פצצת זמן: 39% מהישראלים לא גומרים את החודש - 822 אלף ויתרו על אוכל

תמונה עגומה: 15% מהאוכלוסיה מגדירה את עצמה כענייה, 11% מוותרים על תרופות ו-41% על חימום ביתם. כנסו לנתונים
|
(21)
עוני מחסור
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הציגה היום (ג'), מממצאים ראשוניים מהסקר החברתי ל-2013, בתמונת מצב עגומה על שיעורי העוני בישראל: 1 מכל שבעה מבוגרים (בני 20 ומעלה) הרגיש עני בשנה האחרונה (725 אלף איש, או 14.5%), כאשר 16% מתוכן ויתרו על אוכל – מדובר ב-822 אלף שקל ו-11% ויתרו על ארוחה חמה לפחות פעם ביומיים.

10% מהיהודים שאינם חרדים, הרגישו עניים בהשוואה ל-22% מהחרדים ול-29% מהערבים. 27% מהבלתי מועסקים הרגישו עניים, 12% מהמועסקים ו-18% מאלו שאינם שייכים לכוח העבודה הרגישו עניים בשנה האחרונה.

39% מבני 20 ומעלה מדווחים שאינם מצליחים לכסות את כל ההוצאות החודשיות של משק הבית. 62% מהערבים מדווחים כי אינם מצליחים לכסות את כל ההוצאות של משק הבית, לעומת 34% מהיהודים. בקרב בני 25 עד 64 במשקי בית שבהם שני בני הזוג אינם עובדים, 66% אינם מצליחים לכסות את ההוצאות החודשיות של משק הבית, כשאחד מבני הזוג עובד 51% אינם מצליחים, ובקרב בני 25 עד 64 במשקי בית שבהם שני בני הזוג עובדים, כשליש (34%) אינם מצליחים לכסות את ההוצאות. 74% מבני 20 ומעלה שמדווחים כי הרגישו עניים, אינם מצליחים לכסות את כל ההוצאות של משק הבית.

כששני בני הזוג עובדים -34% לא מכסים את ההוצאות
בקרב בני 64-25 במשקי בית שבהם שני בני הזוג אינם עובדים - 28% הרגישו עניים, כשאחד מבני הזוג עובד - 21% הרגישו עניים ובמשקי בית שבהם שני בני הזוג עובדים - 9% הרגישו עניים. 39% מבני 20 ומעלה מדווחים שאינם מצליחים לכסות את כל ההוצאות החודשיות של משק הבית. 62% מהערבים מדווחים כי אינם מצליחים לכסות את כל ההוצאות של משק הבית, לעומת 34% מהיהודים. בקרב בני 25 עד 64 במשקי בית שבהם שני בני הזוג אינם עובדים, 66% אינם מצליחים לכסות את ההוצאות החודשיות של משק הבית, כשאחד מבני הזוג עובד 51% אינם מצליחים, ובקרב בני 25 עד 64 במשקי בית שבהם שני בני הזוג עובדים, כשליש (34%) אינם מצליחים לכסות את ההוצאות.

74% מבני 20 ומעלה שמדווחים כי הרגישו עניים, אינם מצליחים לכסות את כל ההוצאות של משק הבית. 27% מהציבור מדווחים על הרעה במצבם הכלכלי כיום, בהשוואה למצבם לפני חמש שנים, 24% מהיהודים בהשוואה ל-42% מהערבים. 22% מהמועסקים, 45% מהבלתי מועסקים ו-34% מאלו שאינם שייכים לכוח העבודה, מדווחים כי מצבם הכלכלי נעשה גרוע או הרבה יותר גרוע ממצבם לפני חמש שנים. גרושים מדווחים על הרעה במצבם הכלכלי יותר מנשואים: 37% לעומת 26%, בהתאמה.

הצד האופטימי: 38% מדווחים שמצבם הכלכלי השתפר
מנגד, 38% מדווחים שמצבם הכלכלי השתפר בחמש השנים האחרונות. שיפור במצב הכלכלי ניכר יותר בקרב צעירים בני 44-20: 48% מהם מדווחים על שיפור, לעומת 31% מבני 64-45, ו-19% מבני 65 ומעלה. 40% מהיהודים שאינם חרדים, 35% מהחרדים ו-29% מהערבים מדווחים על שיפור במצבם הכלכלי בחמש השנים האחרונות. 47% מבני 20 ומעלה, אינם מרוצים ממצבם הכלכלי - 45% מהיהודים ו-59% מהערבים, 49% מהנשים ו-45% מהגברים.

ומה לגבי העתיד? 39% מבני 20 ומעלה מעריכים שמצבם הכלכלי ישתפר בשנים הקרובות, 17% מעריכים שמצבם הכלכלי יהיה פחות טוב, ועוד 35% העריכו שמצבם הכלכלי לא ישתנה (9% לא ידעו להעריך). שיעור המעריכים שמצבם הכלכלי ישתפר בשנים הקרובות גבוה יותר בקרב היהודים מאשר בקרב הערבים (40% לעומת 35%). האנשים המשתתפים בכוח העבודה מצפים לשיפור במצבם הכלכלי בשיעורים גבוהים יותר מאשר אלה שאינם בכוח העבודה, 44% לעומת 28%, בהתאמה. מבין הבלתי מועסקים, 53% מצפים לשיפור במצבם הכלכלי.

יחד עם זאת, 34% מכלל הצעירים הערבים, 25% מהחרדים ו-43% מהיהודים שאינם חרדים בגיל 44-25, מדווחים כי המצב הכלכלי שלהם כיום טוב יותר מזה שהיה בבית שבו גדלו כשהיו בני 15.

41% מבני 20 ומעלה ויתרו בשנה האחרונה על חימום או על קירור מספיק של בתיהם (כ-2.1 מיליון איש): 65% מהערבים, לעומת 36% מהיהודים. 52% מהחרדים ויתרו בשנה האחרונה על חימום או על קירור מספיק של בתיהם, 38% מהדתיים, 43% מהמסורתיים ו-26% מהחילוניים. 67% מהשייכים למשקי בית עם הכנסה חודשית ממוצעת לנפש עד 2,000 שקל ויתרו על חימום או על קירור מספיק של בתיהם, ו-46% מהשייכים למשקי בית עם הכנסה חודשית ממוצעת לנפש בין 2,001 ל-4,000 שקל.

9% נותקו מקו טלפון, חשמל או מים
9% מבני 20 ומעלה מדווחים כי נותקו בשנה האחרונה מקו טלפון, מחשמל או ממים בשל אי-תשלום חשבונות (כ-452.3 אלף איש): 27% מהערבים ו-6% מהיהודים. 24% מהשייכים למשקי הבית שבהם ההכנסה החודשית הממוצעת לנפש היא עד 2,000 שקל, נותקו מקו טלפון, מחשמל או ממים. רבע (25%) מהשייכים למשקי בית עם 5 ילדים או יותר עד גיל 18, ו-14% מאלו המדווחים שמצבם הבריאותי לא טוב, נותקו בשנה האחרונה משירותים חיוניים כגון טלפון, חשמל או מים בשל אי-תשלום הנובע מקשיים כלכליים.

כ-66% מבני 20 ומעלה נזקקו בשנה האחרונה לתרופות במרשם רופא, ו-11% מהם ויתרו על רכישת התרופות בעקבות קשיים כלכליים (כ-358.9 אלף איש). שיעור הוויתור על תרופות במרשם רופא גבוה יותר בקרב הערבים מאשר בקרב היהודים (28% לעומת 8%, בהתאמה). 25% מהזקוקים לתרופות במרשם רופא, השייכים למשקי בית שבהם ההכנסה החודשית הממוצעת לנפש היא עד 2,000 שקל ויתרו על התרופות, ו-11% מהזקוקים לתרופות השייכים למשקי בית עם הכנסה חודשית ממוצעת לנפש בין 2,001 ל-4,000 שקל. 23% מהמגדירים את מצבם הבריאותי כלא טוב וזקוקים לתרופות במרשם רופא, ויתרו על תרופות.

66% מבני 20 ומעלה מדווחים כי נזקקו בשנה האחרונה לטיפול שיניים, ו-42% מהם מדווחים כי ויתרו על טיפול שיניים בגלל קשיים כלכליים (כ-1.4 מיליון איש). שיעור המוותרים גבוה מאוד בקרב הערבים (78%), בהשוואה לשיעור בקרב היהודים (35%). על טיפול שיניים ויתרו 53% מהחרדים ו-24% מהחילוניים הזקוקים לטיפול. 72% מהשייכים למשקי בית שבהם ההכנסה החודשית הממוצעת לנפש היא עד 2,000 ש"ח ויתרו על טיפול שיניים שנזקקו לו, ו-48% מהשייכים למשקי בית עם הכנסה חודשית ממוצעת לנפש בין 2,001 ל-4,000 שקל.

33% מהמדווחים כי הרגישו עניים בשנה האחרונה, אינם מרוצים מחייהם, ל-24% אין על מי לסמוך בשעת משבר או מצוקה, 23% מרגישים מדוכאים לעתים קרובות, ל-36% דאגות מפריעות לישון לעתים קרובות, 19% מרגישים בודדים לעתים קרובות, 17% מרגישים שאינם מצליחים להתמודד עם בעיותיהם או שרק לעתים רחוקות מצליחים להתמודד. 69% מהמועסקים שמרגישים עניים אינם מרוצים מהכנסתם מהעבודה.

36% מעריכים כי מצבם הכלכלי ישתפר בשנים הקרובות
עם זאת יותר משליש מאלו שמרגישים עניים אופטימיים לגבי עתידם הכלכלי: 36% מעריכים כי מצבם הכלכלי ישתפר בשנים הקרובות, 24% מעריכים שמצבם הכלכלי לא ישתנה ו-31% מעריכים שמצבם הכלכלי יורע עוד יותר (9% לא ידעו להעריך).

בקרב בני 20 ומעלה שחשו עניים בשנה האחרונה, 36% מעריכים כי מצבם הכלכלי ישתפר בשנים הקרובות. 51% מהחרדים שהרגישו עניים, 29% מהדתיים, 32% מהמסורתיים, 42% מהחילוניים ו-29% מהערבים שחשו עניים בשנה האחרונה, מעריכים כי יהיה שיפור במצבם הכלכלי בשנים הקרובות.
כשני שלישים (65%) מהערבים שחשים עניים אינם סבורים שמצבם הכלכלי ישתפר, ו-40% אף מעריכים כי בשנים הקרובות מצבם הכלכלי יורע עוד יותר (25% מעריכים כי מצבם לא ישתנה). לעומת זאת, שיעור קטן יותר מהחרדים שחשים עניים, פסימיים ביחס לעתידם הכלכלי: 36% מעריכים כי מצבם הכלכלי לא ישתנה או יורע בשנים הקרובות, 23% מעריכים כי מצבם הכלכלי יורע. כמחצית (51%) מהחרדים אשר חשים עניים, מצפים לשיפור במצבם הכלכלי, לעומת פחות משליש (29%) מהערבים.
תגובות לכתבה(21):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 19.
  הכל נסבל כדי להחזיק את בועת הנדל"ן בחיים
  גלעד 28/06/2014 22:57
  הגב לתגובה זו
  0 0
  אנשים שיש להם הרבה דירות כוזרים עוד ועוד קופות על אוכלוסייה חלשה שלא מגיעה לכלום. המדינה חייבת לבנות בעצמה בכמויות גדולות וליצור מקומות תעסוקה בפריפרייה. שכר הדירה היום הוא שוד.
  סגור
 • 18.
  יהיר לפיד דואג רק לחבריו העשירים!!!! (ל"ת)
  רפי 24/06/2014 22:17
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 17.
  מזל שיש את ביבי מקים בית לשרה ב 650 מליון על חשבונינו (ל"ת)
  תום 24/06/2014 20:05
  הגב לתגובה זו
  2 0
  סגור
 • 16.
  רעב
  מירי 24/06/2014 17:46
  הגב לתגובה זו
  4 0
  כל כך הרבה אנשים קשי יום. יוקר מחיה בלתי נסבל עם מתווכים שגוזרים קופונים. תלמדו ממדינות כמו צכיה לקנא בהם כמה זול שם. ואם לא די יש כל מיני בעלי הון הנוטלים כמה שיותר. הנזק מגיע גם לתחום התרבות. ראו ערך איריס בראל חסרת הבושה עם הבונוסים שנטלה לעצמה בחברה שהביאה אותה לפי פחת בעוד עובדיה בקושי גומרים את החודש, לא ייאמן עד להיכן מגיעה החמדנות וחוסר הרגישות. שתעביר את הבונוסים שלאור דרדור סטימצקי , תעביר את הבונוסים לעובדיה.
  סגור
 • 15.
  ביבי ממשיך במסע התענוגות שלו דייייייייייייייייייייייייי (ל"ת)
  מרד אלים בדרךךךךךךךך 24/06/2014 17:09
  הגב לתגובה זו
  3 1
  סגור
 • 14.
  ועדת אללוף לא שמעה
  משה 24/06/2014 16:34
  הגב לתגובה זו
  1 0
  הועדה של 50 המומחים החליטה לעלות לחלק ממקבלי קבאות זיקנה את קיצבה ב200 שקל .למה חלק כי מי שלמשל לקח הלואה ויש לא 30000 שקל בבנק לא מקבל לא תוספת השלמה מביטוח לאומי ולא 200 שקל התוספת.זה אומר שהוא נשאר עם הכנסנ של 2000 שקל לחודש הרבה לא?
  סגור
 • 13.
  ערבים חרדים ואהבלים שמרביצים ילדים בלי הכרה (ל"ת)
  יעקב 24/06/2014 15:33
  הגב לתגובה זו
  5 1
  סגור
 • 12.
  גם אני לא גומר את החודש
  מרוויח 20,000 24/06/2014 15:12
  הגב לתגובה זו
  5 3
  מוציא 30,000
  סגור
 • סלח לי אתה חסר אחריות - צריך חינוך פיננסי לעם ישראל - ו
  משה ראשל"צ 24/06/2014 18:41
  הגב לתגובה זו
  0 0
  ואתה דוגמא קלאסית
  סגור
 • 11.
  מ ז ע ז ע וכולנו שותקים (ל"ת)
  איתמר 24/06/2014 15:10
  הגב לתגובה זו
  4 0
  סגור
 • 10.
  לא מפתיע- כוח לאזרחים יש כוח קנייה חלש מאוד
  גבי 24/06/2014 15:05
  הגב לתגובה זו
  8 0
  משכורות מאוד נמוכות למרות שעובדים מספיק שעות ביממה כולל משכורות נמוכות לבעלי תארים ומנגד מחירים מאוד גבוהים של שכר דירה, ארנונה, שאר חשבונות, מזון ועוד ועוד. יקר יקר פה רבותיי! צדק חברתי!
  סגור
 • 9.
  רק ביבי יכול לעשות זאת (ל"ת)
  הידד 24/06/2014 15:04
  הגב לתגובה זו
  2 1
  סגור
 • 8.
  רוב העניים-חרדים וערבים, עם הרבהההה ילדים. (ל"ת)
  אנונימי 24/06/2014 15:04
  הגב לתגובה זו
  4 3
  סגור
 • 7.
  ביבי שטייניץ ופישר הביאו עלינו אסון!
  ינתי פרזי 24/06/2014 15:04
  הגב לתגובה זו
  9 1
  רק עכשיו מתחילים להבין את גודל הקטסטרופה הכלכלית חברתית שהביאו עלינו חדלי האישים האלה! שרפו כאן דור שלם! המדינה הפכה לגיהנום כלכלי לחלק הולך וגודל של האוכלוסיה...
  סגור
 • מי שלא טוב לו יכול להיות הומלס בארהב בהצלחה (ל"ת)
  משה ראשל"צ 24/06/2014 18:42
  הגב לתגובה זו
  0 2
  סגור
 • 6.
  העיקר שלזועבי נותנים הרבה כסף והיא לא היחידה (ל"ת)
  גל 24/06/2014 15:01
  הגב לתגובה זו
  7 0
  סגור
 • טען עוד
 • 5.
  מזל שאני חי טוב.כואב הלב 39% (ל"ת)
  העורב האמיתי 24/06/2014 14:47
  הגב לתגובה זו
  1 0
  סגור
 • 4.
  ברור שישתפר כאשר נדל"ן יתרסק (ל"ת)
  בובליל 24/06/2014 14:42
  הגב לתגובה זו
  4 1
  סגור
 • 3.
  יחסית למערב בישראל אין עניים ובטח שאין רעבים ללחם
  יעקב 24/06/2014 14:37
  הגב לתגובה זו
  6 2
  יש כאן שני סקטורים שעובדים "בשחור" והכנסתם אינה מדווחת פופוליזם עלוב.
  סגור
 • 2.
  גם אני ויתרתי על חימום הבית
  אסף 24/06/2014 14:37
  הגב לתגובה זו
  4 5
  לא שמעתי שטות כזו מימי אפשר לחשוב שיש צורך במדינה שלנו בחימום של הבית מי ישמע אנחנו חיים באלסקה
  סגור
 • 1.
  עוד 20 שנים תופיע אותה כתבה על חסרי הדירה
  צביקה דורון יועץנדלן 24/06/2014 14:36
  הגב לתגובה זו
  5 3
  מי שלא יקנה דירה היום עם משכנתא ל 25 שנים, ימצא את עצמו שוב באותה כתבה שתופיע בעוד 20 שנים. מי שחושב שיוכל להזדקן תוך תשלום דמי שכירות חודשיים בגיל 80, חי באשליה קשה. המדינה לא תדאג לעניים !!!
  סגור
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות