חדשות דה זראסאי אגח ג

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • דה זראסאי גרופ- התייחסות לכתבה בעיתון בק"ע אגרות החוב של החברה
  • דזרס-מצגת עדכון לשוק ההון-ברקע אישור השינויים בחוקי השכירות...
  • דה זראסאי גרופ - מצגת עדכון לשוק ההון לאחר פרסום דוחות 2018
  • דה זראסאי גרופ - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • דה זראסאי גרופ - מצגת עדכון לשוק ההון-ינואר 2019
  • דזרס-תגובה לכתבת עמדה בעיתון בארה"ב בק"ע שינוי אפשרי בחקיקה...
  • דה זראסאי גרופ - דוח רבעון 3 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • דה זראסאי גרופ - דוח רבעון 2 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • דה זראסאי גרופ - פתיחת מסחר ביום 7.6.18-דה זרסאי אגח ד
   | קישור ל-PDF
  • דה זראסאי גרופ - מצגת לשוק ההון לקראת הנפקת אגח

  חדשות סקטור נדל"ן מניב