הדולר - לאן? נופל 0.8% מתחת ל-3.5 שקל

הדולר יורד מתחת לרף ה-3.5 שקל; הכלכלנים חושבים שזה יימשך; הירידה הצפויה בפערי הריביות בין ארה"ב לישראל, המשך כניסת משקיעים לישראל וייצוא הגז בסוף השנה מלוויתן, יחזקו את השקל לעומת הדולר
|
(47)
דולר, צילום: iStock
הדולר יורד ב-0.8% מול השקל ונסחר מתחת לרמה של 3.5 שקלים. במקביל, מאבד האירו 0.6% ונסחר מתחת ל-3.9 שקלים.
"הגורמים הבסיסיים של המשק ממשיכים לתמוך בעוצמתו ארוכת הטווח של השקל" מסבירים כלכלני בנק לאומי במסר שנשמע כמו חוזר על עצמו בחודשים האחרונים - "היקף ההשקעות הישירות במשק על ידי זרים (FDI) בחמשת החודשים הראשונים של השנה (ינואר-מאי) הסתכם בכ-14 מיליארד דולר במונחים שנתיים. נראה כי בהמשך למגמה בשנתיים האחרונות, גם שנת 2019 עשויה להסתכם בעודף של השקעות ישירות נכנסות נטו (תנועות נכנסות פחות יוצאות)".
"בנק ישראל פתח את הדלתות להתחזקות השקל" - כך כותב בנק אוף אמריקה, בסקירה שפרסם אתמול (ב') למשקיעים. הבנק האמריקאי מצטרף בכך להערכות שפרסמו שורת בנקים זרים ולפיהן שער הדולר מול השקל עומד לפרוץ את מחסום ה-3.5 שקלים לדולר. חלק מהבנקים, ובהם בנק אוף אמריקה, מציינים את מדיניות הריבית של בנק ישראל, הנתפסת כניצית בשווקים, כאחד הגורמים המניעים את גל ההתחזקות הנוכחי.
בנק אוף אמריקה מנמק את החלטתו לכנות את מדיניות בנק ישראל "ניצית" בניתוח פרוטוקול החלטת הריבית האחרונה של הוועדה המוניטרית מ-8 ביולי. הבנק מציין לא רק את העובדה שאחד מחמשת חברי הוועדה תמך בהעלאת ריבית, אלא גם כי ארבעת חברי הוועדה האחרים, שתמכו בהשארת שער הריבית ללא שינוי, העריכו כי "התנאים להעלאת ריבית נוספת של 0.25 נקודות האחוז עשויים להבשיל בחודשים הקרובים".
"גישתו הניצית של בנק ישראל כלפי השקל משאירה את הדלת פתוחה להעלאות ריבית נוספות", כותבים בבנק אוף אמריקה, אך מוסיפים כי להערכתם הוועדה המוניטרית של הבנק תיאלץ "למתן את הטון" לגבי העלאות ריבית נוספות, זאת לאור נתוני האינפלציה האחרונים. הנימוק המרכזי התומך בהעלאת ריבית בחודשים האחרונים היה קצב האינפלציה השנתי, שהיה גבוה מ-1%, כלומר בתוך תחום יעד עליית המחירים של בנק ישראל.  אלא שמדד יוני, שפורסם שבוע אחרי החלטת הריבית, הוריד את הקצב ב-12 החודשים האחרונים ל-0.8%, לראשונה מאז יוני 2018.
כלכלני בנק אוף אמריקה גם סבורים שהשקל ימשיך להתחזק. לטענתם, יש אינדיקציות מועטות לכך שבנק ישראל מתכוון לפעול בצורה משמעותית נגד עוצמת המטבע,  בכלים כמו התערבות במסחר במט"ח.
להערכתם, הוועדה המוניטרית בראשותו של פרופ' ירון אמיר, פחות ממוקדת בהשפעות שיש לשקל החזק על הכלכלה הישראלית. במילים אחרות, להבדיל מד"ר קרנית פלוג שרכשה דולרים (במהלך שלא עזר כלל), פרופ' ירון כנראה לא ישתמש בתחמושת הזו בצורה משמעותית. 
"במבט כולל, על פי נתוני החודשים ינואר עד מאי (במונחים שנתיים)", כותבים כלכלני לאומי, "נראה כי שנת 2019 עשויה להסתכם בעודף בתנועות ההון הנכנסות לישראל נטו (ישירות ופיננסיות), אם כי הוא עשוי להיות מתון יותר בהשוואה לשנים 2017-2018.
"נתון זה, אשר מצביע על אמון המשקיעים הזרים בכלכלת ישראל מהווה גורם אשר תומך בעוצמתו ארוכת הטווח של השקל
"ישנם גורמים נוספים אשר תומכים בכך, בהם עודף של כ-3% תוצר בחשבון השוטף של מאזן התשלומים בשנים הקרובות, אשר נתמך בעודף גדול ומתמשך בחשבון השירותים, זאת על אף הגירעון העמוק בחשבון הסחורות.
"גורם נוסף שעשוי לתמוך בהמשך התחזקות השקל הינו הקדמת התוואי הצפוי של צמצום של פער הריבית ארה"ב-ישראל. במבט כולל, השקל צפוי לשמור על עוצמתו גם בשנים הקרובות, התפתחות אשר צפויה להקשות על חזרת האינפלציה למרכז יעד יציבות המחירים ולפיכך גם על העלאה משמעותית של ריבית בנק ישראל".

"התחזקות השקל מעלה את הסיכוי להתערבות מצד בנק ישראל" - כך אומר רפי גוזלן מאי.בי.אי - "לאחר שבשנת 2018 נרשמה היחלשות של השקל מול הדולר, וברבעון האחרון של השנה גם מול הסל, מתחילת השנה התהפכה המגמה והשקל יוסף בשיעור חד. מתחילת השנה יוסף השקל מול הסל בשיעור של קרוב ל-7%, כאשר מול הדולר התחזק השקל בכ-6% ומול היורו בכ-9%.
"בחינת התנהגות השקל מתחילת השנה ובשנה האחרונה מעלה כי הוא בין המטבעות החזקים בעולם. מבחינת המשתנים הבסיסים לא חל שינוי בעוצמה שמצדיקה התחזקות השקל בסדר גודל שכזה. שכן מגמת העלייה בגירעון המסחרי נמשכה ואילו בחשבון השירותים נרשם עודף כך שהחשבון השוטף המשיך לנוע סביב עודף של כ-3% תוצר. עם זאת, ההשקעות הישירות נטו עלו מדרגה לאורך 2018, וגם אם סביר שרמה זו אינה מייצגת (כלומר כ-4% תוצר), הרי שגורם זה תומך בהתחזקות מסויימת של השקל. 
"עם זאת, הגורם שבו נרשם השינוי העיקרי מתחילת השנה היה התנהגות המשקיעים המוסדיים. לאורך 2018 שילוב של עלייה ניכרת בעלויות גידור המט"ח שהגיעו לרמות של מעל ל-3% לשנה, במקביל לסנטימנט שלילי בשווקים הפיננסיים,  באו לידי ביטוי בהעלאת החשיפה המט"חית של המשקיעים המוסדיים ולרכישת מט"ח נטו בהיקף של כ- 8 מיליארד דולר. גורם זה הגיע לשיא ברבעון האחרון של 2018, ותמך בפיחות מהיר של השקל, לרמות של 3.75 שקל לדולר. 
"לעומת זאת, מתחילת השנה, נרשמה ירידה בעלויות הגידור בעיקר בהשפעת השינוי החד בציפיות לתוואי הריבית בארה"ב, שכאמור מגלמות היום צפי להפחתת ריבית של כ-100 נ"ב בשנה הקרובה. אמנם גם בישראל נרשמה התמתנות בציפיות להעלאת הריבית אך בסיכום הדברים נרשמה ירידה של כ-100 נ"ב בעלויות הגידור לשנה והן נעות כיום סביב 2%. לפיכך, מתחילת השנה נרשמה מכירת מט"ח מצד המוסדיים בהיקפים גבוהים של כ-5 מיליארד דולר.
"מכלול הדברים הוביל כאמור לייסוף מהיר בשער החליפין של השקל מול הסל, מגמה שהואצה לאחרונה. ניראה כי מעבר לגורמים שתוארו לייסוף זה תרמו מספר גורמים נוספים ובראשם:
1. דבריו של הנגיד במסיבת העיתונאים על אפשרות העלאת ריבית באחת ההחלטות הקרובות.
2. הציפיות להודעה על צירוף שוק האג"ח המקומי למדד האג"ח העולמי של FTSE-Russell.
3.על אף מגמת התחזקות השקל מתחילת השנה, נרשמה עד כה התערבות זניחה של כ-50 מיליון דולר מצד בנק ישראל במהלך מאי.
"לפיכך, נוצר תמהיל שתומך בעלייה בפעילות הספקולטיבית וזאת עד לסיגנל לשינוי התנהגות מצד המשקיעים המוסדיים ו/או בנק ישראל. מבחינת המשקיעים המוסדיים סביר ששילוב של התייצבות עלות הגידור ורמות שער החליפין הנוכחיות ימתנו את היקף מכירות המט"ח. כמו כן, עוצמת הציפיות להפחתת ריבית בארה"ב נראית מוגזמת בשלב זה כך שהתמתנות ציפיות אלו צפויה לתמוך בהתחזקות הדולר בעולם (בתרחיש בו הציפיות יתבררו כנכונות, סביר שתחול הידרדרות בשווקים שתתמוך אף היא בהתחזקות הדולר כחוף מבטחים).
"מבחינת בנק ישראל, על רקע הירידה בקצב האינפלציה לאחר  מדד יוני המפתיע ובהתחשב באי הודאות הגלובלית בעיקר סביב נושא הסחר, הרי שייסוף השקל פוגע גם ביצוא וגם מעכב את עליית האינפלציה. כפי שעולה מהגרף הבא, מרבית מהלכי הייסוף בסדר הגודל הנוכחי נתקלו בעבר בתגובה אגרסיבית מצד בנק ישראל, כסיגנל לחוסר נוחות עם רמת שער החליפין. להערכתנו מכלול ההתפתחויות האחרונות העלה מאוד את ההסתברות להתערבות מחודשת של בנק ישראל בשוק המט"ח, שתוביל לפיחות ולו זמני בשער החליפין של השקל

גם ואסיליוס קיונקיס, ראש אסטרטגיית מט"ח בלומברד אודייה (Lombard Odier) סבור שהדולר ייחלש - "הפד עומד לצאת עם הודעה הפחתת ריבית ראשונה מאז 2007.  ערכת השווי, תקדימים היסטוריים, האטת הצמיחה בארה״ב ועוד מעידים על חולשת הדולר. יחד עם זאת, פיחות הדולר צפוי להיות מתון, שכן בנקים מרכזיים אחרים ישמרו על עמדתם היונית".
לומברד אודייה צופה פיחות צנוע בערך הדולר לעומת מרבית המטבעות מה-G10, כאשר היחס דולר אירו יעמוד בסוף שנה על 1.15.
 
בקשר לליש"ט אומר קיונקיס - "הלירה שטרלינג קרסה בחודשיים האחרונים. ג'ונסון נבחר לראש ממשלה כדי להעביר את הברקזיט הצפוי בסוף אוקטובר. הוא התעקש כי רשת הביטחון עם הגבול עם אירלנד תוסר מהסכם הנסיגה ואיים לעכב תשלום של 39 מיליארד סטרלינג שבריטניה חייבת לאיחוד במסגרת הפיצול.
"הוא לא שלל אפשרות להפסיק את הדיון באמצע הפרלמנט הבריטי (כלומר השעיית הפרלמנט באופן זמני כדי למנוע מחברי פרלמנט לנסות לעצור את הברקזיט). ה-PMI (מדד מנהלי הרכש) המשולב של בריטניה ירד מ-50 ומדובר בקריאה הנמוכה מאז קיץ 2016. גם מחירי הדירות בלונדון ירדו בלמעלה מארבעה אחוז בחודש מאי במקביל לאותה תקופה אשתקד".
ליש"ט שקל רציף +0.66% ליש"ט שקל ר 4.52 +0.66% ליש"ט שקל רציף בסיס:4.49 פתיחה:0 גבוה:4.54 נמוך:4.48 תמורה:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:
דולר רציף -0.08% דולר רציף 3.53 -0.08% דולר רציף בסיס:3.54 פתיחה:0 גבוה:3.54 נמוך:3.52 תמורה:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:

הורדת הריבית בארה"ב מגדילה את פער הריביות לטובת השקל ומחזקת אותו - מדובר בהשפעה ארוכת טווח שצפויה להערכת הכלכלנים לחזק את השקל בתקופה הקרובה. זאת ועוד - הכלכלנים מצפים שבמקביל לגידול בהפקות הגז ותחילת ההפקה ממאגר לוויתן, יגדיל בנק ישראל את הפעילות בשוק המט"ח, ועדיין - הייצוא יגדל דבר שיחזק את השקל (ייצוא הגז יצריך מכירת דולרים ומכירות הדולרים על ידי בנק ישראל, רק יקזזו במעט את מכירות הדולר).
"אם בנק ישראל יחזור לרכוש מט"ח השקל עשוי דווקא לזנק", אומר הכלכלן הראשי של אקסלנס, אמיר כהנוביץ. לדבריו, "בנק ישראל נמנע בתקופה האחרונה מרכישות מט"ח ועיקר הגידול ברזרבות נבע מרווחי הון. הזינוק בשקל מתחילת השנה החל לעורר ספקולציות שבנק ישראל יחזור לרכוש מט"ח. אלא שלהערכתנו, ניסיון כזה יוביל דווקא לתוצאה הפוכה, כלומר - לזינוק של השקל מול הדולר. הסיבה לכך היא שרכישות מט"ח למעשה ילמדו שהפחתות ריבית לא על השולחן כרגע, מה שייתן ביטחון רב לגבי השקעה בשקל (לא סביר שנופתע בהפחתת ריבית), במיוחד כשרזרבות מט"ח גדולות הן סוג של סוכריה שספקולנטיים מאוד אוהבים, כשהן מגדילות את הביטחון ביציבות המטבע."
עוד בהקשר זה מציין כהנוביץ כי "התחזקות השקל בשנה האחרונה נמצאת במתאם גבוה מאוד עם מדד מניות ה-S&P500, מה שמעלה אפשרות שהריצה אליו קשורה גם לתופעת ה-RISK ON. כלומר, שהשקל מאופיין ע"י משקיעים כנכס בסיכון, כך שכל עוד המתאם נשמר והשווקים ימשיכו לרוץ-   השקל ימשיך להתחזק איתם. אפשרות אחרת היא שהמסביר של שניהם היא הריבית בארה"ב, כלומר -  שצפי גובר להפחתה שלה בארה"ב דחף יחד הן את שוק המניות והן את השקל (כשבנק ישראל מתעכב להצטרפות למגמת ההפחתות והתשואות בארץ מובלות.) לאור המתאמים, מוטב להסתכל כיום על החשיפה לדולר כגידור לשוק המניות".
בהתייחס למדיניות הריבית בישראל ובארה"ב הוא אומר: "יו"ר הפד נשאל בשבוע שעבר בעדותו לגבי הלקחים שלו מאירופה, שם כזכור צמיחה נמוכה, אינפלציה נמוכה וריבית שלילית, וענה שהלקח משם דומה ללקח מיפן - שמלכתחילה לא היה צריך לתת לאינפלציה לגלוש לרמות נמוכות כל כך. כלומר, צריך לעשות הכל כדי לא להגיע לשם. לעומת הפד, בנק ישראל בשאננות מטרידה. 
"לבנק ישראל אין הרבה תחמושת כדי שיוכל להרשות לעצמו לחכות עם הפחתת ריבית. ככל שהזמן עובר ובנק ישראל לא מוריד ריבית זה בזבוז תחמושת!  הוא מסתכן בדיוק במה שפאואל חושש ממנו-   התקררות מחירים שמזינה את עצמה. גם אם יתברר שכל סימני ההאטה היו מוטעים, מחיר הטעות שבהפחתה יהיה קטן, כשבמקרה הגרוע ביותר האינפלציה בישראל אולי תגיע למרכז היעד והכלכלה תצמח קצת יותר מהפוטנציאל".
האם המגמה השלילית בדולר תימשך? 
יוסי פריימן, מנכ"ל פריקו, טוען מזה כמה חודשים שהדולר עשוי להמשיך לרדת. פריימן הסביר לאחרונה את הירידות גם בפעילות ערה מצד חברות ההייטק הגדולות - "היצעי מט"ח גדולים הוזרמו לשוק לרכישת שקלים, גררו להתחזקות השקל ולירידת השער הנומינלי האפקטיבי, שער העוגן של בנק ישראל המשמש לקביעת המדיניות של הבנק בשוק המקומי", מסביר פריימן ומוסיף - "פעילות סוף החודש הקלנדרי, כולל סוף הרבעון, תורמת לתנודות שערים בשוק המט"ח, כאשר חברות פועלות לניכוי היתרות שנצברו במהלך הרבעון ולקראת סגירת המאזנים של סוף הרבעון.
"לאור הציפייה שפער הריביות שבין הדולר לשקל עשוי להצטמצם בשל הירידה בריבית הדולר ו/או עלייה בריבית השקל, הפעילים בשוק מבינים שצמצום פער הריביות יפגע ברשת ההגנה שניתנה לדולר, דבר שעשוי לגרור חזרה לרמות השפל הישנות וההיסטוריות.
"לכן, הפעילים מעדיפים לנקוט במשנה זהירות ולהקדים ולמכור מט"ח. להערכתנו, בזירה הגלובלית, משבר הסחר בין ארה"ב לסין ואי הוודאות באשר לתוצאות השיחות בסוף השבוע ביפן, לצד הרגישות או החיכוך האפשרי בין כוחות ארה"ב לאיראן, כל אלו מחייבים משנה זהירות. שכן, המשך המשבר צפוי לגרור לריצה לעבר אי מבטחים ולביקוש לדולר, כפי שבא לידי ביטוי בביקושים הגדולים לאג"ח ממשלתי ולירידת התשואה באג"ח ל-10 שנים ל-2.05% בלבד".
תגובות לכתבה(47):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
 • 33.
  לראשונה מוסדיים מתחילים להתבטא
  היום 31/07/2019 12:16
  הגב לתגובה זו
  0 0
  ההערכות שבנק ישראל קרוב להתערב בשוק המטח. לדעתי מתחילים לרכוש השערים ההזויים הנמוכים האלו.
  סגור
 • 32.
  קדימה יבוא, לא צריך יצוא! אנחנו נשלם על זה אחרי הבחירות (ל"ת)
  ישראל 30/07/2019 18:07
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 31.
  הספסרים הגדולים בתחום המט"ח הם הבנקים המסחריים
  מייק 30/07/2019 17:59
  הגב לתגובה זו
  1 0
  בנק ישראל מותח את החוט עד הקצה כדי לאפשר רווחי מימון בגין הפרשי שערים לבנקים המסחריים
  סגור
 • 30.
  הרבה כסף אני מופסד בגללך גורביץ (ל"ת)
  גורביץ 30/07/2019 16:39
  הגב לתגובה זו
  2 0
  סגור
 • 29.
  למה בנק ישראל לא מדפיס גם כסף?
  אמיר 30/07/2019 15:56
  הגב לתגובה זו
  1 0
  למה בנק ישראל לא מדפיס גם כסף ומספק לספקונטים את מבוקשם ללא יסוף השקל? בכל הכלכלות בעולם מדפיסים כסף כדי לפחת את המטבע ולהחזיר חובות. מדוע בנק ישראל לא נוקט באותה הטקטיקה?
  סגור
 • 28.
  גם את הייצוא חיסלתי וגם את ענף התיירות בארץ.
  ביבי תודה 30/07/2019 14:20
  הגב לתגובה זו
  2 2
  וגם הבאת גרעון שזינק ב 14מיליארד. כבר 53מיליארד גרעון. מה עשית טוב תסביר לעם
  סגור
 • 27.
  גורביץ נביא שקר שתמיד טועה ומטעה. אסור להאמין לו (ל"ת)
  סוחר מט"ח 26/07/2019 16:23
  הגב לתגובה זו
  5 0
  סגור
 • 26.
  התחזקות השקל נובעת מעידוד השקעות הון זר
  לילי 26/07/2019 14:26
  הגב לתגובה זו
  2 0
  מדיניות הממשלה היינה לעודד יבוא הון זר . עידוד ענף ההיטק כמנוע צמיחה מגדיל פערים בחברה רק 15 אחוזים עובדים בהייטק . יש תעשייה מסורתית שנכחדת . ויש כמובן פגיעה בגל 45-67 שמתקשים לעבור לתעשיות מסורתיות המאופיינות פחות בפיתוח ויותר בייצור .
  סגור
 • 25.
  מספיק משפט מטומטם אחד של בנק ישראל
  sus 26/07/2019 11:30
  הגב לתגובה זו
  1 0
  הפרש הריביות ממש לא משנה אם זה 0.25 או 0.5 , מי שקונה שקלים ןממיר דולר מפסיד בקנייה שלו 2 אחוז (שהם בעצם הפרש הריביות בין ישראל וארהב) העיניין שהם קונים את השקלים כי הם יושבים על הר של שקלים וממשכים לנפח את הפוזיציה שלהם , כלומר מי שקונה שקלים מצפה להרוויח מבר ל 2 אחוז , כלומר צופה ירידה גדולה יותר בשקל כאשר בנק ישראל לא פועל, ומכריז שיעלה ריבית , בדיוק לזה הם מחכים
  סגור
 • 24.
  הדולר מזנק כל יום בעולם כולל היום
  בינתיים 26/07/2019 11:29
  הגב לתגובה זו
  3 0
  תעקבו כי יש פה שינוי מגמה מובהק. בנק ישראל פרסם באתר שלו בהמשך להחלטת הריבית ,ששמר החליפין ייקבע בהתאם ליעד האנפלציה. כמו כן ציין שבמשך התיסוף עשוי עוד להפריע למימוש יעד האינפלציה. מכאן למדים, שלא רק שהאינפלציה נמוכה מנעיד אלא גם מתרחקת ממנו ככל שהתיסוך גובר. מסקנה התערבות, בדרך כלשהיא נראית קרובה מתמיד וגם הדרך להורדת ריבית נראית חזקה מתמיד, שהרי אם לא יעמוד ביחד האינפלציה זה כשלון גדול ורק על ידי הורדת ריבית ישיג את היעד. בנק ישראל גם מודאג מאד מהגרעון, המגרעון יתרחב עוד אם הייצוא יקרוס. הכל כאמור תומך הפיחות השקל. לדעתי שבוע הבא תבוא ההפתעה
  סגור
 • 23.
  אם דולר לפני כ-20 שנה היה 5 ש"ח
  PAN 26/07/2019 09:28
  הגב לתגובה זו
  10 0
  אחרי כל האינפלצייה בתקופה... דולר עכשיו במחיר מגוכך 3.5 !!! מסתבר ללא כל ספק ששיטה מסחר חופשי יום יומי רציף, לא תשובה לקביעת ערך אמיתי לדולר חייבים שיטות אחרות של זמנים אחרים להביא שער הדולר לשער הוגן, בלי היסוס ובלי בושות כמו קביעת שער ריצפה ומינימום שלפי חישובים ריאליים והשפעת אינפלצייה וניכוי אינפלצייה באמריקה חייב להיות יותר מ-5 ש"ח בטוח מסחר דולר בדיסקאונט כל כך גדול זה כמו מס סמוי ושיבוש איזון הוגן בין מסחר וצריכה והשקעות ! שער הדולר צריך לזנק לאזור הוגן מעל 5 ש"ח עד 6 ש"ח
  סגור
 • 22.
  חברות דירוג האשראי אינן עיוורות והורדת הדירוג קרובה (ל"ת)
  שגיא 26/07/2019 08:35
  הגב לתגובה זו
  9 0
  סגור
 • 21.
  בנק ישראל מזמן איבד שליטה על הסיבובים שעושים על השקל (ל"ת)
  בן 25/07/2019 14:45
  הגב לתגובה זו
  11 1
  סגור
 • 20.
  עוד לא קם הנביא שיכול לנבא את שער הדולר .
  שלמה 25/07/2019 14:24
  הגב לתגובה זו
  5 1
  הסכוי תמיד פיפטי פיפטי
  סגור
 • צריך להיות עיוור מכדי לראות שהדולר סוס מת.
  אחד 30/07/2019 17:24
  הגב לתגובה זו
  0 0
  לא שהשקל משהו . אבל כרגע יותר טוב מהדולר.
  סגור
 • בעוד חודש חודשים נראה אם באמת הוא שוק מת (ל"ת)
  1 31/07/2019 12:19
  הגב לתגובה זו
  1 0
  סגור
 • טען עוד
 • 19.
  תלוי ב31/7/2019,בהחלטת ריבית בארצות הברית ,אם יורידו (ל"ת)
  תלוי ב 31/7/2019 25/07/2019 12:30
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 18.
  שימו לב שתשואת אג"ח ישראל 10 שנים *כרגע 1.307%
  שימו לב ש 25/07/2019 12:29
  הגב לתגובה זו
  0 0
  שימו לב שתשואת אג"ח ישראל 10 שנים *כרגע 1.307%
  סגור
 • 17.
  3.65 בשבוע הבא (ל"ת)
  דולר 12/07/2019 16:24
  הגב לתגובה זו
  10 1
  סגור
 • 16.
  יזנק
  הדולר 11/07/2019 17:03
  הגב לתגובה זו
  15 0
  US core inflation posts biggest gain in nearly 1 1/2 years אין סיכוי שהנגיד יוריד ריבית לאור נתוני האינפלציה שרק פורסמו
  סגור
 • 15.
  כבר מגולמת מזמן
  ירידת ריבית 11/07/2019 15:24
  הגב לתגובה זו
  13 0
  הדולר בארץ בשפל חסר תקדים, אפילו דולר אינדקס גבוה בכמה אחוסים מהשפל שלו לפני שנה
  סגור
 • 14.
  לא מספיק רק להתריע על המצב הגרעוני
  בנק ישראל 11/07/2019 15:21
  הגב לתגובה זו
  2 0
  צריך לפעול מיידית מקווה שמחר ינצל את השפל במחזור ויעלה את הדולר לפחות ל 3.6
  סגור
 • אז לך לסחור עם גורביץ הליצן (ל"ת)
  שלמה 26/07/2019 16:27
  הגב לתגובה זו
  1 0
  סגור
 • 13.
  במקרה מצאתי היום נתון מדאיג מאד
  התמונה האמיתית 11/07/2019 15:13
  הגב לתגובה זו
  4 0
  זוכרים שלפני שבוע זעקו בכתבות שגרעון גבוה פי 3 משנה שעברה להגיע ל 22 מיליארד במחצית שנת 2019 או 3.9 אחוזי תוצר ? והצפי שישיבור 4% אז מצאתי היום התייחסות של בנק ישראל שמראה שהתמונה הרבה יותר חמורה. למי שמבין זה אומר הורדת דרוג וודאית של ישראל. תשפטו בעצמכם. פורסם באתר האינטרנט של ישראל היום באנגלית רק מהמלון הזה, הדולר צריך להסיר מעל 3.8 המיידי Israel's deficit is at least 4.5%, Bank of Israel governor warns Governor of the Bank of Israel urges government to cut expenditure, raise taxes, and revoke unwarranted tax exemptions
  סגור
 • ראה :יפן ,ארהב,אירופה...פשוט מדפיסים,עולם חדש. (ל"ת)
  לגרעון אין משמעות 30/07/2019 14:11
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 12.
  גורביץ אמר שהדולר יעלה ומאז רק יורד ?
  בני 11/07/2019 12:58
  הגב לתגובה זו
  17 0
  איך זה יכול להיות ????????????
  סגור
 • מכוון שגורביץ נוכל מה זה משנה מה הוא אומר ....
  משה 31/07/2019 12:21
  הגב לתגובה זו
  0 0
  את הכסף הוא עושה מכמה גלמים שמשלמים לא בקורס השרלטולוגיה שלו
  סגור
 • תורה נביאים כתובים וגורביץ' (ל"ת)
  לחמנייה 25/07/2019 11:46
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • טעית חבר תורת השרלטולוגיה של גורביץ (ל"ת)
  בורקס 31/07/2019 12:22
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • 11.
  לקנות לאוגוסט (ל"ת)
  שערים מתנה 11/07/2019 12:35
  הגב לתגובה זו
  5 0
  סגור
 • 10.
  הכלכלנים טועים, אומרים לרדת צריך לקנות (ל"ת)
  חזי 11/07/2019 12:14
  הגב לתגובה זו
  10 0
  סגור
 • 9.
  הדולר יכול לרדת ל-3.2 (ל"ת)
  שמעון 11/07/2019 12:13
  הגב לתגובה זו
  2 12
  סגור
 • למה 3.2 (ל"ת)
  תנסה אגורה 11/07/2019 12:47
  הגב לתגובה זו
  1 1
  סגור
 • 8.
  בסוף נגיד בנק ישרטל יישבר
  הנביא 03/07/2019 23:10
  הגב לתגובה זו
  2 13
  הנגיד יעלה את הריבות כדי לגאוםמלפיחןת השקל ועליית הדולר.
  סגור
 • אם ריבית בישראל עולה ,הדולר יירד !! (ל"ת)
  הפוך 05/07/2019 15:49
  הגב לתגובה זו
  15 1
  סגור
 • 7.
  גורביץ אמר
  מיכיקה 28/06/2019 20:34
  הגב לתגובה זו
  4 0
  גורביץ אמר כי הבורסה עולה על אדים בלבד....
  סגור
 • 6.
  פריימן אומר גם ירד וגם יעלה
  משה9 27/06/2019 21:03
  הגב לתגובה זו
  13 0
  מה עושים קונים או מןכרים
  סגור
 • 5.
  אכן
  בויו 27/06/2019 17:55
  הגב לתגובה זו
  1 1
  למדתי רבות...תודה על הכתבה המאלפת... עכשיו אני יודע לאן הדולר
  סגור
 • תגובה ל 5
  המבין 05/07/2019 14:16
  הגב לתגובה זו
  3 0
  אם הבנת שתף לאן הדולר למעלה ??? או למעטה ??? בו אגיד לך.כמו שגורביץ אמר שהדולר יגיע ל 3.80 כך תבין מהכתבה מה כתבו.
  סגור
 • 4.
  יוסי, זה מזמן מגולם
  דודי 27/06/2019 16:18
  הגב לתגובה זו
  4 0
  הדולר היה בשער 3.7860 בסוף חודש 12/2018 ובחצי השנה האחרונה ירד כבר בלמעלה מ -20 אגורות על נושא הפרשי הריביות בין הדולר לשקל, ועם כל הצפי לירידת שיעורי הריבית בארה"ב, ואולי עליה קלה בשער הריבית על השקל בסוף שנת 2019, עדיין שיעורי הריבית הצפויים על הדולר הם גבוהים משמעותית משער הריבית הצפוי על הדולר.
  סגור
 • 3.
  השקל הוא המטבע הכי חזק בעולם...
  שגיא 27/06/2019 15:21
  הגב לתגובה זו
  21 0
  עד שתגיע ההתרסקות הבלתי נמנעת!
  סגור
 • לא תגיע
  חנן 02/07/2019 09:17
  הגב לתגובה זו
  2 2
  בגלל שנכנסים הרבה דולרים תקבולי הגז יש היצע של דולרים ובנק ישראל קונה בירידה
  סגור
 • מדוע
  איה 28/06/2019 22:50
  הגב לתגובה זו
  3 0
  בלתי נמנעת?
  סגור
 • 2.
  3.8 (ל"ת)
  א. גורביץ' 27/06/2019 14:05
  הגב לתגובה זו
  12 0
  סגור
 • 1.
  גורביץ אמר 3.80
  ישראל ישראלי 27/06/2019 13:40
  הגב לתגובה זו
  13 1
  אז אמר
  סגור
 • אתה חמוד (ל"ת)
  רארא 11/07/2019 12:13
  הגב לתגובה זו
  0 0
  סגור
 • תגובה ל 1
  המבין 05/07/2019 14:10
  הגב לתגובה זו
  5 0
  צודק ב 101% גורביץ אכן בכל הניתוחים אמר השקל לפחות 3.80 ??????? תן בבקשה תשוכה מר גורביץ תודה
  סגור
חיפוש ני"ע חיפוש כתבות