארד שקלים, ועדיין מחלקת דיבידינד שמן
 |  (6)
סטלה הנדלר, צילום: יחיאל ינאי; לילך צור
חברת בזק +0.79% בזק 256 +0.79% בזק בסיס:254 פתיחה:252.9 גבוה:259 נמוך:251.6 תמורה:27,640,030 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: מדווחת הבוקר על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ולשנת 2016 כולה. בשורה התחתונה בזק מציגה קיטון של 27.7% ברווח השנתי ל-1.24 מיליארד שקלים. הירידה ברווח השנתי נבעה בין היתר מהוצאה בסך כ-79 מיליון שקל עקב הורדת שיעור מס החברות אשר הביאה להקטנת נכס המס בדוח המאוחד, מהוצאה בגין פרישה מוקדמת של עובדים בסך כ-78 מיליון שקל שנרשמה הרבעון הרביעי, והוצאה בסך כ-55 מיליון שקל עקב גידול בהתחייבות ליורוקום בקשר עם רכישת yes. למרות הירידה החדה ברווח, בזק הודיעה כי תחלק דיבידנד גדול בסף 578 מיליון שקלים (20 אג' למניה). 
הרווח הנקי ברבעון הרביעי הסתכם בכ-185 מיליון שקל בהשוואה לכ-369 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ-50%. ברבעון המקביל בשנת 2015 נרשמו הכנסות מימון ומס חד פעמיות עקב הסדר שהושג עם רשויות המס בהיקף של 121 מיליון שקל, דבר אשר, ביחד עם השפעות הפחתת מס החברות (כ-79 מיליון שקל) וההוצאה בגין ההתחייבות ליורוקום (כ-55 מיליון שקל) מסביר את מרבית הפער ברווח בין שני הרבעונים.
ההכנסות לשנת 2016 הסתכמו בכ-10.08 מיליארד שקל בהשוואה לכ- 9.99 מיליארד שקל בשנת 2015, עלייה של כ- 1.0%. העלייה בהכנסות נבעה מאיחוד חברת yes החל מהרבעון השני של שנת 2015 אשר קוזז בחלקו ע"י ירידה בהכנסות בכל מגזרי הקבוצה, ובעיקר בהכנסות חברת פלאפון. ההכנסות ברבעון הרביעי ל-2016 הסתכמו בכ-2.50 מיליארד שקל בהשוואה לכ-2.61 מיליארד שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ- 3.9%. הירידה נבעה מקיטון בהכנסות בכל מגזרי הקבוצה ובעיקר בהכנסות חברת פלאפון.
תחזיות ל-2017: החברה צופה כי הרווח הנקי לבעלי מניות צפוי להיות כ- 1.4 מיליארד שקל, ה-EBITDA צפוי להיות כ- 4 מיליארד שקל ותזרים המזומנים החופשי של הקבוצה צפוי להיות כ- 2 מיליארד שקל. לפי שיחות ראשוניות עם אנליסטים, מדובר בתחזיות אגרסיביות באופן יחסי לציפיות. 
תוצאות הפעילות הקווית: 
ההכנסות לשנת 2016 הסתכמו בכ-4.38 מיליארד שקל בהשוואה לכ-4.41 מיליארד שקל בשנת 2015, ירידה של כ-0.5%. ההכנסות ברבעון הרביעי של שנת 2016 הסתכמו בכ-1.08 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.09 מיליארד שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ-0.6%. הירידה בהכנסות נבעה מקיטון בהכנסות מטלפוניה לצד גידול בהכנסות משירותי אינטרנט ומשירותי תקשורת נתונים.
הכנסות משירותי טלפוניה לשנת 2016 הסתכמו בכ-1.49 מיליארד שקל בהשוואה לכ-1.59 מיליארד שקל בשנת 2015, ירידה של כ-6.1%. הכנסות משירותי אינטרנט (קמעונאי וסיטונאי) לשנת 2016 הסתכמו בכ-1.60 מיליארד שקל בהשוואה לכ-1.54 מיליארד שקל בשנת 2015, עלייה של כ-3.6%. 
מספר קווי טלפון בסוף הרבעון הרביעי 2016 עמד על 2.119 מיליון בהשוואה לכ-2.137 מיליון ברבעון השלישי 2016 וכ-2.181 מיליון ברבעון הרביעי אשתקד. ההכנסה החודשית הממוצעת לקו (ARPL) לרבעון הרביעי של שנת 2016 עמדה על כ-56 שקל בהשוואה לכ-58 שקל ברבעון השלישי 2016 וכ-60 שקל ברבעון הרביעי אשתקד. רק כדי להכניס לפרופורציות, 56 שקלים על קו טלפון!! בזמן שחבילות סלולר נמכרות ב-20 שקלים וקו טלפון של המתחרים ניתן להשיג ב-15 שקלים. 
מספר קווי האינטרנט כולל קווים סיטונאיים הסתכם בסוף הרבעון הרביעי של שנת 2016 בכ-1.56 מיליון, גידול של כ-19 אלף קווים ביחס לרבעון השלישי 2016. ההכנסה הממוצעת (ARPU) מלקוחות האינטרנט של החברה (קמעונות) ברבעון הרביעי של שנת 2016 הסתכמה בכ-90 שקל בהשוואה לכ-89 שקל ברבעון השלישי 2016 וכ-89 שקל ברבעון הרביעי אשתקד.
הרווח הנקי של הפעילות הקווית לשנת 2016 הסתכם בכ-1.23 מיליארד שקל בהשוואה לכ-1.32 מיליארד שקל בשנת 2015, ירידה של כ-6.9%
תוצאות פלאפון:
הכנסות פלאפון ברבעון הרביעי בשנת 2016 גדלו במעט והסתכמו בכ-652 מיליון שקל, לעומת כ-649 מיליון שקל ברבעון הקודם. בשנת 2016 הסתכמו הכנסות החברה ב-2.63 מיליארד שקל, ירידה של כ-9% לעומת 2.89 מיליארד שקל בשנת 2015. בתוך כך, ה- EBITDA בשנת 2016 הסתכם בכ-412 מיליון שקל לעומת כ-576 מיליון שקל בשנה הקודמת, ירידה חדה של כ-28.5%, שנבעה בעיקר מירידת המחירים בענף.
הרווח הנקי הסתכם בשנת 2016 בכ-61 מיליון שקל, ירידה של כ- 59.6% לעומת כ-151 מיליון שקל בשנה קודמת. הרווח הנקי ברבעון הרביעי הסתכם בכ-3 מיליון שקל בלבד לעומת כ-11 מיליון שקל ברבעון אשתקד (ירידה של כ-72.7%), וכ-32 מיליון שקל ברבעון הקודם (ירידה של כ- 90.6%). כלומר פלאפון הייתה על סף מעבר להפסד ברבעון הרביעי. 
ההכנסה החודשית הממוצעת מלקוח (ARPU) עמדה ברבעון הרביעי על 62 שקל. מדובר בירידה חדה לעומת הכנסה חודשית ממוצעת מלקוח שעמדה על 68 שקלים ברבעון השלישי והשני של 2016. ברבעון הרביעי גייסה החברה 54,000 מנויים; סה"כ במהלך שנת 2016 הצטרפו לפלאפון כרבע מיליון מנויים. 
תוצאות yes
ההכנסות בשנת 2016 הסתכמו בכ-1.75 מיליארד שקל לעומת 1.77 מיליארד שקל אשתקד, ירידה של כ-1.6%. הכנסות yes ברבעון הרביעי של שנת 2016 הסתכמו בכ- 438 מיליון שקל לעומת כ- 449 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, ירידה של כ- 2.4%. עיקר הירידה כתוצאה מקיטון במצבת הלקוחות.
במהלך הרבעון הרביעי איבדה yes  כ-3,700 מנויים ומצבת המנויים של החברה עומדת כיום על 614 אלף. נציין כי את סוף 2015 סגרה החברה עם 635 אלף מנויים, כלומר בשנת 2016 איבדה החברה כ-21 אלף מנויים.
ההכנסה החודשית הממוצעת מלקוח (ה-ARPU) נותרה ללא שינוי ב-2016 לעומת שנת 2015 והסתכם בכ-233 שקל. ה-ARPU ברבעון הרביעי של שנת 2016 הסתכם בכ-237 שקל לעומת כ-235 שקל ברבעון הרביעי אשתקד, גידול של כ- 0.9%. 
ה-EBITDA בשנת 2016 הסתכם בכ-560 מיליון שקל (שיעור EBITDA של 32.1%), בהשוואה לכ-572 מיליון שקל (שיעור של 32.2%) בשנת 2015, ירידה של כ-2.1%. ה-EBITDA ברבעון הרביעי של שנת 2016 הסתכם בכ- 139 מיליון שקל, לעומת כ- 135 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד, עלייה של כ- 3%. הרווח הנקי בשנת 2016 עמד על סך של כ- 68 מיליון שקל בהשוואה להפסד של כ- 354 מיליון שקל בשנת 2015. הרווח הנקי ברבעון הרביעי של 2016 הסתכם בכ- 395 מיליון שקל לעומת הפסד של כ- 110 מיליון שקל ברבעון הרביעי אשתקד. עיקר הגידול ברווח הנקי נובע מרישום נכס מס נדחה בגין חלק מההפסדים הצבורים משנים קודמות ומהמרת הלוואות הבעלים להון.
תגובות לכתבה(6):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 6.
  זהירות ממניה שמחלקת דיוידנטים גם שהרווחים מצטמקים (ל"ת)
  רפי 30/03/2017 19:45
  הגב לתגובה זו
  0 1
  סגור
 • 5.
  חברה לא טובה עזבתי כשקבלתי חשבון מנופח
  לקוח לשעבר 30/03/2017 18:05
  הגב לתגובה זו
  0 0
  על שירותים שלא צרכתי ולא עזר כלום. הלוואי וייכחדו במהירה.
  סגור
 • 4.
  על כל מה שנתת ביבי
  מודה אני לפניך 30/03/2017 12:13
  הגב לתגובה זו
  0 2
  בבלוביץ
  סגור
 • 3.
  שידבר עם החבר
  ג'ינו 30/03/2017 11:53
  הגב לתגובה זו
  0 1
  נותן לו עדיפות חינם ולא זוכה בפריבילגיות פרייר. שילמד מנוני.
  סגור
 • 2.
  הכנסות
  צרכן נוטש 30/03/2017 10:39
  הגב לתגובה זו
  1 1
  הכלל הבסיסי יותר הגינות ויושר יותר הכנסות.יותר לקוחות.לעבוד על צרכנים אפשר אך לא לאורך זמן.
  סגור
 • 1.
  פחות טבלטים ב"מתנה" של פלאפון אז ההכנסות יורדות
  גבי 30/03/2017 09:42
  הגב לתגובה זו
  4 0
  התרמית נחשפה!
  סגור