חדשות לפידות קפיטל

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • לפידות קפיטל-תוצאות הנפקה לציבור על פי דוח הצעת מדף מ-28.11.19
   | קישור ל-PDF
  • לפידות קפיטל - פתיחת מסחר ביום 3.12.19-לפידות קפט אגח א
   | קישור ל-PDF
  • לפדת-דוח ה.מדף להנפקת אגח א עפי ת.מדף מ,15.11.19הזמנות-1.12.19
   | קישור ל-PDF
  • לפידות קפיטל - תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים לקראת הנפקת אגח א
  • בהימ"ש אישר את ההסדר באפריקה על בסיס הצעת לפדת
  • לפדת- תוצאות הנפקת זכויות על פי דוח הצעת מדף מיום 27.10.19
   | קישור ל-PDF
  • לפידות קפיטל - דוח רבעון 3 לשנת 2019
  • לפידות קפיטל - מצגת לשוק ההון-אוקטובר 2019
  • לפדת-דוח הצעתמדף להנפקת מניות וכתבי אופציה 2 המוצעים בדרך של ז
   | קישור ל-PDF
  • באסיפות אגח אפרק זכתה הצעת לפדת להסדר,לפדת+אשגפ יפקידו פקדון..

  חדשות סקטור השקעה ואחזקות

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות