האם באמת יש בועת נדל"ן בישראל?

מהי בכלל בועת נדל"ן ובהינתן מצב כזה האם תיתכן בלימת מחירים שלאחריה תגיע בהכרח גם ירידה? וגם, מה מצבה של ישראל ביחס לעולם? // דעה

|
(136)
מחירי הדירות זינקו כאן בעשור האחרון, את זה כולם כבר יודעים. עדיין נשאלת לא פעם השאלה האם יש "בועת נדל"ן" בישראל ואם כן מהן ההשלכות לכך.
מהי בכלל בועת נדל"ן?
אינטואיטיבית בועת נדל"ן היא מצב בו המחירים עלו בצורה חדה מדיי ביחס לכוח הקניה ולכן גם אמורים לתקן ולרדת בחדות. אך האם עצם הזינוק במחירי דירות, דרמטי ככל שיהיה מוכיח קיום בועת נדל"ן? אמנם, תחושת הבטן מרמזת שאכן כך פני הדברים אלא שהאינטואיציה מוליכה אותנו שולל לא פעם. אז נכון, ניתן להשוות במספר המשכורות הממוצעות לרכישת דירה בהווה אל מול העבר או אל מול מדינות שונות, ניתן גם לדון בחובות משקי הבית עקב מחיר הדירות וכו'.
עדיין, כל השוואה כזו אין בכוחה לקבוע מסמרות בסוגיה זו. מדוע? נמחיש על ידי דוגמה. נניח שבחבל ארץ שכוח אל הוחלט להקים מרכז עסקים. כמובן שמחירי הדירות במקום זה מרקיעים לפתע, בפרט בקרבה לבתי העסק וכו' (אזורי ביקוש). האם מדובר כאן בבועה? ברור שלא, ומהסיבה הפשוטה שלמרות עליית מחירים מטאורית שהאזור חווה מחירי הדירות במקום מבטיח זה הינם ברי קיימא! אבל ההשוואות שלעיל לא תמיד ישקפו זאת. כיצד אם כן, נוכל בכל זאת לקבוע האם המחירים בועתיים או לא?!
 
מדד שכירות-קנייה (price to rent index)
מדד זה למעשה בודק את היחס בין מחיר דירה לבין מחיר שכירותה. אם ורק אם תשואת השכירות של הדירה (סך האחוזים ממחיר הדירה שמהווה תשלום שנת שכירות) נמוכה דייה - הדבר קובע כי אכן יש בועת נדל"ן. הרציונל במדד הוא כי המחיר הפונדמנטלי של דירה שואף למחיר המבטא התועלת המתקבלת ממנה למטרת מגורים בלבד והמתבטא בשכ"ד המשולם עבורה.
מחיר דירה, מגלם אמנם את כל המרכיבים המשפיעים על מחיר השכירות, אבל בשונה משכ"ד רכישת דירה מתבצעת לרוב על ידי נטילת הלוואות (משכנתא) ומינוף, ופה גם קבור הכלב - כאשר יש מינוף מתרבים המשקיעים ומתווסף הרכיב הספקולטיבי (בפרט כאשר הוא מלובה על ידי ריבית אפסית).  
במילים אחרות, מחיר הדירה לא מגלם תועלת מגורים בלבד, אלא כמו מכשיר פיננסי, מגלם גם ציפיות. כמובן שמחיר דירה יכול להאמיר ולהתנתק זמנית מהשווי "האמיתי" שלה אשר מגולם בשכ"ד בלבד, אבל לאורך זמן ישאף אליו חזרה. כאשר הפער ביניהם גדל דרמטית הדבר שקול לקפיץ הנמתח עוד ועוד (ואשר סופו להשתחרר בעוצמה כפי שנראה בהמשך). מדד שכירות-קנייה אומד עד כמה קפיץ זה מתוח ובפרט עד כמה כדאית ההשקעה בדירה בזמן זה.
אז בהנחה ושוק כלשהו הגיע למצב בועתי, נשאלת השאלה, האם המחירים יכולים להיעצר ולא רק לעלות לנצח? ואם התשובה לכך חיובית האם גם מתחייב כי אחרי הבלימה, תגיע בהכרח גם ירידת מחירים?
      
התשובה לשתי השאלות הללו היא חיובית. השחקנים המרכזיים בשוק הנדל"ן הם המשקיעים. משפרי דיור והזוגות הצעירים לא באמת מוסיפים או גורעים דירות בשוק (הצעירים בכל מקרה "יצרכו" דירה  אם על ידי השכרה ואם על ידי רכישה והמשפרים יגרמו להחלפת ידיים בלבד) האחראיים האמתיים לשינוי במספר התחלות הבנייה בשוק הם המשקיעים.
נכנס לכן לנעליי משקיע נדל"ן (אגב, השיקולים הכלכליים של שאר השחקנים בשוק בלאו הכי דומים). כל השקעה בנדל"ן נשענת על שתי "רגליים": "רגל השכירות" ו"רגל ההשבחה". סך ההכנסה משני מקורות אלה (בניכוי הוצאות) אל מול ערך הקרן העכשווי (הדירה) וביחס לחלופות השקעה אחרות בשוק מהווה מדד לכדאיות ההשקעה.
מדד שכירות-קנייה מתאפיין כאמור "בהתקצרות" "רגל" השכירות ביחס  ל"רגל" ההשבחה (יש לשים לב שהדבר לא מחייב כמובן ירידה ממשית במחירי השכירות אלא רק ירידה ביחס בין השכירות לקנייה). כלומר, כדאיות ההשקעה נשענת יותר ויותר על השבחת ערך הנכס מאשר על התזרים הקבוע ממנו. עליית מחירי דירות ביחס לכוח הקנייה סופה כמובן למצות עצמה במוקדם או במאוחר, אם מכיוון שנפתחות אלטרנטיבות השקעה אחרות (עקב עליית ריבית למשל) או פשוט מכיוון שההון העצמי בשוק לא יכול לתמוך עוד ביוקר הדירות. מכל מקום, בסופו של דבר התהליך הזה חייב לעצור בדרך זו או אחרת וזה עונה לנו על השאלה הראשונה.                                                         
אז מחירי הדירות הגיעו לרוויה ולא יכולים לעלות יותר, מדוע שלא יישארו כעת על כנם לאורך זמן ולא יירדו? משקיע ממוצע רואה לנגד עיניו ש"רגל" ההשבחה מיצתה עצמה ואילו "רגל" השכירות היא "קצרה" מדיי. במצב דברים זה התשואה הכוללת שמפיקה דירה עבור אותו משקיע נמוכה מדי וזה רק עניין של זמן עד שיציעה למכירה. כלומר, הגדלת היצע הדירות למכירה שיוצר לחץ לירידת מחירי הדירות. וזה עונה לנו על השאלה השנייה.
 
תסמינים נוספים לבועה
 1. גם אחרי שמחירי הדירות מגיעים לרוויה ונעצרים, לשוק זורמות עדיין דירות בקצב רב, פרי הבשלת התחלות הבנייה שנתיים-שלוש קודם לכן בתקופת הגאות.    
 2. "דירות הרפאים". עקב הביקוש האדיר לדירות שערכן רק הולך ותופח בהתהוות הבועה, נרכשות על ידי משקיעים דירות הרבה מעבר לצורך הטבעי בהן (מגורים) ורבות מהן נותרות ריקות, אם מהעובדה כי בעליהן מתקשים למצוא עבורן שוכרים כעת, או שמא הם בכלל לא ניסו למצוא מכיוון שהתבססו על השבחת הנכס בלבד. כאשר גם השבחת הנכס מתנדפת זכות הקיום האחרונה שלהן מתפוגגת ובעליהן מחפשים עבורן מוצא (מכירההשכרה).
 3. לרוב, מלווה פקיעת בועה גם בהעלאת ריבית (שמלכתחילה שיעורה הנמוך גרם היווצרותה).
ישראל בעשירון התחתון 
מחירי הדירות שמשנת 2009 ידעו רק עליות, הגיעו בשלהי שנת 2016 למיצוי, שהתרחש במקביל לנטישת המשקיעים ובשנה האחרונה החלו גם לרשום ירידות לפי הלמ"ס.
תשואת השכירות בישראל הגיעה ב-2018 לשיעור זעום של 2.63%  בלבד. נתון זה ממקם את ישראל בעשירון התחתון בעולם כולו לפי מדד זה. נציין שכבר ב-2017 קרן המטבע העולמית התריעה על כך והשוותה המצב בישראל למצב בארה"ב ערב המשבר ב-2008, שם צנחה תשואת השכירות באופן דרמטי לקראת התרסקות שוק הדיור באותה שנה.
על פי הארגון מדובר במדד החשוב ביותר לחישוב כדאיות על בעלות דירה, ולא רק שמדד זה נמוך דרמטית בישראל אלא שקצב ההידרדרות בו הוא הגבוה ביותר מבין כל מדינות הארגון ועומד על 69%(!) בשנים 2006-2016.
תמרורי אזהרה נוספים:
 1. המלאי הלא מכור בידי הקבלנים מונה כבר רבבות רבות של דירות.
 2. בשנה החולפת התחלות הבנייה עמדו על כ-44 אלף דירות וגמר הבנייה על כ-48 אלף בעוד הדירות בבנייה פעילה עמד על 113.7 אלף 2017. בעוד הצורך הדמוגרפי הטבעי בישראל עומד על עד כ-30 אלף דירות בשנה בלבד. נתונים המבטיחים הצפה גם בשנים הקרובות.
 3. נכון לסוף שנת 2017 נאמד מספרן של "דירות הרפאים" ב-163 אלף (המהווה גידול של 10% בשנתיים האחרונות בלבד !) 58 אלף מהן מוגדרות כאלה ש"טרם נמצא עבורם שוכר" 41 אלף כדירות נופש ריקות בבעלות תושבי חוץ והשאר נטושות/ בשיפוצים.
 4. לראשונה לאחר 7 שנים עלתה השבוע הריבית ונכנסה למתווה עליות בלתי נמנע. 
לסיכום, מחירי הדירות אינם יכולים להתנתק לאורך זמן מתשואת השכירות שלהם. בפרט, כאשר המחירים מגיעים לרוויה מבשילים מספר תנאים שחוברים יחדיו ולוחצים את המחירים מטה.
 
בעוד קצב רכישות הצעירים בישראל לא השתנה בשנים האחרונות, המשקיעים מזה כשנתיים מוכרים הרבה יותר מאשר קונים דירות, ויש להם סיבה טובה לכך. כרמי גת, חריש, פסגת-אפק, עפולה ועוד הינן "מובלעות" משקיעים שרבים מהם לא מוצאים שוכר עבור דירותיהם מזה זמן רב, וזאת למרות מיקומן בלב הארץ. "מובלעות" אלה ממש לא תופעה נבדלת אלא פשוט ביטוי קיצוני יותר לבועה.
למען הסר ספק, בעלי דירות אלה לא ימתינו איתן ריקות לעד. אין ואקום, בסופו של דבר הם יתעשתו ויציעו אותן להשכרה ו/או למכירה על ידי הורדת מחירים חדה וכך ימשכו הביקוש מהאזורים סביבם ועל ידי כך ייצאו הבועה לסביבתם הבועתית ממילא. 
 
הטרנד האחרון אצל הקבלנים שמנסים בחרוק שיניים לשמר את מחירי הבועה ועדיין לא להעלות אבק מדירותיהם הוא מיזמיי השכרה וליסינג. גם ניסיון זה נועד לכישלון. הצפת השוק בדירות להשכרה מציף את שוק השכירות ומוריד את תשואת השכירות ולבסוף כאמור מוריד בתורו גם את מחירי הדירות.
 
בסופו של דבר מה שקובע את המחיר לטווח הארוך הוא היחס בין כמות הדירות לגודל האוכלוסייה. כיום השוק מוצף בדירות וכל ניסיון לסתום את החור בסכר נועד לכישלון.
 
הכותב הוא עופר מנדל, אקטיביסט חברתי וחבר בהתאחדות קוני הארץ
המאמר משקף את דעתו של הכותב, ולא בהכרח את השקפותיה של מערכת Bizportal
תגובות לכתבה(136):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 57.
  דברי אמת
  אמת 02/07/2019 16:05
  הגב לתגובה זו
  0 0
  דברי אמת ואינטלגנציה שחסרה כל כך במחוזותינו.
  סגור
 • 56.
  רק עליית ריבית בנק ישראל תבלום תעליות וכל השאר
  גבע 04/12/2018 00:05
  הגב לתגובה זו
  0 1
  שטוית שום דבר לא יעצור תעליות
  סגור
 • "תעליות" (ל"ת)
  ? 04/12/2018 10:06
  הגב לתגובה זו
  1 0
  סגור
 • אבל המחירים מינוס 2% לפני שהריבית עלתה...
  חנוך 04/12/2018 09:50
  הגב לתגובה זו
  2 0
  עליית ריבית היא גיים צ'נג'ר. אבל גם בלעדיה המחירים התחילו לרדת
  סגור
 • 55.
  נפלא, ומדוייק, כמו כל שוק
  דויד 03/12/2018 19:39
  הגב לתגובה זו
  4 1
  המחיר נקבע לפי ביקוש והיצע, ויחסי המרה כמו שצויין
  סגור
 • טען עוד
 • 54.
  כל הכבוד!
  אזרח 02/12/2018 22:26
  הגב לתגובה זו
  6 1
  כל הכבוד על פרסום האמת! המשיכו כך! חברים, לא להתייאש, המגמה יורדת, המחירים בירידה!!
  סגור
 • 53.
  איזה בועה ?
  מישהי 02/12/2018 19:13
  הגב לתגובה זו
  2 4
  דירה 3 חדרים בראשון לציון קומה 4 בלי מעלית על כביש ראשי נמכרה תוך חודש ב1200000 והושכרה באותו יום ב3600
  סגור
 • תשואת שכירות 3.6%
  מנחם 03/12/2018 17:28
  הגב לתגובה זו
  3 1
  כאשר המחירים יורדים ריאלית 3.1% בשנה...לא גרויסע מציאה
  סגור
 • עזוב, עזוב, תן למטומטמים לקבור את עצמם. גאון הדור הצליח
  ממי 04/12/2018 08:55
  הגב לתגובה זו
  5 1
  בהשקעה של 1200000 להביא הכנסה של 3000 ש"ח בחודש. רק לידיעתך היום הרבה בנקים יתנו לך סביב 3% לשנה אם תסגור את הכסף לכמה שנים וזה יוצא אותו דבר ואפילו יותר, אם אתה עושה חישובים של ריבית וריבית והכסף לא תקוע בשום דירה שאי אפשר למכור ולא צריך להחליף לו דוד שמש. הדירה הזו בעוד שנתיים לא תימכר ביותר במיליון וזה במקרה הטוב.
  סגור
 • 52.
  בועה?
  סבא מוטרד 02/12/2018 13:58
  הגב לתגובה זו
  1 0
  בועה היא מצב שבו מדברים על בועה ואז היא קרבה מהר לפיצוץ
  סגור
 • 51.
  מי שרכש במחיר בועה שלא ייבכה
  לא פראייר 02/12/2018 13:10
  הגב לתגובה זו
  9 1
  שיש ירידת ערך , הפסד מאות אלפי שקלים , שהמשכנתא עלתה. והוא בחובות בבנק , הכתובת הייתה על הקיר , אחרי המפולת 600 אלף לדירה.
  סגור
 • 50.
  המפולת קרובה, הזייה לקנות דירה בארץ
  הילה 02/12/2018 11:28
  הגב לתגובה זו
  10 1
  4 פעמים מתכנן הבנק הפדרלי האמריקאי להעלות את הריבית שם ב-2019, התרחקו מנדלן כמו מאש!!
  סגור
 • 49.
  יש צפי שבעתיד הרחוק.שיתווספו מיליונים של אזרחים במדינתנ
  יש צפי ש 02/12/2018 09:14
  הגב לתגובה זו
  1 2
  יש צפי שבעתיד הרחוק .... שיתווספו מיליונים של אזרחים במדינת ישראל . כמה מתוכם יהיה מקום במרכז הארץ? . יש צפי בעתיד הרחוק רחוק ... שהאוכלוסייה תוכפל . כמה מתוכם יוכלו לגור במרכז הארץ ?
  סגור
 • צפי בעתיד הלא רחוק כשיתווספו מיליונים, הם יעצרו כמוך
  ממי 04/12/2018 08:57
  הגב לתגובה זו
  1 1
  נוכלים זבלים שאין להם בעיה למכור משפחות שלמות בשביל בצע כסף.
  סגור
 • עוד פעם השטות הזאת?
  שלמה 02/12/2018 10:37
  הגב לתגובה זו
  1 3
  כשהארץ תכפיל ותשלש אוכלוסיתה (אם לא תעלם עד אז) זה אומר שיהיו מלא חרדים וערבים. זה אומר שכל הארץ תהיה גוש דן אחד פקוק ומזוהם והחרדים יוכלו לשלם מקופת הגמח המדוללת בלבד. יש מבין??
  סגור
 • 48.
  סמולן שמשקר לכם כמו שאר הבנקאים
  מהנדס 01/12/2018 22:05
  הגב לתגובה זו
  4 4
  תשקיעו בשוק ההון, קדימה שעלה יותר מה נדל"ן בעשור האחרון. או תשימו בפיקדון בבנק שישחוק אתכם. רק בטון! כל האחרים משקרים לכם ורוצים לגנוב ממכם כסף
  סגור
 • ליצן. אפילו בתור הזהב של הנדלן המניות עשו יותר...
  מנחם 02/12/2018 10:39
  הגב לתגובה זו
  4 2
  בדק סנופי בעשור האחרון ותבין שזינק פי 3
  סגור
 • חחחח זה בדיוק מה שאני אומר, מה שעלה יותר ירד יותר (ל"ת)
  מהנדס 02/12/2018 22:29
  הגב לתגובה זו
  1 0
  סגור
 • 47.
  רק אני קובע פה
  פנסו 01/12/2018 19:04
  הגב לתגובה זו
  8 1
  600 אלף לדירה , אגורה אחת לא יותר.
  סגור
 • חלומות ופנטזיה
  שמואל 08/12/2018 19:18
  הגב לתגובה זו
  0 1
  אתה עדיין משלם שכירות או גר עם ההורים?
  סגור
 • עדיף לשכור ולא לקנות (ל"ת)
  מנחם 09/12/2018 15:48
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 46.
  תצליחו למכור 50 אלף דירות קבלן חדשות
  אתם באמת חושבים ש 01/12/2018 19:03
  הגב לתגובה זו
  3 1
  ללא משקיעים שברחו מהשוק , ללא משפרי דיור, ללא זוגות צעירים שייצאו מהביקושים , עברו למחיר למשתכן חוסכים 400-900 אלף שקל, תלוי באזור הזכייה.
  סגור
 • 45.
  גם אני חשבתי ככה שנים עד שירד לי האסימון
  אשרי המאמין 01/12/2018 15:45
  הגב לתגובה זו
  4 6
  המחירים יעצרו, אחכ יעלו, אחכ יעצרו ולאחר מכן שוב ימשיכו לעלות... המדינה קטנה והביקוש עצום. המון אינטרסנטים שותפים לייקור מתמיד של הדיור.
  סגור
 • המחירים כבר יורדים תתעורר
  מנו 02/12/2018 07:40
  הגב לתגובה זו
  7 1
  מה שעולה זה הריבית וזה עוד יותר יוריד המחירים. גם עזה היא מקום קטן אבל המחירים שם ברצפה... כל האינטרסים שבעולם לא יכולים לעשות כלום כאשר דני אומר ליוסי זה מה אני אני משלם. אחרת אני שוכר בזיל הזול. מה זה 2.5% תשואה?! בדיחה. המחירים בישראל של הדירות תמיד סביב 80 משכורות לדירה חוץ מהעשור האחרון. מחירי הדירות לטא עלו לשום מקום בעיקר שטח הדירות שאנחנו רגילים לקנות עלה במהלך העשורים האחרונים
  סגור
 • המחירים לא יכולים להתנתק
  אני 02/12/2018 07:16
  הגב לתגובה זו
  9 1
  לאורך זמן מהיכולת של הציבור לשלם אותם.
  סגור
 • תתקדם לעידן הפלאפונים סבא. אין יותר אסימונים. הבנת????? (ל"ת)
  ממי 01/12/2018 22:15
  הגב לתגובה זו
  1 0
  סגור
 • אתה צודק. גם לי לקח זמן ואז קניתי 2 דירות (ל"ת)
  משקיע 01/12/2018 22:06
  הגב לתגובה זו
  1 1
  סגור
 • ועכשיו הערך שלהם בירידה...כל הכבוד (ל"ת)
  עמי 02/12/2018 10:40
  הגב לתגובה זו
  3 1
  סגור
 • 44.
  תעשו הפרדה בין המרכז ,לשאר האזורים בארץ. (ל"ת)
  תעשו הפרדה בין 01/12/2018 15:00
  הגב לתגובה זו
  0 3
  סגור
 • 43.
  הזהרו מהצפון!! מהצבועים שבארגוני השמאל ובתשקורת!!!!
  דבר המערכת 01/12/2018 13:18
  הגב לתגובה זו
  2 5
  ארגוני הסמל ועוזרהם בתקשורת ישקרו יתקפו יהודים דתיים(אנטישמיות) ויפיצו שקרים כדי למסור אדמות היהודים למחבלי הערבים אהובי נפשם. ללא יהודה ושומרון. ללא הנגב. ללא הגולן היכן יגורו היהודים. לעודד את הסמול והערבים להגר במהרה מארצנו!!!! כדברי רבין מנהיגם הם "נפולת הנמושות"!!!!!
  סגור
 • 42.
  מנסה להוריד המחירים בכח. רצף שטויות מגובבות אחת על השני (ל"ת)
  hguy 01/12/2018 12:38
  הגב לתגובה זו
  0 9
  סגור
 • משהו מעניין חוץ מלהוציא קיטור תיסכול? (ל"ת)
  מנחם 01/12/2018 20:21
  הגב לתגובה זו
  7 0
  סגור
 • 41.
  יש תשואה של כ 5% למשקיעים. מחירים ימשיכו לעלות
  נתנאל 01/12/2018 10:20
  הגב לתגובה זו
  3 14
  אין שום צפי לירידות. הכל רק דיבורים ובלה בלה. מי שלא רוצה לבזבז את כספו על שכירות שיקנה כמה שיותר מהר. יש אחל דירות ב חצי מיליון שקל בפריפריה... זה טוב גם להשקעה וגם למגורים.
  סגור
 • אין תשואה 5%. יש 2 אחוז בממוצע.יש בועה. (ל"ת)
  קבלן סיני 01/12/2018 20:57
  הגב לתגובה זו
  10 1
  סגור
 • שכירות/בעלות
  לאוניד 01/12/2018 13:39
  הגב לתגובה זו
  8 1
  רק לא ברור המשפט "לבזבז את כספו על שכירות"? למה אתה קורה לזה בזבוז? זה תשלום על מגורים בנכס מסוים. והשיקול צריך להיות כלכלי מה זול יותר. לשלם על בעלות של אותו נכס או לשכור. והיום ברוב המקרים מי שעושה את השיקול מבין ששכירות זה חסכון כי זה זול יותר מאשר לקנות. אז זה ממש לא לבזבז כסף. זה הפוך לחסוך כסף. ועל כך מדבר גם כותב הכתה כאשר הוא אומר שמכירי הדירות התנתקו מעלויות השכירות. והוא צודק!
  סגור
 • כך בחשבון ששכירות לכל החיים,יכול להגיע למחיר דירה (ל"ת)
  קח בחשבון ש 02/12/2018 09:15
  הגב לתגובה זו
  0 3
  סגור
 • הצחקת את סבתי
  נתנאל 02/12/2018 10:43
  הגב לתגובה זו
  4 1
  מתי שאתה בשכירות ההון העצמי שלך משתבח בבנק באגח אפילו ועושה הרבה יותר. השטויות האלה מתאים להגיד רק לרפי שכל. כאשר הריבית עולה אף בן אדן עם קצת חומר אפור בראש לא קונה בטון אפור
  סגור
 • ליצן, איך הגעת ל5%?
  גדעון 01/12/2018 11:03
  הגב לתגובה זו
  9 2
  מחירי דירות ירדו 1.9% בשנה האחרונה ובניכוי אינפלציה (ריאלי) 3.1%. תשואת שכירות (למי שכמובן יש שוכר) 3% גג. בעו"ש מקבלים כבר יותר היום... העיקר לקשקש
  סגור
 • 40.
  קשקוש מסוכן. טיפשות מוסווה לחוכמה.
  ישראל 01/12/2018 09:26
  הגב לתגובה זו
  4 12
  ישראל 2050 18 מליון. ישראל 2080 27 מליון. המדינה תתמלא וזה לא כתוב באף ספר כלכלה. יהיו טונות כסף כי אנחנו יהודים שהתפנו בעשורים האחרונים מביטחון ליזמות ולהי טק. וגם כי אחוזי המשתכרים במדינה בעליה מתמדת מסיבות שונות. מה שנכון זה שהשכירות תעלה בהרבה.
  סגור
 • אצלך מדובר בטיפשות שאינה מוסוות (ל"ת)
  מנחם 01/12/2018 14:21
  הגב לתגובה זו
  5 1
  סגור
 • קשקוש זה מה שאתה כתבת
  עמית 01/12/2018 11:07
  הגב לתגובה זו
  5 1
  27 מיליון בגידול דמוגרפי של 1.7%?! יהיו כאן לפי הקצב כיום 15 מיליון תושבים ב2050 אם המדינה בכלל תתקיים עד אז. רוב רובם חרדים וערבים שנראה מאיפה יאספו שניים וחצי שקל. שכירות אגב כבר עשור לא עלתה יותר מהשכר וגם לא תעלה. בקיצור את כל ילקוט הכזבים הבאת לנו לכאן
  סגור
 • 39.
  כן, יש בועת נדלן (ל"ת)
  אני 01/12/2018 08:42
  הגב לתגובה זו
  6 0
  סגור
 • 38.
  יש צפי שבעתיד הרחוק,שיתווספו מיליונים של אזרחים ב....
  יש צפי ש 30/11/2018 14:37
  הגב לתגובה זו
  5 11
  יש צפי שבעתיד הרחוק .... שיתווספו מיליונים של אזרחים במדינת ישראל . כמה מתוכם יהיה מקום במרכז הארץ? . יש צפי בעתיד הרחוק רחוק ... שהאוכלוסייה תוכפל . כמה מתוכם יוכלו לגור במרכז הארץ ?
  סגור
 • כמה אנשים גרים במנהטן?
  יוסי 01/12/2018 20:47
  הגב לתגובה זו
  3 0
  או בסאו פאבלו או לונדון? ערים עם כמות אנשים כמו של כל המדינה...
  סגור
 • המרכז יכול לאפשר מגורים של יותר מ- 10 מילוןן איש.
  שט 01/12/2018 11:51
  הגב לתגובה זו
  2 0
  יש שטחים לא מאוכלסים עדיין במרכז, בין גוש דן לחיפה ןמדרום לגוש דן, וכן בשפילה. ביבנה מתוכננות דירות בקרוב ל- 50000 איש נוספים.
  סגור
 • בעתיד הרחוק
  שמוליק 30/11/2018 17:14
  הגב לתגובה זו
  7 6
  בעתיד הרחוק גוז דן כבר יגיע לחיפה בצפון ולאשקלון בדרום. כל הארץ תהיה מרכז אחד פקוק לגמריי עם ימבה חרדים. תשאל אותם כמה הם יכולים לתת לך מהגמח לשכ"ד . קפיש?
  סגור
 • יש כבר עכשיו, כרגע בהווה , עובדה ברורה!! אתה מטומטם (ל"ת)
  ממי 30/11/2018 15:32
  הגב לתגובה זו
  3 0
  סגור
 • 37.
  תעשו הפרדה בין המרכז...ושאר האזורים בארץ. (ל"ת)
  תעשו הפרדה בין 30/11/2018 14:35
  הגב לתגובה זו
  3 6
  סגור
 • איזה הפרדה ... בת"א בצנטרום של הצנטרום התשואה הכי נמוכה (ל"ת)
  חיים 30/11/2018 17:16
  הגב לתגובה זו
  4 0
  סגור
 • בתל אביב יש מעבר להשכרה לתיירות. 20 אחוז מההשכרה עכשיו
  שט 01/12/2018 11:42
  הגב לתגובה זו
  0 0
  ככל שהשר משה כשלון יטריד משכירים קטנים כך שוק ההשכרה יעבור למשכירים גדולים, בעוד מספר שנים משכירים רגילים לא יוכלו לשכור בתל אביב כי לא יהיו הרבה דירות להשכרה לתושבים וגם מחיר ההשכרה לתושבים יעלה. ככה זה כאשר פדלאה כמו כחלון מתמנית לשר אוצר.
  סגור
 • 36.
  יש צפי שבעתיד הרחוק,שיתווספו מיליונים של אזרחים ב....
  יש צפי ש 30/11/2018 14:22
  הגב לתגובה זו
  3 7
  יש צפי שבעתיד הרחוק .... שיתווספו מיליונים של אזרחים במדינת ישראל . כמה מתוכם יהיה מקום במרכז הארץ?. יש צפי בעתיד הרחוק רחוק ... שהאוכלוסייה תוכפל . כמה מתוכם יוכלו לגור במרכז הארץ ?
  סגור
 • עתיד רחוק
  שמוליק 30/11/2018 17:15
  הגב לתגובה זו
  2 1
  בעתיד הרחוק גוז דן כבר יגיע לחיפה בצפון ולאשקלון בדרום. כל הארץ תהיה מרכז אחד פקוק לגמריי עם ימבה חרדים. תשאל אותם כמה הם יכולים לתת לך מהגמח לשכ"ד . קפיש?
  סגור
 • מרכז
  בלון הנדלן בדרך לפיצ 30/11/2018 15:45
  הגב לתגובה זו
  2 0
  יתווספו מיליונים של דתיים וערבים
  סגור
 • 35.
  "משקיעים"עושים עסקים-קונים ביוקר ומנסים למכור עוד יותר
  קבלן סיני 30/11/2018 13:30
  הגב לתגובה זו
  11 0
  ביוקר. אבל אני אגיד לכם משהו - לא כולם פראיירים. אם אני קונה קוקה קולה ליטר וחצי במסעדה ב15 שקל ואז מנסה למכור את הבקבוק ב17 שקל ולא קונים - עשיתי משהו לא נכון כי בקבוק כזה לצרכן עולה 6 שקל היום. אולי אפשר למצוא איזה טייר פראייר צמה ואז למכור לו - אבל רוב האנשים לא פראיירים.. זה נכון שיש תעוות בצע של משקיעים והם רצו יותר מדי אבל יש סיכונים, אין מה לעשות
  סגור
 • אתה מתכוון שוקעים, לא משקיעים...חחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחחח (ל"ת)
  ממי 30/11/2018 15:26
  הגב לתגובה זו
  7 0
  סגור
 • 34.
  מרכז הארץ פחחחחחחחחח
  שמעון העמסוני 30/11/2018 10:34
  הגב לתגובה זו
  1 5
  מצטט. הרבה יותר מאשר קונים דירות, ויש להם סיבה טובה לכך. כרמי גת, חריש, פסגת-אפק, עפולה ועוד הינן "מובלעות" משקיעים שרבים מהם לא מוצאים שוכר עבור דירותיהם מזה זמן רב, וזאת למרות מיקומן בלב הארץ. "מובלעות" אלה ממש לא תופעה נבדלת אלא פשוט ביטוי קיצוני יותר לבועה מיקומם בלב הארץ הבנתם כרמי גת עפולה חריש אפק
  סגור
 • "לב הארץ" אל תסלף
  מנחם 30/11/2018 14:34
  הגב לתגובה זו
  7 0
  ראש העין זה כבר ממש בצנטרום. חריש זה מטר מפרדס חנה וכרמי גת זה גאוגרפית במרכז הארץ. רוצה לדבר על ת"א ? תפאדל. תשואת שכירות הכי נמוכה בארץ ומחירים יורדים. אז אל תקשקש
  סגור
 • המחירים בתל אביב לא יורדים, מקסימום בשברי אחוז.
  שט 01/12/2018 11:56
  הגב לתגובה זו
  0 2
  גם יש בניה שאינה ניספרת מכיוון שלא מיועדת למגורי תושבים.
  סגור
 • יורד גם יורד
  עדנה 02/12/2018 10:45
  הגב לתגובה זו
  3 0
  גם לפי הלמס וגם לפי הכלכלן הראשי
  סגור
 • 33.
  שלא יבוא בטענות שהוא מופסד מאות אלפים
  מי שקנה במחיר בועה 30/11/2018 09:05
  הגב לתגובה זו
  8 0
  בגלל ירידות ערך חדות , החזר משכנתא גבוה וחובות בבנק.
  סגור
 • 32.
  בגלל מלאי 50,000 דירות חדשות
  מחירי סוף בועה 30/11/2018 09:03
  הגב לתגובה זו
  11 2
  מבצע בלאק פריידי 1+1 כי חורף
  סגור
 • אם מחכים על הגדר פי 2 ופי 3 ממה שאמרת ...אז זה קצת מלאי (ל"ת)
  כמה מחכים על הגדר? 30/11/2018 14:38
  הגב לתגובה זו
  1 3
  סגור
 • אין גדר.הצעירים קנו וקונים במחי רלמשתכן.המשקיעים נמלטים
  דויד 30/11/2018 17:18
  הגב לתגובה זו
  4 1
  כל הסיפור על הגדר הוא ספין אחד גדול הצעירים קנו וקונים כב4ר שנים באותו סדר גודל מאז פרסת מעמ 0. מי שברח אלה המשקיעים והם לא יחזרו בקרוב
  סגור
 • 31.
  מאמר מדויק ומקצועי (ל"ת)
  יואב 30/11/2018 08:56
  הגב לתגובה זו
  12 2
  סגור
 • 30.
  ניתוח מאיר עיניים מעמיק ובהיר (ל"ת)
  יוסי 29/11/2018 21:54
  הגב לתגובה זו
  16 3
  סגור
 • נראה שניתוח הקטרקט שעברת לא כל כך הצליח. (ל"ת)
  מפזר ערפל 30/11/2018 12:56
  הגב לתגובה זו
  1 7
  סגור
 • 29.
  תותח! ברור שהעדר שנהר לקנות, יבין את כל זה רק בדיעבד (ל"ת)
  האויר כבר מתחיל לצאת 29/11/2018 20:59
  הגב לתגובה זו
  19 2
  סגור
 • 28.
  יש אינפלציה, חייבים לעלות ריבית
  כלכלן 29/11/2018 20:56
  הגב לתגובה זו
  14 3
  לפני שתגיע הקטסטרופה
  סגור
 • לא בטוח שבאינפלציה השנב תסגור מעל 1 % (ל"ת)
  לגבי האינפלציה 30/11/2018 14:23
  הגב לתגובה זו
  0 3
  סגור
 • 27.
  לא לקנות דירות.
  אוייב העם 29/11/2018 20:55
  הגב לתגובה זו
  10 3
  רק להמשיך ולהשכיר.לא להשבר. בהצלחה לכולם, בעל 6 דירות להשכרה
  סגור
 • חחחחחחח!!! (ל"ת)
  דויד 03/12/2018 19:46
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 6 דירות זה נפלא, אבל האם בדקת אלטרנטיבות להשקעה?
  לאוניד 01/12/2018 13:28
  הגב לתגובה זו
  2 0
  אם אכן יש לך 6 דירות להשכרה מעולה. אבל האם בדקת, אולי תרוויח יותר אם תמכור את הדירות האלה ותשקיע בשוק ההון? אולי התשואה בשוק ההון גבוהה יותר מתשואת השכירות? ומשקיע נבון בוחן אלטרנטיבות. ולכן אותם משקיעים נבונים, מוכרים את הדירות בזמן (ועל כך מדבר גם כותב הכתבה). ומי שלא מוכר בזמן, ינסה למכור עם רוב העדר כאשר יהיה מאוחר מידי... או יקבל שכירות יותר נמוכה מהיום, כי השוק יוצף.
  סגור
 • טוב לאוניד אתה יותר חכם מכולם.
  משקיע 01/12/2018 22:00
  הגב לתגובה זו
  0 1
  שוק ההון בעשור האחרון עלה יותר מנדל"ן, גל זה בועה - תראה את המכפילים. לך תשקיע במניות שאם תצליח להרוויח משהו יקחו לך 25% מס.
  סגור
 • 25% מס יש גם בנדלן למי שזאת לא הדירה היחידה שלו
  אר 04/12/2018 10:17
  הגב לתגובה זו
  1 0
  באופן כללי בשוק ההון התשואה גבוהה יותר ולא רק בעשור האחרון. וגם יש נזילות, ויש יותר ביטחון ולא צריך מינוף כדי להרוויח. נדל"ן זה תחום למישהו שלא מספיק משכיל ומוכשר באפיקים השונים של השקעות. מישהו שמכיר את שוק ההון יודע שאין סיבה שיותר משליש מהכסף שלו יהיה בנדל"ן ויודע כלכלה מאקרו מספיק כדי להבין מתי להיכנס ומתי לצאת משוק הנדלן.
  סגור
 • ליאוניד צודק
  עודד 02/12/2018 10:48
  הגב לתגובה זו
  1 0
  אגח ארהב עושה יותר מ3% נדלן בישראל עושה מינוס 2% פלוס שכירות 2.5% סהכ חצי אחוז. בכלל אין דילמה אגח לוקח בענק
  סגור
 • יכולות להיות לך גם 600 דירות.השקעה בנדל"ןכיום זאת טעות
  בעל 60 דירות 30/11/2018 17:21
  הגב לתגובה זו
  3 1
  וכן לשכור דירה זאת גם טעות היום. יש מבין?
  סגור
 • בוא אני אספר לך על כמה בעלי נכסים להשקעה שחיכו וחיכו...
  ממי 30/11/2018 15:29
  הגב לתגובה זו
  4 0
  ואז באה המחלה ואת הכסף אי אפשר לקחת לעולם הבא... לך לך, צריך לתקן את הברז לדייר.
  סגור
 • 26.
  די.נמאס כבר מהמנדל הזה.
  ספקולנט 29/11/2018 20:52
  הגב לתגובה זו
  4 28
  ומהניתוחים הפסאדו מדעיים שלו.
  סגור
 • לא, אז
  משה 30/11/2018 10:05
  הגב לתגובה זו
  9 0
  מהניתוחים של הקבלנים והאינטרסנטיים לא נמאס לך? הם הרי ממש מדעיים (עלה ב150 % משמע יעלה בעוד 150%....)
  סגור
 • 25.
  מה שלא מספרים..
  שמשון 29/11/2018 20:49
  הגב לתגובה זו
  26 1
  מה שלא מספרים לכם במקומות אחרים זה שיש ירידה , שוק הדירות בירידה ! כתבה מצויינת, אני רק מרחם על מי שקנה דירה במחירי השקר.
  סגור
 • לא מספרים את השקרים שלך כי הם שקרים
  שט 29/11/2018 22:44
  הגב לתגובה זו
  2 4
  מחירי הדיור בעליה שנימשכת. העלאת ריבית בנק ישראל פירושה שיש העלאה נוספת של מחירי הדירות בשלב של תשלום משכנתאות (העלאה משוערת של 3 אחוז כי רבע אחוז כפול עשרים שנה זה ייקור המשכתא ב 5 אחוז).
  סגור
 • שטויות במיץ גזר
  שרה 30/11/2018 17:34
  הגב לתגובה זו
  1 0
  AIRBNB כבר מזמן מגולם במחירי הדירות ומחיר השכירויות בת"א. גם מחירי הדירות עלו וגם מחירי השכירויות עלו. אין חיה כזאת שדירה אחת שמפעילה AIRBNB שווה 4 מיליון וזאת לידה הזהה רק 2 מיליון בגלל שבעל הבית התעצל לעשות אותה AIRBNB או שאחת מהן עושה 200 אלף ₪ תשואה מלינות בשנה והשנייה רק 100 אלף משכירויות. אין חיה כזאת AIRBNB העלה גם את מחירי הדירות וגם את מחירי השכירויות בכל ת"א. עדיין תשואת השכירות בת"א היא הנמוכה ביותר בארץ ונושקת ל2% בלבד מה שמעיד על לב הבועה שנמצא בת"א.
  סגור
 • שטוית של שרה. תחזרי ללמוד חשבון של כיתה ג.
  שט 01/12/2018 11:59
  הגב לתגובה זו
  0 1
  דירה לתיירות זו הכנסה פי 5 לפחות מהשכרה לתושבים. אף אחד מבעלי בתים לא שם קצוץ על השר משה כשלון, הם עוברים (מי שיכול) להשכרכה לתיירים. 29 אחוז מההשכרה בתל אביב עכשיו זה לתיירים.
  סגור
 • * 30 אחוז לא 29 אחוז (ל"ת)
  שט 02/12/2018 07:34
  הגב לתגובה זו
  0 1
  סגור
 • לך תחפש תמוצץ שלך
  שרה 01/12/2018 22:00
  הגב לתגובה זו
  1 0
  למה מה אם זה כזה כסף על העץ למה לא כל הדירות ת"א airbnb? דירה שמביאה פי 5 הכנסה למה לא?כי אי אפשר למלא תדירןת כל השנה ואף אחד לא עושה חצי מיליון על דירה בשנה ולא תמיד יש תיירים זה למה ויש גם יותר כאב ראש. אז מחירי השכירות עלו מזה וגם מחירי הדירות סבבה. ואופס עדיין תשואת השכירות נמוכה הכי נמוכה בת"א ושם יש בועה ושם זה יתפוצץ יותר מהר וכבר המחירים יורדים. קאפיש?
  סגור
 • אינטרסנטים לבעלי עניין יש הרבה..
  שמשון 30/11/2018 17:33
  הגב לתגובה זו
  2 0
  הריבית תעלה = המשכנתאות יתייקרו = פחות אנשים יקחו משכנתא והצריכה הפרטית תרד = יקנו פחות = ירידה במכירות ואולי גם מיתון. כל בועה סופה להתפוצץ.
  סגור
 • עליית בריבית היא בשורה מצויינת לחסרי הדיור
  גדי 30/11/2018 17:25
  הגב לתגובה זו
  2 0
  להיות בעל דירות היום זה להפסיד הון בערכן שיירד עוד יותר בתואי הריבית העולה. גם לקנות עכשיו ובפרט במשכנתא זאת טעות. לכן כל זמן שהירידות ממשיכות והריבית עולה השכירות חוסכת כסף. הרבה כסף. בסוף התהליך גם מי שיקנה במשכנתא יהנה ממחיר דירה נמוך הרבה יותר מהתוספת למשכנתא. הרבה יותר
  סגור
 • העלאת ריבית תגרום לייקןר נוסף של הדירות:
  שט 01/12/2018 12:05
  הגב לתגובה זו
  0 1
  הן של מחירי הקבלן והן של החזרי משכנתא שיעלו ב- 5 אחוז. החלשים תמיד נידפקים, במיוחד אצל שר אוצר דמיקולו.
  סגור
 • ומה יקרה למחיר הדירות?
  חיים 01/12/2018 22:02
  הגב לתגובה זו
  2 0
  יצנח הרבה הרבה יותר
  סגור
 • 24.
  "חבר בהתאחדות קוני הארץ" באמא שלכם???????????
  aaaaaaaa 29/11/2018 20:38
  הגב לתגובה זו
  3 17
  מה זה השטויות האלה??
  סגור
 • מה עם להגיב לגופו של עניין? (ל"ת)
  אריק 29/11/2018 21:29
  הגב לתגובה זו
  7 1
  סגור
 • על גיבובי שטויות אי אפשר להגיב לעניין. האם בכלל קראת ?
  שט 29/11/2018 22:51
  הגב לתגובה זו
  1 5
  המנדל הזה זורק מספרים ומפריח תיאוריות. חצי מהמאמר שלו אפשר לזרוק לפח כי עכשיו במרכז במקום להשכיר לתושבים עוברים להשכיר לתיירים, ההשכרה היא סוג של מלונות בוטיק ומשתלמת יותר מההשכרה שהשר משה כשלון מתעלל בה.
  סגור
 • נגמרו המטומטמים שאפשר לספר להם את הסיפורים האלה.
  ממי 30/11/2018 15:30
  הגב לתגובה זו
  3 0
  מתווכי /משקיעי/ משווקי/ סוכני, זה כל הזבל האנושי שיש בארץ, שלא היה להם מה לעשות בחיים ומכל מקום זרקו אותם.
  סגור
 • Airbnb מזמן מגולם בשכירות ובמחיר
  מנחם 01/12/2018 22:03
  הגב לתגובה זו
  2 0
  העלה כבר את המחירים של שניהם ועדיין התשואה בת"א בתחתונים אז שן על האף
  סגור
 • 23.
  כתוב מתוך עמדה
  עמי 29/11/2018 19:40
  הגב לתגובה זו
  4 17
  אין התיחסות לאזורי הביקוש - מתי ירדו הדירות בת"א ? היחס שכירות\קניה יכול להעיד על מחירי שכירות נמוכים בדיוק באותה מידה ואין התיחסות רצינית לכמות התחלות הבניה.
  סגור
 • מתי יירדו בת", הלו בת"א מזמן יורדות
  גדי 30/11/2018 17:36
  הגב לתגובה זו
  3 0
  גם לפי הלמ"ס וגם לפי הכלכלן הראשי. אז CUT THE BULLSHIT
  סגור
 • התחלות בנייה מעבר לגידול הדמוגרפי
  דנה 29/11/2018 21:54
  הגב לתגובה זו
  5 1
  כנס שוב לטור ותראה
  סגור
 • מחירי הדירות בתל אביב ירדו בחצי מליון שקל
  אריק 29/11/2018 21:31
  הגב לתגובה זו
  7 0
  כנס לנדל''ן תראה שדירות יד 2 צנחו בחצי מליון שקל. ביוני היו 250 עסקאות, החודש החזק בשנה, יש מעל 2000 דירות לכניסה מידית ביד 2. תל אביב עיר של משקיעים תושפע חזק מאוד, מה שעלה יותר מהממוצע גם ירד בחדות יותר
  סגור
 • יד 2 היא חבורה של מתווכים רמאים, כל המחירים שם פיקציה
  שט 29/11/2018 23:10
  הגב לתגובה זו
  1 0
  מי שמנתח על סמך מחירי פיקציה הוא חנטריש.
  סגור
 • בת"א תשואת השכירות הכי נמוכה
  מנחם 29/11/2018 20:07
  הגב לתגובה זו
  13 0
  ואגב גם בת"כ המחירים יורדים ע"פ הלמ"ס ודוקא שם הם ייחתכו הכי חזק
  סגור
 • בתל אביב עוברים להשכרה לתיירים,
  שט 29/11/2018 23:12
  הגב לתגובה זו
  1 3
  בערך 20 אחוז מההשכרה הם לתיירות חוץ ותיירות פנים . שמעת על AIRBNB ? זה כאן ועכשיו. תוצאה של התעללות משה כשלון במשכירים צנועים שעוברים הסבה להשכרת תיירים
  סגור
 • עדיין תשואת השכירות בת"א נמוכה במיוחד
  דניאל 30/11/2018 17:37
  הגב לתגובה זו
  1 0
  שם שיא הבועה
  סגור
 • 22.
  ישראל
  אב לצעירים חסרי דיו 29/11/2018 19:32
  הגב לתגובה זו
  21 1
  סוף סוף כתבה אינטליגנטית ומעשירה. בשביל כתבות כאלה שווה לפתוח עיתון או אתר עיתון. תודה רבה רבה.
  סגור
 • 21.
  כל הכבוד לכחלון . מונע בועה ומציל את הכלכלה וגם עוזר לצ (ל"ת)
  דוד 29/11/2018 19:31
  הגב לתגובה זו
  4 9
  סגור
 • נו באמת
  קמה 29/11/2018 20:22
  הגב לתגובה זו
  7 2
  עשה הכל כדי לשמור על מחירים מופקעים ,שיקר את בוחריו שילמד מחרדים איך לשמר מצביעים ולעמוד בהבטחות כדי שיהיה לו יותר ראייתה את ההצגה האחרונה שלו הוא לא רוצה ירידה יותר 2.5-3 אחוז ואז זה 100 משכורות אפילו חשבון לא יודע כרגע 160 משכורות שאין ל72 אחוז מהעובדים במדינה ,איך אם ירידה קטנה זה 100 משכורות ,שקרן את הקול שלי הוא לא יראה יותר.
  סגור
 • 20.
  לא לקחו בחשבון את הכלכלה שמשתנה
  אזרח שמשלם מסים 29/11/2018 19:09
  הגב לתגובה זו
  9 2
  הכלכלה משתנה. אפשר בכמה שינויים חוקתיים להגדיל את מלאי הדירות למגורים בתל אביב בלא צורך של בניה (לדוגמא: לאפשר מגורים במגדלי משרדים) ויש עוד פתרונות.
  סגור
 • משרדים הם חלק מהכלכלה של המדינה
  שט 29/11/2018 23:14
  הגב לתגובה זו
  2 0
  מי שמונע משרדים בתוך העיר מתעלל בתושביה
  סגור
 • 19.
  בזכרון יעקב ובסביון כבר זמן רב קשה עד אי אפשר למכור
  דוגמאות שאני מכיר 29/11/2018 18:29
  הגב לתגובה זו
  17 0
  זה אמור לגבי דירה, בית או מגרש לבניה. היצע גדול, ביקוש דל. לא זז.
  סגור
 • 18.
  מודה ועוזב ירוחם
  יוני 29/11/2018 18:02
  הגב לתגובה זו
  11 2
  אני מכרתי 2 דירות במהלך השנתיים האחרונות. לא לעולם חוסן. הכל עניין של תזמון
  סגור
 • 17.
  תשמעו בדיחה
  פנסו 29/11/2018 17:49
  הגב לתגובה זו
  14 1
  הלמס מדווח ירידות מחיר , ירידות חדות במכירות , אבל אמרתם הנדלן תמיד עולה...חחחחחח
  סגור
 • 16.
  מחירי הדיור ייתרסקו 50% בסוף התהליך
  קבלנים ולוביסטים בלח 29/11/2018 17:46
  הגב לתגובה זו
  20 3
  קבלנים בלחץ מההגרלה בשבוע הבא. אלפי זוגות צעירים , יוצאים מהשוק הפרטי, חוסכים מאות אלפי שקלים. והם תקועים עם עשרות אלפי דירות. משרדי מכירה שוממים , השוק מיובש.
  סגור
 • אחרי שהמשיח יבוא רכוב על חמור לבן (ל"ת)
  שט 02/12/2018 07:36
  הגב לתגובה זו
  0 2
  סגור
 • חחחח אתה עדיין חי בסרט?
  משה קבלון 01/12/2018 10:28
  הגב לתגובה זו
  0 1
  שכחת לקחת את התרופות?
  סגור
 • 15.
  יש יושבים על הגדר ומחכים לנס שלא יגיע (ל"ת)
  אין בועה 29/11/2018 17:43
  הגב לתגובה זו
  2 16
  סגור
 • דוקא הצעירים ממשיכים לקנות באותה כמות כמו תמיד
  מנחם 29/11/2018 20:50
  הגב לתגובה זו
  6 3
  זה המשקיעים שבורחים. אין גדר ואין נעליים אתה רק משלה עצמך
  סגור
 • 14.
  לאור הקיפאון בשוק הפרטי ועליית ריבית המשכנתא
  תן לי לחדד את הדברים 29/11/2018 17:43
  הגב לתגובה זו
  10 0
  בכמה לדעתך יירדו מחירי הדיור? א.20% ב.30% ג.40% ד.50%ויותר כי חורף
  סגור
 • 13.
  העתק הדבק של כתבה מ2012
  קשקוש 29/11/2018 17:33
  הגב לתגובה זו
  3 16
  קשקוש בלבוש
  סגור
 • 12.
  סופסוף מפרסמים את האמת ולא שקרים של קבלנים
  סמי 29/11/2018 17:24
  הגב לתגובה זו
  18 3
  מברוכ, זו עיתונאות אמיתית ככה צריך!
  סגור
 • 11.
  רק בשביל המאמרים האלה שווה להיכנס לביזפורטל (ל"ת)
  יוסי 29/11/2018 16:53
  הגב לתגובה זו
  18 1
  סגור
 • באמת ? נשמע חנטריש גמור המאמר הזה (ל"ת)
  שט 02/12/2018 07:37
  הגב לתגובה זו
  0 3
  סגור
 • 10.
  כתבה מעולה! (ל"ת)
  אדם 29/11/2018 15:31
  הגב לתגובה זו
  29 3
  סגור
 • 9.
  אין קרקע?? בת"א משרד עולה 7-15 אלף למטר, דירה 40-60 אלף
  בועתי רס"ן 29/11/2018 15:14
  הגב לתגובה זו
  25 0
  אם אין קרקעות בתל אביב ומה שיש יקר מאוד, איך מוכרים משרדים בכזה מחיר? 11 אלף לרמת מעטפת, 13 אלף למשרד גמור... זה שליש מחיר מאשר דירה! וזה אומר שמרכיב הקרקע הוא בערך 6 אלף למטר, לעומת 30 אלף למטר עבור המגרש השכן שמיועד למגורים...
  סגור
 • בגלל עיוות מס
  בועז 29/11/2018 18:22
  הגב לתגובה זו
  2 0
  הארנונה על דירות נמוכה מידי ולכן עירייה שאינה חפצה בגרעון מתנגדת לתוספת דירות. משרדים מכניסים את העיריות למאזן חיובי. מה שאתה לא משלם בארנונה אתה משלם בשכירות ומשכנתא.
  סגור
 • הארנונה נמוכה מדי בתל אביב?? חחחח (ל"ת)
  מדינה נפרדת 30/11/2018 09:50
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 8.
  מאחורי הקלעים הדיבור אינו על ירידות אלא על מפולת....
  ירון 29/11/2018 14:57
  הגב לתגובה זו
  43 3
  עשור של ירידות לפנינו ונורא מכך שוק שיתקשה להתאושש לאחר המפולת. מכה לא קלה להכנסות המדינה.
  סגור
 • שתזדיין המדינה. אנחנו שמים עליה כמו שהיא שמה עלינו (ל"ת)
  ממי 29/11/2018 17:31
  הגב לתגובה זו
  12 1
  סגור
 • 7.
  בועה מסוכנת בשכונת ארגמן נס ציונה
  נחשיהו שרגר 29/11/2018 14:41
  הגב לתגובה זו
  32 3
  שומר נפשו ירחק !!!
  סגור
 • מחפש דירה בארגמן לא מוצא
  יעקב יעקוביאן 29/11/2018 16:03
  הגב לתגובה זו
  0 4
  נכנסתי מהצד השני לשכונה יצאתי חמור גדול ,
  סגור
 • לגמריי (ל"ת)
  אחת שיודעת 29/11/2018 15:58
  הגב לתגובה זו
  2 0
  סגור
 • 6.
  חפשו סרטון "זאב זאב בשוק הנדלן"- הסבר נפלא על בועות וגם
  סביוני שיא הבועה 29/11/2018 14:32
  הגב לתגובה זו
  22 1
  על האמונות הטפשיות של הציבור, שתמיד משקיע בצורה חסרת הבנה, ואוכל אותה חזק למרות שהוא בטוח שהוא נורא חכם ומוכשר. כשב 2006 לקח חודשים רבים למכור דירה בארה"ב, עדיין אנשים לא הבינו את גודל האסון המתקרב. כולל אפילו בנקאים. צפיה מרתקת לא פחות.
  סגור
 • 5.
  בועת ענק. המחירים יחזרו למה שהם היום רק ב 2048
  אבי 29/11/2018 14:27
  הגב לתגובה זו
  31 11
  כל מי שקרא את "מידע קריטי לרוכשי הדירות" מבין את גודל הבועה ואת גודל הפנטזיה במוחו של הציבור הרחב
  סגור
 • 4.
  מחירי הדיור
  שמואל 29/11/2018 14:22
  הגב לתגובה זו
  5 13
  הכותב הגון לציין את תפקידו והאג'נדה שלו. כל הכבוד. אך על זה נאמר "תגיד מה התפקיד שלך ואומר לך מה אתה מתכוון לכתוב". אבל אחרי שירה את החץ החל לסמן את המטרה. הורדת מחירי הדיור הם הכרח על פי השקפת עולמך. אבל למרות כל המאמצים כל החוקים כל התקנות של שלוש שנים אחרונות(תקופת כחלון באוצר) לא חלה שום ירידה משמעותית במחירי הדיור. פרט להוצאות במילירדים על חשבון משלמי המסים בתוכנית למשתכן. כנראה שהתיאור הנ"ל מפספס משהו.
  סגור
 • תגובה
  עופר מנדל 29/11/2018 18:34
  הגב לתגובה זו
  3 0
  שלום שמואל, כתבת בצורה כ"כ מכובדת ולכן אשמח להתייחס. כחלון אחרי כל שנותיו במשרד האוצר תרומתו על השוק "הנמדד" כלומר "השוק החופשי" שלא כולל את מחיר למשתכן שולית. תרומתו מסתכמת בהעלאת מס הרכישה מ-5% ל-8% בלבד (לא לפני שהכריז על כך בריש גלי ולכן הקדים ביקושים) כך שאי אפשר לטעון שדברים לא קרו "למרות" מאמציו אלא עקב רפיסותו דווקא. הוא לא תרם כמעט דבר למדד הלמ"ס. 5 המיליארד שהן "ההוצאות" במחיר למשתכן הורידו את מחירי דירות אלה בכ-20%-30% כך שהכסף הזה לא היה לחינם. מה גם שאפשר לקרוא לזה "השקעה" בדור הצעיר ולא "הוצאה". יתר על כן זו השקעה שכבר החזירה עצמה בריבית דריבית מאחר והכנסות המדינה ממיסי נדל"ן דווקא שברו שיאים ב-2018. במילים אחרות ללא אותה השקעה המחירים היו ממילא גבוהים מדיי המכירות היו יורדות והמדינה היתה גובה לכן פחות מיסים. אפרופו ירידת מחירים "לא משמעותית". במונחים מנוכיי אינפלציה המחירים ירדו 3.1% השנה ובמונחי כח קנייה (כפי שכתוב בטור, וזה מה שחשוב באמת) הירידות אפילו הרבה יותר משמעותיות (בדוק שכר ממוצע במשק ומחירים נומינליים הים ולפני שנה והשווה!)
  סגור
 • 3.
  עופר תעשה לי ילד (ל"ת)
  אני 29/11/2018 14:19
  הגב לתגובה זו
  13 3
  סגור
 • 2.
  כתבה מרתקת. תודה! (ל"ת)
  יואב 29/11/2018 14:16
  הגב לתגובה זו
  27 2
  סגור
 • 1.
  כל מילה בסלע. תתכוננו (ל"ת)
  ממי 29/11/2018 14:14
  הגב לתגובה זו
  32 3
  סגור
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות