לאחר יציאת המשקיעים - מה קרה למחירי השכירויות?

שוכרים מוצאים כיום את אותן דירות שיועדו למשקיעים מוצעות למכירה דווקא מצד הקבלנים. 3 סוגי רוכשים פוטנציאליים עומדים במרכז// דעה

|
(45)
בניין מגורים, צילום: מורן ישעיהו
לאור הצמצום הדרמטי בפעילות המשקיעים בשוק שהחל לפני כשנתיים, עולות שוב ושוב הטענות כי מחירי השכירות מתייקרים (ויתייקרו) כתוצאה מצמצום מלאי הדירות המושכרות. תהיינה הסיבות ליציאת המשקיעים אשר תהיינה (עליית ריבית, פתיחת אופציות השקעה אחרות, חשש ממיסוי השכרה וכו'), התוצאות מיציאתם, אותן נתאר כאן, יפתיעו ודאי רבים.

מחיר המוצר "שכירות" כמו כל מוצר אחר בשוק, משתנה בהתאם לשינוי היחס בין הביקוש להיצע - כאשר ההיצע למוצר גדל לעומת הביקוש אליו - מחירו יורד, ולהפך, כאשר הביקוש אליו גדל לעומת ההיצע מחירו עולה. לאור זאת, ננתח השינוי החל במחירי השכירויות.
ניקח לדוגמה את מחירי השוקולד. נניח שעקב מחלה שתקפה את יבולי הקקאו, התייקר מחירו וכתוצאה גם מחיר השוקולד המיוצר בארץ? ולמה בעצם? ​מכיוון שעלויות הייצור של השוקולד עלו, ירד גם היקף הייצור (כל עקומת ההיצע זזה כלפיי מעלה) בעוד הביקוש אליו לא השתנה, דבר שמביא למחיר שיווי משקל חדש הגבוה מהקודם.
באופן דומה, במצב של התייקרות עלויות השכירות, גם חלק מהמשכירים לא רואה כדאיות בהחזקת הדירות ולכן הצע הדירות קטן. אבל רגע. מה קורה לאותן דירות שהם מוותרים עליהן? כאן טמון ההבדל הגדול.
ישנה דקות. משכירי הדירות אינם "יצרני הדירות" (תפקיד זה שמור דווקא לקבלנים) אלא גורם תיווך ביניהם לבין הצרכן (השוכר). בניגוד ליצרני השוקולד המצמצמים ייצורו תחת התייקרות עלויות הייצור, הם לא באמת יכולים "לתחוב הדירות לכיסיהם" וללכת איתן. הם מוכרים אותן ומחזירים אותן למעשה ל"שימוש" מחודש בשוק.
עבור דירותיהם קיימים שלושה "סוגי" רוכשים פוטנציאלים: משקיע אחר, חסר דירה ומשפר דיור. עבור המקרה הראשון, כמובן שלא נשנה דבר, לא בהיצע הדירות להשכרה ולא בביקוש להשכרה.
עבור המקרה השני, דירה אחת נגרעת ממצבת הדירות להשכרה. ישנן שתי אפשרויות עבור זהות הרוכש במקרה דנן. הראשונה היא כי מדובר בדייר שגר עד כה בשכירות ומשנה סטטוס למגורים בבעלות. במקרה זה נגרע גם שוכר מהביקוש. אפשרות אחרת שמדובר בדייר שזה עתה יצא את בית הוריו ומיד רוכש דירה. במקרה זה לא נגרע שוכר מהביקוש במקביל.
עבור המקרה השלישי, התוצאה תלויה דווקא בזהות הרוכש את הדירה שאותו משפר דיור מוכר. אם מדובר במשקיע אזי התוצאה היא כתוצאת המקרה הראשון, אם מדובר בחסר דירה התוצאה היא כבמקרה השני ואם זה למשפר דיור אחר נחזור על התהליך עד שנגיע לבסוף או למקרה הראשון או למקרה השני.
כל הדירות לא "אובדות" אלא "נספגות" חזרה בשוק ההשכרה למעט המקרה הנדיר משהו בו אדם חסר דירה ואשר מתגורר בבית שהוא לא שוכר, יש ברצונו (ובאפשרותו) לרכוש דירה ובוחר לרכוש דווקא דירת יד שנייה על פני חדשה.
אבל מה קורה בשוק בגין אותו מקרה? אילו לא היה רוכש ממשקיע יתכן והיה קונה דירה חדשה מקבלן, כלומר בחירתו מותירה את דירת הקבלן "מיותמת". מקרה זה לא "נספג" אלא יוצר דווקא עודף ביקוש להשכרה שפוגש דווקא עודף דירות למכירה. ובאופן כללי, עקב יציאת המשקיעים, שוכרים בשוק, במקום לפגוש בצד ההיצע להשכרה משקיעים המציעים דירתם להשכרה כבימים עברו, מוצאים כיום את אותן דירות שיועדו לאותם משקיעים מוצעות למכירה דווקא מצד הקבלנים.
מכיוון שחוסר ההתאמה הזה לא מועיל לאף אחד מהצדדים נוצרת דינאמיקה בה קבלנים מוזילים הדירות (גם על ידי מתנות) על מנת שאלה יקרצו לאותם חסרי דירות (שמצדם גם מתגמשים). נכון, עדיין ישנם קבלנים שפחות נמצאים בקשיים ואשר מתעקשים לשמר את רמת המחירים הגבוהה. אבל שלא יהיה ספק, דירותיהם לא שוקטות על השמרים לאורך זמן. רבים מהם לא נותנים להן "להתבזבז" בינתיים ומשתמשים בהן לצורך השכרה, ואילו אחרים נעזרים במדינה שרוכשת אותן מהם לצורך השכרה ארוכת טווח.
מלאי הדירות גדל, המחירים עומדים במקום
עדיין סבורים שקיים שוכר "מיותם" ללא דירה להשכרה? בל נשכח את הקונטקסט בו נמצא שוק הדיור כיום. רבבות הדירות במלאי הקבלנים המצטבר, דירות מחיר למשתכן הזורמות לשוק ההשכרה, מלאי הדירות הריקות גדל ועוד. כל אלה מעצימים פי כמה את התהליך. חוסר בדירות לרכישה לא נוצר, גם לא להשכרה. לכל השוכרים שפע היצע דירות להשכרה.
כיצד הדבר בא לביטוי בפועל? במונחי כח קנייה (שכר ממוצע במשק), מראשית משבר הדיור בשנת 2009 ועד שנת 2016 זמן בו התהפך לחלוטין סנטימנט המשקיעים ומרוכשים נלהבים הפכו דווקא למוכרים נחושים - מחירי הדירות זינקו, בעוד מחירי השכירות פשוט "נעמדו" במקום.
ומה קרה למחירי השכירויות מאז 2016, זמן שינוי סנטימנט המשקיעים? האם למרות הנאמר יש אמת בטענות כי לנוכח יציאת המשקיעים מחירי השכירויות עלו? לפי הלמ"ס מיולי 2016 ועד יולי 2018 עלה השכר הממוצע במשק מ-9,969 שקל ל-10,766 שקל, עלייה של כ-8%. כל זאת כאשר בזמן זה ממש שכר הדירה עלה מ-3,721 שקל ל-3,857 שקל בלבד, כלומר עלייה של 3.6% בלבד. במונחים של כח קנייה, שכר הדירה נשחק בשנתיים האחרונות בכ-4.4%(!). כל זה כאמור מתרחש דווקא בזמן שמשכירי הדירות מצמצמים דרמטית פעילותם.
 
מדוע למעשה השוק מתנהג כך?
המוצרים "שכירות" ו"דירה" הם מוצרים חליפיים במידה ניכרת, שני המוצרים בסופו של דבר משמשים לאותו צורך בסיסי – "מגורים". והרי הם באמת מהווים אלטרנטיבה זה לזה – כאשר מחיר הדירה יקר מדיי ומחיר שכירות נוח יחסית ,חסר דירה מעדיף (נאלץ) לשכור, ולהפך, כאשר מחירי השכירות גבוהים מדיי ומחירי הדירות דווקא סבירים - חסר הדיור יעדיף לרכוש דירה. שינויים אלה בפני עצמם מסיטים לחצי ביקוש ממוצר אחד למשנהו ולכן בסופו של דבר, גורמים למחיריהם לנוע באותו הכיוון.
בשנים 2009-2016 גדל הביקוש לדירות בהתמדה ובפרט זינק הביקוש הספקולטיבי של המשקיעים. שיעור משקי הבית שברשותם דירה להשקעה גדל מ-2.5% ל-10%(!) והיה אחראי לכמעט הכפלת מספר הדירות המשמשות להשכרה בישראל. על פניו נראה כי הצפה זו היה בכוחה להוריד דרמטית את מחירי השכירות. 
מדוע אם כן הדבר לא קרה? הסיבה לכך נעוצה במחירי הדירות הגבוהים שהסיטו ביקוש מהמוצר "דירה" למוצר "שכירות". דבר שלחץ בכיוון הנגדי להתייקרות במחירי השכירות - כוחות מנוגדים אלה התבטאו בסטגנציה במחיר השכירות לאורך שנים אלה.
ומה קרה משנת 2016? סנטימנט המשקיעים כאמור התהפך ולכן מחיר הדירות החלו לרדת (אגב, במונחים של כח קנייה מחיר הדירות ירדו בכ-3.6% בשנתיים אלה) ובניגוד למשקיעים ולמשפרי הדיור, דווקא חסרי הדירות המשיכו רכישותיהם במחירים נמוכים יותר (רבים במחיר למשתכן) ולכן הלחץ להתייקרות מחיר השכירויות התפוגג – התוצאה הינה ירידה במחירי השכירויות (במונחי כח קנייה).
לסיכום, כאשר מספר הדירות בשוק נמצא בעודף יחסית לצורך הטבעי של האוכלוסייה בהן, כפי שקורה כיום, נוצר לחץ לירידת מחירים הן של הדירות עצמן והן של מחירי השכירויות. הניסיון לבצע הבחנה גורפת בין שני "מוצרים" ולהניח שמחיריהן יכולים באופן כללי לנוע בכיוונים מנוגדים שגוי מאחר והם מוצרים חליפיים.
פתרון משבר הדיור אינו נובע ממחסור פיזי בדירות אלא מכשל מוניטרי. מכיוון שהמוצרים חליפיים, מצד אחד, התרחקות (והרחקת) המשקיעים, תקל לא רק על רוכשי הדירות, אלא גם על השוכרים. ואילו, מן הצד השני, הקלה על השוכרים (למשל על ידי מיזמים להשכרה ארוכת טווח) תוביל גם לירידת מחירי הדירות.
יחד עם זאת, יש לסייג ולומר כי לא כל הדירות הינן מקשה אחת. ישנן דירות בעלות רמת חליפיות נמוכה יותר – למשל דירות סטודנטים אשר אפילו אם ערכן יורד, השוכרים אותן לא מעוניינים (ומן הסתם גם לא מסוגלים) לרכוש אותן. על סוג כזה של דירות דווקא כן יופעל יותר לחץ לעליית מחירי שכירות, ולכן חשוב לבצע התאמות בעניין מבעוד מועד (למשל על ידי הרחבת מעונות סטודנטים וכו').
מכל מקום, במבט על כלל השוק, נטישת המשקיעים שמובילה לירידת מחירי הדירות, מובילה בנוסף לירידת מחירי השכירויות ולא להפך.
הכותב הוא עופר מנדל, אקטיביסט חברתי וחבר בהתאחדות קוני הארץ
המאמר משקף את דעתו של הכותב, ולא בהכרח את השקפותיה של מערכת Bizportal
תגובות לכתבה(45):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 22.
  צפי ל 15 מיליון אזרחים בעתיד במדינתנו .....
  צפי ל 19/10/2018 03:47
  הגב לתגובה זו
  0 0
  צפי ל 15 מיליון אזרחים בעתיד במדינתנו ..... נשמע המון אזרחים , במדינה קטנה כמו שלנו.
  סגור
 • 21.
  כתבה מצויינת !
  מפוצץ הבלונים 12/10/2018 21:55
  הגב לתגובה זו
  3 1
  ביג לייק ! הנה מגיע השיטפון ..
  סגור
 • 20.
  כל האמת בפרצוף (ל"ת)
  הודיה 12/10/2018 17:31
  הגב לתגובה זו
  2 0
  סגור
 • 19.
  לא מבין איזה
  אלכימאי 12/10/2018 17:17
  הגב לתגובה זו
  0 3
  קשרים יש למנדל הזה שכל שבועיים מקבל מקום לכתבה אינטרסנטית. כן, אני יודע, תכף יקפצו כל הפוצים שיגידו שאני אוסף דירות ודופק להם את העתיד.
  סגור
 • אתה חי בסרט
  מני 12/10/2018 20:05
  הגב לתגובה זו
  3 0
  כל המדיה מלאה באינטרסנטים שמפמפמים נדל"ן בוקר צהריים וערב בהכוונה ומימון הקבלנים ושאר האינטרסנטים. תענוג להיווכח שיש אתר שמאפשר דיעה אמיתית נוספת. שאפו ביזפורטל!
  סגור
 • טען עוד
 • 18.
  מחירי הנדלן בצלילה חופשית
  איציק ישראלביץ 12/10/2018 14:28
  הגב לתגובה זו
  3 1
  כל הנתונים מראים על צפי לירידה של כ10 אחוזים בשנה
  סגור
 • 17.
  כתבה מקושקשת ומבולבלת
  טוקבק 12/10/2018 10:57
  הגב לתגובה זו
  0 3
  לצערי, הכתבה, בדומה למחאת הדיור, מקושקשת ומבולבלת, הדרך לפיתרון משבר הדיור נעוץ במספר גורמים וחסמים שיש להסיר באופן מיידי: ראשית, הפרטה מלאה של קרקעות ושיוכם לאזרחים שרכשו אותן (לא חכירה ולא שאר קישקושים), שנית, בנייה ממשלתית של דיור ציבורי במתכונת של "שכירות רוכשת" כך שהדיירים למעשה קונים את הדירות הללו בשכר הדירה שלהם, שלישית, הכנסת שחקנים חדשים וזרים לזירה וצמצום הרגולציה דרמטית (למשל, מתן אפשרות לפיצולי דירות ללא היתר כלל - על בסיס מתווה כללי, אפשרות לבנייה קלה ובנייה ממכולות, עץ ושאר חומרים ללא התעמרות פקידותית ועוד) ויצירת סביבה ידידותית יותר למשקיעי נדל"ן, יזמים, בעלי נכסים, שוכרים ומשכירים. במקביל השוואת הפטור מהכנסה של עד 60 אלף בשנה ברווחים משוק ההון והורדת המס על רווחי הון ל-10 אחוז כך שיהיה זהה למס על שכירות
  סגור
 • לפנק לפנק...
  צדיק 12/10/2018 20:25
  הגב לתגובה זו
  3 0
  משקיעי הנדל"ן צריכים עוד פינוקים? לא משלמים שקל על הכנסה משכירות . מה ניתן להם גם מענקים?! הפינוקים ריבעו מספרם בעשור האחרון וגרמו לבועה. והיזמים?! מה עם מס דגירה על קרקע שבוטל? בגלל זה הם מספסרים בקרקעות ולא בונים. למה לבנות אם אין מס ואפשר לספר לנו שאין קרקעות...
  סגור
 • הסביבה ה"ידידותית" הביאנו עד הלום..
  ניאי 12/10/2018 20:11
  הגב לתגובה זו
  3 0
  לא צריך להשוות ספסרות נדלן לבורסה. בורסה מצמיחה המשק נדלן מחריבו. שישלמו מס שולי כמו כולם. אין בעיית רגולציה יש בעיה של תיעדוף מס שהקפיץ המחירים
  סגור
 • 16.
  הניתוח מוטעה בבסיסו - הלחץ על השכירות מגיע בגלל ...
  ישראל 12/10/2018 08:18
  הגב לתגובה זו
  0 3
  שהבניה לא מדביקה את קצב גידול האוכלוסיה. לא חשוב האם השידרה המושכרת היא חדשה בשוק או קיימת בשוק. גובה שכר הדירה קשור יותר ליכולת הכספית של השוכרים שמתקשים באמת לשלם יותר מכשליש ממשכורתם כשכר דירה. חלקם גם נשארים אצל ההורים בגלל זה או חולקים דירה. למרות זאת, אנו על פתחו של הר געש מסוכן כי לא נוספות מספיק דירות.
  סגור
 • לא מסביק עדיין למה בשנתיים האחרונות השכד נשחק (ל"ת)
  דניאל 13/10/2018 13:13
  הגב לתגובה זו
  2 0
  סגור
 • חחח
  דני 12/10/2018 21:54
  הגב לתגובה זו
  2 0
  לא נוספות מספיק דירות? בגלל זה הקבלנים חנוקים עם 60 אלף דירות ונותנים ג'יפ מתנה לכל מטומטם שיקנה דירה?50 אלף דירות בשנה זה הרבה יותר ממה שהאוכלוסיה צריכה. 163 דירות ריקות אצל משקיעים מעידות כאלף עדים...
  סגור
 • 15.
  אחד המאמרים הטפשיים ביותר שפורסמו פה (ל"ת)
  אייל 12/10/2018 02:48
  הגב לתגובה זו
  0 5
  סגור
 • מאמר טוב , אחת התגובות הכי מטומטמות ששמעתי (ל"ת)
  דוד 12/10/2018 20:03
  הגב לתגובה זו
  4 0
  סגור
 • 14.
  באיזור תל אביב והמרכז לא מדוייק
  אאא 11/10/2018 23:24
  הגב לתגובה זו
  0 0
  לטעמי לא מדוייק לגמריי.. בתל אביב לא בונים דירות לאוכלוסיה שמעוניינת לגור בה (צעירים) זה רק דירות מאד יקרות מתחילות ב3 מיליון ומעלה. אז כל הדירות החדשות לא במשחק. האוכלוסיה שמעוניינת לגור ליד תל אביב צעירה ויכולה להרשות לעצמה רק לשכור באיזור המרכז ולא לקנות. באיזור רמת גן המחירים עלו בצורה מאד מאד גבוהה.. אין כמעט קרקעות לבנייה באיזור המרכז ולכן בניינים שנבנים נמכרים במחירי עתק. התאוריה שלכם נכונה לאיזורים הרחוקים יותר מעט ולפריפרייה.
  סגור
 • הסקירה ארצית
  גלי 14/10/2018 14:37
  הגב לתגובה זו
  2 0
  לא נראה שהכותב מתיימר לבתמקד באזורים ספציפיים אלא בממוצע ארצי. אזור ת"א תשואת השכירות משמעותית נמוכה מאשר בשאר הארץ. אם כפי שאתה טוען שם השכירות לא ירדה אזיי בשאר האזורים היא מאד ירדה. ככה זה בממוצע. אבל קשה לי להאמין שדוקא שם היא ירדה
  סגור
 • 13.
  המונים נמנעים מקניית דירות כי מחכים שמחירן ירד, כלומר
  סלמון 11/10/2018 19:51
  הגב לתגובה זו
  1 7
  לקוחות שבויים, לכן המחיר יעלה
  סגור
 • שטויות. אין ביקוש כבוש ואין גדר מחיר למשתכן ניקה את כול
  דפנה 12/10/2018 06:04
  הגב לתגובה זו
  4 0
  כל סיפור הקיפאון בגלל שהמשקיעים שהיו פעם קליינטים טובים של הקבלנים הפכו למתחרים שלהם בצד ההיצע. הצעירים קונים בקצב רגיל והרבה מהם במחיר למשתכן שתוקע את משפרי הדיור כי הם איבדו את הצעירים לטובתו. דווקא הצעירים לא מחכים לכלום
  סגור
 • 12.
  מה יש לכתוב על זה כל כך הרבה?
  לי 11/10/2018 15:43
  הגב לתגובה זו
  5 0
  כל מי שיש לו נסיון של 5 דקות בבדידים אמור להבין לבד שיציאת משקיעים מהשוק לא תביא לעליית מחירי שכירויות.
  סגור
 • למה
  נחמן 12/10/2018 05:34
  הגב לתגובה זו
  0 5
  יצא משקיע אבל יש גם דירה פחות מהיצע השכירות. תוסיף לזה שאין חלופה לשכירות ותקבל עליה במחיר
  סגור
 • רואים שלא היית חזק בחשבון בבית"ס
  לני 12/10/2018 19:11
  הגב לתגובה זו
  3 0
  יצאה דירה מהשכירות אבל גם יצא שוכר. מה קרה?!
  סגור
 • תתפלאי לי מה שאנשים בולעים את הלוקשים בynet
  יונתן 11/10/2018 16:10
  הגב לתגובה זו
  8 0
  צריך להסביר להם לאט לאט אין ברירה
  סגור
 • 11.
  נתונים מדהימים המצביעים על עודף היצע
  תושב 11/10/2018 12:50
  הגב לתגובה זו
  15 0
  לא פחות ממדהים. כל הכבוד על הניתוח המעמיק
  סגור
 • 10.
  בעלי הדירות צריכים להגיד תודה
  הומלס 11/10/2018 11:46
  הגב לתגובה זו
  13 1
  כול בעל דירה פה שהשוכרים שלו משלמים ולא מבקשים הנחה צריכים להגיד תודה הכול הולך לקרוס עשרות אלפי דירות ריקות ובקרוב בפריפריה כול המחיר למשתכן קיצר יהיה שמחח
  סגור
 • 9.
  מחירי השכירות הולכים לחטוף מהלומה
  גיל 11/10/2018 09:27
  הגב לתגובה זו
  15 0
  ברגע שישתחררו לשוק השכירות בבת אחת אלפי דירות שנקנו על ידי משקיעים במחיר למשתכן בפריפריה...
  סגור
 • 8.
  ניתוח נכון ומדויק (ל"ת)
  דוד 11/10/2018 00:50
  הגב לתגובה זו
  11 0
  סגור
 • 7.
  הצחקת את ספתא שלי
  סתם אחד 10/10/2018 22:30
  הגב לתגובה זו
  3 17
  עם כל כך הרבה שטויות בכתבה אחת.. תסביר לי אתה וכל הלמס שלך איך זה שבשכונה מעפנה בראשלצ השכד עלה ליל3.5 חדרים מ 3700שח לפני שנתיחם ל4500 עכשיו ??? לך אתה והלמס שלך ותמכור סיפורים לסבתה שלי
  סגור
 • אין ויכוח שהכתבה מלאה שטויות
  tar 11/10/2018 17:24
  הגב לתגובה זו
  0 6
  מה צריך לברבר כל כך? אולי בכדי ללפף את הנתונים שהוא מביא והם לא קשורים- בזמן אמת - לטענותיו, ולכן הרצאות על שוקולד וחשבונות מטעים
  סגור
 • הנה אתה יכול לכתוב כאן כמה שתרצה ולהפריך לחלוטין הכתוב
  גדי 13/10/2018 09:20
  הגב לתגובה זו
  3 0
  תכתוב ארוך תכתוב ק ר תכתוב מה שבא לך בוא בבקשה תפריך קמצוץ מהכתוב...כולנו מחכים
  סגור
 • הייתי מציע לך לפניי שאתה מגיב ללמוד קצת מיקרו-כלכלה
  נדב 12/10/2018 06:28
  הגב לתגובה זו
  4 0
  זה היה עוזר לך לגבש דעה כלשהי... לא כל מה שלא למדת ובחיים לא ראית זה "שטויות"...
