אודות החברה

חברה נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ
--
נדל"ן מניב
2004
קוסט פורר גבאי את קסירר
1739
513569780
03-5657070
03-5617142
דרך מנחם בגין 74, תל אביב 6721516
התאגיד, חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ, הינו חברה ממשלתית בבעלות מלאה של מדינת ישראל שתחום פעילותה הוא ניהול, אחזקה ופיתוח תשתיות נמליות.
תפקידיה של החברה מוגדרים בחוק רשות הספנות והנמלים, ובהתאם לו מחזיקה נמלי ישראל במקרקעין בעיקר בתחום נמלי הים חיפה, אשדוד ואילת ומעמידה אותם לרשות חברות הנמל ותאגידים מורשים, אשר נותנים בהם שירותי נמל.
בנוסף, מעמידה נמלי ישראל לאחרים מקרקעין בתחומי נמלי הים לצורך שימוש נמלי, מתכננת ומפתחת את נמלי הים במטרה לתת מענה לצרכי המשק בכפוף למדיניות הממשלה, וכן פועלת לקידום התחרות בין הגורמים הפועלים בנמלי הים.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות