אודות החברה

הזדמנות ישראלית מקורות אנרגיה, שותפות מוגבלת
25,145
חיפושי נפט וגז
2010
קוסט פורר גבאי את קסירר
1551
550236822
03-6116111
03-6116110
רח' בן גוריון 2, רמת גן 52573
השותפות, הזדמנות ישראלית מקורות אנרגיה, עוסקת בתחום חיפושי נפט וגז בישראל.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2018
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות