מצבת החזקות בעלי עניין

לא קיימים נתוני בעלי ענין לחברה זו

התפלגות בעלי עניין

קטגוריה % בהון מספר מחזיקים שווי החזקות (אלפי ₪)
מוסדים 23.79 8 203,432.01
בעלי עניין 62.55 2 534,559.44
ציבור 13.66 -- 105,582.54

סיכום תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז תנועות בעלי עניין

  • 30 יום
  • 90 יום
  • 180 יום
  • 365 יום
לא בוצעו עסקאות במהלך תקופה זו

ריכוז קרנות מחזיקות

מספר קרנות % קרנות מחזיקות החזקות ע.נ שווי החזקות (אלפי ₪)
119 7.97 403,281.39 80,051.36

התפלגות קרנות מחזיקות

קטגוריה % בהון שווי החזקות (אלפי ₪)
הראל 2.1 21,055
מיטב תכלית 1.67 16,719
פסגות 1.25 12,586
פורסט 0.71 7,114
אלטשולר שחם 0.62 6,186

פירוט קרנות מחזיקות

לא נמצאו נתונים להצגה