הנגיד אמיר ירון: "לא תהיה ברירה אלא להעלות מיסים"

להערכתו יש לבטל פטורים, לא מוצדקים, מתשלום מס והטלת מיסים נוספים - האם הוא מתכוון לביטול פטור ממס על הכנסת דירה? והאם המס על רווחים בבורסה יעלה?
|
(45)
אמיר ירון, נגיד בנק ישראל המיועד, צילום: בנק ישראל
נגיד בנק ישראל, פרופ' ירון אמיר, סבור שעל הממשלה להיות נחושה ולהעלות מיסים. הנגיד לא אמר אילו מיסים לדעתו צריך להעלות, אך באוצר מדברים כבר תקופה ממושכת על הכוונה לצמצם את עיוותי המס בין מס על שכר למס על רווחים.
כלומר, על פניו, אם תהיה העלאת מס על השכר, או/ ו העלאת מס חברות, ייתכן שתהיה העלאת מס על הבורסה (הרחבה על המס על הבורסה). אחרי הכל, כדי להגיע לשוויון מיסוי אין מקום להעלות מיסים בצורה לא אחידה. 
האם המס על הבורסה יעלה?
מעבר לכך, פרופ' אמיר דיבר על ביטול פטורים לא מוצדקים. פטור לא מוצדק הוא המס על השכרת דירה (עד סכום מסוים, כשמעליו יש שיעור מס נמוך). ביטול הפטור הזה יכניס כסף למדינה, אך עלול לגרום להעלאת שכר הדירה (הרחבה על המס על שכר דירה)
     
"הצעדים שהציג האוצר הם חשובים, גם אם הם צנועים ביחס להיקף הבעיה של הגירעון המבני", אמר אמיר, והוסיף - "חשוב שהצעדים יאושרו ויישומו, כדי לסמן לשווקים שקובעי המדיניות מתחילים להתמודד עם הגירעון שתפח.
"ההנחות במסמך הנומרטור הן 'רחמניות' במיוחד. בהנחות ריאליות, הגירעון הצפוי ללא צעדים מתקנים הוא מעל 4.5% אחוזי תוצר, וגם זאת בהנחה שהמשק ימשיך לצמוח בהתאם לפוטנציאל ולא יהיו אירועים חריגים.
"יחס החוב לתוצר שירד בשנים האחרונות, והאחריות הפיסקאלית, מהווים נכס אסטרטגי חשוב לישראל. אם תוואי הגירעון לא יתוקן על ידי הממשלה בהקדם, יחס החוב לתוצר צפוי לעלות ליותר מ-65 אחוזים כבר ב-2022. יש הבדל גדול בין ירידה מרמה של 70% ל-65% תוצר, לעלייה מרמה של 60% לאותם 65%, בעיקר כשלא מסתמן תוואי אמין לצמצום נטל החוב בהמשך.
לצמצם הוצאות
"ככל שהממשלה תזהה הוצאות חשובות פחות או לא יעילות מבחינה חברתית או כלכלית, יהיה חשוב לצמצם אותן, או לפחות לבלום את גידולן. חשוב גם לסרוק את מערכת המס ולבטל את אותם פטורים שאין להם הצדקה. ואולם, גודל הפערים הפיסקליים הוא כזה לממשלה כנראה לא תהיה ברירה והיא תצטרך גם להפגין נחישות ולהעלות את שיעורי המס.
"הממשלה החלה לאחרונה להניע תהליכי עבודה קריטיים כדי להתמודד עם המחסור הכואב של המשק הישראלי בתשתיות תחבורה, חשוב להיערך גם להוצאות אלה. אם הממשלה תרצה לאמץ  צעדים נוספים להגדלת הפריון יהיה צורך לאתר מקורות נוספים.
ההתמודדות עם התמונה הפיסקלית הנוכחית תהיה מאתגרת, ויהיה חשוב להתחיל אותה כבר בקביעת היעדים ותכנית העבודה של הממשלה הבאה.  ההצלחה בהתמודדות תחזק את חוסנו של המשק ותקנה משענת יציבה לתוכניות ארוכות הטווח של הממשלה בתחומי החברה והביטחון. 
 
"משרד האוצר הציג לממשלה את תמונת המצב התקציבית לשנים הקרובות, ומספר צעדים ראשוניים שנועדו לטפל בה. התמונה שהוצגה היא מדאיגה.
"בנק ישראל בחן בנפרד את המגמות הפיסקליות הנוכחיות והצפויות. ככלל הערכתנו לגודל הבעיה הפיסקלית – בהגדרות שנקבעו במסמך הנומרטור שבמסגרתו מציג האוצר לממשלה את החריגה הצפויה מהיעדים התקציביים בשנים הבאות – דומה לזו של האוצר. 
 העלאת המס על רכבים היברידים - צעד חשוב 
"הצעדים שהציג משרד האוצר, ובפרט הקיצוץ הרוחבי והעלאת שיעורי המס על רכבים היברידיים וחומרים ממיסים, הם חשובים – גם אם הם צנועים ביחס להיקף הבעיה. אף שברור שעיקר האתגר יוצב לפתחה של הממשלה הבאה, טוב שממשלת המעבר פועלת כעת, בכלים הזמינים לה, כדי למתן את הגירעון.
"חשוב שצעדים אלו יאושרו וייושמו, כדי לסמן לשווקים שקובעי המדיניות מתחילים להתמודד עם הגירעון שתפח. אבקש להדגיש שבמידה והצעדים לא יאושרו, הדבר יעביר מסר שלילי לשווקים.  נכון לעכשיו השווקים נותנים קרדיט לממשלה ומאמינים שבעיית הגירעון תטופל. דחיית הצעדים תעלה חששות לגבי היכולת והנחישות לטפל בנושא.
"התקציב השנה ובשלוש השנים הבאות מאופיין במצב לפיו ההתחייבויות הקיימות בצד ההוצאה הן גבוהות יותר מההכנסות המתמשכות של הממשלה – מה שמכונה "גירעון מבני", שמתבטא השנה בגירעון בפועל של 3.5--4 אחוזי תוצר, ועל פי הגדרות הנומרטור הוא צפוי להישאר ברמה זו גם בשלוש השנים הבאות. זוהי רמת גירעון גבוהה מאוד בהשוואה בין-לאומית, גם כאשר מתחשבים בגידול האוכלוסייה המהיר יותר בישראל.
"חשוב להדגיש שההגדרות במסמך הנומרטור הן רחמניות במיוחד. הן מניחות שהתכניות החברתיות החשובות, שאישרה הממשלה בהוראות השעה, ההוצאות בגין הסכמים קואליציוניים  בממשלה היוצאת, ותכנית מחיר למשתכן, יופסקו כולן; עלותן של תכניות אלה היא יותר מ-6 מיליארדי שקל לשנה; שהקיצוצים הרוחביים בסכום של 5 מיליארדי שקל שנקבעו לשנת 2021 ימומשו במלואם, בלי שיהיה צורך לתת למשרדים המושפעים מהם תוספות תקציביות חלופיות; שתקציב הביטחון כמעט ולא יגדל נומינלית עד 2022.
הגירעון הצפוי - מעל 4.5%
"משום כך, בהנחות ריאליות, הגירעון הצפוי ללא צעדים מתקנים הוא מעל 4.5 אחוזי תוצר, וגם זאת בהנחה האופטימית שלאורך כל התקופה התוצר יגדל בהתאם לפוטנציאל, ששיעור האבטלה יישאר ברמתו הנמוכה היסטורית, ושלא נתמודד עם אירועים ביטחוניים משמעותיים. אחרת, הגידול בהכנסות יהיה נמוך מהצפוי בתחזית זו, והגירעון יאמיר.
"יחס החוב לתוצר שירד בשנים האחרונות, והאחריות הפיסקאלית, מהווים נכס אסטרטגי חשוב לישראל. רמת הגירעון הצפויה חורגת בהרבה מיעדי הגירעון הקבועים בחוק: 2.5 אחוזי תוצר ב-2020, וירידה ל-2 אחוזים ב-2022. חשוב לציין שמעבר לחשיבות של יעדי הגירעון הקבועים בחוק כעוגן לאמינות המדיניות הפיסקלית, גירעון של כ-2.5 אחוזי תוצר הוא זה שנדרש כדי לשמר לאורך זמן את יחס החוב לתוצר ברמה של כ-60 אחוזים – שהוא סמן בולט לגופים הבוחנים את המשק הישראלי מחוץ ומבפנים.
זהירות מיחס חוב תוצר עולה
"אם תוואי הגירעון לא יתוקן על ידי הממשלה בהקדם, יחס החוב לתוצר, אשר עלה ב-2018, צפוי לעלות ליותר מ-65 אחוזים כבר ב-2022. אמנם לפני מספר שנים ישראל כבר שהתה ביחס חוב תוצר כזה, אך צריך להבין שיש הבדל גדול בין ירידה למשל מרמה של 70% ל-65% תוצר, לעלייה מרמה של 60%  לאותם 65%, בעיקר כשלא מסתמן תוואי אמין לצמצום נטל החוב בהמשך.
"השווקים הפיננסיים  מייחסים משמעות למגמה של השינויים בחוב.  לעלייה בחוב עלולה להיות השלכה כואבת על נטל הוצאות הריבית של הממשלה ועל האמון של משקיעים במשק.
"נזכיר שוב שהאומדנים לגירעון ולחוב שהוצגו חושבו תחת ההנחה שהמשק ימשיך לצמוח בקצב הפוטנציאלי, והם יגדלו לאין ערוך במקרה של האטה, ולו מתונה, בצמיחה. יתר על כן, מכיוון שהגירעון הנוכחי הוא מבני, עליית יחס החוב לתוצר לא תיעצר ב-65%, אלא תמשיך עד שהמדיניות תתוקן.
 
"התמונה שתיארתי מציבה אתגר גדול בפני הממשלה הבאה – הפחתת הגירעון המבני. ככל שהממשלה תזהה הוצאות חשובות פחות או לא יעילות מבחינה חברתית או כלכלית, יהיה חשוב לצמצם אותן, או לפחות לבלום את גידולן. חשוב גם לסרוק את מערכת המס ולבטל את אותם פטורים שאין להם הצדקה כלכלית או חברתית. ואולם, גודל הפערים הפיסקליים שהממשלה ניצבת בפניהם רחב ככל הנראה ממה שצעדים מסוג זה יוכלו לתת לו מענה, ולכן לממשלה כנראה לא תהיה ברירה והיא תצטרך גם  להפגין נחישות ולהעלות את שיעורי המס. כאן ניצב בפני הממשלה  תמהיל  של אפשרויות בהתאם לשיקולי היעדים החברתיים והיעילות הכלכלית.
להשקיע בצמיחה
"מעבר לתוואי הגירעון המדאיג, חשוב לזכור כי התקציב בישראל מאופיין לאורך שנים, לרבות השנים האחרונות, בהוצאות נמוכות בסעיפים תומכי הצמיחה ובפרט בהשקעה הציבורית. הממשלה החלה לאחרונה להניע תהליכי עבודה קריטיים כדי להתמודד עם המחסור הכואב של המשק הישראלי בתשתיות תחבורה, אך תהליך זה יחייב השקעה ניכרת שחלק משמעותי ממנה ימומן מתקציב הממשלה - גם אם בעתיד ההשקעה תשתלם ותביא לגידול בהכנסות המיסים.
"משום כך חשוב להיערך גם להוצאות אלה, שאמנם אינן בטווח הזמן של הנומרטור, אך אינן רחוקות ממנו. בנק ישראל יפרסם בקרוב מכלול של צעדים נדרשים כדי להגדיל את הפריון. הצעדים ישתלמו בטווח הארוך, אולם הם לא זולים בטווח הקצר, ואם הממשלה תרצה לאמץ ולו את חלקם יהיה צורך לאתר מקורות נוספים.
"ההתמודדות עם התמונה הפיסקלית הנוכחית תהיה מאתגרת, ויהיה חשוב להתחיל אותה כבר בקביעת היעדים ותכנית העבודה של הממשלה הבאה. עם זאת, ההצלחה בהתמודדות זאת תאפשר למשק לחזור לעמידה חסונה מול הסערות שיגיעו במוקדם או במאוחר מהכלכלה העולמית, להיערך להשקעות הגדולות שדרושות לסגירת פערי הפריון המתמידים בינינו לבין המדינות המפותחות, ולהקנות משענת יציבה לתוכניות ארוכות".

תגובות לכתבה(45):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 34.
  תבטלו את ההטבת המס ההזויה שנתתם לתושבי מיתר לפני הבחירו
  כחלון 25/06/2019 16:01
  הגב לתגובה זו
  2 0
  שוחד בחירות במיטבו.... פשוט גועל נפש
  סגור
 • 33.
  כל הזבלות שחיים בגובה מצידם שמעמד הביניים
  תום 25/06/2019 09:35
  הגב לתגובה זו
  0 0
  ימשיך לשלם עוד ועוד ועוד
  סגור
 • 32.
  אני חשבתי שהיא מתה כבר מזמן.
  יש בורסה בארץ? 25/06/2019 09:03
  הגב לתגובה זו
  0 0
  מהרגע ששטיינפלוץ העלה את המס על הבורסה ל-25%, הוא גמר אותה. מחזורים אפסיים. הבורסה כבר לא עולה 4 שנים מאז 2015. תוספת של מס בשיעור 5% , יקבור אותה סופית.
  סגור
 • 31.
  איפה ההבטחות להוריד מיסים
  פחלון 25/06/2019 08:11
  הגב לתגובה זו
  1 0
  לפני שנתיים חיפשו איזה מס אפשר להוריד כי היה עודף גביה לאן כל זה נעלם
  סגור
 • 30.
  תמשיכו להבריח את הצעירים מהארץ
  רון 25/06/2019 06:03
  הגב לתגובה זו
  3 0
  ולחלק כספים למגזרים שונים על חשבון הציבור שעובד
  סגור
 • 29.
  פרות קדושות : פטור ממס באילת, כסף לחרדים, פנסיה תקציבית (ל"ת)
  יעקב 25/06/2019 05:59
  הגב לתגובה זו
  4 1
  סגור
 • 28.
  יש להפחית הקצבאות מהציבור החרדי הפרזיטי
  אבי 25/06/2019 01:23
  הגב לתגובה זו
  1 1
  שהתאגד וסוחט מממי שמוכן להיסחט עחש הציבור החילוני השמאלני העובד כדי להתחמק ממאסר
  סגור
 • 27.
  אם
  Dd 24/06/2019 23:36
  הגב לתגובה זו
  0 0
  אם חבריי הכנסת לא היו מעלים לעצמם משכורות מבלי שיהיה פיקוח על נושא זה כמו שהיה פעם אם המגזר הציבורי לא היה מתנפח מדקה לדקה ופשוט ממוטט את מעמד הביניים אם העסקנים לא היו מקבלים גובים על חשבון משלם המיסים אם משרדים כמו מי אביבים שהם הדוגמא הכי טובה לתשלום אתנן לעסקנים לא היו קיימים אם מספר השרים ועוזריי השרים וכל הגרורות שלהם היה יורד אם משכורות הבכירים היו בגדר ההגיון אם היו מנתבים כספיי ציבור לצינורות הרווחה אם היו מנתבים כספיי ציבור בסדר עדיפויות למען רווחת תושביי המדינה הזו כמו במדינות מתוקונות ששם רפואת השיניים והחינוך לילדים בחינם אם היו מפסיקים לגנוב את הקופה הציבורית אם היו בונים דירות ציבוריות להשכרה מפוקחות ומכריחים כל קבלן להפריש 5 אחוז מערך הבנייה להשכרות ציבוריות מפוקחות אם היו בכנסת אנשים ישרים הרואים אותנו ולא עצמם הייתי משלם מיסים בכיף ולא בדאגה מתמדת להיכן הכסף שלי הולך
  סגור
 • 26.
  יש לפחת את השקל!
  א. ב. 24/06/2019 21:02
  הגב לתגובה זו
  7 0
  בגלל יתרות המט"ח הגדולות שבידי בנק ישראל, פיחות השקל יזרים מיליארדי שקלים לקופת האוצר.
  סגור
 • פיחות השקל ולא תראה מזה שקל (ל"ת)
  רמי 24/06/2019 21:41
  הגב לתגובה זו
  0 4
  סגור
 • 25.
  לא ברור ,תקצצו למי שחילקתם בנדיבות
  מור 24/06/2019 20:35
  הגב לתגובה זו
  7 2
  שוטרים וכל המוגבלים הבריונים , מגזר ציבורי מנופח מחלקים את כספי הציבור בתוספות ל20 % מהעם ואחר כך מעלים מיסים ל80% האחרים
  סגור
 • 24.
  תבקשו סליחה
  סמולח 24/06/2019 20:24
  הגב לתגובה זו
  3 0
  ביבי וכחלון תבקשו יפה יפה מקרנית פלוג.אם הייתם פועלים כעצתה ללא התיחסות שחצנית ומתנשאת.קרוב לוודאי שלא היינו נקלעים למצב כיום.משהו אמר קלקלת בחירות ?
  סגור
 • 23.
  נקצץ את המשכורות לבכירים
  לרון 24/06/2019 19:15
  הגב לתגובה זו
  8 0
  למשל נתחיל בנגיד,בנשיא המדינה האוכל חינם,מארז ויגודמן שיחזיר את הגזלה ....ועוד ועוד
  סגור
 • 22.
  צמצום הוצאות
  יובל אשל 24/06/2019 19:09
  הגב לתגובה זו
  8 0
  מדוע הנגיד לא מציע לצמצם את השכר בבנק ישראל? כידוע כלכלנים עורכי דין ורואי חשבון יש בשפע בשוק. כדאי גם להתייחס לאבטלה הגלויה במשרדי הממשלה.
  סגור
 • אני לא חיברתי את התגובה הזו
  יובל אשל 25/06/2019 00:58
  הגב לתגובה זו
  0 0
  אני לא חיברתי את התגובה הזו. נושא השם הנדיר הזה מתבקש להזדהות.
  סגור
 • 21.
  ותודה לביבי וכחלון
  בן 24/06/2019 18:27
  הגב לתגובה זו
  9 1
  לכו לעזזל שניכם
  סגור
 • טען עוד
 • 20.
  שיקחו מחברת טבע
  אבי 24/06/2019 18:24
  הגב לתגובה זו
  1 0
  שנים קבלו החשב שיחזירו
  סגור
 • 19.
  מיסים מיסים, מה עם צעדים אמיצים?????
  מנשה 24/06/2019 18:22
  הגב לתגובה זו
  7 0
  צמצום והתמודדות עם הפנסיות ה תקציביות? צמצום מספר משרדי הממשלה המיותרים וביטול החוק ה נורווגי? קיצוץ בתקציב הביטחון המופרז? ביטול ההסכם הטפשי עם השוטרים?
  סגור
 • בדיוק! ניקוי אורוות השלטון תחילה! (ל"ת)
  פלורליסט 24/06/2019 23:41
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • אומץ
  הצדיק מסדום 24/06/2019 23:32
  הגב לתגובה זו
  0 0
  לא קונים בכסף לצערינו..
  סגור
 • 18.
  העלויות של ההישרדות הפוליטית של BB היא שמעמיסה על התקצ
  מסים עליך ישראל 24/06/2019 18:17
  הגב לתגובה זו
  8 2
  התקציב
  סגור
 • 17.
  מי שחשב שאפשר לבזבז ולא לשפר פיריון, טעה
  לאן נעלם "הקוסם"? 24/06/2019 18:14
  הגב לתגובה זו
  3 0
  הכסף הזול שזרם מאז 2008 יגמר יום אחד, ואז נראה ירידה חדה במחירי נכסים
  סגור
 • 16.
  מישהו צריך לממן את החרדים שלא תורמים לכלכלת המשק.... (ל"ת)
  דוד 24/06/2019 18:12
  הגב לתגובה זו
  8 3
  סגור
 • עלות הערבים ופשיעתם וכליאתם כ%75מתקציב המדינה (ל"ת)
  ערבי לוחם חופש 25/06/2019 09:55
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 15.
  הכי חשוב להעלות את המס על הבורסה כדי להשיג וידוא הריגה (ל"ת)
  היכונו לבריחת המשיח 24/06/2019 17:55
  הגב לתגובה זו
  16 0
  סגור
 • מישהו צריך לממן את כל ההסכמים הקואליציונים
  צודקים 100% 24/06/2019 18:04
  הגב לתגובה זו
  1 0
  רק שאתם יכולים לחפש פראיירים אחרים, כי כשהציבור יצא לרחובות זה לא יהיה כל כך נחמד כמו ב-2011
  סגור
 • לא הבנת (ל"ת)
  י 24/06/2019 22:55
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 14.
  מיסים מיסים ....
  ישראל 24/06/2019 17:55
  הגב לתגובה זו
  3 0
  בבולגריה יש מס 10% כאן בישראל המס מגיע לכדי 70% ועוד לא לקחנו בחשבון: ארנונה, מוצרים עתירי מס כגון מכוניות, דלק ועוד נוסיף לזה פחת על הרכב ודלק שאנחנו מבזבים בפקקים, קנסות חניה ועוד מיני המצאות. יופי העלו את מס הרכישה וכמעט דחפו לנו גם מס לדירה שלישית, אין משקיעים ושכר הדירה ממריא. זה אחלה רעיון להעלות מיסים ולהבריח את כל המוצלחים מהארץ. למה המס בבולגריה רק 10%? כי רוצים להחזיר את כל מי שבחר "לא להיחנק" ולמצוא את מזלו בחו"ל
  סגור
 • צודק... אך המס שלך מממן את החרדים הבטלנים וסחטנים ע"י
  אבי 25/06/2019 01:20
  הגב לתגובה זו
  0 0
  מי שמוכן להיסחט על חשבונך
  סגור
 • 13.
  הכנסות מתגמולי הגז
  אבי 24/06/2019 17:49
  הגב לתגובה זו
  8 0
  איפוא נעלמו ההכנסות מתמלוגי הגז ...הבטחות הבטחות וכלום.
  סגור
 • קיצוץ מקצבאות החרדים
  לרון 24/06/2019 19:19
  הגב לתגובה זו
  3 0
  ומי שירצה קיצבה ישרת בשירות לאומי,כ"כ קיצוץ ממשכורות הערבים והנציגים שלהם הגיס החמישי בכנסת ועוד כהנה וכהנה אחיתופלים למיניהם.
  סגור
 • 12.
  אולי פשוט לעבוד קצת באיסוף כסף שחור מכל העצמאים?
  ג 24/06/2019 17:47
  הגב לתגובה זו
  2 1
  קל יותר למסות שכירים שכבר גם ככה כל המדינה על כתפיהם. ממש חוצפה.
  סגור
 • 11.
  אין צורךבמיסים- צריך לשלוח את הממשלה והעומד בראשה הביתה (ל"ת)
  משה+ 24/06/2019 17:25
  הגב לתגובה זו
  17 2
  סגור
 • 10.
  נגיד שמחפש במקום הלא נכון
  אסף 24/06/2019 17:21
  הגב לתגובה זו
  10 0
  יש מלא כסף שאפשר לגבות ממנו מס- תתחילו לתפור תיקים למי עובד בשחור! יש מאות מליארדים שמסתובבים מתחת לשולחן- במקום לקחת מאיתנו עוד מיסים. האנשים העובדים.. יא חארות
  סגור
 • 9.
  תסגרו את מחיר למשתכן
  גלעד 24/06/2019 17:04
  הגב לתגובה זו
  4 2
  תפסיקו את מימון המדינה לזה. שהצעירים יחיו בפריפריה לא במרכז. מי שרוצה מרכז שישלם ביוקר. יש מספיק היצע בדרום ובצפון. מחכים לכם.
  סגור
 • 8.
  רעיון טיפשי. גם עתה לא נוהרים אל הבורסה עם 25%
  להגדיל את המס? 24/06/2019 16:53
  הגב לתגובה זו
  9 0
  ב-30% מס, המשקיעים יבואו לכאן? הצחקתם אותנו. בבקשה שיגדילו את שיעור המס. גם כך הרוב מופסדים בבורסה הזאת.
  סגור
 • 7.
  טיפשים
  אין 24/06/2019 16:53
  הגב לתגובה זו
  6 0
  תעלו את המס על הבורסה ותהרסו אותה סופית גם כך הבורסה בישראל ב 2018 היא בעלת התשואה הנמוכה ביותר מבין כל הבורסות הגדולות בעולם תיזהרו לא לשפוך את התינוק עם המיים
  סגור
 • 6.
  עוד מס על רווחים = אין השקעה בארץ (ל"ת)
  משה 24/06/2019 16:41
  הגב לתגובה זו
  5 0
  סגור
 • 5.
  חזות המדינה
  חזות המס 24/06/2019 16:34
  הגב לתגובה זו
  7 0
  מתנות לחרדים מענקים לשטחים .עבודה בשחור על השכרת דירות.מחיקת עובדי המזומן.מענקים לחברי הסתדרות ופנסיה תקציבית.רק פראיירים ישארו פה.רק דרכון אירופי/ספרדי/פורטוגלית/אמריקאי.
  סגור
 • 4.
  מאגר נטוני האשראי זה מכת מוות לכל הבועות נדלן אשראי
  רועי 24/06/2019 16:26
  הגב לתגובה זו
  6 0
  שקר הצמיחה הישראלימתחיל להיתגלות הסוד האפל של ביבי פלא הצמיחה
  סגור
 • 3.
  בטול התאגיד - מיליארד להכנסות
  חיים 24/06/2019 16:20
  הגב לתגובה זו
  10 0
  ולא רק שנחסוך מיליארד, אלא אפשר יהיה למכור זכיונות במאות מיליונים למשקיעים פרטיים. בטול התשלומים של משרד התרבות עוד מאות מיליונים! רוצים לראות דברים איכותים ואז גם נשלם, ולא כל הזמן שטיפת מוח פוליטית ומשכורת עתק למקורבים כשכל שאר השחקנים מקבלים פרוטות.
  סגור
 • 2.
  למה מיסים??? תבטל קיצבאות
  אזרח מודאג 24/06/2019 16:18
  הגב לתגובה זו
  11 0
  נמאס לממן חצי עולם ולעבוד 12 שעות ביום.
  סגור
 • למה מיסים?
  לרון 24/06/2019 19:23
  הגב לתגובה זו
  0 0
  כי זו דרך ההתנגדות הקלה!
  סגור
 • 1.
  בשביל כמה אנשים שמקבלים דירה בזול כל האזרחים יצטרכו לשל
  מישהו 24/06/2019 16:12
  הגב לתגובה זו
  11 1
  תוכנית מחיר למשתכן היא מהתוכניות ההזויות שהיו פה במדינה.
  סגור
 • ישימו שוב את שר האוצר הכושל
  ועכשיו 24/06/2019 19:21
  הגב לתגובה זו
  0 1
  לקדנציה נוספת!
  סגור
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות