מתעניינים במחיר למשתכן? זו הטבלה ששווה לכם כסף

לקראת נעילת ההרשמות להגרלה הגדולה השמינית: מהם סיכויי הזכייה לסדרות השונות בכל ישוב ואיפה צפויה התשואה הגבוהה ביותר? צפו בטבלה העדכנית
|
(39)
מחיר למשתכן. במרכז הסיכוי נמוך, צילום: גידי כדורי
משרד האוצר הודיע בשבוע שעבר על פתיחת ההרשמה להגרלה הגדולה השמינית של מחיר למשתכן - הגרלת מרץ 2019, בה יוגרלו כ-5,200 דירות וכוללת לראשונה את תל אביב-יפו, בני ברק, אבן יהודה, אריאל וג'סר א-זרקא. לקראת נעילת ההרשמה להגרלות ביום רביעי ה-27 במרץ בחצות, על פי נתוני ההרשמה העדכניים, בדקנו עבורכם מהם סיכויי הזכייה בכל אחד מ-13 הישובים בהגרלה. בנוסף, בשיתוף פעולה עם עורך מחירון הדירות לוי יצחק הצגנו אינדיקציה לשיעור ההנחה על מחיר השוק ולתשואה על ההשקעה המשתמעים מהמחיר במכרז.
הכתבה פורסמה לראשונה ב-Bizportal ביום ב' (25/03) ועדכנית ליום ג' (26/3) עם התקדמות ההרשמות.
בדיקת Bizportal העלתה כי נכון לכרגע סיכויי הזכייה לבני המקום מסדרה א הינם ודאיים במרבית ההגרלות - סיכוי של 100%, למעט באבן יהודה 95% ותל אביב 29%.
גם סיכויי הזכייה לבני המקום מסדרה ב הינם ודאיים בישובים: אריאל, אשקלון, ג'סר א-זרקא, מגדל העמק, נצרת עילית וראש העין. מנגד, הסיכוי אפסי באבן יהודה ותל אביב.
נכון להיום, סיכויי הזכייה לבני המקום מסדרה ג הינם ודאיים בישובים: אריאל, אשקלון, ג'סר א-זרקא ומגדל העמק. בראש העין 34%, בנצרת עילית 2% וסיכוי אפסי בשאר הישובים.
בשלב זה סיכויי הזכייה לזכאים מסדרה א הינם ודאיים במרבית הישובים - 100%, כאשר סיכויי הזכייה באבן יהודה עומדים על כ-38% ותל אביב עם סיכוי של כ-14%.
על פי נתוני ההרשמה העדכניים, עבור הזכאים מסדרה ב סיכויי הזכייה ודאיים בישובים: אריאל, אשקלון, ג'סר א-זרקא ומגדל העמק - 100%. מנגד, סיכויי הזכייה אפסיים באבן יהודה ותל אביב.
עוד עולה מנתוני ההרשמה העדכניים, כי עבור הזכאים מסדרה ג סיכויי הזכייה ודאיים באשקלון, ג'סר א-זרקא ומגדל העמק - 100%. סיכויי הזכייה באריאל עומדים על כ-35% ונצרת עילית עם סיכוי של כ-2%. בשאר הישובים הסיכוי אפסי.
עם זאת, נדגיש כי כל משתתף זכאי להירשם להגרלות ב-3 ערים, באופן בו לאחר הזכייה באחת מהן יבוטל הרישום מההגרלות בשתי הערים הנוספות אליהן נרשם. כלומר, סיכויי הזכייה בפועל צפויים להיות שונים מהאינדיקציה המוצגת בטבלה.
הטבלה המלאה לפניכם:
(1) אומדן מחיר למטר רבוע, כולל מענק ולאחר העמסת מחירי מרפסות, מחסן וחניות. 
(2) מחיר ממוצע בהגרלות בישוב לפי אומדני לוי יצחק למחירי שוק של דירות באזור, בשקלול המחיר המתואם למ"ר.
