לאחר מחיקות הענק בבזק, האם התסריט הגרוע ביותר עומד להתממש?

אי הוודאות סביב בזק לאור מצבה הפיננסי המאתגר גובה קורבנות במעלה פירמידת השליטה. האם כדאי לקנות את האג"ח של בי-קום?

|
(40)
אי הוודאות סביב חברת בזק +1.53% בזק 232.8 +1.53% בזק בסיס:229.3 פתיחה:232 גבוה:236 נמוך:230.5 תמורה:24,647,556 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: לאור מצבה הפיננסי המאתגר יש לומר, גובה קורבנות במעלה פירמידת השליטה בבזק. עושה רושם שאלוביץ' "הצליח" להשאיר אדמה חרוכה אחריו. למרות היקף הדיבידנדים העצום שחילקה חברת בזק במעלה פירמידת השליטה בה, במהלך השנים בהן שלט אלוביץ בבזק, בשבועיים האחרונים נרשמה רעידת אדמה של ממש בחברות השליטה בבזק – בי קומיוניקיישנס +2.99% בי 444.7 +2.99% בי קומיוניקיישנס בסיס:431.8 פתיחה:449.8 גבוה:450 נמוך:443.3 תמורה:242,479 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  ו אינטרנט זהב -5.38% אינטרנט זהב 6,087 -5.38% אינטרנט זהב בסיס:6,433 פתיחה:6,240 גבוה:6,241 נמוך:6,070 תמורה:61,383 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: .
פרסום הדו"ח הכספי השנתי של בזק אשר כלל מחיקות ענק ברבעון הרביעי לאיפוס ההון העצמי החשבונאי של החברה כמעט לחלוטין, וגררו כצפוי הודעה על הקפאה של תשלומי דיבידנדים. שלא תטעו בזק היא עדיין חברה אשר אמורה להציג רווח המתקרב למיליארד שקל בשנת 2019 גם במצבה הנוכחי. זו חברה שעדיין מייצרת הרבה מעל מיליארד שקל תזרים מזומנים שנתי חופשי, הבעיה היא שבזק חייבת לבנקים ולמחזיקי האג"ח כ-11 מיליארד שקל ולכן בטווח הקצר דירקטוריון בזק מעדיף לפעול להפחתת מינוף החברה.
מצב זה יוצר, כצפוי, בעיה אצל בעלת השליטה, חברת ביקום הזקוקה לדיבידנדים כאוויר לנשימה. לכן אין זה מפתיע שהמצב בבזק עורר פאניקה בקרב מחזיקי אגרות החוב של ביקום ובמיוחד בקרב מחזיקי הסדרה הקצרה והקטנה – סדרה ב. זו הרי אמורה להיפרע סופית בסוף החודש הקרוב כאשר עד לפני כחודשיים מחזיקי סדרה ב היו משוכנעים כי פירעון הסדרה "מובטח", במיוחד לאחר שביקום גייסה כ-118 מיליון שקל בהנפקת מהירה של מניות בינואר השנה.
על מצבם של מחזיקי האג"ח של אינטרנט זהב אין בכלל מה לדבר, אלו הרי ניזונים מהעודפים שיישארו מחברת ביקום ולהזכירכם רק לאחרונה הם דחו הצעה להסדר כיוון שהיא כללה תספורת של כ-30% לאגרות החוב - אם רק ניתן היה להחזיר לאחור את  גלגלי הזמן, אין ספק שהם היו בוחרים אחרת.
מה מצבם של מחזיקי אג"ח חברת ביקום?
עד לחודש מרץ חברת ביקום פעלה מתוך כוונה לעמוד בכל התשלומים שלה. היא שילמה את שכר המנהלים והדירקטורים שלה כרגיל (וכמובן שתשלומים אלו עדיין ממשיכים לזרום כרגיל גם כיום, מישהו חשב אחרת?), היא שילמה את הריבית השוטפת לסדרה ג בנובמבר ואף הפקידה בפיקדון לטובת סדרה ג את מלוא תשלום הריבית שאמורה להיות משולמת במאי השנה. ואז לפתע, החודש, שבועיים לפני פירעון מלא של סדרה ב החברה הודיעה שהיא עוצרת את כלל התשלומים למחזיקי אגרות החוב שלה.
הבעיה היא שההצהרה הזו אינה מדויקת. החברה בעצמה עצרה רק את התשלום לסדרה ב החודש, הרי כאמור סדרה ג מסודרת עד נובמבר השנה (כפי שהזכרתי קודם תשלום הריבית הבא כבר מובטח לסדרה זו ). לכן עושה רושם שהנהלת ביקום בעצם מפלה לרעה רק את הסדרה הקצרה והקטנה. מעניין כיצד המנהלים ונושאי המשרה בביקום יתמודדו עם המצב הזה אם החברה תגיע לפירוק ובמידה ויוגשו תביעות נגדם.
בכלל, חשוב לשים לב להודעה של חברת בזק במועד פרסום הדוחות הכספיים השנתיים, אודות הכוונה להגדיל את הון המניות הרשום של החברה במיליארד מניות!! זאת במטרה לגייס, בהנפקת זכויות, כ-1-2 מיליארד שקל.
במהלך שיחת הוועידה שקיימה חברת בזק לאחר הדוחות טען יושב ראש בזק, שלמה רודב, כי ההחלטה על הגיוס העצום הזה התקבלה פה אחד בדירקטוריון בזק, זה מאוד מפתיע כיוון ששם יושבים נציגים של בעלת השליטה בבזק – נציגי ביקום, ולכן המשמעות של דבריו היא שנציגי ביקום הצביעו בעצם בניגוד לטובת בעלי המניות של החברה ובטח שבניגוד מוחלט לטובתם של מחזיקי אג"ח ביקום, אותם הם אמורים לייצג.
אלו שביד אחת עצרו את התשלומים למחזיקי אג"ח ביקום, ביד השנייה מצביעים בעד פעולה אשר עלולה להעביר את המזומנים שאמורים לשמש לצורך התשלומים למחזיקי אג"ח ביקום לכיס אחר – של חברת בזק.
אם זה אינו ניגוד עניינים ואינטרסים, אז מה כן?
לאור ההתפתחויות הנ"ל אמורים מחזיקי סדרה ב להחליט על צעדיהם, כל החלטה מלבד זו הדורשת את הפירעון המידי של הסדרה. לכן בכוונתי לבחון את מצב מחזיקי אגרות החוב של ביקום מתוך הנחה שהתסריט הגרוע ביותר יתממש – פירוק חברת בי קום.
ראשית, יש לשים לב שמחזיקי סדרה ג, בגלל שהמנהלים בחברת ביקום מרעים עם מחזיקי סדרה ב, בעצם משפרים את מצבם. לצד זאת, רק בעוד שני רבעונים תמצא החברה בהפרה גם מול סדרה ג לאור העבודה שהיא לא תעמוד בקובננטים להם היא התחייבה בשטר הנאמנות (הון עצמי מינימאלי של 650 מיליון שקל), ולכן, כרגע עדיין אין להם עילה לפעול.
בעצם, אי תשלום לסדרה ב תאפשר למחזיקי אג"ח ג להצטרף למחזיקי סדרה ב, במידה ואלו יעמידו את אגרות החוב לפירעון מיידי, ובכך לבטל את העובדה שזהו אג"ח ארוכה הנושאת ריבית נמוכה משמעותית מזו של סדרה ב ולכן רוב הזמן נסחר מתחת לפארי. לעומתה, סדרה ב, בגלל הריבית הנקובה הגבוהה, נסחרה כל הזמן מעל הפארי.
בנוסף, 43 מיליון שקל כבר הופקדו לטובת תשלום הריבית במאי לסדרה ג ולכן הם ייהנו מעוד כמה מיליוני שקלים אשר היו אמורים להגיע בפירוק לכיס של מחזיקי סדרה ב. מטעמי נוחות, אתעלם בניתוח מסכום זה.
   
שווי נכסי החברה מגיע ל-700 מיליון שקל: 589 מיליון שגויסו עד סוף דצמבר 2018 נוסף על 118 מיליון שגויסו בינואר השנה באמצעות הנפקת מניות ביקום. כמו כן, מניות השליטה בבזק, כ-728 מיליון, שוות כיום 1.9 מיליארד שקל. 
חוב למחזיקי האג"ח:
כפי שניתן לראות, נכון למועד כתיבת הטור נכסי חברת ביקום מכסים את מלוא החוב כלפי מחזיקי אגרות החוב. לחברה נכסים בהיקף מצטבר של 2.6 מיליארד שקל וחוב פארי סביב 2.5 מיליארד שקל.
החשש של מחזיקי אג"ח ביקום הוא כמובן מהתנודתיות במניית בזק ולכן אצרף טבלת רגישות המתארת את ההשפעה של מחיר מניית בזק על שווי התמורה הצפוי למחזיקי אגרות החוב של בי קום.
רגישות לשווי מניית בזק:

מהטבלה ניתן לראות כי במצב הנוכחי, כאשר מחיר מניית בזק הינו סביב 260 מחזיקי האג"ח צפויים לקבל את מלוא החוב, ובעצם - במידה ומניות בזק ימכרו מעל 247 יקבלו מחזיקי אג"ח בי קום את מלוא כספם.
מי שרוכש אג"ח ביקום בשוק כיום (אג"ח ב במחיר 87.5 ואג"ח ג במחיר 84) לא אמור להפסיד אלא אם אותן 728 מיליון מניות שביקום מחזיקה בבזק והמהוות גרעין שליטה בחברת בזק ימכרו מתחת למחיר מנייה 200.
לסיכום, אפשר לראות שהעובדה שבקופת ביקום מצויים מזומנים בהיקף משמעותי הופכת את אגרות החוב של החברה לסוג של סטרקצ'ר על מניית בזק. סטרקצ'ר זה מאפשר למשקיעים להרוויח כל עוד מחיר מניית בזק מעל שער 200 וזה לפני שלקחנו בחשבון כי מדובר בגרעין שליטה בבזק. מצד שני יש לזכור שיש עלויות לפירוק חברה כמו גם הזמן שלוקח למכור את גרעין השליטה בחברת התקשורת המובילה בישראל.
בשורה התחתונה עושה רושם שמשקיע אסטרטגי המעוניין לרכוש את בזק צריך לשקול את ההשתלטות שלו על בזק באמצעות רכישה של אגרות החוב של ביקום. על ידי רכישת אגרות החוב הוא מאפשר לעצמו מצד אחד אפשרות לרכוש את השליטה בבזק במחיר נמוך במיוחד ומאידך הוא משאיר לעצמו אפשרות לסיבוב מהיר על בזק תוך קבלת רווח הון מהיר, במידה והפעולה שלו להשתלט על בזק לא תצליח.       
** אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל  
מיכה צ'רניאק הוא אנליסט חוב
תגובות לכתבה(40):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 22.
  יכול להיות שאלוביץ ממיש את ההשקעה ולציבור מועבר ההפסד?
  50+ 04/04/2019 01:47
  הגב לתגובה זו
  0 0
  כמה זה שיש חברים... הון-שלטון?
  סגור
 • 21.
  מה דעתך על רפק (המניה והאגח) ועל אגח ברן ב? תודה (ל"ת)
  מושון 03/04/2019 20:20
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 20.
  כרגיל סקירה מקצועית -רק ללמוד -> מחכה לעוד סקירות אג"ח (ל"ת)
  איתן 03/04/2019 08:35
  הגב לתגובה זו
  2 0
  סגור
 • תודה (ל"ת)
  מיכה צרניאק 03/04/2019 15:10
  הגב לתגובה זו
  2 0
  סגור
 • 19.
  הנפקת ישראכרט
  חיים 02/04/2019 22:12
  הגב לתגובה זו
  0 0
  היי מיכה התותח מה דעתך על הנפקת ישראכרט?
  סגור
 • ישרכרט
  מיכה צרניאק 03/04/2019 15:09
  הגב לתגובה זו
  1 0
  זו הנפקה שרוב השוק הולך עליה ולכן בדרך כלל ישנה ציפייה שיהיה רצון מצד המוסדיים לדחוף את המניה בתחילת המסחר בשוק. שים לב שפעם קודמת גם בהפקת אירונאוטיקס ( יחי ההבדל הקטן ) הייתה ציפייה דומה ואתה יודע איך זה נגמר :) כאן זה אמור להיות סיפור אחר.
  סגור
 • 18.
  ראלקו, האם כשל שוק? ג.נ. מחזיק.
  יש ר א לי 02/04/2019 21:11
  הגב לתגובה זו
  0 0
  ראלקו נסחרת במכפיל רווח קטן מ 8. מחלקת דיבידנד נדיב כל שנה, מרבית הרווח. הכריזה על דיבידנד 2.93 ₪ החודש שזה מעל 12 %. לדעתי אין סיבה לפי הרווחים כל השנים ולפי הדיבידנדים כל השנים שלא תיסחר במכפיל 10 ואולי יותר. אגב, בנוסף לדיבידנד הודיעה על רכישה עצמית בסך 1 מיליון ₪ שזה כאחוז מערך החברה. הציבור מחזיק רק כ 18% והשאר הרוב הבעלים כ 68.5% ומעט מוסדיים כ 12.5%. האם אין כאן כשל שוק? האם בנתונים אלה אין הגיון שהבעלים ירצו למחוק את החברה (יציעו רכישה עצמית.) ג.נ. אני מחזיק במניות החברה. איפה אני טועה? אודה לתשובתך.
  סגור
 • ראלקו
  מיכה צרניאק 03/04/2019 15:06
  הגב לתגובה זו
  1 0
  אני מכיר את החברה שנים היא תמיד נסחרה במכפיל נמוך כך שזה רגיל ולכן לא הייתי מצפה שפתאום יהיה שינוי משמעותי במכפילים שהשוק נותן לחברה. יהיו תקופות טובות ויהיו תקופות פחות טובות בהן המטבעות יהיה לרעת החברה או שינויים נקודתיים במוצרים אותן החברה מוכרת שעלולים לפגוע בה ( שינוי במיסים/מכסים שפוגעים במלאי החברה ) אבל מה שיש לך זו חברה שחילקה דיבידנדים ב 2016- 12 מיליון , 2017- 9 מיליון , ועכשיו שוב 12 מיליון ₪ זה לא רע.
  סגור
 • 17.
  סינאל
  משקיע 02/04/2019 11:57
  הגב לתגובה זו
  0 0
  מה דעתך על המחיר הנוכחי ?
  סגור
 • סינאל
  מיכה צ'רניאק 03/04/2019 15:06
  הגב לתגובה זו
  1 0
  החברה עוסקת בשתי פעילויות 1- פעילויות הקשורות בעובדים בחברה כמו שעוני נוכחות, בקרת כניסה למשרד, שכר , משאבי אנוש. 2- נכסים מניבים באמצעות חברת בת דוראל.לחברה גם פעילות קטנה יחסית של פעילות הקלטה,טלויזיה במעגל סגור וכדומה ( באמצעות חברה הנקראת אנטקו). החברה מחזיקה ב 73% מהון המניות של דורסל ולכן לצורך פשטות שווי לפי שווי השוק – שווי ההחזקה 179 מיליון ₪ .שאר הפעילויות מרוויחות תפעולי כ 7-8 מיליון ₪ בשנה כך ואחרי מס זה יוצא כ 6 מיליון ₪ - לפי מכפיל 10-12 זה שווה כ 60-70 מיליון ₪ כך שבגדול אתה אמור להגיע לשווי פעילויות סביב 240 מיליון ₪ החברה נסחרת סביב 200 מיליון ₪ כך שזה סביר.
  סגור
 • 16.
  בזק
  יעל 02/04/2019 08:51
  הגב לתגובה זו
  0 0
  איזה שטויות למה קופצים ומאשימים את אלוביץ ? אולי שני הליצנים שמנסים לנהל היום את בזק ולא יודעים לנהל הורסים?? בדקו מה הם עושים אולי תצליחו להבין ולא לרוץ ולהאשים. אחרים .לכו בדקו אתת שני הליצנים שעושים הכל כדי להכשיל את מכירת בזק .
  סגור
 • 15.
  אג"ח ווטרסטון מול סטרווד
  רוני 02/04/2019 00:33
  הגב לתגובה זו
  0 0
  היי מיכה. כתבת לפני כמה שבועות שהאג"ח של ווטרסטון הוא התאום של סטרווד. השאלה שלי היא למה האגח של ווטרסטון (88 אג') נסחר ביותר מ- 50% מאגח סטרווד (55 אג')? בשיא השפל של סטרווד, הפער היה אפילו יותר גדול. תודה
  סגור
 • תשובה
  מיכה צ'רניאק 02/04/2019 10:49
  הגב לתגובה זו
  2 0
  אני קולט סוג של עקיצה , אבל ההתייחסות שלי לא הייתה למחיר האג"ח אלא לאופי החברה ולאיכות הדיווח וההתנהלות של החברה ומנהליה ומה שקרה בחברות לאחר ההנפקה . מבחינת השוק מחירי אגרות החוב זה כבר סיפור אחר. המחירים בשוק היו נמוכים כמו של כול החברות האמריקאיות.מאז כול המחירים קפצו. מה שעזר לווטרסטון זו ההודעה על מכירה של נכס והפקדת התשלום הבא לטובת מחזיקי האג"ח כבר כעת בפיקדון . האם עלייה של אג"ח סטרווד למחיר העולה על 60 אגורות תחזיר את היחסים בין שתי הסדרות למצב "בסדר" מבחינתך ? אולי אבל זה עדיין לא ישנה את העובדות. אגב כנגד החברה, חברת הדירוג ונושאי משרה בסטארווד הוגשה תביעה ייצוגית מאז שפורסם הטור כך שמשהו נוסף חושב שיש בעיה עם החברות וההתנהלות סביבן .
  סגור
 • 14.
  בגלל דילול המניה צפיה לירידה של עוד- 20 אחוזים (ל"ת)
  שאול 01/04/2019 19:46
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 13.
  שאלת תם למבינים - מניית אינטרנט זהב בשערים האלה מציאה ? (ל"ת)
  רוני 01/04/2019 19:20
  הגב לתגובה זו
  2 1
  סגור
 • אתה מודע לכך שאגרות החוב נסחרות ב 20 אגורות ?
  מיכה צרניאק 03/04/2019 15:12
  הגב לתגובה זו
  1 0
  כשזה המצב אתה אמור פחות לבחון את המניה ויותר את האג"ח .
  סגור
 • טען עוד
 • 12.
  איפה היה הועד "החזק" של בזק כשאלוביץ'
  שתה את המזומנים ? 01/04/2019 17:54
  הגב לתגובה זו
  0 0
  ישן בעמידה?!
  סגור
 • בזק
  מירי 02/04/2019 08:52
  הגב לתגובה זו
  0 0
  בדקו איך מנהלים שני הליצנים היום את בזק אז תבינו
  סגור
 • 11.
  תגיע ל4שח תוך שנה? (ל"ת)
  בבזק כנסתי בשער 3.13 01/04/2019 17:27
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 10.
  התייחסות למירלנד?
  dw 01/04/2019 17:07
  הגב לתגובה זו
  0 0
  Q4 היה לא מלבב ואף מדאיג, לאור החלשות הרובל שהגיעה לשיאה בדיוק בסוף השנה (70 רובל לדולר). מאז ועד היום (תום Q1) הרובל התחזק מעט, ל 66. האם נראה רווחי הון ב Q1 למול הפסדי ההון ברבעון הקודם? מה דעתך על אגח מירלנד בשער 40 ?
  סגור
 • מירלנד
  מיכה צ'רניאק 02/04/2019 10:41
  הגב לתגובה זו
  2 0
  הבעיה של החברה היא הגשת תביעה מצד חברה בת של עיריית מוסקבה כנגד מירלנד , תביעה זו מאפשרת לבנק המממן את הפרויקט להעמיד את החוב לפירעון מידי. החברה גם מתקשה להציג רווחיות שתוכל "להתגלגל" לטבת מחזיקי האג"ח כך שבלתי אפשרי לדעתי לקבל החלטה הגיונית כלשהיא במועד הנוכחי בנושא של מירלנד.
  סגור
 • 9.
  להושיב בכלא את הבנקים המוסדיים ורשות ההון שנתנו לאלוביץ
  תום 01/04/2019 16:41
  הגב לתגובה זו
  0 0
  לשעבד את החברה ולקחת הלוואת עתק ולשעבד את החברה ולמשוך כל שנה כמעט מליארד שקל דיבידנד שבהם החזיר ההלוואות כל עוד הכל עבד הכל היה בסדר עכשיו הציבור ישלם בגדול על חזירות של מעטים
  סגור
 • ומה חלקו של החבר של אלוביץ' שרוצה שנצביע עבורו? או שאין
  יש ר א לי 02/04/2019 20:55
  הגב לתגובה זו
  0 0
  לו חלק?
  סגור
 • 8.
  בי קום ב
  אלי 01/04/2019 16:17
  הגב לתגובה זו
  0 0
  לאגח אין שיעבוד כמו לאגח ג לכן החישוב בכתבה אינו נכון
  סגור
 • תגובה
  צ'רניאק מיכה 02/04/2019 10:32
  הגב לתגובה זו
  1 0
  אתה מתכוון לאותם 43 מיליון ₪ שהוזכרו בכתבה ? קרא את הטור שוב פעם ותראה שכתבתי שהחישוב נעשה בהתעלם מאותם 43 מיליון ₪
  סגור
 • מאיפה הבאת שלאגח ג יש שעבוד?
  אחד 02/04/2019 02:12
  הגב לתגובה זו
  0 0
  תוכל להפנות למקור שעליו את מסתמך?
  סגור
 • 7.
  אלוביץ הצליח להשאיר אחריו אדמה חרוכה
  מרשים 01/04/2019 15:30
  הגב לתגובה זו
  1 1
  בתמיכת מי
  סגור
 • בית המשפט שאישר את החלוקה למרות החוב שלה (ל"ת)
  שי.ע 01/04/2019 18:28
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 6.
  טעות
  אנונימי 01/04/2019 14:30
  הגב לתגובה זו
  0 0
  חברת בי קום הודיעה על הפסקת תשלומי האגחי"ם וזה אומר לכול האגחי"ם , זה כבר לא משנה אם הם הפקידו את הכסף בפיקדון. אסור להם לשלם כי זה העדפת נושים.
  סגור
 • תגובה
  מיכה צ'רניאק 02/04/2019 10:31
  הגב לתגובה זו
  1 0
  מדובר ב 43 מיליון ₪ שכבר נמצאים בחשבון שהינו לזכות מחזיקי סדרה ג ולכן הנאמן של סדרה ג יכול להשתמש בכסף לצורך תשלום ריבית . כפי שנכתב כאן , עצירת התשלומים בהקשר של סדרה ג תהיה אפקטיבית רק מהתשלום בנובמבר ולא במאי.
  סגור
 • 5.
  אגחי אינ' זהב
  ניר 01/04/2019 14:11
  הגב לתגובה זו
  0 0
  אם אני מחלק באינטרנט זהב את המזומן בקופה בע.נ של ג+ד אקבל החזר של 20 אג'. האגח כבר נסחרים בסיס 25 אג'. המשמעות היא ששוי האחזקה של אינ' זהב במניות בי קום שווה סביב 5 אג' לכל ע.נ. נראה שיש כאן כשל שוק או שהציפיה היא שמניות בי קום ימסרו למחזיקי אגח של בי קום עקב כשל פרעון. מה דעתך?
  סגור
 • אינטרנט זהב אג"ח
  מיכה צ'רניאק 01/04/2019 16:39
  הגב לתגובה זו
  2 0
  אי הוודאות מקשה מאוד על אגרות החוב של אינטרנט זהב. במצב של הסדר חוב ואו פירוק רוב הסיכויים ששווי המניות של בי קום ירד מאוד ואפילו עלול להימחק לכן אגרות החוב של אינטרנט זהב נסחרות במחיר נמוך . אגב היו רעיונות שמחזיקי האג"ח של אינטרנט זהב יחד עם גורם נוסף ישקיעו בבי קום ולכן ישנה אפשרות שמחזיקי אג"ח אינטרנט זהב ישתמשו במזומנים שיש על מנת לנסות ולהציל את שווי ההשקעה שלהם בבי קום- זה מזכיר מצב בו אתה צריך להכניס רגל נוספת לביצה על מנת לנסות ולחץ את עצמך ממנה.
  סגור
 • אל תשכח שיש גם תביעות מול אינטרנט זהב
  dw 01/04/2019 15:38
  הגב לתגובה זו
  0 0
  הם רוצים חלק מהקופה וייקח כמה שנים בניסיון לסלק אותם, בשאיפה בהצלחה, אבל זה עלול גם לא להצליח. באותן שנים יש הוצאות לתפעל את אינטרנט זהב (עולה כסף להיות חברה ציבורית ולהגיש דוחות) לא מצב פשוט.
  סגור
 • 4.
  מיכה, זה לא המצב המשפטי
  עו"ד 01/04/2019 14:10
  הגב לתגובה זו
  0 0
  דירקטור חב חובת נאמנות לחברה שמינתה אותו, לא לחברת האם ולא למחזיקי האג"ח של חברת האם. גם אם יש אינטרסים מנוגדים, החוק מאד ברור לגבי חובתו של הדירקטור.
  סגור
 • תגובה
  מיכה צ'רניאק 02/04/2019 10:27
  הגב לתגובה זו
  0 0
  לדעתי הוא גם חב חובת נאמנות למי שמינה אותו ומטעם מי הוא נבחר. ישנן הרבה השגות בדבר הצורך לדלל את בעלי המניות בשיעור כה גבוה כשהמניה בשפל אפשר לייצג נאמנה את מי שאתה מתיימר לייצג מבלי לפגוע בטובת בזק .זו לפחות דעתי .
  סגור
 • 3.
  ווסיג'י ב
  דוד 01/04/2019 14:03
  הגב לתגובה זו
  0 0
  מה דעתך על אגח ווסיג'י ב? למה הוא נסחר בתשואה כל כך גבוהה?
  סגור
 • תשובה
  מיכאל צ'רניאק 01/04/2019 16:34
  הגב לתגובה זו
  0 0
  ווסיגי- החברה מחזיקה בעיקר במלונות. אני מניח שאתה מתכוון לכך שאג"ב ב נסחר בתשואה גבוהה ביחס לתשואות בשוק , מחירו כרגע כ 82 אגורות והתשואה שלו היא 15.6% לפדיון זה לא משהו חריג ביחס לאג"ח "אמריקאיות " כשהבעיה העיקרית הוא הדירוג הנמוך יחסית – BBB ,אגב בתקופה הקרובה אמור לצאת דירוג מעודכן. הבעיה היא שזו חברה יחסית קטנה ומצב זה פוגע בדירוג כמו כן חלק משמעותי מנכסי החברה משועבדים לחוב בכיר לסדרה ב ( בנקים או סדרה א ). סה"כ לחברה נכסים טובים ולכן כול עוד לא קורה משהו חריג הזמן פועל לטובת סדרה ב .
  סגור
 • 2.
  מניית בזק
  דודו 01/04/2019 13:51
  הגב לתגובה זו
  2 0
  בחודשים האחרונים דובר הרבה על כך שמישהו מאוד ידוע מעוניין להשתלט על מנית בזק ודואג שהיא תרד בשעור ניכר
  סגור
 • לאור האירועים האחרונים אולי הם התכוונו לשלמה רודב :) (ל"ת)
  מיכה צ'רניאק 01/04/2019 16:06
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 1.
  אופססס זה לא המצב המשפטי
  אבי 01/04/2019 13:07
  הגב לתגובה זו
  1 2
  מיכה היקר, הכתבה רצופה טעויות משפטיות בדיני חברות. חבל.
  סגור
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות