אלקטרה צריכה עברה להפסד ברבעון השני של 2018 בשל מחיקת Huawei

ההכנסות צנחו ב-14.5% ברבעון ונרשמה ירידה בשיעורי הרווחיות; מניית החברה התרסקה ב-44% מתחילת השנה
 |  (1)
זאב קלימי, מנכ"ל אלקטרה צריכה, צילום: יוני רייף
אלקטרה צריכה -1.62% אלקטרה צריכה 4,562 -1.62% אלקטרה צריכה בסיס:4,637 פתיחה:4,637 גבוה:4,578 נמוך:4,486 תמורה:362,533 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: דיווחה הבוקר (ב') על תוצאותיה לרבעון השני של 2018 עם צניחה של 14.5% בהכנסות, ירידה בשיעורי הרווחיות והפסד של 22 מיליון שקל, אשר נבע, בין היתר, משחיקת הרווח הגולמי ומחיקה של כ-25 מיליון שקל בגין פעילות המכשירים הסלולריים של Huawei.
הכנסות החברה הסתכמו בכ-668.5 מיליון שקל ברבעון השני של 2018, ירידה של כ-14.5% לעומת הכנסות של כ-782 מיליון שקל ברבעון השני אשתקד.
ביזפורטל מגייסת כתבי שוק הון ביזפורטל מגייסת כתבי שוק הון
בשורה התחתונה רשמה החברה הפסד של 21.7 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של כ37.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
ירידה של 40 מיליון שקל ברווח הגולמי
הרווח הגולמי של החברה הסתכם בכ-166 מיליון שקל ברבעון השני, אשר היוו כ-24.9% מההכנסות, מדובר בירידה של כ-19.5% לעומת הרווח הגולמי ברבעון המקביל, אשר הסתכם בכ-206.6 מיליון שקל, כ-26.4% מההכנסות.
ברמה התפעולית רשמה החברה הפסד של 1.6 מיליון שקל ברבעון השני, לעומת רווח תפעולי של כ-63.3 מיליון שקל ברבעון המקביל. הצניחה ברווח התפעולי מיוחסת לשלוש השפעות מרכזיות הכוללות נפילה של כ-40 מיליון שקל ברווח הגולמי כאמור, ירידת ערך של כ-25 מיליון שקל בגין מהפחתת שווי פעילות המכשירים הסלולריים של Huawei לגביה מתנהל בימים אלו הליך משפטי ועלייה של כ-4.9 מיליון שקל בהוצאות המכירה ושיווק, אשר קוזזה על ידי ירידה של כ-3.9 מיליון שקל בהוצאות ההנהלה וכלליות.
שחיקה ברווחיות התפעולית גם בלי קשר ל-Huawei
גם בנטרול השפעת ירידת הערך בגין Huawei, עמד שולי הרווח התפעולי על כ-3.5% ברבעון השני, לעומת שולי רוות תפעולי של 8.1% ברבעון המקביל אשתקד.
ירידה של 23% בהכנסות מגזר מוצרי הצריכה החשמליים
במגזר מוצרי הצריכה החשמליים המכירות ברבעון השני של שנת 2018 הסתכמו בכ-306 מיליון שקל, ירידה של כ-23% לעומת סך של כ-398 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המגזרי ברבעון השני של שנת 2018 הסתכם בכ-5 מיליון שקל לעומת כ-40 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון ברווח המגזרי נובע מירידה בהיקף המכירות, קיטון בשיעור הרווח הגולמי ומגידול בהוצאות הפרסום לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
צמיחה של 4% בהכנסות מגזר קמעונאות החשמל
במגזר קמעונאות החשמל, במסגרתו מפעילה החברה את הרשתות מחסני חשמל ושקם אלקטריק, המכירות ברבעון השני של שנת 2018 גדלו בשיעור של כ-4.1% והסתכמו בכ-276 מיליון שקל לעומת כ-265 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד, וזאת על אף עיתוי חג הפסח שחל ברבעון הראשון בשנת 2018 לעומת עיתויו ברבעון השני בשנת 2017.
המכירות למ"ר בחנויות זהות גדלו בשיעור של כ-5.3% והסתכמו בכ-2,768 שקל למ"ר בממוצע חודשי לעומת 2,629 ש"ח למ"ר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המגזרי הסתכם ברבעון השני של שנת 2018 בכ-6 מיליון שקל לעומת כ-11.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון ברווח נובע מירידה בשיעור הרווח הגולמי בעיקר כתוצאה משינוי בתמהיל המכירות ומעלייה בהוצאות הפרסום בסך של כ-4 מיליון שקל לעומת הרבעון המקביל אשתקד.
הכנסות גולן טלקום ירדו ב-2.6%, ה-ARPU ירד ב-4%
במגזר תקשורת סלולרית, הכולל את פעילות גולן טלקום המכירות ברבעון השני של שנת 2018 הסתכמו בכ-130 מיליון שקל, ירידה של כ-2.6% לעומת סך של כ-133 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח המגזרי ברבעון השני של שנת 2018 הסתכם בכ-20.8 מיליון שקל, ללא שינוי משמעותי מהרבעון המקביל אשתקד.
 
לגולן נבע במהלך הרבעון השני לשנת 2018 תזרים מזומנים מפעילות שוטפת בסך של כ-23 מיליון שקל. מספר מנויי הסלולר של גולן טלקום הסתכם בסוף המחצית הראשונה של 2018 בכ-903 אלף, גידול לעומת 892 אלף מנויים בתקופה המקבילה אשתקד ו-896 אלף בסוף הרבעון הראשון 2018. ההכנסה הממוצעת מלוקח (ARPU) הסתכמה בכ-48 שקל, לעומת 50 שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
 
ירידה של 64% בהכנסות מגזר המכשירים הסלולריים
במגזר מכשירים סלולריים המכירות ברבעון השני של שנת 2018 הסתכמו בכ-14 מיליון שקל, ירידה של 64% לעומת כ-39 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הקיטון נובע מירידה בפעילות מכירת מוצרי Huawei. ההפסד המגזרי הסתכם בכ-27 מיליון שקל לעומת כ-2.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בנטרול הוצאות בגין ירידת ערך נכסים בלתי מוחשיים, הסתכם ההפסד המגזרי ברבעון השני של שנת 2018 בכ-2 מיליון שקל.
 מכים את השוק (צולם בתחילת חודש יוני)
החורף של אלקטרה
זאב קלימי, מנכ"ל אלקטרה מוצרי צריכה: "הרבעון השני של 2018 התאפיין בהמשך הצמיחה בפעילות הקמעונאית בה נרשמה עלייה של כ-4.1%  בהכנסות, וזאת על אף עיתוי חג הפסח שחל השנה ברבעון הראשון, בעוד שאשתקד חל ברבעון השני והשפיע על תוצאותיו. הצמיחה המתמשכת בפעילותן של הרשתות מחסני חשמל ושקם אלקטריק, שבסיכום המחצית הראשונה של השנה רשמו צמיחה של למעלה מ-11% במכירותיהן, על רקע האתגרים הפוקדים כיום את שוק הקמעונאות, ממחישה את מיצובן החזק של רשתות אלה ואת מובילותן בשוק המקומי."
"במגזר התקשורת הסלולרית, בו פועלת גולן טלקום, הצגנו גידול במספר מנויי הסלולר ושמרנו על רווחיות יציבה, המהווה גורם מאזן לירידה ברווחיות הקבוצה בעקבות ההאטה בשוק המזגנים."
"בדומה לתוצאות הרבעון הראשון, גם הרבעון השני הושפע ממגמת הקיטון בביקושים שנרשמה בשוק המגזנים בישראל, וזאת בשל תנאי מזג אוויר נוחים יחסית, וכן בעקבות ההאטה בשוק הנדל"ן למגורים, המושפע מירידה במכירות של דירות יד שניה ומההאטה כללית בעקבות יישום תכנית 'מחיר למשתכן'. בנוסף, הושפעה פעילות זו ממגמת המעבר של הצרכנים למזגנים קטנים וזולים."
"ברבעון הנוכחי הושפעה השורה התחתונה מהפחתה חשבונאית המיוחסת לפעילות המכשירים הסלולריים של Huawei, לגביה מתנהל הליך משפטי".
המנכ"ל יסיים את תפקידו בסוף אוקטובר
לפני כשבועיים דיווחנו כי מנכ"ל אלקטרה צריכה זאב קלימי, אשר שימש בתפקיד זה מספטמבר 2014 התפטר מתפקידו. לאחר שלאחרונה נחקר בחשד לשימוש והעברת מידע פנים (לכתבה המלאה). על פי החשדות שעמדו במרכז חקירת רשות ניירות ערך אשר החלה בינואר 2017, קלימי סחר במניות של חברת המזון אסם על בסיס מידע פנים שקיבל לגבי עסקת המיזוג שלה עם נסטלה, ובנוסף העביר מידע פנים אודות דו"חותיה הכספיים של אלקטרה צריכה לאיש עסקים מקורב אליו.
תגובות לכתבה(1):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 1.
  הציבור מאס בפיפי וברקו.. וברח מאלקטרה
  אייל 15/08/2018 17:57
  הגב לתגובה זו
  0 0
  אסייג בלתי נסבלת החלטה גרועה על פרזנטורים
  סגור