אחרי תוצאות החציון: רוסאריו בסקירה נרחבת לסומוטו ומטומי

 | 
תעשייה צומחת
חברות הפרסום במדיה, סומוטו +0.34% סומוטו 236.9 +0.34% סומוטו בסיס:236.1 פתיחה:236.1 גבוה:238 נמוך:232.9 תמורה:1,116,434 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: ו מטומי -3.2% מטומי 27.2 -3.2% מטומי בסיס:28.1 פתיחה:28.9 גבוה:29.8 נמוך:26 תמורה:227,001 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , פרסמו אתמול תוצאות מקדמיות לחציון הראשון של 2017 (הרבעון הראשון של סומוטו ידוע) והמניות הגיבו בהתאם כאשר סומוטו קפצה ב-3.8% ומניית מטומי טסה ב-8.6%, שתיהן במחזורי מסחר ערים במיוחד.
כעת, ברוסאריו ייעוץ ומחקר מוציאים סקירה נרחבת לשתי המניות כאשר כותבים כך: "באופן כללי, נראה שהתעשייה מצליחה להתייצב אחרי משבר שנת 2015 שפקד אותה וכי הניהול כעת יותר שמרני, פחות תזזיתי עם חוקים של "עשה ואל תעשה" ברורים יותר. התעשייה ממשיכה לצמוח בקצבים מרשימים וככל שחולף הזמן, נראה שיש מספיק מקום לצד גוגל ופייסבוק גם אם המרווחים צנועים יותר מבעבר. פעילות המיזוגים ורכישות בענף כפי שהראינו ברבעון הקודם, מצביעה על התרחבות מכפילים לאור החשיבות של יתרון לגודל".

"אנחנו מבינים שחלק גדול מהיכולת לשחק נכון בענף מבחינה תזרימית, רווחיות ומיזוגים ורכישות, טמונה בניהול הון חוזר נכון. קרי, רכישת המדיה הנכונה ומכירתה ועיתוי תזרים המזומנים בגין הפעולות הנ"ל".
סומוטו +0.34% סומוטו 236.9 +0.34% סומוטו בסיס:236.1 פתיחה:236.1 גבוה:238 נמוך:232.9 תמורה:1,116,434 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:
- סך ההכנסות ברבעון השני של 2017 צפויות להסתכם בטווח שבין 20-21 מיליון דולר.

- EBITDA בטווח שבין 4.3-4.7 מיליון דולר ברבעון זה. להערכת הנהלת החברה, תחזית ממוצע הטווח ברבעון זה משקפת עלייה של כ- 41% בהכנסות ושל כ- 42% ב- EBITDA בהשוואה לרבעון הראשון של שנת 2017. למי שמוטרד מהירידה ברווחיות לעומת רבעונים מקבילים והעבר בכלל, התשובה היא כי הרווחיות בגין הפעילות ב- mac היא הפחות נורמלית לענף בשל חסמי הכנסיה ומיעוט יחסי של שחקנים בתחום. עם זאת תחום זה מאופיין כ – legacy ולכן סביר להניח כי קצב הצמיחה שלו ימשיך לרדת. החברה קיבלה החלטה אסטרטגית (כמו חברות רבות נוספות בענף) להתחזק בתחומי המובייל והווידאו הצומחים למען העתיד הרחוק יותר ושם הרווחיות "נורמלית" יותר ביחס לענף כולו.

- נכון לסוף חודש יוני 2017 עמדה יתרת המזומנים נטו (בניכוי אשראי מתאגיד בנקאי) על כ- 5.5 מיליון דולר. הקיטון של 0.3 מיליון דולר ביתרת המזומנים נטו בין התקופות האמורות הוא על אף תשלום דיבידנד בסך של 2.5 מיליון ש"ח בתקופה זו, ומשקף שיפור משמעותי בניהול ההון החוזר של החברה בעקר בתחום הפרסום בווידאו בתקופה בה הקפי הפעילות מפעילות זו גדלו בצורה משמעותית.

- החברה מאשררת תחזית לצמיחה אורגנית בשנת 2017 המשקפות הכנסות של לפחות 70 מיליון דולר ו- EBITDA של לפחות 17.5 מיליון דולר, כמו כן חוזרת החברה על תחזיתה לקצב הכנסות של 100 מיליון דולר כולל רכישות עוד בשנת 2017. אנו, כזכור מאמינים כי ה- EBITDA  של החברה בסוף שנת 2017, ללא תוספת רכישות, יסתכם בקרוב ל- 20 מיליון דולר ומזכירים כי הרבעון הרביעי חזק באופן משמעותי לעומת האחרים. עוד נזכיר כי סומוטו אינה מהוונת הוצאות פיתוח, כך שמדובר ב- EBITDA המשקף טוב יותר את המציאות העסקית של החברה.

- שווי הוגן: כמובן שלאור ההודעה מאתמול, אנו מרגישים מאד נוח להמשיך ולציין כי השווי ההוגן למניית החברה עומד על 4.2 שקל, בעוד שווי החברה הנוכחי מגלם מכפיל EBITDA לסוף שנה נמוך מ- 4 גם בהתחשב בהתחייבויות בגין הרכישות שכבר בוצעו, כאשר אנו מניחים שתשלומים אלו ישולמו בגין עמידה באבני הדרך של החברות הנרכשות. ה- upside הנובע מהשווי ההוגן עומד על כ- 33%.

- עוד מילה לגבי ה- SME 60 – המירוץ יסתיים מחר ונראה כי סומוטו בדרך למדד (כמו גם בדרך לנאסד"ק אם הכל יתקדם כמתוכנן) ואז אנו מניחים כי תחול ירידה בפעילות הספקולטיבית סביב מניית החברה שצפויה להתנהג בהתאמה גבוהה יותר לביצועי החברה. 
מטומי -3.2% מטומי 27.2 -3.2% מטומי בסיס:28.1 פתיחה:28.9 גבוה:29.8 נמוך:26 תמורה:227,001 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:
- ה-EBITDA המתואם עלה בכ-60% לכ- 9-9.5 מליון דולר לעומת כ-5.7 מיליון דולר במחצית הראשונה בשנת 2016.

- ההכנסות עלו בכ-15% לכ 140-144 מיליון דולר בהשוואה לכ-124 מיליון דולר במחצית הראשונה בשנת 2016.

- מיקוד עסקי מוגבר בפעילויות העסקית בתחומי פרסום פרוגרמטי במובייל ודומיין מונטיזיישן. החברה חתמה על הסכם  למכירת הפעילויות שאינן בתחומי הליבה העסקית שלה ל- Creative Clicks Media Group B.V תמורת סך מקסימלי של כ-11 מיליון דולר במזומן ובתשלומים מבוססי תוצאות. לא ברור לנו כמה מהתשלום הוא במזומן וכמה הוא כפוף לתוצאות עתידיות  (earn out) ולכן עדיין לא יודעים להגיד מה בדיוק מצב הנכסים הפיננסיים נטו של החברה. כחלק מאסטרטגיית המיקוד של החברה, עסקה זו משלימה את תכנית היציאה של מטומי ממגוון רחב של פעילויות שאינן עוד בליבת האסטרטגיה ארוכת הטווח של החברה. המשמעות, לטעמנו בטווח הקצר, היא ירידה בהכנסות החזויות ושמירה על EBITDA אבסולוטי כפי שחזינו, כאשר באופן טבעי יחול גידול בשיעור הרווחיות.

- מאמץ מתמשך להגדלת נתח השוק ייצור הכנסות מפעילות in-app  וידאו פרוגרמטי

- ירידה בהוצאות היוון משפרת את איכות ה- EBITDA כמדד תזרימי בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

"אנו מעריכים כי שנת 2017 תסתיים עם מכירות של כ- 255 מיליון דולר ו- EBITDA  של כ- 21 מיליון דולר. ההשוואה לשנת 2016 פחות רלוונטית מאחר ומספר פעילויות נמכרו. לפכיך, נראה שבתחומים בהם החברה החלה להתמקד, צפויה צמיחה נאה. בשנת 2018, אנו צופים הכנסות של כ- 260 עד 270 מיליון דולר ו- EBITDA הקרוב ל- 30 מיליון דולר. שוב ההשוואה לשנת 2017, אינה מראה תמונה מדוייקת מאותן סיבות והצמיחה של הפעילויות הקיימות צפויה לעמוד על 10% - 15%".

"בשלב הזה אנו מרגישים נוח להמשיך ולנקוב בשווי של 6 שקלים למניה ונעדכן ככל שיתפרסמו נתונים מבוקרים. במקרה של מטומי, אנו מניחים כי המחזורים במניה יגדלו באם החברה תעבור לדיווח על בסיס רבעוני. ה- upside הנובע מהשווי ההוגן עומד על כ- 20% ומכפילי ה- EBITDA נמצאים באזור של 5 – 6". 

"לסיכום, אנו חושבים שככל שהתעשייה מתבגרת, החברות הוותיקות, המנוהלות עם ערך מוסף טכנולוגי, מתייצבות והופכות להיות הרבה יותר מעניינות. אסור להתעלם נסיכוני הסביבה העסקית הנעוצים בפייסבוק וגוגל, אולם נראה כי מקומן של שאר החברות החזקות הולך ומתברר, בעיקר לאור פעילות הקונסולידציה בענף".
תגובות לכתבה(0):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה