חדשות הזדמנות יהש

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • הזדמנות ישראלית - דוח רבעון 2 לשנת 2019
  • רשיון /399רועי-הזיש שלחה לשותפים ברשיון הודעת בחירה ...
  • רישיון רועי: EDISON-מפעילת הרישיון הודיעה על פרישתה מהרישיון
  • הזדמנות ישראלית - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • רצו,הזיש-תיקון הסכם תפעול משותף ברשיון רועי,פרטים
  • הזדמנות ישראלית-פתיחת מסחר ב-22.4.19-הזיש.א,6הזיש.א,7הזיש.א8
   | קישור ל-PDF
  • דלקד מימשה אופציה לרכישת 24.99% ברשיון רועי מרציו,כפוף
  • הזיש-דוח הערכת משאבים מותנים בנכסי נפט בצפון דקוטה,ארה"ב-המשך2
  • הזדמנות ישראלית - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • הזיש-מועצת הנפט החליטה להמליץ לדחות הבקשה לקבלת רשיון יועד החד

  חדשות סקטור חיפושי נפט וגז