אירועים עתידיים

לא נמצאו דיבידנדים ואירועים עתידיים

אירועים היסטורים

אין אירועים לנייר זה

גרף אירועים

  • 3 חודשים
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
שכבות נתונים: דיבידנד

אסיפות

תאריך אסיפה סוג אסיפה שעת כינוס מקום הכינוס
24/12/2019 אסיפה מיוחדת 15:00 במשרדי יועציה המשפטיים החיצוניים של החברה ברחוב וי
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות