מצבת החזקות בעלי עניין

לא קיימים נתוני בעלי ענין לחברה זו

התפלגות בעלי עניין

קטגוריה % בהון מספר מחזיקים שווי החזקות (אלפי ₪)
מוסדים 12.15 1 4,955.66
בעלי עניין 9.8 7 3,998.92
ציבור 78.05 -- 36,145.12

סיכום תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז קרנות מחזיקות

מספר קרנות % קרנות מחזיקות החזקות ע.נ שווי החזקות (אלפי ₪)
21 8.19 3,359,935.3 4,821.51

התפלגות קרנות מחזיקות

קטגוריה % בהון שווי החזקות (אלפי ₪)
אלומות 2.61 1,536
מיטב תכלית 1.77 1,041
קסם 1.08 638
איילון 1.07 632
הראל 0.77 451

פירוט קרנות מחזיקות

לא נמצאו נתונים להצגה