אודות החברה

מנורה מבטחים החזקות בע"מ
3,108,550
ביטוח
1935
קוסט פורר גבאי את קסירר
566
520007469
03-7107801
03-7107633
רח' ז'בוטינסקי 23, רמת-גן 5251102
באמצעות חברות בנות בשליטתה, עוסקת החברה, מנורה מבטחים החזקות בע"מ, בכל ענפי הביטוח העיקריים, ובכלל זה ביטוח חיים וחיסכון ארוך טווח הכולל פנסיה וגמל, ביטוח כללי הכולל בין היתר ביטוח רכב (חובה ורכוש) וכן ביטוח בריאות.
בנוסף, עוסקת קבוצת מנורה בפעילות של מתן שירותי הפצת ניירות ערך והתחייבויות חיתומיות. לקבוצה גם פעילויות נוספות כגון השקעות בנדל"ן ופעילות סולארית בארץ ובחו"ל, פעילות אשראי ומימון לעסקים קטנים ובינוניים, פעילות של מתן התחייבויות לפירעון אמצעי תשלום וכן פעילות ניהול קרנות נאמנות.
כמו כן, מחזיקה מנורה מבטחים בשלוש סוכנויות ביטוח.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2018
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות