טבלת תשואות

תקופה % שינוי
יום מסחר אחרון -5.07
מתחילת השבוע -7.21
מתחילת החודש -24.58
30 יום -19.96
3 חודשים -8.86
6 חודשים -6.55
9 חודשים -6.24
מתחילת השנה 7.59
תקופה % שינוי
12 חודשים -17.84
שנתיים -21.34
3 שנים -1.33
5 שנים 19.65
תשואה 2018 -18.75
תשואה 2017 -3.19
תשואה 2016 68.73
תשואה 2015 -15.03
מרחק לשיא 12 חודשים 25.16

מדדי סיכון

קטגוריה 12 חודשים 36 חודשים
ביטא 0.93 0.92
סטיית תקן (%) 27.65 26
מקדם מתאם 0.44 0.38

התפלגות נייר ערך

ב-12 חודשים אחרונים:
ימי עליות
ימי ירידות
ימים ללא שינוי

נתוני סחירות

קטגוריה 30 יום 180 יום 365 יום
תמורה ממוצעת 1,167,662 615,884 620,236
מחזור ממוצע (יח') 4,000 2,100 2,133
שער גבוה 33,540 33,540 33,540
שער נמוך 25,100 25,100 22,090

תשואות דיבידנד

שנה מספר תשלומים דיבידנד למניה (₪) סכום דיבידנד (מ' ₪) תשואת דיבידנד (%)
2018 2 22.99 54 8.41
2017 1 6.28 15 1.87
2016 2 16.44 39.8 5.87
2015 1 8.25 20 4.09
2014 1 6.12 15 2.18
2013 2 12.66 32 6.24
2012 1 3.86 10 3.21
2011 3 13.46 36 11.4
2010 2 7.5 20 6.48
2009 2 7.56 20 13.97
2008 1 3.33 9 7.62
1999 1 45.85 -- 56.61
1998 1 7.64 -- 10.02
1997 3 11.72 -- 14.45
1996 2 0.51 -- 3.78

נתוני רווחיות

היחס % השינוי
שיעור רווח נקי (4 רבעונים) 12.64
שיעור רווח גולמי (4 רבעונים) 28.98
שינוי רווח תפעולי (4 רבעטנים) 16.26
שיעור רווח לפני מס (4 רבעונים) 16.74
השינוי בהכנסות לעומת רבעון מקביל -10.58
השינוי בהכנסות לעומת רבעון קודם -15.78
השינוי ברווח הנקי לעומת רבעון מקביל -17.85
השינוי ברווח הנקי לעומת רבעון קודם -28.03