  סגור
 • בלה בלה יש משהו ענייני שאתה להצביע עליו?!
  יורם 12/10/2018 06:08
  הגב לתגובה זו
  4 0
  סתם לצעוק הכל שטויות גם אני יכול. יש לך איזה ניואנס, הבחנה , הפרכה, משהו מישהו?! כלום. לך לישון כבר מאוחר
  סגור
 • אני באמת לא מבין איך אנשים כמוך מצליחים לשרוד בעולם...
  לואי 11/10/2018 08:15
  הגב לתגובה זו
  9 0
  ולמען האמת, אני מעריץ אנשים כמוך שלמרות הקלפים שחילקו לך - אתה מצליח להתקיים.
  סגור
 • אז תעשה מדד בעצמך (ל"ת)
  יוסי 11/10/2018 07:03
  הגב לתגובה זו
  7 0
  סגור
 • 6.
  ניתוח מבריק!
  יוסי 10/10/2018 20:34
  הגב לתגובה זו
  17 0
  הגרף במונחי שכר אומר הכל מדהים!
  סגור
 • 5.
  טעות
  אחד 10/10/2018 17:53
  הגב לתגובה זו
  3 1
  כל משקיע שעוזב את השוק זה אדם בעל שכירות שיצא משוק השכירות. זה משחק סכום אפס ולכן שוק השכירות יירד יחד עם הכל.
  סגור
 • 4.
  יכול להיות שאתה עובד אצל כחלון ? או שיש לך חלומות ? (ל"ת)
  שלוי 10/10/2018 16:18
  הגב לתגובה זו
  4 10
  סגור
 • לא. הוא כתב נגדו לפני איזה חודש כתבה (ל"ת)
  חנן 10/10/2018 16:50
  הגב לתגובה זו
  10 0
  סגור
 • 3.
  עופר אתה באמת מאמין לעופר מנדל ? (ל"ת)
  שלוי 10/10/2018 16:15
  הגב לתגובה זו
  5 10
  סגור
 • הרבה יותר אמין מ ynet למשל
  חנן 10/10/2018 16:53
  הגב לתגובה זו
  15 0
  שם בלי בושה משתמשים ב"מדד" של יד2. ומה שזה אומר זה כמה שהמשקיעים רשמו שבא להם לקבל שכירות... בדיחה ממש ולפי השטות הזו החליטו לקבוע שהשכד עלה ב15% בשנתיים. פחחח מה עם הלמס שפתאום לא מתאים להם לצטט? אינטרסנטים
  סגור
 • יש לך גם משהו להגיד בהתיחס לתוכן?! (ל"ת)
  גדעון 10/10/2018 16:19
  הגב לתגובה זו
  8 1
  סגור
 • 2.
  רוצים שכירות עומדת במקום? תישכרו מעופר מנדל....ממש שכנע (ל"ת)
  חחח 10/10/2018 15:57
  הגב לתגובה זו
  5 11
  סגור
 • חחח משקיע רוצה דירה עומדת ריקה? שישמע לך... (ל"ת)
  דני 11/10/2018 14:19
  הגב לתגובה זו
  7 0
  סגור
 • מה יש לשכנע מצורף גרף מהלמ"ס
  תמי 10/10/2018 16:07
  הגב לתגובה זו
  15 2
  מחירי השכירות לא עלו ביחס לשכר הממוצע כבר עשור. מה זבאמת לא משכנע אלה הניסיונות העלובים של האינטרסנטים לגייס את מדד פנטזיות המחירים שהמשכירים חושבים שיקבלו עך דירותיהן העלובים ולהגיד לפי זה שהשכ"ד עולה... מעניין פתאום הלמ"ס לא טוב להם....
  סגור
 • אצל היחצנים לא השתנה כלום, אפילו לא בגיל.... (ל"ת)
  נאדה 10/10/2018 21:15
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 1.
  אלוף (ל"ת)
  אני 10/10/2018 15:41
  הגב לתגובה זו
  14 3
  סגור
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות