אודות החברה

לפידות קפיטל בע"מ
1,059,089
השקעה ואחזקות
1959
סומך חייקין
642
520022971
03-6417241
03-6417246
רח' ברודצקי 19, תל אביב 69051
החברה, לפידות קפיטל בע"מ, בעצמה ובאמצעות חברות בשליטתה עוסקת בחמישה תחומי פעילות:
- קידוחים: ביצוע קידוחי נפט ומים ואספקת שירותים נלווים לקידוחים אלו, הכוללים בעיקר שירותי מילוט ובוץ, שירותי הפקה, שירותים של לוגים חשמליים ואספקת מעבדות לאתרי הקידוחים.
- השקעות פיננסיות: החברות בקבוצה בארץ ובחו"ל, נוהגות להשקיע את אמצעיהן הנזילים בפקדונות שונים ובניירות ערך מסוגים שונים.
- מסחר בינלאומי: סחר במגוון מוצרי צריכה בין היתר מקטגוריות ההלבשה, הנעלה, ציוד ספורט וטיולים ואביזרים נוספים (בעיקר בשוק האירופאי). פעילות הסחר מבוצעת בשיטת BACK TO BACK.
- יבוא, שיווק והפצת טלפונים ואביזרים סלולאריים.
- אחר: לקבוצת לפידות קפיטל החזקה בנכסי נפט. כמו כן, לקבוצה השקעות בנדל"ן בישראל, ברומניה ובגיאורגיה.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2017
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות