חדשות לפידות קפיטל

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • לפדת-הפרקליטות שוקלת העמדה לדין של דניה סיבוס,המנכל ומנהל נוסף
  • לפידות קפיטל - הושלם הסדר החוב באפריקה, החברה תחזיק ב-80%-המשך
  • לפדת-תוצאות הנפקת אגח סדרה 1 על פי דוח הצעת מדף מיום 16.1.20
   | קישור ל-PDF
  • לפדת-פתיחת מסחר ומינוי עושה שוק ביום 20.1.20-לפידות קפט אג 1
   | קישור ל-PDF
  • לפדת-דוח ה.מדף להנפקת אגח להמרה 1 ע"פ, הזמנות: 16.1.20
   | קישור ל-PDF
  • לפידות קפיטל - מצגת לשוק ההון-ינואר 2020
  • לפידות קפיטל-תוצאות הנפקה לציבור על פי דוח הצעת מדף מ-28.11.19
   | קישור ל-PDF
  • לפידות קפיטל - פתיחת מסחר ביום 3.12.19-לפידות קפט אגח א
   | קישור ל-PDF
  • לפדת-דוח ה.מדף להנפקת אגח א עפי ת.מדף מ,15.11.19הזמנות-1.12.19
   | קישור ל-PDF
  • לפידות קפיטל - תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים לקראת הנפקת אגח א

  חדשות סקטור השקעה ואחזקות

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות