אירועים עתידיים

לא נמצאו דיבידנדים ואירועים עתידיים

אירועים היסטורים

אין אירועים לנייר זה

גרף אירועים

  • 3 חודשים
  • חצי שנתי
  • שנתי
  • 5 שנים
שכבות נתונים: דיבידנד

אסיפות

תאריך אסיפה סוג אסיפה שעת כינוס מקום הכינוס
24/09/2019 אחר 14:00 משרדי יועציה המשפטיים של החברה, ש. פרידמן ושות', ע
18/09/2019 אחר 14:00 משרדי יועציה המשפטיים של החברה, ש. פרידמן ושות', ע