מצבת החזקות בעלי עניין

לא קיימים נתוני בעלי ענין לחברה זו

התפלגות בעלי עניין

קטגוריה % בהון מספר מחזיקים שווי החזקות (אלפי ₪)
מוסדים -- -- --
בעלי עניין -- -- --
ציבור -- -- --

סיכום תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז קרנות מחזיקות

מספר קרנות % קרנות מחזיקות החזקות ע.נ שווי החזקות (אלפי ₪)
1 0 5,251 5.12

התפלגות קרנות מחזיקות

קטגוריה % בהון שווי החזקות (אלפי ₪)
מור 5.29 91,056
פסגות 3.97 68,291
מיטב תכלית 3.52 60,661
קסם 3.44 59,323
הראל 2.27 39,060

פירוט קרנות מחזיקות

לא נמצאו נתונים להצגה