מצבת החזקות בעלי עניין

לא קיימים נתוני בעלי ענין לחברה זו

התפלגות בעלי עניין

קטגוריה % בהון מספר מחזיקים שווי החזקות (אלפי ₪)
מוסדים 13.17 1 7,610.88
בעלי עניין 9.8 7 5,662.8
ציבור 77.03 -- 53,054.54

סיכום תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז קרנות מחזיקות

מספר קרנות % קרנות מחזיקות החזקות ע.נ שווי החזקות (אלפי ₪)
20 9.05 3,710,243.89 5,869.61

התפלגות קרנות מחזיקות

קטגוריה % בהון שווי החזקות (אלפי ₪)
אלומות 3.45 2,240
מיטב תכלית 1.52 983
קסם 1.28 830
איילון 1.08 698
הראל 0.83 536

פירוט קרנות מחזיקות

לא נמצאו נתונים להצגה