טבלת תשואות

תקופה % שינוי
יום מסחר אחרון 4.32
מתחילת השבוע 11.31
מתחילת החודש 20.43
30 יום 10.46
3 חודשים 26.07
6 חודשים 8.64
9 חודשים 24.17
מתחילת השנה 23.21
תקופה % שינוי
12 חודשים 52.94
שנתיים 13.02
3 שנים 13.16
5 שנים 204.05
תשואה 2018 0.33
תשואה 2017 -13.4
תשואה 2016 43.16
תשואה 2015 87.35
מרחק לשיא 12 חודשים 7.68

מדדי סיכון

קטגוריה 12 חודשים 36 חודשים
ביטא 0.62 0.34
סטיית תקן (%) 30.97 24.9
מקדם מתאם 0.26 0.15

התפלגות נייר ערך

ב-12 חודשים אחרונים:
ימי עליות
ימי ירידות
ימים ללא שינוי

נתוני סחירות

קטגוריה 30 יום 180 יום 365 יום
תמורה ממוצעת 17,057 9,123 5,989
מחזור ממוצע (יח') 656 324 217
שער גבוה 3,042 3,295 3,295
שער נמוך 2,398 2,398 1,988.98

תשואות דיבידנד

שנה מספר תשלומים דיבידנד למניה (₪) סכום דיבידנד (מ' ₪) תשואת דיבידנד (%)
2019 1 2.94 12 10.87
2017 1 6.13 25 17.71
2016 1 17.17 70 50.19
2015 3 2.58 10 7.61
2013 1 1.72 7 7.75
2012 1 1.96 8 11.25
2011 2 1.47 6 7.95
2009 1 1.47 6 10.97
2007 1 0.97 4 5.83
2006 1 0.97 4 7.64
2005 1 0.99 4.4 9.49
2003 1 3.39 15 36.73
2001 1 0 -- 0
2000 2 2.02 -- 3.72
1998 1 0.68 -- 3.92
1996 1 0.79 -- 8.25

נתוני רווחיות

היחס % השינוי
שיעור רווח נקי (4 רבעונים) 88.83
שיעור רווח גולמי (4 רבעונים) 66.8
שינוי רווח תפעולי (4 רבעטנים) 187
שיעור רווח לפני מס (4 רבעונים) 148.35
השינוי בהכנסות לעומת רבעון מקביל 44.06
השינוי בהכנסות לעומת רבעון קודם -720.45
השינוי ברווח הנקי לעומת רבעון מקביל -60.42
השינוי ברווח הנקי לעומת רבעון קודם 94.39