היעדרות עובד עקב סגר אינה שוללת זכאות לדמי חגים וההכרזה עליו כמי שנטש את העבודה מהווה פיטורים

ס"ע 39080-02-12 חסן עאיש נ' מפעלים טרומיים אשטרום ירושלים בע"מ, בבית הדין האזורי לעבודה בירושלים, ניתן ביום 5.12.2013. תקציר פסק הדין מאת עו"ד אביגיל ארפי
בית משפט, צילום: יח"צ
העובדות
--------------
חסן עאיש (להלן: "העובד"), עובד בניה תושב שטחים, הועסק כדין במפעלים טרומיים אשטרום ירושלים בע"מ (להלן: "המעסיקה").
המעסיקה הפרישה בגין העובד כספים למדור התשלומים שברשות האוכלוסין וההגירה (להלן: "מדור התשלומים").
העובד טען כי דיווחי המעסיקה למדור התשלומים לגבי מספר ימי עבודתו וגובה השכר ששולם לו אינם משקפים את המציאות. כמו כן, טען כי פוטר ללא מתן הודעה מוקדמת וללא מתן פיצויים וביקש לחייב את המעסיקה בגין רכיבים אלו.
המעסיקה טענה מנגד כי הדיווחים למדור התשלומים שיקפו נאמנה את תנאי שכרו של העובד ומספר ימי עבודתו. כמו טענה כי העובד נטש את עבודתו ולמעשה התפטר ולכן אינו זכאי לפיצויי פיטורים.
במסגרת תביעתו תבע העובד, בין היתר, דמי חגים, דמי הבראה, החזר הוצאות נסיעה ופיצוי בגין היעדר הפרשה לפנסיה כפועל יוצא מהדיווח הכוזב למדור התשלומים.
בית הדין קיבל את התביעה בחלקה.

פסק הדין
--------------
דיווחי המעסיקה לרשות האוכלוסין וההגירה
מכוח הוראות הדין חייבת המעסיקה, בין היתר, בהוצאת אישור כניסה ורישיון עבודה להעסקתו של העובד בשירותה בישראל ובהגשת דיווח חודשי למדור התשלומים.
הפרשות המעסיק למדור התשלומים באות על חשבון הזכויות הסוציאליות אותן נועדו להבטיח ואין הן משחררות את המעסיק מתשלום הזכויות הסוציאליות של העובד הקבועות בדין ומתשלום ישירות לעובד ביחס לאותן זכויות אשר בגינן אין המעסיק חייב בהפרשה למדור התשלומים. ככלל יש לראות בדיווח למדור התשלומים כמשקף את מציאות העסקתו של העובד, זאת בשים לב למרכזיות הדיווח במערך הזכויות של הצדדים ליחסי העבודה, בינם לבין עצמם ובינם לצדדים שלישיים.
עם זאת, הדיווח לשירות התעסוקה אינו חזות הכל ובמקרים בהם מתעורר ספק לעניין מהימנותו של הדיווח, צריך בית הדין להכריע במחלוקת שבפניו. בנסיבות העניין אימץ בית הדין את הנתונים המופיעים בדוחות מדור התשלומים.
האם העובד פוטר או התפטר ?
בתביעה לפיצויי פיטורים נטל הראיה מוטל על העובד להוכיח את פיטוריו, וכי הוא מצוי בתוך מסגרת הזכאים לפיצויי פיטורים מכוח החוק. עלינו אפוא לבחון, ביוזמת מי מהצדדים הופר או בוטל הסכם העבודה. ככל שנגיע למסקנה כי המעביד ביטל את הסכם העבודה, הרי שמדובר בפיטורים, ושעה שהאחריות לביטול ההסכם הנה על העובד, הרי שמדובר בהתפטרות. על מנת שייקבע כי אכן הסתיימו יחסי העבודה בין הצדדים, חייבת להיווצר הוודאות כי אכן הצד הפועל אמנם התכוון לסיים את הקשר בין הצדדים והודיע על כך לצד השני. נקבע כי הן היסוד של הפיטורים והן היסוד של ההתפטרות הוא שהצד הפועל נתן ביטוי שאינו משתמע לשתי פנים לכוונתו להביא את יחסי העובד והמעביד, הקיימים בין השניים, לידי גמר.
חשוב לציין כי צד המסיים את יחסי העבודה אינו חייב למסור הודעה פורמאלית על ביטול חוזה העבודה בין הצדדים אלא לנקוט במעשה שיש בו כדי ללמד על כוונה חד משמעית לסיים את יחסי העבודה.
העובד העיד כי הגיע למחסום הכניסה לישראל ושם הודיעו לו שהיתר העבודה אותו החזיק, בוטל על ידי המעסיקה. כאשר פנה העובד לנציגה הפלסטיני של המעסיקה, הלה הודיעו כי המעסיקה אינה חפצה בהמשך העסקתו ולכן ביטלה לו את היתר העבודה.
המעסיקה לא הכחישה כי רישיון העבודה של העובד בוטל על ידה ולא סתרה את גרסתו.
המעסיקה פעלה לפי נוהל אשר לפיו היא מכריזה על "נטישה" של עובד אם הוא לא מגיע לעבודה יותר משלושה ימים. הכרזה על עובד כי נטש ולמעשה התפטר מעבודתו אם הוא לא מתייצב לעבודה יותר משלושה ימים, הנה פעולה כוחנית של מעסיק החותרת תחת אושיות משפט העבודה ומתעלמת מזכויות יסוד של עובד מכוח כללי המשפט המגן.
לפיכך, המסקנה המתבקשת היא, כי בהכרזה על העובד כמי שנטש את העבודה, טמונה הודעת פיטורים. לאור זאת קבע בית הדין כי העובד זכאי לפיצויי פיטורים.
זכאות העובד לדמי חגים
לעניין תביעתו של העובד לדמי חגים, קבע בית הדין כי טענת המעסיקה כי בסמוך לחגים חלו סגרים לא הוכחה וממילא לא רלוונטית שכן היעדרותו של העובד מעבודתו בגלל סגר אינה שוללת את זכותו לדמי חגים, שכן על פי הוראות צו ההרחבה, רק עובד שלא מגיע לעבודה בסמוך לחג שלא בהסכמת מעסיקו לא יהא זכאי לדמי חגים. בענייננו חזקה על המעסיקה שהנה חברה המכבדת את הדין הישראלי ופועלת על פי הוראות רשויות הביטחון לא ליתן יד להכנסת תושבי הרשות הפלסטינית לישראל בזמן סגר.

אין במידע המופיע באתר "כל עובד" או בשירות הניתן למנויי האתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי.

(*) הכותבת - עו"ד ב"כל עובד", מרכז המידע בדיני עבודה של "חשבים-HPS"
תגובות לכתבה(0):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות