חדשות ספנסר אגח ב

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • ספנסר אקוויטי - דוח רבעון 3 לשנת 2019
  • ספנר-מצגת עדכון לקראת הנפקת אגח, לאחר קבלת דירוג-ספטמבר 2019
  • ספנסר אקוויטי - דוח רבעון 2 לשנת 2019
  • ספנסר אקוויטי - מצגת עדכון לאחר דוחות רבעון ראשון 2019
  • ספנסר אקוויטי - דוח רבעון 1 לשנת 2019
   | קישור ל-PDF
  • ספנסר אקוויטי - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018- תיקון דוח
   | קישור ל-PDF
  • ספנסר אקוויטי - דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018
   | קישור ל-PDF
  • ספנסר אקוויטי - מצגת עדכון לאחר דוחות רבעון שני 2018
  • ספנר- חריגה זמנית מאמת מידה פיננסית,תוספת ריבית למחזיקי אגח א
  • ספנסר אקוויטי - פתיחת מסחר ביום 5.6.18-ספנסר אגח ג
   | קישור ל-PDF

  חדשות סקטור נדל"ן מניב בחו"ל

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות