הפועלים: "בטווח הקצר תמשיך הבורסה בת"א לדשדש ולהציג מחזורים נמוכים"

"לאור ציפיות האינפלציה הנגזרות מהשוק שגבוהות מתחזית האינפלציה של הבנק, את החשיפה לטווח הקצר ניתן לבצע באמצעות רכישת אגרות חוב קונצרניות בדרוגים גבוהים", כך הוסיפו כלכלני הפועלים
 | 
(9)
השבוע בראיית הבנקים:
להלן עיקרי הדברים אותם פרסמו בסיום שבוע המסחר מחלקות המחקר של בנק הפועלים ובנק לאומי:

שוק המניות הישראלי

מדד ת"א 25 עלה 0.4% מתחילת השבוע, מדד ת"א 75 הוסיף 1.9% לערכו. הבלוטק המשיך לעלות 2.1% השבוע, כאשר הוא נסחר בתשואה מרשימה של 14.9% מתחילת השנה. מדד הבנקים התחזק גם השבוע, כאשר הוא עלה 0.4% והמשיך את התחזקותו מתחילת החודש שעומדת כבר על 8.4% במרץ. המדד היחיד שירד השבוע הוא מדד הנדל"ן 15, אשר איבד 0.1% מערכו, והציג את התשואה הנמוכה ביותר במדדים מתחילת חודש מרץ.

מבנק לאומי אמרו כי " שבוע המסחר בשוק המניות המקומי התאפיין בעליות שערים. בהמשך למגמה מתחילת השנה, הציגו מניות השורה השניה ביצועים טובים ממניות השורה הראשונה", ומבנק הפועלים סיכמו כי "שבוע המסחר בבורסה המקומית המשיך את מגמת החודשים האחרונים – תנודתיות במדדי המניות הכבדות לצד מחזורי מסחר שמתקשים להתאושש, ומסתכמים בכמיליארד שקל ביום בלבד". המחזורים שליוו את המסחר נותרו נמוכים. אלו, עמדו השבוע בממוצע יומי על כ- 800 מיליון ₪. זאת, לעומת כ- 1.2 מיליארד ₪ בשבוע שעבר ובהשוואה לממוצע של כ-2 מיליארד ₪ בשלושת החודשים הראשונים של 2011.

בבנק הפועלים דיברו על ההתרחבות האיטית של המשק המקומי "במישור המקומי התמונה הכלכלית מעורבת – מחד, ישנם סימנים ברורים להאטה בקצב הצמיחה במשק, כפי שניתן להבחין גם במדד המשולב של בנק ישראל והדבר מהווה איום מסויים על החברות המוטות לצריכה הפרטית בישראל. מאידך, חרף ההאטה, המשק המקומי עודנו מפגין עוצמה יחסית לכלכלה המערבית, והדבר מקבל ביטוי בעיקר בשוק העבודה, עם שיעור אבטלה של 5.4% בלבד, והן עם תחזיות צמיחה סבירות יחסית, של 3% לשנה הקרובה. וגם בבנק לאומי סיכמו כי " בזירת המאקרו, פרסם בנק ישראל את המדד המשולב לחודש פברואר שעלה ב-0.2%. נתוני המדד החודש מצטרפים לנתוני ינואר והרבע האחרון של 2011 ומצביעים על המשך התרחבות הפעילות במשק, אך בקצב מתון יחסית לרבע השלישי של 2011.

בבנקים הזכירו כי עונת הדו"חות לשנת 2011 לקראת תומה, בפועלים אמרו כי " בין החברות הללו ניתן למנות את כל הבנקים, חברות הביטוח הגדולות, אידיבי (אידיבי אחזקות, פיתוח, כור ודסק"ש), כיל, החברה לישראל, שטראוס ועוד. מהדוחות שכבר פורסמו (כשהבולטים שבהם הם דוחות שופרסל, חברות הסלולר, דלק רכב, אל על ועוד) עולה תמונה, המצביעה על המשך השחיקה בפעילות החברות מוטות לצריכה הפרטית בשוק המקומי", עוד הוסיפו מפועלים כי " בימים האחרונים פורסמו דוחות רבים ממגזר הנדל"ן (עזריאלי, נכסים ובנין, מבני תעשיה, אלוני חץ ועוד). חברות רבות בענף דיווחו על שיפור בפעילות הליבה, אולם חברות רבות דיווחו על שחיקה ברווח הנקי, בעיקר בגלל העלאת שיעור מס החברות, אשר הביאה להוצאות מס כבדות ברבעון ובשנה כולה. עם זאת, בפעילות הליבה כאמור חל שיפור, אשר תומך בהמלצותינו החיוביות על חלק מחברות הנדל"ן המניב".

בבנק לאומי הזכירו כי "מניות הבנקים המשיכו להיסחר גם השבוע על רקע החלטת המפקח על הבנקים מהשבוע שעבר בנוגע ליעד הלימות ההון. בהקשר זה, נדגיש כי להערכתנו גם ברמת היעדים הנוכחית לא יוכלו מרבית הבנקים להגדיל באופן משמעותי את היקף האשראי, ובכל מקרה, להוציא את בנק מזרחי, ככל הנראה לא יחולקו דיבידנדים לבעלי המניות בענף בשנים הקרובות".

במבט לעתיד , צופים כלכלני מחלקת המחקר של בנק הפועלים כי "לפי שעה אנו לא מבחינים בקטליזטור כלשהו, אשר יביא להתעוררות המסחר בבורסה ולביסוס מגמה ברורה לכאן או לכאן. בהעדר גורם מעין זה, אנו מעריכים, כי בטווח הקרוב תמשיך הבורסה בתל אביב להתאפיין בדשדוש תוך מחזורי מסחר נמוכים. עם זאת, בראיה ארוכת טווח אנו סבורים כי ישנה שורה של מניות, אשר נסחרות כיום ברמות מחירים אטרקטיביות להשקעה בראיה ארוכת טווח". גם במח' המחקר של לאומי לא שינו את המלצתם מהשבועות האחרונים ואמרו כי " אנו צופים כי הבורסה בתל אביב תמשיך להציג ביצועי חסר ביחס לעולם וכי המהלכים הרגולטוריים והשלכותיהם על חברות רבות הנסחרות בשוק המקומי ימשיכו לעמוד במוקד תשומת הלב של המשקיעים. בהסתכלות ארוכת טווח, רמת המחירים הנוכחית נראית מעניינת עבור משקיעים שאינם חוששים מתנודתיות. במבט ענפי, להערכתנו מומלץ להחזיק בסקטור האנרגיה והפרמצבטיקה מעל למשקל השוק".

שוק אגרות החוב

מבנק לאומי נמסר כי "אגרות החוב הממשלתיות נסחרו השבוע בעליות שערים כתיקון למגמה שנרשמה בשבוע הקודם ובדומה למגמה שנרשמה באגרות החוב של ארה"ב וגוש האירו. עליות השערים בלטו במיוחד בטווחים הארוכים. כך, בעוד שמדד אגרות החוב השקליות רשם עלייה של כ- 0.3% אגרות החוב השקליות לטווחים של 5-10 שנים עלו בכ- 0.6%. מדד אגרות החוב הצמודות רשם אף הוא עלייה בגובה של כ- 0.3%".

כלכלני הפועלים רשמו כי "המק"מ ממשיך להיות אפיק השקעה מעניין לצורכי נזילות. יש לשים לב כי לאור הצפי למדדים קרובים גבוהים צפוי יתרון מס להשקעה בקרנות הכספיות, מומלץ להיחשף לריבית השקלית המשתנה באמצעות אגרות חוב קונצרניות בריבית משתנה ובעיקר בטווחים הארוכים, אשר נסחרות בתוספות תשואה גבוהות מעל המק"מ (של כ- 2.2% -1.9%) להערכתנו, התשואה השוטפת באגרות החוב השקליות במח"מ הבינוני, בשילוב סביבת הריבית הנמוכה, תומכות בהמשך השקעה ברכיב זה".

כלכלני בנק לאומי ציינו כי "פרמיית הסיכון (מרווח ה- CDSל- 5 שנים) של ישראל, נותרה יציבה ברמה של כ- 185 נ.ב., בדומה למגמת היציבות שנרשמה במדינות בעלות דירוג אשראי דומה. פער התשואות בין אג"ח ממשלתית שקלית ל- 10 שנים לבין אג"ח ממשלת ארה"ב הצטמצם במתינות השבוע ועומד ברמה נמוכה של כ- 2.45% בתום שבוע המסחר בהשוואה לכ- 2.5% בשבוע שעבר".

עוד ציינו בלאומי כי הם רואים ניצני התעוררות בשוק הראשוני: "לאחר שמתחילת השנה נרשמה התעוררות מה בשוק הראשוני במהלך החודש האחרון חזר הקיפאון לשוק זה. כך, בעוד שבחודשים ינואר ופברואר גייסו 10 ו- 8 חברות בהתאמה חוב בהנפקות אג"ח הרי שבחודש מרץ גייסו עד עתה 2 חברות בלבד. מבין שתי הנפקות אלו בלט לחיוב גיוס החוב של סלקום. זו גייסה חוב בהיקף של כ-1 מיליארד ₪ בשתי סדרות אג"ח. הסנטימנט החיובי בשוק הקונצרני בחודש החולף הנובע להערכתנו מעלייה מסויימת בתיאבון לסיכון תרם להצלחה שנרשמה בהנפקת חברת סלקום כאשר במכרז נרשמו ביקושי יתר בהיקף של כ- 1.9 מיליארד שקלים.י יתכן שההנפקה המוצלחת תרמה להפשרת הקיפאון בשוק הגיוסים כאשר בשבוע האחרון פרסמו חברות רבות הודעות בנוגע לכוונתן לגייס חוב, ביניהן אלביט מערכות (אשר הודיעה על כוונתה להרחיב סדרת אג"ח נסחרת), דלתא-גליל, נפטא, אפריקה מגורים ובנק דקסיה".

מבנק הפועלים נמסר כי "לאור ציפיות האינפלציה הנגזרות מהשוק שגבוהות מתחזית האינפלציה של הבנק, הצמודים הקצרים הממשלתיים פחות מעניינים להשקעה. את החשיפה לטווח הקצר ניתן לבצע באמצעות רכישת אגרות חוב קונצרניות בדרוגים גבוהים. להערכתנו, ההשקעה בצמודים הבינוניים הממשלתיים אינה כדאית. אנו ממליצים להיחשף לטווח הבינוני באמצעות רכישת מדדי התל בונד".

בבנק לאומי מסתכלים לעתיד וטוענים כי " העליות שחלו לאחרונה בסביבה האינפלציונית, קרבו את הריבית הריאלית במשק לרמה אפסית. בנוסף, אנו מעריכים כי הפתעות במדד, באם יחולו, יהיו כלפי מעלה - זאת, על רקע העלייה במחירי החשמל ואי הוודאות בשוק הדיור. בשל האמור, אנו מבצעים הסטה מדודה בתיק ההשקעות אל עבר האפיק הצמוד".

שוק מטבע החוץ

כלכלני בנק הפועלים אמרו השבוע כי: "הדולר נחלש השבוע מול השקל ומנגד, האירו התחזק השבוע מול השקל והוא נסחר כעת קרוב לרמתו בתחילת השנה. היין היפאני התחזק השבוע מול השקל, אך מתחילת השנה הוא נחלש בכ- 8% מול השקל, כאשר קצת פחות ממחצית שיעור היחלשות זה נרשם במהלך חודש מרץ." זאת ועוד, סיכמו בלאומי את השבוע כך: המסחר במט"ח התנהל השבוע תוך היחלשות המטבע האמריקאי לקראת הודעת הריבית בשבוע הבא. כך, במהלך המסחר השבועי התחזק השקל מול המטבע המקומי בכ- 0.4%, מנגד, נחלש השקל מול האירו. בסיכום, העלייה ביתרת הנכסים והירידה בהתחייבויות הביאו לגידול של כ- 16.4 מיליארדי $ בעודף הנכסים של המשק מול חו"ל".

בסקירתם השבועית, ציינו בבנק הפועלים כי "להערכתנו, השקל צפוי להמשיך ולהיסחר בתקופה הקרובה בהשפעת ההתפתחויות במסחר בדולר ובשוקי המניות ברחבי העולם, ומהתפתחויות במשבר החוב באירולנד. עם זאת, נראה כי גברו ההשפעות על השקל מגורמים מקומיים וזאת, על רקע ההאטה בצמיחה הכלכלית בישראל, שבאה לידי ביטוי בין היתר בירידה בהיקף היצוא וצמצום העודף בחשבון השוטף. בנוסף, מגמת צמצום החשיפה של משקיעים זרים לשוק הישראלי ומנגד, הגדלת החשיפה של ישראלים לחו"ל, צפויה להמשך. לאור האמור לעיל, אנו ממליצים להחזיק מט"ח בשיעור של כ- 10%, תוך פיזור מטבעי הכולל דולר ארה"ב, פרנק שווצרי וליש"ט, במטרה לצמצם את הסיכון".

בבנק לאומי מסתכלים לעתיד בראייה כי "בטווח הקרוב צפוי השקל להיסחר בעיקר בהשפעת התפתחות משבר החובות באירופה והמסחר במט"ח בזירה הגלובאלית. תנועות הון משמעותיות, הן יוצאות והן נכנסות, צפויות להטות את המגמה".
תגובות לכתבה(9):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 8.
  לא תהיה בורסה אלא אם יילחמו בשחיתות במדינה (ל"ת)
  קוקסי 24/03/2012 23:35
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 7.
  בורסה - מורסה
  אורי 24/03/2012 19:13
  הגב לתגובה זו
  0 0
  ראשית אין לי ספק שישנם כוחות חזקים -ממשלתיים ופרטיים - שפועלים לחיסולה של הבורסה הישראלית. ולגבי " לחצים אינפלציוניים" כאן בכלל מתבצעת עבירה על החוק ע" י הלמ" ל שמזייפת נתונים ומאפסת את העליות בחודשים האחרונים.
  סגור
 • 6.
  המקדח צפוי לעבור מליויתן למירה שרה
  הצופה 23/03/2012 15:04
  הגב לתגובה זו
  0 0
  מודיעין לפני פריצה, תוך שנה יקדחו מירה שרה ים חדרה וגבריאלה...
  סגור
 • 5.
  היא תדשדש כך עד שביבי יעוף (ל"ת)
  בורסה בטווח הקצר? 23/03/2012 13:56
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 4.
  אובמה בלוף כלכלי=גל עליות לפני מימושים=מיתון= (ל"ת)
  בחירות=בורסה בלוף 23/03/2012 13:09
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 3.
  שנים העולם במדיה מסתיר בפלסטר לדחות קריסה!!! (ל"ת)
  מיתון2012-13 23/03/2012 13:09
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 2.
  תחפשו פראיירים עם מס כזה גבוה
  כג 23/03/2012 11:05
  הגב לתגובה זו
  0 0
  רוב הזמן המשקיעים הקטנים מפסידים. עד שאולי אולי יצליחו באיזה טרייד אז בא מס הכנסה ולוקח 25 אחוז ועוד עמלות. פכככככחפשו את החברים שלכם. יש מלא אפשרויות אחרות לעשות כסף
  סגור
 • 1.
  הם טועים ומטעים, בבורסה ישנה התאוששות
  סוחר עם ותק 23/03/2012 11:00
  הגב לתגובה זו
  0 0
  בימים האחרונים אני חש זינוקים על הודעות חיובות שלא היו כל השנה האחרונה.
  סגור
 • הבורסה על הפנים בכח מנסים להחיותה
  אתה טועה 23/03/2012 14:04
  הגב לתגובה זו
  0 0
  עם מס כזה האנטי נגד הטייקונים (בניגוד למה שביבי אמר פעם שזה טוב למשק) יוצר תעסוקה וכו' . האנטי שהחל עם שלי פחממוביץ ושיטת השקשוקה נגד אחים עופר הרס את כיל והרס את הנפט. טבע הרוסה ממזמן. אין פה אמון אין במה להשקיע וכולם ברחו ובצדק ביבי ינסה להחיות את הבורסה ע" י הזרמת עוד כספי פנסיה ובכך יעשה עוד בועה שתתפוצץ ותשאיר אנשים חסרי כל המס פוגע גם בפנסיה של כולם למי שיש מזל והוא עובד ומפרישים לו לפנסיה. פשוט כל המדיניות שלו נכשלה וכל זה כי הוא פחד מהמחאה מיהר לעשות תרגילים כדי להשאר בשלטון ובנוסף המחאה היתה של אנשים מפגרים מחו נגד קוטג' מגעיל גרמו למנהלת מוכשרת לעזב והיא בטח מרויחה הון במקום אחר. הרסו פה את הכלכלה עם הבכי על קוטג ופסק זמן על הדברים האמיתיים לא נלחמו הבעיה היתה בראש וראשונה הדיור אז במקום להתמקד בבעיה לזרז פינוי בינוי במרכז, ואפילו לדרוש מבתים מוזנחים לעשות פינוי בינוי לשחרר קרקעות ועוד ... זה היה מוזיל את הדירות אז במקום זה יש כל מיני טריקים וגם פגעו בכספי הצבור עי המס. הרי כל זוג חוסך בבורסה לקנות דירה ועם ההטבה המטומטמת לילד עד גיל 3 שלא כולם יהנו ממנה יצא שכולם מפסידים המצב נשאר כמו שהיה והמדינה רק מרויחה ביבי ישאר שוב בשלטון והפעם יהיה כל כך רע חבל שכולם מנותקים ולא רואים איך צעירים שגדלו בצפון תא מבתים טובים יורדים מפהץ מסכנים האנשים שהם בפריפריה חסרי כסף ועניים אותם ביבי יעשוק עוד ועוד ויעשה מהם עבדים בשכר מינימום. העיקר שהוא עושה סופש בקיסריה
  סגור