ארה"ב בדרך לצוק פיסקאלי, האם אובמה יחליט שהוא קופץ?

יניב פגוט, האסטרטג הראשי של קבוצת איילון, מתייחס לתוקפן של הטבות המס של ממשל בוש, והשפעת תפוגתן על כלכלת המדינה בפרט וכלכלת העולם בכלל
 |  (3)
אם לא די בצרות ואתגרים הכלכליים הגלובליים, הרי שהמנהיגות הכלכלית של ארה"ב עתידה לעמוד בפני אתגר פוליטי-כלכלי גדול - הטבות המס הענקיות שהעניק ממשל בוש ב-2001 ו-2003 עתידות לפוג בתחילת השנה הבאה. תוקפן הטבות אלה הוארך לשנתיים נוספות על ידי ממשל אובמה בשלהי שנת 2010.

מדובר בהפחתות מס שהורידו את מס ההכנסה של לעם האמריקני ברמה של 3%-5%, וכן הפחיתו את מס רווחי ההון מרמה של 20% לרמה של 15%. כמו כן, קיימות הטבות נוספות למובטלים אשר שחיקתן תהווה מכה קשה לכלכלה האמריקנית המקרטעת. במידה והקונגרס לא יפעל להארכה נוספת של הפטורים, שיעורי המס יחזרו לקדמותם.

בנוסף להעלאה דרמטית הצפויה למיסים, הטייס האוטומטי של הקיצוצים התקציביים כולל קיצוצים גדולים בתקציב הביטחון האמריקני ייכנסו לתוקף בתחילת חודש ינואר 2013, בשילוב עימות נוסף בקונגרס על העלאה נוספת של תקרת החוב הלאומי "הזוחל" בקצב מאיים כלפי מעלה. הארכת הטבות המס של ממשל בוש בעשור נוסף תעלה למשק האמריקני 3.2 טריליון דולר במצטבר, לא כולל תשלומי מוגדלים על חוב ממשלתי גדל והולך, וכאן בדיוק טמונה הדילמה של הממשל.

הצד של דמוקרטים והצד של רפובליקנים

החוכמה הקולקטיבית גורסת כי ההכרעה במלחמת ההתשה על עתיד הטבות מס לא תחול לפני ההכרעה בבחירות לנשיאות אשר יערכו ב-6 לנובמבר הקרוב, עובדה שעלולה ליצור לחץ זמנים בקבלת ההחלטות פיסקאליות ועצבנות רבה בשווקים. הדמוקרטים חפצים במיסוי בעלי ההכנסות הגבוהות ומגדירים לשם משא ומתן את רף ההכנסות השנתיות הגבוהות ב-250 אלפי דולרים ומעלה. אילו הרפובליקנים מתנגדים להגדלת המיסוי, ומוכנים להתפשר על הגדלת המיסוי החל מרף הכנסות שנתיות מינימלי של מיליון דולר בשנה. מיסוי מרף הכנסות שכזה מרוקן מתוכן הלכה למעשה את הקיצוץ התקציבי המתוכנן, שכן כ-44% מן פוטנציאל ההכנסות הצפויות מהגדלת המס מפסיק להיות רלוונטי למיסוי.

הטבות המס המדוברות מסתכמות לכדי סכום אדיר של 607 מיליארדי דולרים המהווים כ-4% מהתמ"ג האמריקני. תפוגה מלאה או אפילו חלקית שלהן עלולה להביא את כלכלת ארה"ב הצומחת בקצב איטי של 2% למיתון כלכלי כבר במחצית הראשונה של שנת 2013. ה-CBO, הגוף הרשמי האחראי על אנליזות כלכליות עבור המחוקקים האמריקנים, מעריך כי בתסריט של ביטול הטבות כלכליות מלא תתכווץ הכלכלה האמריקנית במחצית הראשונה של שנת 2013 ב-1.3%.

בהינתן חוסר בהירות באשר להכנסותיהם, עלול הצרכן האמריקני להקטין את צריכתו הפרטית ולהגביר חסכון. מעבר לכך, הפירמות עלולות להקטין השקעות, לעצור גיוס עובדים ולהצטייד בנזילות - זה בתורו יביא לקיטון בהכנסות ממיסים, גידול באבטלה ועלייה בהוצאות בגין דמי אבטלה, ושוב נחווה כולנו במעגל קסמים של תוכניות צנע.

על מנת להמחיש את האיום המיידי הנשקף לשוק העבודה, נספר כי ענקית הביטחון חברת לוקהיד מרטין הודיעה על כוונתה לקצץ כ-12,400 עובדים המהווים כ-10% מכוח העבודה בחברה בתחילת שנת 2013. מדובר בפיטורים עתידיים אשר מהווים איתות ברור למדינה שאם בכוונתה לבצע את הקיצוצים המדוברים בתקציב המדינה - הנהלת החברה תפעל להתאים את מצבת כוח האדם באופן דרסטי ומיידי.

lose lose situation

ארה"ב מנהלת תקציב גירעוני המסתכם במעל לטריליון דולר זו השנה הרביעית ברציפות ונדרשת לקצץ בגירעון התקציבי. ההנחה של ה-OECD כי בסופו של יום ימצא נתיב פשרה באשר לקיצוצים התקציביים לשנת 2013 והתקציב יקוצץ ב-1.5% ולא ב-4%. המכניזם על בסיסו בנויות ההנחות לקיצוץ נמוך יחסית בהטבות המס, הינה הנחה כי הצדדים יגיעו בסופו של יום להסכמה באשר לדחיית חלק מהותי מן הקיצוצים התקציביים של הטווח הקצר והחלקתם על ציר הזמן באמצעות תוכנית רב שנתית להידוק פיסקאלי אשר תשתנה מן הסתם עוד עשרות פעמים בשנים הבאות.

החשש הוא כי אי ביטול ההטבות המס בכלל יביא את הפעילים בשווקים לאבד אמון בחוב האמריקני הנסחר בתשואות שפל היסטוריות. לפיכך קיצוצי מס כלשהם בליווי תוכנית הקטנת גירעון רב שנתי מחויבים במציאות. מה שעולה בברור גם מהתחזית האופטימית יחסית של ה-OECD כי הגמישות הפיסקאלית של הבנק המרכזי האמריקני נמוכה ונטל המנהיגות הכלכלית הממוקדת בעידוד הצמיחה בארה"ב מוטל כולו וימשיך להיות מוטל עוד יותר בעתיד הנראה לעין על הבנק המרכזי האמריקני, כך שתוכניות הרחבה כמותית שונות ומשונות צפויות להמשיך ולהוות בטווח הנראה לעין דרך חיים.

במידה ומנהיגי ארה"ב יתקשו להגיע לעמק השווה באשר למינון ביטול קיצוצי המס בשנת 2013, ישחזרו את הקטטה ההמונית שהתרחשה בקרב על הגדלת תקרת החוב בחודשים יולי - אוקטובר שנה שעברה שעלתה לפעילים בשווקים במימוש שערים חד והסתיימה ללא הכרעה והיגררות לשיטת הקיצוצים האוטומטית - הרי שהנשפעה על השווקים תהיה שלילית במיוחד. לא נופתע לראות חברות דירוג נוספות מפחיתות את דירוג החוב של "הפרה הקדושה" מארה"ב.

מי שמעוניין בדוגמא חיה באשר לקצה הקרחון של השפעה שלילית שעשויה להיות להעלאת המס על שוק המניות. נביא את הכוונה להעלות את שיעור המס על דיבידנדים לבעלי ההכנסות ל-2% למשתכרים העליונים באוכלוסיה מ-15% ל-39.6% - שני האחוזים העליונים של המשתכרים באוכלוסיה בארה"ב מחזיקים בחלק הארי של החזקות הציבור במניות.

לשם המחשת הדינמיקה השלילית של התאמת מס שכזו נביא את ההמחשה המספרית הבאה: מחזיק מניית כגון Johnson & Johnson אשר תשואת הדיבידנד השנתית שלה 3.9% בשנה תחת משטר המס החדש, ידרוש של 5.9% בשנה רק בכדי לזכות בתשואת דיבידנד נטו שנתית של 3.3% - קרי לשמר את מצבו הנוכחי. תשואת דיבידנד שכזו תדרוש מן החברה לחלק 3.5 מיליארד דולר בשנה המהווים כ-35% מרווחיה השנתיים. החברה לא צפויה להעלות את שיעור הדיבידנד שלה בשיעור קיצוני שכזה, לכן מחיר המניה יתאים עצמו כלפי מטה בכדי להביא לידי ביטוי את תשואת הדיבידנד נטו המונמכת תחת משטר המיסוי החדש.

נחתום את הדיון בצוק הפיסקאלי בהערכתנו, כי בתום מרתון פוליטי מורט עצבים אשר יפגע בתפקוד השוטף של השווקים, יחודש הרוב הגדול של הטבות המס וידחה הטיפול בהן לשנים הבאות. על אף העובדה כי מדובר בתהליך הרסני ארוך טווח, אנו מעריכים כי שוקי האג"ח האמריקנים יתעלמו בחוסר האחריות הפיסקאלית ואילו חברות הדירוג "יענישו" את חוסר האחריות הפיסקאלית במתינות.

***אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולות ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כל העושה במידע הנ"ל שימוש כלשהו - עושה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או הכותבים מחזיקים ו/או עלולים להחזיק חלק מן הניירות המוזכרים לעיל
תגובות לכתבה(3):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 3.
  רפובליקאים לא מוכנים לפשרה
  גבי 13/07/2012 17:53
  הגב לתגובה זו
  0 1
  הדיווח שהרפובליקאים מסכימים לפשרה על 1 מליון דולר לא נכונה. לצערנו המפלגה הרפובליקאית שהביאה אותנו להידרדרות הכלכלית שאנו נמצאים בא לא מוכנים לשום פשרה וזאת בכל נושא שהוא. כמו שאמר לפני כשנתיים מנהיג הרפובליקאים בקונגרס: "מטרתנו להפיל את הנשיא אובמה ולא נשתף פעולה בשום נושא". באם הרפובליקאים יסכימו לפשרה 1 מליון דולר כרף החזר המיסוי מ 2001 אזי נגיע לפשרה. להזכיר לכולם שקיצוץ המס על ידי הנשיא בוש היה זמני. באם היו רוצים שיהיה קבוע היו משנים את מדרגות המס אז.
  סגור
 • 2.
  אגח ארהב
  אורן 12/07/2012 22:20
  הגב לתגובה זו
  0 2
  למרות החוב האדיר של ארה"ב, תשואות האגח נמוכות מאוד? כיצד אתה מסביר זאת ? מה הצפי לעתיד לפי דעתך? יניב פגוט תודה
  סגור
 • 1.
  ניתוח נבון ומעמיק. (ל"ת)
  spaid 12/07/2012 15:12
  הגב לתגובה זו
  2 1
  סגור