ביטול פטור מס שבח: למשקיע המבולבל, האם זה הזמן לרוץ ולמכור את הדירה?

ב-1 בינואר 2014 יבוטל הפטור ממס שבח על מכירת דירה להשקעה כל 4 שנים. עו"ד צבי שוב מספק מספר טיפים לבעלי הדירות, האם למכור?
 |  (42)
נדל"ן
הגאות בשוק הנדל"ן בחמש השנים האחרונות הפכה את ההשקעה בדירות לאפיק מרכזי של הציבור האמיד בישראל. הריבית הנמוכה המאפשרת ליטול משכנתאות בתנאים טובים, יחד עם היעדר אפיקי השקעה בבורסה המיובשת ומס של עד 10% בלבד על רווח משכירות החל מתקרה של 4,980 שקל, הובילו את ציבור המשקיעים להתחרות ברוכשי הדירות למגורים בהיצע ההולך וקטן ובכך גרמו לנסיקת מחירים חסרת תקדים במשק הישראלי.

לפי נתוני משרד האוצר שפורסמו ביום ב', ברבעון הראשון של 2013 נרשמה נפילה של 20% ברכישת דירות להשקעה , במשרד האוצר מעריכים כי אחד הגורמים המרכזיים לירידה החדה ברכישות המשקיעים היה הגבלת תנאי המימון למשכנתאות הנלקחות על ידי משקיעים ל-50% בלבד, על פי הנחיית שנכנסה לתוקף באוקטובר האחרון.

אחד מהגורמים המעודדים השקעה בדירות הוא הפטור ממס שבח לו זוכים מוכרי הדירות, המסתכם בחסכון של עשרות ואף מאות אלפי שקלים. אולם "ירח הדבש" של בעלי הדירות להשקעה עתיד להשתנות בקרוב עם ביטול הפטורים שעבר עם אישור תקציב המדינה לשנתיים הקרובות .
להלן המצב הקיים של הפטור ממס שבח:
1. קיים מסלול פטור למי שמחזיק יותר מדירת אחת בו ניתן להשתמש פעם בארבע שנים.
2. פטור ממס שבח לדירה יחידה ניתן לניצול פעם אחת ב-18 חודשים ובתנאי כי במהלך ארבע השנים שקדמו למכירה לא היו למוכר בעת ובעונה אחת יותר מדירה אחת.
3. תושבי חוץ יכולים לעשות שימוש בכל אחד ממסלולי הפטור ממס.
4. תחולתם של הפטורים לא מוגבלת בתקרת שווי דהיינו במכירת דירות יוקרה ניתן היה לקבל פטור מלא.
5. המס החל (במידה ואין זכאות לפטור) הוא 48% בגין התקופה שעד ליום 7 בנובמבר 2001, 20% בגין התקופה שעד 31 בדצמבר 2011 ו-25% מיום 1 בינואר 2012 ואילך. דהיינו כי שיעור מס השבח הריאלי המשוקלל עלול להגיע עד לשיעור של 42%.

