אודות החברה

לודזיה רוטקס השקעות בע"מ
103,436
נדל"ן מניב בחו"ל
1924
סומך חייקין
---
753
520000779
03-5171346
03-5171345
רח' קויפמן 2, תל-אביב 68012
החברה, לודזיה רוטקס השקעות בע"מ, עוסקת בניהול, השכרה ופיתוח נכסי נדל"ן מניב שבבעלותה. בחלק מהשטחים המושכרים מעניקה לודזיה לשוכריה שירותי נקיון ושמירה, המבוצעים ע"י קבלני משנה.
פעילות לודזיה מתקיימת בעיקר בגבולות מדינת ישראל.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2017
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות