דנקנר הורשע בהרצת מניות, השופט כבוב - "אין מקום לספק"

השופט כבוב בהכרעת הדין: "גרסת שטרום סובלת מחוסר הגיון כלכלי". צפו בדנקנר יוצא מבית המשפט
נוחי דנקנר, דקות לפי הכרעת הדין בעניינו, צילום: ביזפורטל
סוף הסיפור. נוחי דנקנר, עד לפני מספר שנים האיש החזק במשק הישראלי, הורשע היום מפי שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, חאלד כבוב בפרשת הרצת המניות. מדובר באירוע שהתרחש סביב הנפקת המניות שביצע דנקנר באידיבי בפברואר 2012, בזמן שהקונצרן כבר היה במהלך קריסה ונזקק למזומנים באופן דחוף. 
השופט כבוב: "אני מרשיע את הנאשם נוחי דנקנר בכל העבירות שיוחסו לו בכתב האישום. אסכם כי מכלול הראיות בתיק מקים תשתית ראייתית מוצקה ומבוססת, שאמנם מושתתת על ראיות נסיבתיות בעיקר, אך תוך שהן יצרו מארג ברור של תמונה שלמה וכוללת של אשמת דנקנר מעבר לספק סביר. דנקנר פעל באופן מודע לפליליות של מעשיו וכי אלו מהווים נטילת חלק בפעילות שיש בה להשפיע על שער מניית אי.די.בי וזו אף מטרתה העיקרית".
דנקנר הורשע בכל האישומים (ראו פירוט בהמשך). בצאתו מבית המשפט סירב דנקנר להגיב לשאלות הכתבים.
הנקודה המרכזית: לדברי השופט, לא היה שום היגיון ברכישת המניות ע"י הסוחר איתי שטרום באותם ימים, וכך הוא אומר - "גרסת שטרום סובלת מחוסר הגיון כלכלי, נכונות למכור במחיר נמוך ולרכוש לאחר מכן במחיר גבוה. הוא סחר תוך הפסד. לא הבנתי את הרציונאל של שטרום שנכנס לפוזיציה במנייה תוך ביצוע רכישות בשוק בדוחק זמן. אין ספק שזו אינה התנהגות של כדאיות כלכלית". עוד אומר השופט כי "דנקנר היה מודע לפעילות ולצורך של שטרום בנזילות ולא מדובר במעורבות אגבית, אלא בפעילות לסיוע בפוזיציה".
 הפגישה ב-23:30 ערב ההנפקה: עוד מהקראת הכרעת הדין: "מצאתי כי הסברי דנקנר לא מתיישבים בהשתלשלות העניינים. הפגישה הלילית בין ויליגר, דנקנר ושטרום - שלושתם התקשו להציג גרסה אחידה שמעידה על הפגישה האמורה כאקראית. דנקנר טען כי הפגישה לא תוכננה. שטרום הצטרף ב-23:30 וניסה לשוות לכך מצג של אקראיות אך זוהי ראייה מופרכת שסותרת את עדות ויליגר". נזכיר כי ויליגר (יו"ר ויליפוד) נפגש עם דנקנר ושטרום אחרי שאמר להם כי יש בכוונתו להשקיע 10 מיליון שקלים בהנפקה, בשל ההנחה. לטענתו, הפגישה הייתה בכדי ללמוד פרטים נוספים על החברה.
המפגש הלילי הזה רלוונטי כיוון שטענת התביעה היא שראשית דנקנר שלח מסיבה כביכול לא ברורה את ויליגר (וכך גם את אילן בן דב, צבירה בירנבוים ואחלרים) לקנות בשוק ולא בהנפקה, ושנית שלדנקנר היה מניע להשפיע על המסחר בשוק גם ביום שלמחרת - כלומר עד למועד סיום ההנפקה. דנקנר טען במשפט כי לא חשב טרם הפגישה שויליגר בכלל התכוון להשקיע בהנפקה. השופט התייחס לעניין זה היום ואמר כי "אין זה סביר שדנקנר יבקש מויליגר לקנות שלא בהנפקה". רק נציין כי ויליגר הוא ספק של שופרסל שהייתה באותו הזמן חלק מקבוצת אידיבי (אפרופרו הנפקת "חברים"). בתמונה מטה ניתן לראות את חלופת האסמסים בין ויליגר לדנקנר ביום שלמחרת, חלופה שמלמדת כי דנקנר הפנה את ויליגר לרכוש מניות בשוק (וכך אכן קרה).
וכך כתב השופט בהכרעת הדין בעניין זה: "לא מצאתי כל היגיון כלכלי מבחינת אי.די.בי ודנקנר, בהסטת משקיעים מהשתתפות בהנפקה או מרכישת מניות החברה בבורסה, לביצוע עסקאות מחוץ לבורסה מול שטרום. בניגוד לאפשרות השתתפות בהנפקה אשר בה יש תועלת לטובה לחברה בדמות גיוס הון חדש לחברה, הרי שרכישת מניות החברה מחוץ לבורסה כלל לא משפיעה על החברה שכן הינה עסקה פרטית בין שניים ומהווה למעשה וויתור על הזרמת הון לחברה. מעורבותו של דנקנר בפעילות בשוק ערב ההנפקה ובהסטת משקיעים פוטנציאליים לרכישת מניות החברה משטרום הינה ראיה בעלת משקל משמעותי אשר עומדת לחובתו".
על חלופת המסרונים הזו כתב השופט בהכרעת הדין: "מסופקני אם יש צורך להרחיב בפרשנות מסרונים אלה, שכן הדברים מדברים בעד עצמם. דנקנר פונה אל ויליגר, לאחר שהאחרון כבר רכש משטרום כמות מניות, ומבקש ממנו ישירות ומפורשות להגדיל השקעתו באפיק זה, חלף בהנפקה. מהמסרונים עולה כי דנקנר עודכן משטרום על העסקה מול ויליגר אותו הבוקר. יתרה מכך, תשובתו של ויליגר מוכיחה כי דנקנר היה מודע לכוונתו הרצינית של ויליפוד להשתתף בהנפקה והעדפתו של דנקנר באותה עת ליצור פעילות במניה בשוק. אין זה סביר ולא הגיוני שדנקנר יבקש מויליגר לקנות מחוץ לבורסה ולאו דווקא בהנפקה, שהרי יש בכך וויתור על סכום כסף משמעותי שצריך להיכנס לחברה עצמה תוך העדפה נגלית מצדו שההשקעה תהיה בנייר בבורסה".
השיטה: השופט כותב כך בהכרעת הדין: "דנקנר מפנה את המשקיעים הפוטנציאליים אל שטרום, ושטרום מוציא לפועל את המכירות מחוץ לבורסה – הכל במטרה לייצר לאחרון נזילות לצורך המשך פעילותו שהרי לא ניתן לייחס להסטת המשקיעים כל היגיון כלכלי אחר. בעניין הסטת המשקיעים, ניכרת יותר מכל מעורבותו המכוונת והמודעת של דנקנר לפעילות של שטרום באופן אשר מוכיח את קשירת הקשר בין השניים לטובת גיוס כספים עבור שטרום לכל המאוחר בליל ה-21.2.2012. לממצאים אלו משקל כבד בחיזוק תזת המאשימה באשר לקיומה של פעילות תרמיתית להשפעה על שער מניית אי.די.בי. "
כבוב מסכם: "דווקא דמותו של נאשם כמו דנקנר, איש עסקים מוכר, מוערך ומקצועי שאופיו האישי מעיד על קפדנות ויסודיות חסרת פשרות, היא שהקשתה עליי לקבל את הסבריו המיתממים, ואף המנותקים לפרקים. אדם כמו דנקנר, שאינו נותן מקום ליד המקרה, בגרסתו בבית המשפט שם יהבו על מקריות שילובן של נסיבות הפרשה דנן, הכל במעטה של יחסי חברות עם שטרום, כשברקע מתרחשת הנפקה קריטית בחברה בשליטתו. גרסתו זו נסתרת מניה וביה נוכח מעורבותו הפוזיטיבית בפעילות, שאין ספק שנעשתה במודעות וכוונה פלילית מלאה. לא מצאתי לקבל את האקראיות שביקש דנקנר לשוות למסכת הראיות, כל אחת לחוד וודאי שלא לכולן יחדיו, לאופן בו ביקש לתאר את הקשר בינו לבין שטרום כקשר חברי תמים ותו לא והתעלמותו המוחלטת אפילו מהפסול האובייקטיבי שבמעשיו למתבונן מהצד." 
ואלה סעיפי האישום בהם הורשע דנקנר:
1. תרמית בקשר לניירות ערך בדרך של השפעה בתרמית על תנודות השער של ניירות ערך - עבירה על סעיף 54(א)(2) לחוק ניירות ערך יחד עם סעיף 29 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.
2. תרמית בקשר לניירות ערך בדרך של הנעה או ניסיון להניע לרכוש ניירות ערך - עבירה על סעיף 54(א)(1) לחוק ניירות ערך יחד עם סעיף 29 לחוק העונשין.
3. אי קיום הוראת סעיף 36 לחוק ניירות ערך ותקנות דו"חות תקופתיים ומידיים - עבירה על סעיף 53(א)(4) לחוק ניירות ערך.
4. פרט מטעה בתשקיף - עבירה על סעיף 53(א)(2) לחוק ניירות ערך.
5. איסור עשיית פעולה ברכוש אסור – עבירה על סעיף 4 לחוק איסור הלבנת הון, התש"ס – 2000 יחד עם סעיף 29 לחוק העונשין.
עבור כל אחד מסעיפי האישום 1-4 העונש המקסימאלי הוא 5 שנות מאסר כאשר על סעיף 5 העונש המקסימאלי הוא 7 שנות מאסר. עורך דין בכיר איתו שוחחנו אומר היום ל-Bizportal כי במידה ויורשע, העונש הצפוי הוא סביב 3 שנות מאסר פלוס קנס כספי. 
נזכיר כי דני דנקנר, בן דודו שם נוחי, ריצה חצי שנת מאסר בכלא חרמון אחרי שנשפט ל-8 חודשים לאחר שנמצא אשם בעבירות של ניגוד עניינים בזמן שכיהן כיו"ר בנק הפועלים. לאחר מכן הורשע דני דנקנר גם בפרשת 'הולילינד' וניגזרו עליו 3 שנות מאסר. העליון הפחית בסופו של דבר את עונש המאסר לשנתיים. 

תגובות לכתבה(36):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 27.
  אפשר לקבל רשימה מסודרת של כל סעיפי האשמות
  התבלבלנו 04/07/2016 18:55
  הגב לתגובה זו
  0 0
  זה נמשך כל כך הרבה זמן וכל כך הרבה דיונים שכבר לא יודעים בבירור מה הוא מה, ורק שלבסוף הוא הורשע, אבל כמה הוא הרויח מכל התספורות, וכמה אנחנו הציבור הפסדנו?
  סגור
 • כבר שולח לך אדוני. לאיזו כתובת בבקשה? (ל"ת)
  דויד 05/07/2016 08:07
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 26.
  מדוע לא עמדו ויליגר, שטרום ושאר ה"מווסתים" לדין יחד (ל"ת)
  עם דנקנר? 04/07/2016 18:20
  הגב לתגובה זו
  1 0
  סגור
 • 25.
  חלאה חסרת כבוד
  ברוך שפטרנו 04/07/2016 17:26
  הגב לתגובה זו
  0 0
  אדם שהפך את המשק הכלכלי לביוב של שחיתיות ומרמה,שירכב בכלא לנצח
  סגור
 • ושישמור מקום לביבי-ליברמן-פיינה קירשנפלוץ...
  ראיס-פוטין-טיל 400S 04/07/2016 22:06
  הגב לתגובה זו
  2 0
  אביה אלף...תיק ליברמן:כתב האישום שלא הוגש-פרנצ'סקה פוליטיקה-את...את....את... מי שחושב שפאני קירשנבאום הייתה מעבירה מיליוני שקלים ללא אישור של הצאר ליברמן ??, הוא תמים או הדיוט.על פי חומרי הראיות שהכרתי ככף ידי, שמדובר באחת מפרשות השחיתות הציבורית היותר חמורות שהיו אי פעם בישראל...
  סגור
 • 24.
  נחי לו להתרהיון ל תקשורת הם רק נכלים (ל"ת)
  דוד 04/07/2016 17:18
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 23.
  כול הבורסה זה הרצאת מניות זה רק שאתה סלב (ל"ת)
  דוד 04/07/2016 17:17
  הגב לתגובה זו
  1 0
  סגור
 • קזינו אמרנו? מקום הכי נמוך בתל-אביב-כן ,יש שיר על בורסה (ל"ת)
  ראיס-פוטין-טיל 400S 04/07/2016 22:03
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 22.
  כיף חלק ? (ל"ת)
  דניאל רייש 04/07/2016 17:00
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 21.
  האוזר - תחזיר את הדמי ניהול שגביתם על ההרצה הזו (-: (ל"ת)
  בן 04/07/2016 16:13
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • טען עוד
 • ההיתי שולח לכלא גם ...
  רובוקאפ 04/07/2016 16:50
  הגב לתגובה זו
  0 0
  את כל אלה שמרצים מניות ברייש גלי אפילו כאן באתר העלוב הזה לכלא גנבים אתם שודדים דעתם וכספם של אנשים אחרים למטרת רווח אישי .
  סגור
 • 20.
  בכל מדינה מערבית היה יושב 10 שנים בפנים אצלנו שבוע (ל"ת)
  תום 04/07/2016 15:22
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 19.
  נחי ראיתה מה קרה לגידמק שמצה חברים אין חברים במדינה (ל"ת)
  דוד 04/07/2016 15:16
  הגב לתגובה זו
  1 0
  סגור
 • 18.
  נחי חברים יש רק באגד מדינה של רמאים (ל"ת)
  דוד 04/07/2016 15:14
  הגב לתגובה זו
  1 0
  סגור
 • 17.
  האם את זה הרב רטנגן צפה ?
  בן 04/07/2016 14:28
  הגב לתגובה זו
  1 0
  האם את המצב הזה הרנטגן צפה ? הרי דנקנר היה אצלו לגבי מה כדי לעשות
  סגור
 • רב (מזוייף)רנטגן ורב(מזוייף) אולטרסאונד...בלדרים של
  ראיס-פוטין-טיל 400S 04/07/2016 22:01
  הגב לתגובה זו
  0 0
  מושחתים כמו צדיק (שחיסל ברכה...) רב פינטו...
  סגור
 • 16.
  היכן התנדפו המקורבים , עורכי הדין ורואי החשבון (ל"ת)
  דן 04/07/2016 14:12
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 15.
  האשמים האמיתיים .. אוכלי החינם ..מינקביץ , הראל , בלום.
  רן על המכשילים .. 04/07/2016 14:08
  הגב לתגובה זו
  0 0
  נוחי הורשע בגלל טיפשות, במשך שנים חילק מיליונים ליועצים ודירקטורים שהתעשרו על חשבונו , קיבלו בונוסים על החלטות תמוהות ושום סנקציות על כישלונות . רשימת השמות שכולם יושבים היום על סיר הבשר ולא התייצבו לצידו בבית המשפט : אריה מינקביץ , הראל , עידו ברגמן , רונית בלום ןעוד .. ככה זה אצל האשכנזים , יודעים מתי להתנדף בלי להשאיר עכבות ולהשאיר אותו מדמם .. חבל .. כי בתור בן אדם הוא אחלא , רק שהאחלא הזה היה מוקף בחארות .
  סגור
 • 14.
  ומה עם מווסתי המעוף אותם לא תופסים? (ל"ת)
  צדק תרדוף 04/07/2016 13:23
  הגב לתגובה זו
  2 1
  סגור
 • 13.
  דלק נדל'I אגרות חוב כל הסדרות
  מזור 04/07/2016 13:18
  הגב לתגובה זו
  0 0
  למה איא ואיפא חובה עליכם להתנהג באותה מידה עם יצחק תשובה שרימה וגזל כספים ממשקיעים שהאמינו בו תחייבו אותו לשלם ולהחזיר את כל החוב אין לרחם עליו הוא לא מסכן יש לו הון הרס משפחות אז אנא מם תקנו את המצב הרימו את הכפפה הרי אתם שלטון החוק הוכייו עצמכם לטובת כל המשקיעים באגרות חוב של דלק נדלן שנשארו כירחים וללא החזר של כספיהם
  סגור
 • 12.
  גרסת הנאשם כה מופרחת (ל"ת)
  שפה חדשה 04/07/2016 13:07
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 11.
  שום דבר.עירעור לעליון וייגמר בעבודות שירות (ל"ת)
  זה רק כסף 04/07/2016 12:56
  הגב לתגובה זו
  2 2
  סגור
 • 10.
  מופרכת בורים, לא מופרחת (ל"ת)
  מיכאל 04/07/2016 12:53
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 9.
  מה שמדהים הוא שהחברה האלה ממשיכים לחיות כמו מליונרים
  שלומי 04/07/2016 12:44
  הגב לתגובה זו
  1 1
  איך קורא שאחרי כל מה שעשה - הבמושחט הזה ממשיך לחיות כמו אוליגרח. למה לא לוקחים לו את כל מה שיש לו כדי לקזז קצת מהתיספורות שעשה. הוא ומשפחתו ימשיכו לחיות כמו בני אצולה. זה מה שאותי הכי מרגיז
  סגור
 • 8.
  בקרוב איחוד משפחות עם הבן דוד, תכין לו את התא "אח שלו" (ל"ת)
  אלפא99 04/07/2016 12:30
  הגב לתגובה זו
  0 1
  סגור
 • 7.
  גנב מושחת ,מה שאסור שיקרה לאדם בחיים זה שיהפוך למושחת
  בא 04/07/2016 12:09
  הגב לתגובה זו
  1 0
  מחכים לך אדון חושב רק על עצמו למטה במרתף .גיהנום , כנס ליוטיוב מוות קליני ותהנה .
  סגור
 • 6.
  פגע בי ובחברי אישית ובכלכלת המדינה לדורות
  ציון 04/07/2016 12:06
  הגב לתגובה זו
  1 0
  כאשר בגלל חובותיו מכר את מכתשים לסינים
  סגור
 • 5.
  למי הוא הזיק הכי הרבה? לעצמו ! התחיל עם הון גדול ותפקיד
  אחד העם 04/07/2016 11:53
  הגב לתגובה זו
  0 1
  רם מעלה וסיים ללא כסף, ללא בית ואולי גם כלא. אל תמהרו לשפוט את אופיו. להיות חבר טוב ומיטיב הוא יודע. שימו לב, לא מדובר כאן בטייקון עם אופי של תשובה או אילן בן דב. להיות על אי בודד הייתי מעדיף עם נוחי...
  סגור
 • 4.
  הזיק לאלפי אנשים. (ל"ת)
  לא חופף 04/07/2016 10:05
  הגב לתגובה זו
  8 1
  סגור
 • 3.
  לא לדאוג לו.הוא מהצד הנכון.ידאגו לרכך את העונש כמו
  eby 04/07/2016 09:59
  הגב לתגובה זו
  4 2
  למושחת אולמארט.העונש היותר גדול צריך היה להיות על כך ששמו רשום על המצאת שיטת הפירמידות אם כל חטאת וגרימת יוקר המחיה החזירי בכל תחום וכמורה דרך לאחרים אחריו.אדם בזוי.
  סגור
 • 2.
  הון - שלטון - עולם תחתון
  אורי 04/07/2016 09:30
  הגב לתגובה זו
  4 2
  ילך לכלא ל 36 חודש. ישב בכלא 24 חודש.
  סגור
 • 1.
  היכן שכולם עושים תספורות היה מי שניסה לשלם
  הגולש 04/07/2016 09:25
  הגב לתגובה זו
  2 2
  היה מי שניסה לשלם חובותאם ילך לכלא בגלל ניסיונו זה זה יהיה אירוני מאד
  סגור
 • לא בדיוק, מי שמריץ מניות מקומו בכלא, מקווה שנוחי ישב שם
  משקיע במניות 04/07/2016 12:45
  הגב לתגובה זו
  1 0
  אני ושכמותי נפגעים ממריצי מניות שמנפחים ועוברים על החוק. בארה"ב יושבים הרבה זמן על דברים כאלה. מקווה שישב לפחות שנתיים.
  סגור
 • ניסה לשלם?
  שוקי 04/07/2016 12:39
  הגב לתגובה זו
  1 0
  אתה באמת חושב שהוא הולך לכלא כי ניסה לשלם? או כי ניסה לשמור על ה*חת שלו, השכר, הכיבודים ורמת החיים, וזאת תוך כדי פעילות מרמתית? להפריח מילים זה מאוד קל
  סגור
 • נכון שצדק זה כוכב בשמים ,אבל הוא מושחת גם אם שכח את זה (ל"ת)
  בא 04/07/2016 12:11
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • אולי אבל...
  המלווה 04/07/2016 10:15
  הגב לתגובה זו
  8 0
  האם מותר לעשות עבירות כדי להחזיר חובות ? ואם היה הורג כדי להחזיר חובות זה גם בסדר ? היה יכול לנסות לעשות תספורות "הוגנות", למשל לדחות תשלומים, לפצות את המלווים באקוויטי, להגיע להסדרים וכו וכו. מזכיר לכולם שמדובר בכספים ציבוריים, הכסף שלנו, והימורים שהאיש הזה ערך בהם כאשר לעינין היה רק האפסייד והדאונסייד הוא כולו שלנו. אז... שיהיה גם לו קצת דאונסייד. לא יקרה כלום, במיוחד אם אכן עשה את המעשים המיוחסים לוץ
  סגור