להלן המצב החדש שיחול עם ביטול הפטור ממס שבח:
1. ניתן יהיה לנצל את שני מסלולי הפטור הקיימים כיום עד ליום 1 בינואר 2014.
2. יבוטל מסלול הפטור הכללי של מי שמחזיק יותר מדירת מגורים אחת (דהיינו פטור של פעם בארבע שנים).
3. כדי למנוע פגיעה בגין דירות שנרכשו לפני הרפורמה, נקבע כי על השבח שנצמח עד לינואר 2014 יחול מס בשיעור 0% ועל השבח שנצמח מינואר 2014 ועד ליום המכירה יעמוד על 25%.
4. נקבעו תנאי המעבר מחשש לתכנוני מס לתקופת מעבר (ינואר 2014-דצמבר 2017) בה ניתן למכור שתי דירות בלבד במסלול החדש זה.
5. מסלול הפטור לבעלים של דירה אחת נשאר על כנו ואף מיטיב עם האזרח שכן התנאי שזו תהיה דירה יחידה נבדק במועד המכירה ולא בארבע השנים שקדמו למכירה. יחד עם זאת, הוספה מגבלה לפיה על המוכר להיות בעלים במשך שנה וחצי לפחות מסיום הבנייה. תנאי זה נועד למנוע ממשקיעים (דוגמת קבוצת רכישה) לעשות שימוש בפטור מייד לאחר הבנייה. לפיכך מוצע למשקיעים לכלכל צעדיהם ולשקול מכירת דירה מסוג זו קודם לכניסת החוק החדש.
6. הפטור ממס שבח במכירת דירה, גם אם זו דירתו היחידה של המוכר (לרבות אם התקבלה בירושה) יוגבל בתקרה של חמישה מליון שקל כך שהסכום העודף ימוסה כרגיל.
7. תושבי חוץ יאבדו את הזכאות לפטור ממס, אך הם עדיין ליהנות משיעור המס החדשים.
8. הפטור ממס שבח להעברות ללא תמורה בין קרובים לא יחול על מתנות בין אחים.

עורך דין צבי שוב, שמשרדו מתמחה בדיני נדל"ן ומקרקעין, סיפק ל-Bizportal שלושה טיפים להתמודדות עם המצב החדש:

1. מי שמחזיק כיום שתי דירות מגורים יכול למכור עד לינואר 2014 דירה אחת (ובלבד שלא מכר דירה בארבע השנים האחרונות) ובינואר 2014 למכור מידית את הדירה השנייה לפי הפטור בנוסח החוק החדש. לפי שוב, מכיוון שהפטור מכוח החוק החדש מוגבל לחמישה מליון שקל, למוכר דירת יוקרה ודירה רגילה, מומלץ שימכור לפני יום המעבר את דירת היוקרה ולאחר ה-1.1.2014 את הדירה הרגילה.

2. מוכר שמחזיק כיום שלוש דירות בתכנון מס נכון יוכל למכור את שלוש הדירות בפטור כמעט מלא ממס עד ליום 1.1.2018. שתי דירות ימכור מיד בינואר 2014 לפי שיעור המס החדש (בתנאי שלא מכר דירה בפטור בארבע השנים שקדמו למכירה) כיוון ששתי הדירות יימכרו בתחילתה של תקופת המעבר שיעור המס החדש יהיה כמעט אפסי. את הדירה השלישית ימכור מיד עם תחילת תקופת הקבע בינואר 2018 לפי הפטור של מכירה כל שנה וחצי בנוסחו החדש.

3. מוכר שמחזיק כיום יותר משלוש דירות יוכל למכור את כולן לפי שיעור המס החדש, המבטיח שיעור מס שבח משוקלל נמוך ביותר. באופן שבינואר 2014 ימכור שתי דירות בשיעור המס החדש (במס אפסי כמעט) ויתר הדירות יוכל למכור החל מינואר 2018 לפי שיעור המס החדש (דהיינו תשלום של 25% בגין השבח המיוחס לתקופה החל מינואר 2014 שבמידה ומדובר בדירות שנרכשו לפני שנים המדובר בסך הכול בשיעור מיסוי נמוך) כאשר אין חובה להמתין פרק זמן מינימלי בין מכירת דירה אחת לדירה אחרת.

עו"ד צבי שוב; קרדיט: יח"צ
עו"ד שוב מדגיש שחשוב להבין שעל אף ההחמרה של המיסוי וההגבלות בנדל"ן יש לשקול בכובד ראש את הרצון להעביר את הדירות להשקעה לילדים על מנת לחמוק מאותן החמרות במיסוי- "הסיבה לכך היא שיש כאן שיקול שעשוי לגבור על השיקול הכספי המיידי והוא אובדן השליטה על הנכס, ומשמעויות נגזרות בכל הנוגע לבעלות על הנכס במידה והילד נשוי והבעלות עשויה להיות של שני בני הזוג, אפשרותו למכור את הנכס ללא אישור ההורים וכך הלאה. לכן, חשוב להיוועץ באיש מקצוע לפני שנוקטים צעדים בלתי הפכים שעשויים לחסוך עשרות אלפי שקלים, אבל לעלות באובדן של מיליונים."

עו"ד שוב מספק דוגמה למכירתה של דירה להשקעה שנה לאחר ביטול הפטור ממס שבח:
דירה נרכשה ביום 1 בינואר 1995 בסכום של 100 אלף שקל ונמכרה ביום 1 בינואר 2015 בסכום של 1.1 מיליון שקל. המשמעות היא שהשבח שנצמח ממכירת הדירה עומד על מיליון שקל.

התקופה שחלפה מאז הרכישה עד לתקופת כניסתן של הוראות המעבר לביטול הפטור (1 בינואר 2014) היא של 19 שנה והתקופה שחלפה מיום ביטול הפטור היא של שנה אחת בלבד.

החלק הפטור ממס הינו עבור תקופה של 19 שנה, כלומר 950 אלף שקל לפי החישוב הבא: 19/20 * 1,000,000 = 950,000 שקל

המשמעות היא שהחלק החייב במס על פי שיעור המס החדש הינו 50 אלף שקל, לפי החישוב הבא: 1/20 * 1,000,000 = 50,000 שקל

מכאן ששיעור המס החדש הינו 25%, מכאן שמס השבח בגין המכירה יעמוד על סכום של 12,500 שקל.

כתבות מעניינות נוספות:
חג'ג' רכשה 48% ממתחם סומייל ב-81 מ' שקל - תקים מגדל בן 50 קומות
צפו בפרויקט תמ"א 38 לקראת סיום בהוד השרון - כמה עולה הפנטהאוז?
טעם של פעם: דירוג 10 הדירות החדשות הזולות ביותר בגוש דן - כנסו לרשימה
תגובות לכתבה(42):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 32.
  דירה שניה
  רמי 1974 07/10/2014 13:49
  הגב לתגובה זו
  1 2
  שלום , האם בשביל לקבל משכנתא (50%) לדירה שניה אני חייב למשקן את דירתי הראשונה שאני גר בה (על דירתי הראשונה אין לי בכלל משכנתא) ????
  סגור
 • 31.
  מס שבח רק על שבח ריאלי?
  אבי 25/09/2014 09:57
  הגב לתגובה זו
  0 0
  האם לא צריך לקזז את עליית ערך הדירה עקב עליית המדד ולשלם מס שבח רק על העלייה הריאלית?
  סגור
 • 30.
  מס שבח
  El 27/07/2014 11:27
  הגב לתגובה זו
  0 0
  שאלה, האם יש צורך לשלם מס שבח אם זוהי דירתי הראשונה והיחידה ואנו מוכרים לפני שעברו 4 שנים, ולבעלי יש דירה נוספת (דירת גירושין)?
  סגור
 • 29.
  מכירת דירה שניה ופטור ממס שבח
  חיים 28/02/2014 09:29
  הגב לתגובה זו
  2 3
  אני רוצה למכור דירה שניה והאם אני משלם מס שבח? ומה קורה עם יתרת המשכנתא לדירה זו תודה חיים המייל שלי HAIMT@MCW.CO.IL
  סגור
 • 28.
  האם יש דירה מזכה
  מיכאל 27/02/2014 15:21
  הגב לתגובה זו
  1 1
  אם יש לי דירה אחת שאני גר בה ויש דירה נוספת לצורך השקעה.במקרה שאני רוצה את דירה שאני גר בה.האם אוכל לקבל פטור ממס שבח בזמן מחירתה או שהיא עכשיו תחשב כדירה נוספת?
  סגור
 • 27.
  האם יש פטור לפנסיונרים
  נורית 14/01/2014 09:29
  הגב לתגובה זו
  7 6
  אימי מוכרת את דירתה על מנת לעבור לדיור מוגן, ולשלם את הפיקדון הנדרש ממנה שם, האם היא זכאית לפטור כלשהו?
  סגור
 • 26.
  פטור ממס שבח במקרה של תמ"א 38/2
  משה 28/12/2013 00:17
  הגב לתגובה זו
  1 0
  אם חתמתי על הסכם תמ"א 38/2 בדצמבר 20013 בבנין אחד וכעת אני עומד לחתום על הסכם תמ"א 38/2 נוסף בבניין שני, האם לחתום בינואר 2014 או יותר מאוחר?
  סגור
 • 25.
  מכירת דירה שלישית - מבולבל !
  יהושע אדליס 27/11/2013 09:21
  הגב לתגובה זו
  1 3
  בבעלותי 3 דירות ןברצוני למכור דירה אחת - קיבלתי 2 חוות דעת מ 2 עורכי דין - אחת מס שבח מינימלי והשניה - כ 60000 שח' מס . מה היא הנכונה ? אני מבולבל . אפשר לעזור ? להלן מלוא הנתונים : ב 10/8/13 מכרתי דירת מגורי ב 1350000 שח' ב 14/10/13 קניתי דירת מגורי ב 1600000 בנוסף יש לי דירה שקניתי ב 1994 בכ 200000 שח', ואותה אני רוצה למכור בכ 600000 שח' . וכן יש לנו 50% בדירה שקיבלנו בצוואה מדודתה של אישתי ב 2012 . ערך הדירה כ 2000000 שח' האם למכון עכשו את הדירה שקנינו ב 1994 ? והמס ? תודה מראש
  סגור
 • 24.
  אולי זה יעזור
  נועם 26/11/2013 13:31
  הגב לתגובה זו
  0 3
  אולי זה יכול לעזור למי שמכר דירה ולקחו לו 25% מס שבח אני מכיר אדם שיכול להחזיר 100% ממס השבח ועוד שלא דורש כסף עד שהסכום נכנס לחשבון כך שאתה מוגן ולא מסכן עצמך הכל לפי חוק והתשובה למי שזכאי תוך 24 שעות ממש טוב למי שמכר דירה והרוויח על המכירה והממשל לקח חלק של 25% אחוז צור קשר cnn.gnnail@gmail.com גם לגבי מגרשים הוא יודע איך להחזיר מס הסכם יש כמה תנאים שהוא מבקש בכדאי לדעת אם אתה זכאי ל100% מהסכום ותקבל תשובה תוך 24 שעות ללא תשלום
  סגור
 • 23.
  מכירת דירה ב2014
  סוזי 03/11/2013 16:37
  הגב לתגובה זו
  4 7
  אם אני מוכרת דירה באפריל 2014 ולא בסוף 2014 - אשלם חלק יחסי או עבור כל השנה?
  סגור
 • 22.
  אני רק שאלה
  אני רק שאלה 14/10/2013 01:21
  הגב לתגובה זו
  1 1
  אני בן 27 סטודנט שרוכש עכשיו דירה בסך 860 אלף שח.הדירה תעבור בשנה הקרובה תמ"א 38. מה זה אומר? האם אאלץ במעמד המכירה לשלם מס 25 % מש שבח ? כאשר המכירה לפני 4 שנים? ואם היא אחרי? שמישהו יעזור לי בבקשה..
  סגור
 • 21.
  תשובה ל8
  אליאן 09/10/2013 17:05
  הגב לתגובה זו
  3 5
  אתה צודק אך אחר כך מחלקים פה לכמות השנים לפני 2014ולכמות השנים אחרי בשווה.כאילו השבח של כל השנה היה שווה לאחרת,וכל חלק לפי החוקים שלו
  סגור
 • אחרי בדיקה
  אליאן 10/10/2013 12:50
  הגב לתגובה זו
  4 2
  תשובה נכונה מדובר בשבח ראלי ולא נומינלי התיקון שרשמתיב17:44 אינו נכון
  סגור
 • תשובה ל8
  אליאן 09/10/2013 17:44
  הגב לתגובה זו
  1 2
  עשיתי טעות .לפי ההסבר השבח הוא לפי מחיר נומינלי בין מחיר מכירה למחיר קניה ולא לפי רווח ראלי.לא לוקחים את המדדים בחשבון וככל שמחזיקים את הדירה ככל שמשלמים.!
  סגור
 • 20.
  נהריה
  איציק 05/08/2013 11:54
  הגב לתגובה זו
  1 1
  כתבה מעולה ואיכותית, על הכבוד על המידע המועיל במדינה שמשגעת את אזרחיה חדשות לבקרים !!! נמאס מהגזירות !!!
  סגור
 • 19.
  עוד שנתיים השוק יקפא לגמרה יחזירו את הפטור (ל"ת)
  לא הייתי מתרגש 05/08/2013 02:33
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • טען עוד
 • 18.
  מבקש עזרה.מכירת דירה שניה בתחום ה 4 שנים
  u_shefer 04/08/2013 09:55
  הגב לתגובה זו
  6 6
  מכרתי דירה ב 01.12.2010 עם ניצול הטבת המס ( כ 10000 ש"ח) ואני רוצה למכור דירה נוספת עם מינימום מס שבח, מה עושים?
  סגור
 • 17.
  זה היה הזמן למכור את הדירה..עכשיו
  מתווך מהמרכז 04/08/2013 08:32
  הגב לתגובה זו
  9 3
  כבר מאוחר מדי, ולא, לא בגלל המס שבח אלא ורק בגלל שהמחירים כבר בשיא והתשואות נמוכות...כבר עכשיו אין עיסקאות כי כל החוכמה היא למכור בזמן והזמן הזה כבר עבר...מי שיצליח למצוא קונים לפני החורף יהיה בר מזל.
  סגור
 • במיוחד בבאר שבע היה שווה למכור
  צביקה 04/08/2013 10:47
  הגב לתגובה זו
  4 1
  עוד מעט תתחיל פאניקה של מכירות
  סגור
 • 16.
  נעלה את מחיר הדירה בגובה ההפרש שנצטרך לשלם למדינה... (ל"ת)
  משקיע 04/08/2013 07:36
  הגב לתגובה זו
  7 3
  סגור
 • 15.
  מס שבח לפי החוק החדש
  אייל 03/08/2013 17:44
  הגב לתגובה זו
  10 7
  שלום רב, בשנת 2008 רכשתי דירה ראשונה שלי. לפני חודש רכשתי דירה נוספת בפרוייקט שיסתיים ב2015- הדירה נרכשה לצורך שיפור דיור והתחייבתי למכור את הדירה הראשונה תוך שנתיים. השאלה לגבי מס שבח בחוק החדש: האם אני אצטרך לשלם מס אחרי 2014 או שבמקרה שלי של שיפור הדיור מדובר בדירה חלופית ולא אצטרך לשלם מס אחרי 2014
  סגור
 • אותה השאלה בדיוק, תודה (ל"ת)
  אני 05/08/2013 12:23
  הגב לתגובה זו
  1 1
  סגור
 • 14.
  שאלה לעו"ד שוב
  משה 03/08/2013 13:29
  הגב לתגובה זו
  3 4
  לםני 3 שנים רכשתי מגרש לבניית דו משפחתי. אחת למגורי והשנייה למכירה. למימון הבנייה מכרתי את דירתי היחידה בפטור. המכירה בסיום ב 2014 האם פטור ממס?
  סגור
 • 13.
  לא הייתי רץ למכר דווקא. בחיים לא הייתי מוכר למה שהמדינה
  אם היתה לי דירה 03/08/2013 08:17
  הגב לתגובה זו
  7 3
  תגזור עלי קופון. בסוף השלטון ההזוי הזה יעוף מפה והכל ישתנה או שלא תהיה מדינה פה עם האויבים והאנשים הרעים שיש פה איכסה בא לי להקיא
  סגור
 • 12.
  דמגוגיה לפראייר=קיים היצע גדול מוסתר=מיתון=בועה50%פיצוץ (ל"ת)
  פרסום נדלן=הרצה 02/08/2013 23:58
  הגב לתגובה זו
  5 1
  סגור
 • 11.
  מדיניות שודדת את אזרחייה
  אנונימי 02/08/2013 21:55
  הגב לתגובה זו
  3 2
  גם בקנייה וגם במכירה . ממשלת מיסים כרונית.
  סגור
 • 10.
  כרגלי נלחמים באזרחים ולא בבעיה
  אזרח 02/08/2013 18:18
  הגב לתגובה זו
  4 0
  כאשר היום כ 60 % ממחיר שכל דירה זה מיסים כאלה או אחרים ועכשיו מס נוסף - האם מחיר דירה יעלה או ירד? הימים יגידו, לדעתי זה דרך להילחם באנשים ולא בבעיה.
  סגור
 • 9.
  על פניו מעניין, לא דרקוני כפי שחשבנו ומטיב עם בעלי דירה
  אייל 02/08/2013 17:30
  הגב לתגובה זו
  5 2
  אחת ויש גם עידוד למכירת דירות מעניין איך ישפיע.
  סגור
 • 8.
  על פניו טעות רצינית בדוגמא
  אבי 02/08/2013 16:25
  הגב לתגובה זו
  4 3
  המס חל על השבח הריאלי בלבד, ולא על ההפרש בין מכיר בקניה למכירה, האם אני צודק?
  סגור
 • 7.
  נדל"ן בפרשת דרכים
  אברהם 02/08/2013 16:09
  הגב לתגובה זו
  3 4
  האם מס שבח מוטל על העלייה במחיר הדירה הנובעת מעליית המדד בשעה שלא חל שינוי בשוויה הריאלי ? אם כן, אזי השבח של דירה שנרכשה לפני עשרות שנים שווה כמעט לכל שוויה היום.
  סגור
 • 6.
  איזה שטויות
  מיקי האשדודי 02/08/2013 15:17
  הגב לתגובה זו
  8 11
  ניתן למכור את הדירה גם בעוד 10 שנים ללא מס שבח, איך? פשוט מצהירים על מחיר מכירה זהה למחיר הקנייה בזמנו, כך לא נוצר שום שבח ולא משלמים מס, למשל במקום מכירת מתנה לילדים אז מכירה רגילה וגם ניתן למצוא קונים שיש להם כסף, עושים איתם חוזה כפול, אחד בגובה מחיר הקנייה ואחד כחוזה על שאר הכסף ,חוזה ללא תמורה, לא חסרים פראיירים שיסכימו למהלך זה, מקסימום נוריד להם 10 אלף ש"ח שבהתמקחות גם ככה היינו מורידים את המחיר, חברים כל עוד יש שוכרים שמוכנים לשלם את המחירים של היום אז אין טעם למכור את הדירות
  סגור
 • מיקי אתה מרוקאי במקרה? אם כך ברור למה פשוט....ואגב
  אבי 02/08/2013 17:24
  הגב לתגובה זו
  9 10
  רשות המיסים מכירה את הקומבינות המרוקאיות ויש לה מעריכים משלה על הנכס, כך שאם לא יראה לה, תשלם את המס לפי שווי אמיתי. כמו במכס, לא חשוב בכמה קנית מוצרים יקרים בחול או על איזה מחיר הצהרת, תשלם לפי הערכת המכס של השווי האמיתי בארץ. אני מקווה שזה מובן לשכל המרוקאי הפשוט.
  סגור
 • איך הסקת שהוא מרוקאי?
  גזענות 07/08/2013 20:05
  הגב לתגובה זו
  0 1
  ומה הגזענות הזו? 2013 ה׳ ישמור...
  סגור
 • 5.
  לכל ח"כ יש עשרות דירות
  קליפ 02/08/2013 14:19
  הגב לתגובה זו
  4 1
  אין יהודים עם פחות מ-7 דירות(במרכז) לכן הטיפ שלי: מכור ביוקר. ללא מס הכנסה!!!
  סגור
 • מה זה אומר למכור ביוקר ללא מס הכנסה? (ל"ת)
  אילנית 02/08/2013 15:07
  הגב לתגובה זו
  1 0
  סגור
 • 4.
  ומה דינה של דירה שניה שהגיעה לידי כירושה? (ל"ת)
  יוסי 02/08/2013 12:45
  הגב לתגובה זו
  7 4
  סגור
 • במידה וירשת דירה, עליך להעבירה לידי השמאלנים הסטלנים
  מקס פאואר 02/08/2013 13:59
  הגב לתגובה זו
  14 5
  ששורצים ברוטשילד פינת שיינקין, כדי שיוכלו לממן לעצמם מריחואנה רפואית, שמאלנים הזויים.
  סגור
 • חחח - הציבור משלם על מחדלי הממשלה . הממשלה מנצלת
  למקס 02/08/2013 15:06
  הגב לתגובה זו
  7 0
  הזדמנות פז לקחת עוד ועד. המחאה נוצלה להגשים את החלום הרטוב של נערי האוצר וביבי להטיל מס 25% על הבורסה. טרכטנברג היה השליח ואייל גבאי שנדחף לועדה הכתיב דברים. הממשלה מנצלת את זה שהיתה אימפוטנטית ונתנה למחירים לעלות לא בנתה ולא שיחררה קרקעות בטיז אל נביא שיבנו שם בתים מעפנים גרמה לבועת נדלן ועכשיו מאשימים את הקונים אז דופקים את כולם . לא הבנתם איזה ממשלה זדונית זאת ושלי לא יותר טובה היא רוצה לדפוק יותר את האזרח ולהכניס את הכסף לכיס הממשלה שהממשלה תחליט למי לתת נחשו למי היא תתן? לבוחריה ולסקטורים המועדפים עליה והיא תבזבז הרבה והופס שוב יש לנו גירעון גדול ושוב יגזלו את כספנו המנוולים. העם המטומטם שותק עכשיו ישלם הרבה כסף על דירות איך זה יגדיל את ההיצע? חסכון של 20 אלף במס יגרום לאיזה אדיוט למכר את הדירה? למה לא להשקיע את הכסף בכיל במניות הגז? לא תודה
  סגור
 • דירה בירושה
  אילנית 02/08/2013 13:36
  הגב לתגובה זו
  5 5
  הדין לגבי דירות בירושה אומר שיש להתייחס לבעלים של הדירה דהיינו המורישים אם יש להם פטור אזי הוא יחול על הדירה . ברגע שהדירה עוברת על שם היורשים החוקים הם החוקים החדשים ומתחילים לספור מרגע זה.
  סגור
 • 3.
  מס רכוש על דירה שנייה ומעלה - הפיתרון הנכון (ל"ת)
  חובה ! חובה ! 02/08/2013 12:31
  הגב לתגובה זו
  5 9
  סגור
 • 2.
  עצות מגנב? (ל"ת)
  עו"ד שוב 02/08/2013 11:53
  הגב לתגובה זו
  9 8
  סגור
 • 1.
  מה עם האינפלציה ? מישהו יודע על הצמדת מחיר רכישה ? (ל"ת)
  יעקב 02/08/2013 11:30
  הגב לתגובה זו
  3 4
  סגור