​(3) תשואה חזויה לפי אומדני לוי יצחק לתשואת דירות באזור, בשקלול המחיר המתואם למ"ר.
* שיעור ההנחה באבן יהודה מבוסס על נתוני רשות מקרקעי ישראל, התשואה חושבה על בסיס נתוני אתר מדלן.

על פי הנתונים, הזוכים בהגרלות בבני ברק יהנו משיעור ההנחה הגבוה ביותר על מחיר השוק - כ-32%. מנגד, הזוכים בתל אביב יהנו משיעור ההנחה הנמוך ביותר של כ-10% על מחיר השוק.
בשקלול כל הנתונים לעיל, עבור הזוכים שיציעו את הדירות להשכרה, צפויה התשואה הגבוהה ביותר בנצרת עילית וטירת הכרמל, עם תשואה מוערכת של כ-5.2% על ההשקעה ואילו התשואה הנמוכה ביותר על ההשקעה צפויה לזוכים בדירות באבן יהודה - תשואה מוערכת של כ-2.9%.
יש לשים לב כי הנתונים המפורסמים באתר מחיר למשתכן כוללים את המחיר למ"ר בהגרלה, ללא שקלול מענקים ולפני העמסת מחירי מרפסות, מחסן וחניות. לכן, בטבלה המוצגת לעיל בדקנו מהם סיכויי הזכייה ומהו המחיר הממוצע למ"ר בכל עיר, לאחר שקלול המחיר הממוצע בכל ההגרלות הקיימות בכל עיר, בשקלול המענקים במחירי הדירות והעמסת מחירי מרפסות, מחסן וחניות.
בנוסף, ביצענו התאמה של המחיר למ"ר רבוע אשר פורסם במסגרת ההגרלות של מחיר למשתכן, למחיר למ"ר מתואם - הכולל העמסת מענקים, מחירי מרפסות, מחסן וחניות, בעזרתו של דוד דדון, שמאי מקרקעין בעל ותק של כעשרים שנה בתחום השמאות בישראל, אשר בין היתר, העניק שירותי שמאות, למשרדי ממשלה, רשויות מקומיות וגופים מוסדיים.
לצורך אומדן התשואה הצפויה על ההשקעה עבור זוכים שיציעו את הדירה לשכירות, נעזרנו בנתונים אודות מחירי שוק והתשואה על דירות בכל ישוב, כפי שנאמדו על ידי עורך מחירון הדירות לוי יצחק.
הבהרה
המחיר למ"ר והתשואה מבוססים על אומדנים בלבד, על בסיס מחירים ממוצעים בשכונה או בהעדר נתונים מספקים, על בסיס מחירים ממוצעים בשכונה הקרובה ביותר, או בהעדר נתונים מספקים ביישוב בכללותו. 
הנתונים המפורסמים בכתבה נאספו ממאגרי מידע שונים וכוללים הערכות ואומדנים אשר מטרתם לספק מידע אשר עשוי לסייע לזכאים בבחירת ההגרלות המועדפות עליהם. בנוסף, הסיכויים לזכייה בכל הגרלה רלוונטיים עבור זכאים שנרשמו לכל ההגרלות בישוב  (למשל סיכויי הזכייה של מי שנרשם להגרלה בודדת בישוב בו מתקיימות מספר הגרלות נמוכים יותר), כאשר חלק מהזכאים עדיין לא נרשמו. כמו כן, הנתונים אינם מביאים בחשבון את ביטולי ההרשמות העודפות לאחר הזכייה של חלק מהזכאים כאמור לעיל וצפויים להשתנות נוכח ביטול הזכייה על ידי חלק מהזוכים.
שאלות ותשובות - איך עובדת ההגרלה הגדולה?
איך משתתפים בהגרלות? 
ההגרלה הגדולה מיועדות לסדרות א'+ב'+ג' כאשר תינתן עדיפות לסדרה א' על פני ב' ובאופן דומה תינתן עדיפות לסדרה ב' על פני ג' בהגרלות הרלוונטיות. כללי ההשתתפות בתוכנית זהים לאלו שחלו עד היום במחיר למשתכן ולא נעשה בהם שום שינוי. ההרשמה מתבצעת באמצעות אתר ההרשמה להגרלות dira.moch.gov.il.
איך נקבע סדר ההגרלות?
סדר ההגרלות של ההגרלה הגדולה יעשה לפי גודל היישוב בסדר יורד: מהיישוב שמספר תושביו הוא הגדול ביותר ועד ליישוב שבו מספר התושבים הוא הנמוך ביותר, בהסתמך על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בהגרלות קודמות, ביישובים שבהם היה יותר מפרויקט אחד, נקבע סדר הגרלות פנימי לפי המספר הסידורי של ההגרלה, עם זאת במשרד הבינוי והשיכון מציינים כי סדר ההגרלות הסופי שמור ל​שיקול דעתם.
מדוע סדר ההגרלות חשוב? 
בעת בחירת שלושת היישובים המועדפים מומלץ לשים לב לסדר ההגרלות, מכיוון שזכייה בפרויקט אחד, תגרור הסרה מההרשמה לפרויקטים אחרים.
לדוגמא: מי ששוקל להירשם להגרלות בירושלים ותל אביב אך מעדיף לזכות בתל אביב, צריך להביא בחשבון שההגרלות בירושלים יבוצעו קודם להגרלות בתל אביב, וכך, ייתכן מצב שבו יזכה בירושלים, ותבוטל הרשמתו להגרלה בפרויקט בתל אביב.
איך מתבצעות ההגרלות? 
ההגרלות מתקיימות לפי הסדר שמופיע בטבלה לעיל, בזו אחר זו. לאחר כל הגרלה יוסרו הזוכים מכל ההרשמות הנוספות שלהם לפרויקטים אחרים, הן בהגרלות שהסתיימו והן בהגרלות שטרם בוצעו. ההרשמה להגרלות תסתיים ביום רביעי, 27 במרץ 2019 בשעה 23:59. 
איך אדע אם זכיתי?
הזוכים יקבלו בדואר האלקטרוני הודעת זכייה, ומשתפים שלא זכו בהגרלה יקבלו מכתב המודיע על כך באופן רשמי. את התוצאות המלאות יוכלו המשתתפים למצוא כל העת באתר ההרשמה להגרלות Dira.moch.gov.il לצד הפרויקט אליו נרשמו.
 
מה קורה לאחר הזכייה? 
הזוכים נדרשים להמתין עד לרגע שבו היזם ייצור עמם קשר, כאשר ייתכן שמשך זמן ההמתנה ייקח מספר רב של חודשים, לעיתים אף יותר משנה.
תגובות לכתבה(39):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 29.
  עדכון הטבלה
  יעל 08/05/2019 18:46
  הגב לתגובה זו
  0 0
  לאור ההרשמה המחודשת בימים אלו, אשמח מאוד לעדכון סיכויי הזכייה
  סגור
 • 28.
  מישהו
  מיהשו 27/03/2019 20:29
  הגב לתגובה זו
  0 0
  מה זה אומר שההגרלה בבני ברק היא בציוויון חרדי?? אני לא חרדי, אם ארשם זה אומר שאגור עם אוכלוסיה חרדית?
  סגור
 • 27.
  7674 נרשמים על 200 דירות בת"א (מזרח יפו)
  dw 27/03/2019 17:23
  הגב לתגובה זו
  2 0
  שעות אחרונות להרשמה. ההנחה היא יותר מ 10% מכיוון שמדובר בשכונה חדשה, ואזור ציר שלבים הולך להתפתח משמעותית בעשור הקרוב. אפשר כבר להתחיל לראות את העבודות בשטח. להגריל שם דירה קטנה זו עקיצה של פעם בחיים. לא סתם 7600 איש מנסים להגריל 200 דירות. זה לקבל במתנה חצי מיליון עד מיליון שקלים.
  סגור
 • 26.
  דחוף, ההנחה בת"א היא באמת רק 10%.
  אלי 27/03/2019 17:21
  הגב לתגובה זו
  0 0
  אם כן זה לא שווה את זה
  סגור
 • 25.
  דחוף, ההנחה בת"א היא רק 10% (ל"ת)
  אלי 27/03/2019 17:19
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 24.
  מנין המידע על ההחרגה של בני ברק בסדר ההגרלות? (ל"ת)
  לאו 27/03/2019 17:15
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 23.
  מחירים ייחתכו 50% כמו בית מטבחיים
  נטו ירידת מחירים 27/03/2019 12:28
  הגב לתגובה זו
  0 0
  דירה שעלתה במחיר ב כה 1,2 מליון תחתך 50%, לא תעלה יותר 600 אלף.
  סגור
 • 22.
  כחלון הציל זוגות צעירים מקריסה כלכלית
  סידרה ג 27/03/2019 12:26
  הגב לתגובה זו
  0 0
  זוגות צעירים ניצלו ממחירי בועה, וקריסה כלכלית ,אותה דירה פחות 600 אלף .
  סגור
 • 21.
  סדר הגרלות פנימי בתוך העיר
  אילן 27/03/2019 09:47
  הגב לתגובה זו
  0 0
  שלום ערן. מה המקור לכתוב שסדר ההגרלות הפנימי הוא לפי מספר ההגרלה?
  סגור
 • כך היה נהוג בהגרלות קודמות
  ערן סוקול 27/03/2019 11:38
  הגב לתגובה זו
  0 0
  כך היה נהוג בהגרלות קודמות לפי פרסומים של משרד האוצר. נכון להיום, במשרד הבינוי והשיכון מציינים כי סדר ההגרלות הסופי שמור ל?שיקול דעתם.
  סגור
 • 20.
  גובה ההנחה
  דריה 26/03/2019 09:46
  הגב לתגובה זו
  2 0
  איך חישבתם את אחוז ההנחה? רמי טוענים כי בבני ברק יש 22 אחוזי הנחה ובראש העין 27-33. איך הגעתם לעשרה אחוז הנחה באבן יהודה? לטענת רמי זה 30....
  סגור
 • על בסיס אומדנים של לוי יצחק
  ערן סוקול 26/03/2019 10:27
  הגב לתגובה זו
  1 0
  הנתונים המפורסמים על ידי רמ"י אינם שקופים. לא דווח איך הם מחושבים ועל בסיס מה. במשרדי הממשלה גם לא משתפים פעולה בנושא זה - אין תשובות. לכן העדפנו להתבסס על הערכות של לוי יצחק כברירת מחדל.
  סגור
 • 19.
  דרך ארוכה מאד גם לזוכים
  מעשיהו 26/03/2019 08:54
  הגב לתגובה זו
  1 0
  מסע ארוך מאד עד קבלת המפתח
  סגור
 • 18.
  שאלה ותודה על הטבלה
  יעל 25/03/2019 19:23
  הגב לתגובה זו
  2 0
  הטבלה עוזרת מאוד. אבל הנתונים על גובה ההנחה סותרים מהותית את הנתונים ברמ"י. למשל: מגדל העמק - ברמ"י 34%, נצרת עילית - ברמ"י 37%, ראש העין 26-33% (תלוי בשכונה), אריאל - ברמ"י 20%
  סגור
 • ברמ"י אין שקיפות
  ערן סוקול 26/03/2019 10:15
  הגב לתגובה זו
  1 0
  היי יעל, בשני המקרים מדובר בהערכות. הנתונים המפורסמים על ידי רמ"י אינם שקופים. לא דווח איך הם מחושבים ועל בסיס מה. במשרדי הממשלה גם לא משתפים פעולה בנושא זה - אין תשובות. לכן העדפנו להתבסס על הערכות של לוי יצחק כברירת מחדל.
  סגור
 • שאלה דחופה על סדר ההגרלות
  יעל 26/03/2019 12:17
  הגב לתגובה זו
  4 0
  תודה ערן מכל הלב! האם אכן בני ברק היא האחרונה בסדר ההגרלות? למה?
  סגור
 • טען עוד
 • אכן בני ברק היא האחרונה בסדר ההגרלות
  ערן סוקול 26/03/2019 15:15
  הגב לתגובה זו
  2 0
  עקרונית סדר ההגרלות הוא על פי גודל האוכלוסיה, אולם במקרה זה החריגו את בני ברק מסיבה שלא פורסמה עדיין והיא תהיה בהגרלה האחרונה למרות שהיא לא הישוב הקטן ביותר. לגבי הסיבה, הנושא בבדיקה. ברגע שאקבל את התשובה אעדכן.
  סגור
 • 17.
  מההסיכוי לבן מקום מקבוצה ג ?ואם הוא אפסי אז מה הטעם לה (ל"ת)
  מצפה לדירה 25/03/2019 19:08
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 16.
  הנתונים בטבלה לא נכונים (ל"ת)
  אמיר 25/03/2019 18:52
  הגב לתגובה זו
  1 1
  סגור
 • 15.
  מההסיכוי לבן מקום מקבוצה ג ?ואם הוא אפסי אז מה הטעם לה (ל"ת)
  מצפה לדירה 25/03/2019 18:40
  הגב לתגובה זו
  1 0
  סגור
 • 14.
  פחלון
  דני 25/03/2019 16:23
  הגב לתגובה זו
  2 1
  לסדרה ג אין סיכוי לזכות, העיקר שכולם משתתפים כשיש בחירות
  סגור
 • 13.
  הכתבה ממש מועילה
  זכאי מחיר למשתכן 25/03/2019 13:57
  הגב לתגובה זו
  3 1
  תודה רבה על הכתבה! עכשיו הרבה יותר ברור לי סיכויי הזכייה שלי בכל עיר. כל הכבוד
  סגור
 • 12.
  שכחתם שאז יהיה הרבה דירות בשוק פתאום 800 באשקלןן בבתאחת
  שכחתם משהו היי 25/03/2019 13:48
  הגב לתגובה זו
  0 0
  ואז השכירות תרד
  סגור
 • 11.
  היצלת אותנו ממחירי בועה בשוק החופשי
  כחלון תודה 25/03/2019 13:44
  הגב לתגובה זו
  1 2
  ניצלנו מקריסה כלכלית , נחסוך 400 אלף אחרי קיזוז שכירות , ניקח משכנתא קטנה יותר , הכסף יישאר אצלנו . לא יילך לחשבון בנק של קבלן חמדן.
  סגור
 • ממש לא חמדנות הקבלנים
  כחלון 26/03/2019 02:51
  הגב לתגובה זו
  0 0
  היוקר בשוק הדיור לא באשמתם של הקבלנים אלא באשמתו של מינהל מקרקעי ישראל שמספסר במחירי הקרקעות. משרד השיכון בעצם כופה הנחות על הקרקעות ובכך מוזיל עלויות. אחוז הרווח המקובל בשוק החופשי בקרב הקבלנים עומד על כ12% במקרה הטוב. הפתרון זה להרגיע/ לפרק את המינהל+ שחרור מסיבי של הקרקעות לבניה ובכך להגדיל את ההיצע ביחס לביקוש.
  סגור
 • 10.
  טבלה מעולה
  איתמר 25/03/2019 12:54
  הגב לתגובה זו
  5 1
  עוזרת מאוד. יש אפשרות לצרף אותה גם באקסל?
  סגור
 • 9.
  כחלון התותח!!
  פלוני אלמוני 25/03/2019 12:32
  הגב לתגובה זו
  2 2
  תודה כחלון על דירה משלי, תודה על תשלום מיסים מופחת בשנתיים האחרונות, תודה על משכנתא בתנאים מדהימים ב"זכאות משכנתא" מקווה שתעבור את אחוז החסימה
  סגור
 • 8.
  ירושלים
  אלי 25/03/2019 11:37
  הגב לתגובה זו
  1 0
  ערן אתה בטוח שההנחה על מחיר השוק בת"א היא רק 10%? ובירושלים 25%? לי זה נראה בדיוק הפוך!
  סגור
 • 7.
  פירוט
  חבשוש 25/03/2019 11:17
  הגב לתגובה זו
  1 0
  גובה ההנחה שכתבתם לא ממש מייצג בחלק גדול מהמקרים. אין ספק שמבחינת השקעה, בני ברק פינת רמת החיל זה הבוננזה. מבחינת מגורים ביחס למחיר למטר, אבן יהודה וראש העין הכי אטרקטיביות.
  סגור
 • 6.
  אי אפשר לעבוד על כל הציבור כל הזמן
  לא פראייר 25/03/2019 10:54
  הגב לתגובה זו
  4 0
  איך דירת 100 מ"ר שעולה לקבלן 400 אלף שקל ,נמכרת במחירי בועה הזויים. 1,2-1,5 מליון.
  סגור
 • מחיר למסתכן
  מושיק 25/03/2019 11:55
  הגב לתגובה זו
  2 0
  אכן מחיר מופרז! מול העלות המשוערת של כ 400000₪ עלות,(שברוב המקרים מול עלות זו מקבלים מפרט יותר עשיר)עדיין המדינה והקבלנים מתחלקים ברווח ע"ח הקונים.
  סגור
 • 5.
  תקשורת עין עם 50,000 דירות חדשות
  קבלנים בלחץ 25/03/2019 10:53
  הגב לתגובה זו
  1 0
  מדריך די מכירה שוממים כל הביקושים עברו לכחלון , הנחות 400-900 אלף פחות ממחיר שוק.
  סגור
 • 4.
  מלכודת דבש אכזרית
  רועי 25/03/2019 10:16
  הגב לתגובה זו
  3 1
  פשוט אסון להחרים את התוכנית הזדונית מחיר למתאבד התוכנית לתחזוק הבועה בעזרת הון עצמי וירטואלי ו90 אחוז משכנתה
  סגור
 • 3.
  הנתונים שלך לא נכונים. תכנס לאתר מחיר למתשכן תתעדכן ילד
  ממי 25/03/2019 09:06
  הגב לתגובה זו
  1 7
  בתל אביב נרשמו כבר 510 בני המקום סדרה א' על 85 דירות . זה כבר הרבה פחות מ 29%...
  סגור
 • הנתונים נכונים לאתמול בלילה
  ערן סוקול 25/03/2019 11:06
  הגב לתגובה זו
  1 0
  ויעודכנו שוב לקראת נעילת ההרשמות.
  סגור
 • ומאתמול בלילה עד היום בבוקר הסיכוי ירק מ 29% ל17%??חחח
  ממי 25/03/2019 16:33
  הגב לתגובה זו
  0 0
  מה שיפה אצלכם שאתם חושבים שאתם צודקים...
  סגור
 • כל הפוסל במומו פוסל
  ערן סוקול 26/03/2019 10:18
  הגב לתגובה זו
  4 0
  אתה מוזמן לחזור על הקורס מבוא לסטטיסטיקה ולחשב מחדש. עיין ערך עץ הסתברויות.
  סגור
 • 2.
  ממחזר כתבות כי יודע שלא ייכנס לכנסת בגלל בזבוז אדיר
  כחלון 25/03/2019 08:58
  הגב לתגובה זו
  4 5
  של תכנית סתמית זו בכסף הזה יכל לעזור לצעירים שסיימו צבא
  סגור
 • 1.
  עדיין קונים להשקעה במחיר למשתכן?
  לי 25/03/2019 08:55
  הגב לתגובה זו
  4 1
  לא למדתם כלום? בונים על שוכרים שיבואו כשכל כך הרבה זוכים היום לא מוצאים שוכרים?
  סגור
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות