שר האוצר הגיש לממשלה תזכיר חוק המקל את נטל המס על זוגות נשואים העובדים בעסק משותף

רו"ח עו"ד אריאל דרייפוס

פורסם תזכיר חוק להקלות בחישוב מס נפרד לבני זוג העובדים יחד באותו עסק. תזכיר החוק מציע לצמצם את היקף החזקות הקובעות קיומה של תלות במקורות ההכנסה של בני הזוג, וכן להגדיל את היקף ההכנסה של בן הזוג האחר שיינתן בגינה חישוב מס נפרד הגם שקיימת תלות במקורות ההכנסה, אם הנסיבות מצדיקות זאת.
בני זוג
פורסם תזכיר חוק להקלות בחישוב מס נפרד לבני זוג העובדים יחד באותו עסק. תזכיר החוק מציע לצמצם את היקף החזקות הקובעות קיומה של תלות במקורות ההכנסה של בני הזוג, וכן להגדיל את היקף ההכנסה של בן הזוג האחר שיינתן בגינה חישוב מס נפרד הגם שקיימת תלות במקורות ההכנסה, אם הנסיבות מצדיקות זאת.
מוצע לקבוע כי במקום שיעור זכויות הצבעה בחברה, שיעור החזקה בהון או שיעור בזכויות ברווחי השותפות של 10% - יוגדל שיעור הזכויות כאמור ל-25% ומעלה, כלומר רק בהחזקה של בן הזוג או בהחזקה משותפת של שני בני הזוג של 25% או יותר, תחול החזקה כי הכנסת בן הזוג האחר באה ממקור הכנסה התלוי במקור ההכנסה של בן זוגו.
נוסף על כך, מוצע לתקן את סעיף 66(ה) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א-1961 (להלן: "הפקודה"), הקובע כיום חישוב מס נפרד להכנסה של עד כ-50,000 ש"ח לשנה כאשר קיימת תלות במקורות ההכנסה אך מתקיימים התנאים הקבועים בסעיף. מוצע להעלות את תקרת ההכנסה שבגינה יינתן חישוב מס נפרד ל-108,000 ש"ח לשנה החל משנת המס 2017, ולקבוע תקרת הכנסה נמוכה יותר שתעלה בהדרגה לעניין שנות המס 2016-2014 כדלקמן: לשנת המס 2014 - 60,000 ש"ח; לשנת המס 2015 - 70,000 ש"ח; ולשנת המס 2016 - 90,000 ש"ח.
כדי להבטיח כי הטבת המס תינתן בנסיבות המצדיקות זאת, הקבועות בסעיף 66(ה) לפקודה, וכדי לצמצם את המקרים של ניצול לרעה של הטבת המס בידי אלה שאינם זכאים לה, מוצע כי הטבת המס תהיה מותנית גם בהצהרות של בני הזוג לעניין הכנסה זו שיצורפו לדוח השנתי. נוסף על כך מוצע לקבוע קנס מיוחד שיוטל בנסיבות שבהן יימצא בשומה סופית כי נתבע חישוב מס נפרד מבלי שנתקיימו התנאים לכך כקבוע בפקודה. סכום הקנס יהיה שיעור של 30% מהפרש המס, שהוא הפער בין חישוב המס הנפרד על ההכנסה המוצהרת לבין חישוב המס המאוחד לפי ההכנסה המוצהרת.
בשנת 2016 ימנה שר האוצר ועדה שתבחן את נושא חישוב המס המאוחד בין בני זוג לאור יישום הצעת החוק בהתאם למתווה שהוצע לעיל, ובכלל זה את נחיצות חישוב המס המאוחד על הכנסה מיגיעה אישית כאמור.
הכותב - עורך הירחון "ידע למידע" ומרכז תחום המסים בחברת "חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ"


תגובות לכתבה(0):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות