"נבקש כי הוועדה תבחן הורדה של המס על הבורסה ל-15%"; המכתב ששיגרה לנדאו-יערי

הנהלת הבורסה במכתב ליו"ר וועדת הכספים - עם ההתייחסות המתבקשת גם להשלכות על מחירי הדירות
 |  (52)
גל לנדאו-יערי, צילום: יריב דגן
גל לנדאו יערי שעד כניסתו של המנכ"ל החדש איתי בן זאב בתחילת 2017 משמשת כמנהלת הבורסה - שיגרה אתמול מכתב חריף ליו"ר ועדת הכספים משה גפני בעניין הפגיעה בבורסה במידה ויעבור "מס העשירים", ובכלל כתוצאה מהמס הגבוה גם ככה.
וכך כותבת לנדאו-יערי במכתב: "בישיבת ועדת הכספים בראשותך ביום 15 בנובמבר 2016, נדונה הצעת חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2016-2017. חוק זה כולל הצעה להעלות את מס היסף ליחידים מ-2% ל-3% ולהוריד את סף התחולה שלו מ-803,520 שקל הכנסה חייבת לשנה, ל-640 אלף שקל. מס היסף חל, מעבר להכנסות מעבודה, גם על הכנסות מרווחי הון, ריבית ודיבידנד. כך, ההצעה המתוארת כשינוי במדרגות מס ההכנסה מעבודה, מגלמת למעשה עלייה נוספת של מיסוי רווחים בבורסה מ-27% (25% 2%) לכדי 28%, ועבור חלק ממשקיעי הבורסה, מ-25% ל-28% (לאור שינוי תחולת המס). עבור בעלי שליטה בחברות, שיעור המס אף גבוה יותר, ויעמוד על 33% (30% 3%)".
לנדאו יערי ממשיכה בהתייחסות למיסוי באופן כללי על הבורסה: "כבר כיום, המיסוי על רווחי ההון בבורסה הינו גבוה, הן בהשוואה בינלאומית והן ביחס לאפיקי השקעה אלטרנטיביים. המס עמד עד 2003 על 0%, והועלה עוד פעמיים מאז עד שהגיע לרמה הנוכחית".
"המיסוי על רווחי ההון בבורסה הוא מס ריאלי, המוטל על הרווחים בניכוי האינפלציה. זאת בניגוד לחלק מאלטרנטיבות ההשקעה, אשר בהן המיסוי הוא נמוך יותר (15%) ללא ניכוי האינפלציה. בעידן זה של אינפלציה נמוכה, גם גורם זה פועל לרעת אטרקטיביות ההשקעה בבורסה ביחד לחלופות אחרות, ומעלה את שיעור המס האפקטיבי המשולם ע"י המשקיעים בבורסה. עמדתנו, שאותה הצגנו בעבר לפני הוועדה, היא כי יש לאחד את כלל מסלולי ההשקעה הפיננסיים תחת משטר מס אחיד, שבו שיעור המס יהיה 15% ללא הגנה אינפלציונית".
לנדאו-יערי התייחסה לבריחת המשקיעים משוק ההון לשוק הדיור, מה שגורם לעליית מחירי הדיור. הורדת המס על הבורסה אמורה לסייע לכך: "עליית המס על הבורסה כמתואר לעיל תרמה, יחד עם גורמים ומגמות משמעותיים נוספים, למשבר בבורסה ובשוק המניות הציבורי בישראל. לצד זאת, ניתן לראות את ההשלכות של מעבר משקיעים משוק ההון מעודד הצמיחה לשוק הדיור המעודד את עליית מחירי דירות".
"בראייתנו, על הממשלה והכנסת לפעול בעת הזו ככל יכולתן לעודד את הפעילות בבורסה ולאמץ מדיניות מס הרואה בבורסה 'אזור עדיפות לאומית', ובכלל זאת להעניק הטבה לחברות, למשקיעים וליזמים הבוחרים להנפיק את מניותיהם לציבור באמצעות הבורסה".
"לאור כל הנ"ל, ברצוני לבקש כי הוועדה תבחן את הורדת המס הכולל המושת על החוסכים והמשקיעים באמצעות הבורסה לני"ע בישראל. במסגרת הדיון הנוכחי, בקשתנו היא להחריג מההכנסות החייבות לעניין מס יסף את רווחי ההון, הריבית והדיבידנד הנובעים מהשקעה באמצעות הבורסה לני"ע, בדומה להחרגה שאושרה (ס' 121 (ב)) לגבי מכירת דירות מגורים עד 4 מליון שקל. מהלך זה ישרת לא רק את הבורסה, המשקיעים באמצעותה והחברות הנסחרות בה, אלא את הכלכלה הישראלית כולה".
מכותבים נוספים למכתב:
ראש רשות המיסים, משה אשר.
יו"ר רשות ני"ע פרופ' שמואל האזור.
מנכ"ל האוצר שי באב"ד.
ח"כ מירי מכלוף זוהר, מרכז הקואליציה בוועדת הכספים.
במצגת שנכתבה לאחרונה בבורסה נכתב כי "העלאת שיעור המס על רווחי ההון, החל מהטלתו על שוק ההון ב-2003, דרך העלאתו ל-25% בעקבות ועדת טרכטנברג (2012), הפחיתה את שיעור אחזקות הציבור בנכסים פיננסיים, וצמצמה את מחזורי המסחר: הציבור הקטין אחזקותיו בשוק ההון, ביחס לאלטרנטיביות כגון עו"ש והשקעה בנדל"ן (כפי שמראה מחקר בנק ישראל). לצד הפגיעה בנזילות, שיעור המס הגבוה ביחס למקובל בעולם (ממוצע OECD 17.8%, נתוני 2011) מפחית את תמחור הנכסים בבורסה הישראלית ביחס לבורסות מתחרות, ומקטין את התחרותיות שלה. אפקט זה הינו חלק משורת תהליכים אשר פגעו בנזילות ובאטרקטיביות של שוק ההון הישראלי בשנים האחרונות. גם אם הוא אינו החשוב ביותר, יש לו השפעה מובהקת אשר ייתכן והתעצמה מסמיכותה לתהליכים אחרים."
התייחסות נוספת במצגת היא לכך שב-2014 הוטלה על כל יחיד, הפועל בשוק ההון במחזור של מעל ל-811,000 שקלים, חובת דיווח שנתית למס הכנסה, ללא קשר לרמת הרווח שלו. לדבריה, זהו עוד צעד המוסיף בירוקרטיה וחסמים לציבור המשקיעים המתעניין בפעילות בבורסה. "כפי שהמס פעל בשנים האחרונות לצמצום המחזורים והפעילות בבורסה, ניתן להשתמש במדיניות מס להתנעת מחודשת של הבורסה", כך נכתב במצגת.
במצגת ההתייחסות היא ל-4 צעדים שיש בכוחם "להניע את הבורסה מחדש", ולשנות את הסנטימנט הציבורי השלילי הנקשר בה:
1. שיעור מס נומינלי אחיד על כל אפיקי ההשקעה. המס על רווחים בשוק ההון נקבע ב-2012 על 25% מהרווח הריאלי, תחת הנחה כי שיעור האינפלציה הממוצע יעמוד על 2% עד 3%. כיום, בעידן של ציפיות אינפלציה אפסיות, מדובר על שיעור מס גבוה אשר מצמצם את אטרקטיביות שוק ההון לחוסכים ולחברות. על רקע זה, יש להפחית את שיעור המס ל-15% על הרווח הנומינלי (כפי שקיים כיום באפיקי חיסכון שקליים), כדי לאפשר לאפיק ההשקעה הבורסה להתחרות באפיקי השקעה אחרים, לרבות השקעה ישירה בדירות מגורים.
2. תמריצי מס לחברות שמנפיקות בת"א: הטלת שיעור מס רווחי הון מופחת על משקיעים בחברות בתחומים אשר הממשלה רואה חשיבות בעידוד יכולת גיוס ההון שלהן חברות קטנות/בינוניות, חברות מו"פ, חברות תעשייתיות מהפריפריה וכו'. הנסיון של בורסת AIMבלונדון ובורסות אחרות בעולם מראה כי להטבות מסוג זה השפעה חזקה ביותר על תמריצי החברות לצאת להנפקה ועל יכולתן לגייס מימון. כך לדוגמה:
- הטבות ב AIM כוללות הטבות מס למשקיעים בחברות חדשות, כך שניתן לקזז ההשקעה כנגד רווחים אחרים, ולשלם עבור הרווחים בגינה מס מופחת.
- בישראל בעבר כלל חוק עידוד התעשייה (סעיף 21א) הטבות למייסדים אשר הנפיקו את חברתם בבורסה, ואפשרו להם מיסוי הוני על רווחי ההון של מניותיהם, במקום מיסוי פירותי, בגובה המס השולי שהם משלמים.
- ניתן גם להעניק הטבות מס לחברות, במס החברות אותו הן משלמות
3. הפחתת מס רווחי הון לבעלי שליטה. בעלי שליטה ממוסים כיום בשיעור של 30% על רווחי ההון ממניותיהם בחברה. הפחתת שיעור זה לתקופה מוגבלת, תתמרץ את בעלי השליטה למכור את מניותיהם, ותעביר חלק ניכר ממניות אלה לידי הציבור. מהלך כזה יגביר את רמת הסחירות והעניין בבורסה, ויעלה את רמת אחזקות הציבור בחברות הציבוריות הישראליות.
4. מדיניות המס צריכה להכיר בחשיבות המיוחדת שיש לסוחרים הקטנים ביצירת הנזילות והמחזורים בשוק, ולצמצם את הבירוקרטיה והמיסוי העודף הקיים עבורם.
תגובות לכתבה(52):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 43.
  הנס המיותר הזה חנק את הבורסה גנז חלומות של אלפי צעירים
  אדי 27/11/2016 11:45
  הגב לתגובה זו
  3 0
  כל טמבל שנה ראשונה בכלכלה מבין שרק הורדת מס הבורסה יעזור להורדת מחירי הדירות ויציל את הבורסה שבקצב הזה תסגר ולא תהיה רלוונטית יותר למשק.
  סגור
 • 42.
  טכטנברג הדפוק גמר נזק לכולם בפרט לבעלי המפיכה החב
  שמולי קיבל כסא 27/11/2016 09:00
  הגב לתגובה זו
  7 0
  לא יכולים לקנות דירות לא יכולים להשקיע בבורסה נשאר שהרידו את הקוטג ב1 שקל והכל זינק אין פנסיה אין משכנצא אין הון עצמי לדירה ואין מניות ובורסה מה שטכטנבג דפוק עשה הרס 5 שנים מצמחית המשק ועשק זוגות צעירים ביחד עם דפני לייף
  סגור
 • 41.
  רעיון מעולה ונכון
  גליה 26/11/2016 09:58
  הגב לתגובה זו
  7 0
  מקווה שיצא לפועל ולא ידרסו אותו שם בוועדת הכספים...
  סגור
 • נראה אותך מוציאה סטייק משיניים של דוברמן (ל"ת)
  חלומס 27/11/2016 11:08
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 40.
  הקטנת המס עד ביטולו יגדיל את הרווחים של המדינה.
  כלכלן 26/11/2016 08:52
  הגב לתגובה זו
  3 0
  עצה לפוליטיקאים שהם נבחרי ציבור שלא בהכרח מבינים בכלכלה , הקטנת המס עד ביטולו, בראש ובראשונה יגדילו את הרווחים של המדינה המסחר בבורסה נחשב לאחד המרכזים החשובים והמכריעים של הכלכלה המודרנית.
  סגור
 • 39.
  הגיע זמן שמישהו יתעורר ויתקן את הטעויות שאחרים עשו
  אבי 25/11/2016 16:40
  הגב לתגובה זו
  8 0
  לא בושה לומר טעינו ולבטל את המס על הבורסה
  סגור
 • 38.
  מדוע לא לשלם מס זהה למס מעבודה
  אסא 25/11/2016 15:42
  הגב לתגובה זו
  0 3
  הריי לשבת מול מסך ולהשקיע זאת עבודה
  סגור
 • אם כך אתה מוגדר אז אתה סוחר והמס עליך הוא 50% (ל"ת)
  תזהר בבקשות 27/11/2016 11:06
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 37.
  אני לא משקיע בבורסה אבל בבקשה תורידו את המס ל15% כדי של
  אבא 25/11/2016 15:09
  הגב לתגובה זו
  5 2
  כל הכסף במשק יתרכז בדירות להשקעה. זה כבר חולני.
  סגור
 • 36.
  ואז הבורסה אלטרנטיבה להשקעה-לכחלון באהבה (ל"ת)
  משה ב 25/11/2016 09:52
  הגב לתגובה זו
  2 1
  סגור
 • טען עוד
 • 35.
  מה שהמפגר טכטנברג עשה
  גבי 25/11/2016 09:02
  הגב לתגובה זו
  12 0
  100 פיקחים לא יכולים להציל גמר את שוק ההון הכסף הולך לאגח בחול ושם יקבלו צינור כמו ברומניה ופנסיה שלנו תינזק רק בגלל המפגר טכטנברג ודפני לייף
  סגור
 • 34.
  יישר כח (ל"ת)
  ש.א 24/11/2016 22:46
  הגב לתגובה זו
  6 0
  סגור
 • 33.
  רצו להנפיק אגח לבעלי דירות שימכרו אותם אבל מי יקנה ב25%
  שישקו 24/11/2016 16:01
  הגב לתגובה זו
  5 1
  מס...
  סגור
 • אם יצליחו להוריד מחירי הדירות, האג״חים יפסידו !!!
  בן אהרון 25/11/2016 10:45
  הגב לתגובה זו
  0 0
  ההצמדה למחירי הדיור.
  סגור
 • 32.
  הקטנת מיסים = הגדלת צמיחה
  המומחה 24/11/2016 15:43
  הגב לתגובה זו
  14 1
  לא תמיד הטלת מס זה רווחי, במקרה של הבורסה במיוחד הטלת המס הקטינה את הפעילות ויבשה את הבורסה, ובכך במקום להגדיל רווחים, זה הביא הפסדים.
  סגור
 • 31.
  win win situation
  עמך 24/11/2016 15:22
  הגב לתגובה זו
  14 0
  אם המס ירד כניסת הצבור לבורסה תגדל. המחזורים יעלו. גביית המס תעלה. כדאיות השקעה בדירות תרד יחסית להשקעה בבורסה. מחירי הדירות לאור המצב החדש ירדו. בקיצור כולם מרוויחים. האזרחים משלמים פחות מס. הממשלה גובה יותר מס. ומחיר הדירות יורד. למה זה לא יקרה?? כי אנחנו מדינת חלם.
  סגור
 • מס
  האופטימי 25/11/2016 16:07
  הגב לתגובה זו
  1 0
  צודק!!!
  סגור
 • 30.
  שר האוצר יחשוב על קנס לעודד את הבורסה. בזה הוא חזק מאד! (ל"ת)
  בן אהרון 24/11/2016 15:21
  הגב לתגובה זו
  9 3
  סגור
 • רעיון לא רע, מס על כסף שאינו מושקע בבורסה (ל"ת)
  קניתי 27/11/2016 12:17
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • המס בנדל"ן נועד לקרר את השוק. (ל"ת)
  לוגיקה 25/11/2016 15:01
  הגב לתגובה זו
  1 0
  סגור
 • 29.
  לכו לשיטרית ,גמר על הנכים ,והבורסה ,ועכשיו מדושן עונג מ
  מומי 24/11/2016 15:03
  הגב לתגובה זו
  7 0
  גדל כרס וצוחק על העולם עם הפנסיה שלו . רק נזק עשה ,מזל שהביומטרי כשל.
  סגור
 • 28.
  לאחר הכנסת מס 3 דירות, מתוכננת הוזלה של מס עלרווחי
  נדלניסט בדימוס 24/11/2016 14:48
  הגב לתגובה זו
  4 1
  ההון.
  סגור
 • 27.
  לא אשקיע לכם בבורסה. אצלי הכסף ברח לחו"ל (ל"ת)
  מאוחר מידי 24/11/2016 14:33
  הגב לתגובה זו
  10 2
  סגור
 • 26.
  כל מי שהגיע לשלטון כדי "לעזור" למעמד הביניים בעצם
  מעמד הביניים 24/11/2016 14:32
  הגב לתגובה זו
  13 3
  פגע בו. טרכטבבברג הגיע כדי לכבות את המחאה והעלה מס על הבורסה תוך שבועיים כולם נרגעו קיפלו את האוהלים וחזרו לבנק לקחת משכנתא. אח"כ הגיע לפיד עם מס שבח על דירה שניה וחובת הגשת דוח מחזור שהרס סופית את הבורסה ומנע מכירת דירות . אחכ הגיע כחלון שמצהיר שיקח כסף ממי שיש לו לא יוריד מס כי הוא צריך לממן מחיר למשתכן ועוד צוללות ועוד דברים . ועל כולם ניצחו יחימוביץ רוזנטל שהפגינו גם נגד הגז נגד כיל נגד שכר הבכירים ובעת העלאת מס הבורסה אצל יחימוביץ זה היה 30%
  סגור
 • 25.
  לא לא לא להוריד מס
  עמ 24/11/2016 14:11
  הגב לתגובה זו
  3 24
  לכו לעבוד ולא לעשות כסף קל מהבורסה
  סגור
 • במקום 5 דירות והשקעה במצוקה של דור שלם...
  גלאי חזרזירים 25/11/2016 15:07
  הגב לתגובה זו
  4 1
  תשקיע בפיתוח טכנולוגיות חדישות ועסקים ישראליים.
  סגור
 • 24.
  לגל לנדאו יערי - יישר כוח. (ל"ת)
  משקיע ותיק. 24/11/2016 13:31
  הגב לתגובה זו
  13 1
  סגור
 • 23.
  לסגור את האורווה אחרי שהסוסים ברחו אלו שהטילו את המס
  בורסקאי 24/11/2016 13:28
  הגב לתגובה זו
  15 1
  למאסר הרסו את הכלכלה והטיסו את מחיר הדירות
  סגור
 • 22.
  אומר שהמלך הוא עירום
  מענין שרק מישהו אחד 24/11/2016 12:39
  הגב לתגובה זו
  10 2
  המיסים במדינה חונקים הכל
  סגור
 • 21.
  אפילו טרכטנברג הפופוליסט חזר בו ומסכים היום שהעלאת (ל"ת)
  המס הייתה טיפשית.. 24/11/2016 12:09
  הגב לתגובה זו
  23 2
  סגור
 • 20.
  האוצר כבר נתן תשובה שאין סיכוי ! (ל"ת)
  ישנה בעיה אחת קטנה ! 24/11/2016 12:09
  הגב לתגובה זו
  3 4
  סגור
 • 19.
  יחס אירו/דולר חיובי עולה,איך זה שהדולר עולה ואירו יורד? (ל"ת)
  ? 24/11/2016 11:46
  הגב לתגובה זו
  0 1
  סגור
 • 18.
  המס על הבורסה לציבור צריך להיות 5% לא יותר (ל"ת)
  תום 24/11/2016 11:44
  הגב לתגובה זו
  19 1
  סגור
 • 17.
  סוף סוף קול שפוי!!! כל הכבוד! (ל"ת)
  יניב 24/11/2016 11:20
  הגב לתגובה זו
  25 1
  סגור
 • 16.
  "כשטיפש זורק אבן לבאר אלף חכמים לא יוכלו להוציא אותה."
  משה 24/11/2016 11:18
  הגב לתגובה זו
  21 2
  גם אם יורידו את המס על הבורסה ל- 15% היא לא תפרח, הנהלת הבורסה צריכה לעמול רבות כדי שהציבור יכנס שוב לבורסה. לא רק המס על הבורסה אלא התספורות חדשות לבקרים שישן על המשקעים מצד חלק מחברות מבריח את הציבור מהבורסה. האוצר מנסה בכל דרך שהיא למסות כל דבר שזז ואפילו מטיל כפל מס (מס על הדלק שם יש מע"מ ובלו). מאחל שהבורסה תתייבש ולא תשתקם כדי שבאוצר יתחילו להבין שלכל צעד טיפשי שהם עושים יש מחיר. כפי שרואים שהצמיחה במשק קטנה עקב קיטון היצוא בשל שער נמוך של מטבעות חוץ (לא מדבר על צמיחה פנימית שהיא צמיחה דה-לוקס).
  סגור
 • 15.
  אתם חלמים זה ממשלת חלם (ל"ת)
  shir.halel 24/11/2016 11:09
  הגב לתגובה זו
  8 3
  סגור
 • 14.
  סוף סוף מישהו הגיוני שם (ל"ת)
  גלידיאטורית 24/11/2016 10:49
  הגב לתגובה זו
  18 1
  סגור
 • 13.
  יפה וחכמה - חבל שעוזבת (ל"ת)
  בריחה המונית 24/11/2016 10:47
  הגב לתגובה זו
  18 1
  סגור
 • 12.
  הכל נכון
  גיא 24/11/2016 10:39
  הגב לתגובה זו
  15 4
  חוץ מזה שהיא כיתבה את מכלוף, האיש הוא סרסור של בעלי הדירות.
  סגור
 • מיקי זוהר הוא פעיל מרכזי במאבק להפחתת מס הבורסה (ל"ת)
  אלי 24/11/2016 11:10
  הגב לתגובה זו
  17 2
  סגור
 • 11.
  הורדת המס יביא גם להורדת מחירי הדירות להשקעה. (ל"ת)
  אביב 24/11/2016 10:38
  הגב לתגובה זו
  30 1
  סגור
 • 10.
  להוריד מס דחוף
  דודו 24/11/2016 10:30
  הגב לתגובה זו
  30 2
  זה פתרון האמיתי להחייאת הבורסה להוריד המס ל 10 % בלבד כמשקיע ותיק ובשיחה יומיומי עם כל המשקיעים כולם בטוחים שזו הפתרון כבר מזמן
  סגור
 • 9.
  חכמה ויפה-חשיבה נכונה מחוץ לקופסא-הבורסה תפרח
  hary 24/11/2016 10:27
  הגב לתגובה זו
  28 1
  מחזיקי נדלן יברחו ויחזרו לבורסה הלחץ ומחיר הדירות ירדו -האוצר ירוויח יותר - ראש הממשללה ושר האצר חייבים לאמץ חשיבה זו- בהצלחה.
  סגור
 • הבעיה שבממשלה יושבים רק חזירי מיסים (ל"ת)
  אריק 25/11/2016 14:39
  הגב לתגובה זו
  3 1
  סגור
 • 8.
  בממשלה הזאת אין עם מי לדבר. הדגל שלהם זה מיסוי גבוהה. (ל"ת)
  בן אהרון 24/11/2016 10:18
  הגב לתגובה זו
  23 5
  סגור
 • 7.
  הפחתת המס ל-15% יטיס את הבורסה למעלה
  שלומי 24/11/2016 10:15
  הגב לתגובה זו
  29 2
  בנוסף,יוגדלו מחזורי המסחר מידי יום ויתרמו להתעוררות הבורסה בקרב המשקיעים. המדינה לא חושבת כי האדם הפרטי כבר שילם מס על ההכנסה, ומהנטו הוא משקיע בבורסה. קשה מאד להרוויח היום בשל תנודות כלכליות ופוליטיות עולמיות, ומי שכבר סוף סוף מרוויח, מנכים לו במקור מס חמדני בשיעור של 25%. זו חזירות לשמה והגיע הזמן לתקן זאת במיידי.
  סגור
 • 6.
  לבטל המיסוי כליל -המשקיעים קונים נדלן במקום מניות (ל"ת)
  המיסוי הבריח הכסף 24/11/2016 10:12
  הגב לתגובה זו
  22 1
  סגור
 • 5.
  הפחתי כבר אז פעילות משמעותית
  hen 24/11/2016 10:12
  הגב לתגובה זו
  19 1
  כי אם יש הפסדים ולוקחים לי מס כזה מהרווחים אז מה נשאר לי
  סגור
 • 4.
  נקווה להתפתחויות חיוביות ובשורות טובות בע"ה .
  זכרוני 24/11/2016 10:04
  הגב לתגובה זו
  18 1
  יישר כח גב' לנדאו-יערי עלי והצליחי !! מכתב מתומצת וקולע המשקף את אחד החולאים הקשים של הבורסה והוא המס הגבוה מאד ההופך את ההשקעה והמסחר בבורסה ללא כדאי .
  סגור
 • 3.
  להוריד בכלל מס על הבורסה
  חיים 24/11/2016 10:00
  הגב לתגובה זו
  31 1
  אין צדק שעל דירות ושכירות אין מס רק בבורסה יש מס ועוד במקור ולכן הבורסה נראת כך וגם הדיור לא מפסיק לעלות
  סגור
 • 2.
  אלגו ומכונות.ולהוריד שעות מסחר
  במקום לבטל 24/11/2016 09:58
  הגב לתגובה זו
  8 10
  מתעסקים בשטויות
  סגור
 • 1.
  סוף סוף מישהו בהנהלה הרדומה התחיל להעורר (ל"ת)
  מיקי 24/11/2016 09:55
  הגב לתגובה זו
  26 0
  סגור