האבטלה ירדה ב-2014 ל-5.9%, גידול בשיעור המשתתפים בכוח העבודה

כך לפי נתוני הלמ"ס. ב-2014 נרשם גידול במספר העובדים בענף ההייטק וקיטון במספר עובדי הקבלן

|
(2)
במגמת שיפור

שוק התעסוקה רשם שיפור בשנת 2014 – לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסמו היום, אחוז המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה בשנת 2014 עלה ל-64.2% (לעומת 63.7% בשנת 2013). אחוז זה בקרב הגברים בני 15 ומעלה עלה ל-69.5% (לעומת 69.4% בשנת 2013) ובקרב הנשים בנות 15 ומעלה עלה אחוז זה ל-59.2% (לעומת 58.2% בשנת 2013).

ברמה החודשית אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה עמד על 5.7%, לעומת 5.6% בנובמבר, נתון זהה לזה שנרשם ברבעון הרביעי.

בשנת 2014 היה מספר המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה 3.778 מיליון נפש. מהם 3.556 מיליון מועסקים וכ-223 אלף בלתי מועסקים. בקרב המועסקים, 1.880 מיליון גברים (לעומת 1.835 מיליון בשנת 2013) ו-1.675 מיליון נשים (לעומת 1.614 מיליון בשנת 2013). בקרב הבלתי מועסקים, כ-117 אלף גברים (לעומת כ-121 אלף בשנת 2013) וכ-105 אלף נשים (לעומת כ-108 אלף בשנת 2013).

אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה, ירד בשנת 2014 ל-5.9% (לעומת 6.2% בשנת 2013). אחוז הגברים בני 15 ומעלה הבלתי מועסקים ירד ל-5.9% (לעומת 6.2% בשנת 2013) ואחוז הנשים בנות 15 ומעלה הבלתי מועסקות ירד ל-5.9% (לעומת 6.2% בשנת 2013).

אחוז המשתתפים בכוח העבודה בקרב בני 64-25 עלה ל-79.5% בשנת 2014 (לעומת 78.8% בשנת 2013). אחוז ההשתתפות בכוח העבודה בקרב הגברים בני 64-25 עלה ל-84.7% (לעומת 84.5% בשנת 2013) ובקרב הנשים בנות   64-25 עלה אחוז זה ל-74.6% (לעומת 73.3% בשנת 2013).

אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני 64-25 ירד בשנת 2014 ל-5.0% (לעומת 5.4% בשנת 2013). בקרב הגברים בני 64-25 אחוז זה ירד ל-5.1% (לעומת 5.4% בשנת 2013) ובקרב הנשים בנות 64-25 ירד אחוז זה ל-5.0% (לעומת 5.5% בשנת 2013).

ירידה במספר שעות העבודה

מספר המועסקים בשנת 2014 הגיע ל-3.556 מיליון, מהם 3.111 מיליון שכירים (לעומת 3.015 מיליון בשנת 2013). ממוצע שעות העבודה בשבוע למועסק ירד בשנת 2014 ל-35.6 (לעומת 35.9 בשנת 2013). יש לציין כי חלקם של המועסקים שעבדו 50 שעות ויותר בשבוע הקובע מכלל המועסקים ירד ל-13.8% בשנת 2014 (לעומת 15.1% בשנת 2013). בקרב הגברים ירד אחוז זה ל-20.8% (לעומת 22.7% בשנת 2013) ובקרב הנשים ירד אחוז זה ל-6.0% (לעומת 6.5% בשנת 2013). יצוין גם, כי רוב המועסקים שעבדו 50 שעות ויותר בשבוע הקובע (כ-85%) עובדים כך בדרך כלל.

אחוז הבלתי מועסקים בקרב בני 15 ומעלה בשנת 2014 ירד במחצית מהמחוזות והגיע: במחוז ירושלים ל-7.3% (7.1% בשנת 2013), במחוז הצפון ל-7.1% (8.1% בשנת 2013), במחוז חיפה ל-5.9% (6.4% בשנת 2013), במחוז המרכז ל-4.8% (5.1% בשנת 2013), במחוז תל אביב ל-5.2% (ללא שינוי לעומת שנת 2013) ובמחוז הדרום ל-6.9% (ללא שינוי לעומת שנת 2013). מבין היישובים המונים 100,000 תושבים, בשנת 2014 אחוז הבלתי מועסקים הנמוך ביותר היה בפתח תקווה - 4.4%, בתל אביב-יפו - 4.6% ובראשון לציון - 4.8%, ואחוז הבלתי מועסקים הגבוה ביותר היה בירושלים - 7.4%, ובני ברק - 7.1% ובבאר שבע – 7.1%.

אחוז ההשתתפות בכוח העבודה בקרב בני 15 ומעלה בשנת 2014 עלה במחצית מהמחוזות והגיע: במחוז ירושלים ל-53.2% (53.3% בשנת 2013), במחוז הצפון ל-58.7% (58.0% בשנת 2013), במחוז חיפה ל-62.9% (63.1% בשנת 2013), במחוז המרכז ל-70.3% (70.2% בשנת 2013), במחוז תל אביב ל-69.6% (67.3% בשנת 2013) ובמחוז הדרום ל-61.6% (62.2% בשנת 2013). מבין היישובים המונים 100,000 תושבים, אחוז ההשתתפות בכוח העבודה הגבוה ביותר היה בתל אביב-יפו - 73.9%, בראשון לציון - 73.3%, ברמת גן – 70.7% ובחולון - 70.4%, ואחוז ההשתתפות בכוח העבודה הנמוך ביותר היה בבני ברק - 50.2% ובירושלים - 51.0%.

גידול במספר השכירים בענף ההייטק

מספר השכירים בתחום ההייטק הגיע בשנת 2014 לכ-283 אלף (לעומת כ-270 אלף בשנת 2013). בענפי התעשייה בתחום ההייטק הגיע מספר השכירים לכ-112 אלף ובענפי השירותים בתחום ההייטק הגיע מספר השכירים לכ-171 אלף בשנת 2014. חלקם של השכירים בתחום ההייטק מכלל השכירים הגיע ל-9.1% בשנת 2014 (לעומת 8.9% בשנת 2013). מספר הגברים השכירים בתחום ההייטק הגיע לכ-183 אלף בשנת 2014. מספר הנשים השכירות בתחום ההייטק הגיע לכ-100 אלף בשנת 2014. חלקם של הגברים השכירים בתחום ההייטק מכלל הגברים השכירים הגיע ל-11.5% בשנת 2014 וחלקן של הנשים השכירות בתחום ההייטק מכלל הנשים השכירות הגיע ל-6.6% בשנת 2014.

מספרם של השכירים המקבלים את שכרם מחברות כוח אדם הגיע ל-42.4 אלף בשנת 2014 (לעומת 43.6 אלף בשנת 2013). יש לציין כי מספרם של השכירים העובדים באמצעות קבלן משנה בענפי כלכלה "שירותי שמירה ואבטחה" (סמל ענף 8010), "שירותי תמיכה משולבים למתקנים" (סמל ענף 811), "שירותי ניקיון" (סמל ענף 812) ו"שירותי מטפלי בית" (סמל ענף 882) הגיע בשנת 2014 לכ-145 אלף (לעומת כ-137 אלף בשנת 2013).

חלקם של המועסקים העובדים מחוץ ליישוב מגוריהם הגיע בשנת 2014 ל-54.9% (לעומת 54.6% בשנת 2013). חלקם של הגברים העובדים מחוץ ליישוב מגוריהם גדול מזה של הנשים: 61.4% מהגברים המועסקים עבדו מחוץ ליישוב מגוריהם ב-2014 לעומת 47.6% מהנשים המועסקות  (בשנת 2013: 61.6% גברים לעומת 46.7% נשים).

היוממות גבוהה במיוחד בקרב תושבי אזור יהודה והשומרון – 67.1% (66.8% בשנת 2013), ורובם, 75.7%, אף מועסקים מחוץ למחוז המגורים (84.5% בשנת 2013). במחוז המרכז 65.8% מהמועסקים עבדו מחוץ ליישוב מגוריהם (65.0% בשנת 2013), ו-46.5% מהם עבדו מחוץ למחוז המגורים (52.0% בשנת 2013). במחוז ירושלים היוממות נמוכה ביותר – רק 22.3% מועסקים עבדו מחוץ ליישוב מגוריהם (22.6% בשנת 2013), ומהם 42.7% בתוך נפת המגורים (51.7% בשנת 2013).

גידול קל במתייאשים מחיפוש עבודה

בשנת 2014 היו בישראל 23.6 אלף מתייאשים מחיפוש עבודה (לעומת 21.0 אלף בשנת 2013): 51.9% מהם היו גברים (48.3% בשנת 2013) ו-48.1% נשים (51.7% בשנת 2013). חלקם של היהודים מכלל המתייאשים בשנת 2014 הגיע   ל-51.0% (לעומת 59.7% בשנת 2013).

 

46.3% מכלל המתייאשים מחיפוש עבודה טענו כי "אין עבודה מתאימה במקצוע" (לעומת 38.0% בשנת 2013). סיבות שכיחות נוספות הן: "בגלל גיל: צעיר מדי, מבוגר מדי" (17.8% בשנת 2014 לעומת 21.4% בשנת 2013)  ו"אין עבודה מתאימה באזור המגורים" (20.1% בשנת 2014 לעומת 21.6% בשנת 2013).

תגובות לכתבה(2):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 2.
  סטטיסטיקת בחירות מבית היוצר של הלמ"ס הכפוף לנתניהו (ל"ת)
  שקר וכזב 29/01/2015 15:42
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 1.
  רק לא ביביהורס את הכלכלה. (ל"ת)
  אלי 29/01/2015 14:40
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות