חדשות מגוריט

  אין חדשות להצגה

  הודעות בורסה

  • מנפר בהסכם למכירת בנייני מגורים ושטחי מסחר שיבנו ביפו למריט..
  • מריט תרכוש ממצלאוי 25 דירות שנמצאות בשלב בניה ראשוני בק.אונו..
  • מריט-הסכמים לרכישת 21 יח"ד בשלבי בנייה בשכונת הדר יוסף בת"א..
  • מגוריט - מצגת לשוק ההון- נובמבר 2019
  • מגוריט - דוח רבעון 3 לשנת 2019
  • מריט-הושלמה עסקת "הפרדס" פ"ת,בוחנת זקיפת הפרש שווי לדוחות,המשך
  • מגוריט - דוח רבעון 2 - דוח משלים
  • מגוריט - דוח רבעון 2 לשנת 2019
  • מגוריט-תוצאות הנפקה לציבור עפ"י דוח הצעת מדף מיום 11.7.19
   | קישור ל-PDF
  • מגוריט - פתיחת מסחר ביום 16.7.19-מגוריט אג ,1 מינוי עושה שוק
   | קישור ל-PDF

  חדשות סקטור נדל"ן מניב בישראל

  חיפוש ני"ע חיפוש כתבות