חדשות לודזיה

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • לודזיה - דוח רבעון 2 לשנת 2019
  • לודזיה - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • לודזיה - דוח רבעון 2 לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • לודז-הופסק המומ להקמת קרן השקעות למימון פרויקטים בנדל"ן בישראל
  • לודזיה - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2017 - תיקון-עימוד מחדש
   | קישור ל-PDF
  • לודזיה - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2017
   | קישור ל-PDF
  • לודזיה - הושלמה מכירת הנכס בבני ברק-המשך

  חדשות סקטור נדל"ן מניב