אודות החברה

מגוריט ישראל בע"מ
702,106
נדל"ן מניב בישראל
2016
קוסט פורר גבאי את קסירר
1668
515434074
03-5007577
03-9442727
דרך אבא הלל 12, רמת גן 5250606
החברה, מגוריט ישראל בע"מ, הינה קרן להשקעות במקרקעין. מטרתה העיקרית של החברה הינה להשקיע בתחום הנדל"ן המניב למגורים בישראל, ובכך לאפשר למשקיעים להשתתף באופן לא ישיר, ברכישת והחזקת פרויקטים של דירות מגורים להשכרה בישראל, בהם תשקיע החברה.
כאמור לעיל, בכוונת מגוריט לפעול בתחום הנדל"ן המניב למגורים בישראל. דהיינו, רכישת דירות למגורים ונכסי נדל"ן הנלווים אליהן (כגון: שטחים מסחריים, חנויות וכיו"ב), השכרת הנכסים ומתן שירותים הנלווים להשכרתם.

נושאי משרה בכירה ודירקטורים

* נתוני השכר נכונים לשנת 2018
לא נמצאו נושאי משרה בכירה ודירקטורים להצגה

חברות בנות

לא נמצאו חברות בנות להצגה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות