אודות החברה

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
1,465,386
בנייה
1960
בריטמן אלמגור זהר ושות'
1338
520034760
03-7402500
03-5119301
רח' יוני נתניהו 1ג', אור יהודה 60250
עיקר פעילותה של החברה, אפריקה ישראל מגורים בע"מ, הינו בייזום של פרוייקטים בתחום הבניה למגורים, על דרך של איתור קרקעות, רכישתן, השבחת הקרקעות על ידי שינוי ייעודן (ככל שיש צורך בכך ובמידה וניתן), הקמת מבנים, שיווק ומכירת יחידות דיור ו/או מגרשים.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2018
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות